Florin Crîşmăreanu este doctor în filosofie (Université François Rabelais, Tours şi Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi) din 2009.

În prezent, este Cercetător Știinţific III la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi.

Din noiembrie 2017 este abilitat pentru a conduce teze de doctorat în domeniul Filosofie.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași.

A publicat volumele :

1. Contranote filosofice, Prefaţă de Cristian Moisuc, Iaşi, Editura Timpul, 2010.

2. Théologie et métaphysique chez Francisco Suarez, Sarrebrück, Éditions universitaires européennes, 2011.

3. Metafizică şi teologie la Francisco Suarez, Prefaţă de Anton Adămuţ, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Colecţia „Antiqua et Mediaevalia”, 2011.

4. Guillaume de Saint-Thierry, De contemplando DeoDespre contemplarea lui Dumnezeu, ediţie bilingvă, traducere din limba latină, studiu introductiv și note de Florin Crîșmăreanu, Bucureşti, Editura Ars Docendi, 2014.

5. Analogie şi hristologie. Studii dionisiene şi maximiene, Prefaţă de George Bondor, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Colecţia „Sophia”, 2015.

6. Fredegisus, De substantia nihili et tenebrarum – Despre substanţa nimicului şi a întunericului, ediţie bilingvă, Prefaţă de Christian Trottmann, traducere din limba latină, notă introductivă, tabel cronologic, note, comentarii şi bibliografie de Florin Crîșmăreanu, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2015.

7. Maxim Mărturisitorul: studii și traduceri, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Colecţia „Bibliotheca Patristica Iassiensis”, 2016.

8.  Quae videntur omnia cruce egent. Études philosophiques et théologiques, București, Eikon,2018.

9. Natură și ierarhie.Metamorfoze și (dis)continuităţi (împreună cu Moisuc Cristian), Iaşi, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Colecţia „Sophia”, 2019.

10. Dungalus Reclusus, Scrisoarea către Carol cel Mare despre cele două eclipse de soare din anul 810, ediție bilingvă (împreună cu Emanuel Grosu), Iași, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Colecţia „Bibliotheca Patristica Iassiensis”, 2020.

E-mail : fcrismareanu@gmail.com