Mircea M. POP

Mircea M. POP (* 8 mai 1948 în comuna Mişca, judeţul Arad)  şi este un poet, critic şi traducător bilingv (română-germană).

A absolvit Facultatea de filologie din Cluj, secţia română-franceză în 1971. A fost profesor de franceză la Şcoala generală din comuna Almaş, judeţul Arad, la Liceul din Sîntana şi director şi profesor la Şcoala generală din comuna suburbană Livada, judeţul Arad. Din august 1989 trăieşte în Germania, unde a absolvit o şcoală comercială industrială şi a lucrat într-o bibliotecă juridică a Institutului Max-Planck din Heidelberg.

Din 2003 este membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala  Iaşi iar din 2013 al Uniunii Scriitorilor din Germania.

  1. a) Debutul editorial:

Ciclul Elogiu tăcerii în volumul colectiv Afinităţile izvoarelor, Editura Facla, Timişoara, 1985 – menţiune în cadrul concursului de debut în poezie.

  1. b) Opera tipărită:

O mână de cuvinte, versuri, Editura Mirador, Arad, 1996;

Invocaţii şi alte micropoeme / Anrufungen und andere Mikropoeme, poezie, volum bilingv, (în traducerea autorului), Editura Romania Press, Bucureşti, 2002;

Heiratsanzeige. Gedichte (în limba germană), POP Verlag, Ludwigsburg, 2006.

Inventur: 88 Gedichte (în limba germană), AZUR Verlag, Mannheim, 2010

Arta de a fi vesel Editura Tipo Moldova Iaşi, Colecţia OPERA OMNIA – Poezie contemporană, 2012, 382 p.

Secvenţe literare germane, Editura Tipo Moldova Iaşi, OPERA OMNIA. Publicistică şi eseu, 2013, 309 p.

Glasul poetului¸ Editura Tipo Moldova Iaşi, OPERA OMNIA- Poezie contemporană, 2014, 472 p.

Pagini literare germane, Editura Tipo Moldova Iaşi, 2015,  490 p.

Über Literatur und Geschichte Rumäniens im deutschsprachigen Raum, Editura Tipo Moldova Iaşi, 141p.

Pagini literare romăno-germane, Editura Tipo Moldova Iaşi, 2017, 144 p.

Şaptezeci poeme & ani,  Editura Tipo Moldova Iaşi, OPERA OMNIA-Poezie, 2018, 86 p.

c). Traduceri:

Oliver Roland: Luna e luce / Luna şi lumina, poezii de dragoste, Traducere din limba germană de Mircea M. Pop, Editura RAFET, Râmnicu-Sărat, 2012

Oliver Roland: Unter der Lebenshaut / Sub epiderma vieţii, übersetzt / tradus de Mircea M. Pop, Gedichte Deutsch /Rumänisch, AZUR Verlag, Mannheim, 2012

Tudor Arghezi: 11 poeme. Ediţie bilingvă româno-germană.  Traducere Mircea M.  Pop, Album editat de Institutul Cultural Român, filiala Oltenia-Gorj, 2013,  48 p.

Lucian Blaga: Psalm an die Liebe und 46 andere Gedichte / Psalm dragostei şi alte 46 de poezii, übersetzt ins Deutsche von Mircea M. Pop / traduse în germană de Mircea M. Pop. AZUR Verlag, Mannheim, 2013, 114 p.

Lucian Blaga:  66 poeme / Gedichte. Ins Deutsche übertragen von Mircea M. Pop und Joachim Schwietzke, Alba-Iulia: Altip, 2016, 180 p.

Tel.: 0049/6221/768086

E-Mail: mpop@mpil.de