Născută la 25 noiembrie 1949 în localitatea Mândreşti, judeţul Galaţi.

Şcoli absolvite: Şcoala Generală Mândreşti, Liceul Nr. 1 din Tecuci, azi – Colegiul Naţional „Spiru Haret” (promoţia 1967); Facultatea de Filologie la Institutul Pedagogic din Galaţi (promoţia 1971) şi la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (promoţia 1981).

Profesia de bază: profesor de limba şi literatura română, gradul didactic I.

Activitate profesională: cadru didactic în învăţământul românesc la diferite şcoli din judeţele Galaţi (1967-1968) şi Vaslui (1971-2010); în ultimii 30 de ani înainte de pensionare (1980-2010) – profesor la Liceul / Colegiul Naţional „Cuza Vodă” din Huşi, judeţul Vaslui. Activitate didactică încheiată cu cea mai înaltă distincţie – „Gheorghe Lazăr, clasa I” (2008), precum şi cu „Diplomă de excelenţă” (2008) pentru întreaga activitate în învăţământul preuniversitar.

Debut literar: în periodice: Primăvara, în „Vremea nouă”, Vaslui, 15 martie 1974; în volum: Theodor Codreanu. Bibliografie critică, Chişinău, Biblioteca „B.P. Hasdeu”, 2012.

Volume de autor (proză, studii şi eseuri, cronici literare, bibliografii etc.)

 • Theodor Codreanu – Bibliografie critică. Chişinău, Biblioteca „B.P. Hasdeu”, 2012. [Bibliografie critică şi adnotată]
 • Viaţa ca o poveste, lagărul – un coşmar. Galaţi, Editura „Axis libri”, 2013. [Roman-document]
 • Poştalionul. Iaşi, Editura Junimea, 2014. [Proză scurtă]
 • Studii şi interpretări. Râmnicu Sărat, Editura RAFET, 2014. [Eseu şi cronică literare]
 • Proprietarii de amintiri. Râmnicu-Sărat, Editura RAFET, 2015. [Proză scurtă]
 • Chemarea apelor. Iaşi, Editura Junimea, 2017. [Roman].
 • Răsfrângeri critice. Bucureşti, Editura Detectiv literar, 2018. [Studii şi cronici literare].
 • Semnale critice. Lina Codreanu – 70, Iaşi, Editura Alfa, 2019. [Referinţe critice].
 • Blândeţea toamnei (O carte cu prieteni – de la prieteni), Bârlad, Editura Sfera, 2019.
 • Costache Olăreanu. Arhitecturi ludice, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2019, col. „Critică şi istorie literară”.
 • Pagini de cultură huşeană, Iaşi, Editura PIM, 2020. [Volum compozit: cronici / recenzii literare, medalioane, reportaje].

Coautor în volumele: Din lumina unui veac, Liceul Industrial „Cuza-Vodă” Huşi. 1889-1989, Huşi, 1989, coord. de Theodor Codreanu; Istoria Huşilor, Galaţi, Editura Porto-Franco, 1995, coord. Theodor Codreanu; Alex. Angheluş, Dansul focului, Bârlad, Editura Sfera, 2006. Antologie coord. de Theodor Codreanu; Alma mater hussiensis: Liceul „Cuza Vodă” din Huşi, la cea de a XC-a aniversare, coord. Theodor Codreanu, Iaşi, Editura „Ştefan Lupaşcu”, 2008; Dimitrie Gusti şi colaboratorii, Cornova 1931, Chişinău, Editura QUANT, 2011, Editura îngrijită de Marin Diaconu, Zoltan Rostas, Vasile Şoimaru; Mihai Apostu, Victor Ion Popa şi comuna Dodeşti, Iaşi, Editura PIM, 2011; Costin Clit (coord.), Colegiul Naţional „Cuza Vodă” din Huşi. – 95 de ani de învăţământ liceal –, Iaşi, Editura PIM, 2014; Ion Gheorghe Pricop – 70, Bârlad, Editura Sfera, 2014; Petru Ioan. Theodor Codreanu sau izbânda criticii totale, Editura „Ştefan Lupaşcu”, Iaşi, 2015; Theodor Codreanu – 70. Trepte spre infinit,Bârlad, Editura Sfera, 2015, coord. Livia Andrei; Ion Brad. Alte cărţi ale prietenilor mei, vol. II, Bucureşti, Editura Anamarol, 2016; Petruş Andrei, Călător prin timpul vieţii mele, Bârlad, Editura Sfera, 2016; Virgil Pavel, Iulia Gheorghiu – o floare rară a Tecuciului, Iaşi, Editura Performantica, 2018; Constantin Cubleşan – 80, Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2018, coord. Gabriela Chiciudean, Silviu Mihăilă.

Prefeţe şi postfeţe pentru cărţile semnate de scriitorii: Theodor Codreanu, Constantin Marafet, Martin Cata, Gheorghe Chiper, Ioana Nan Vasilescu, Veniamin V. Boţoroga, Ana Opran, Doina Harnagea, Veneţia Şerban.

Ediţii alcătuite şi îngrijite: Părintele Arhimandrit Mina Dobzeu – 90, Iaşi, [f. ed.], 2011; Ion Gheorghe Pricop – 70, Bârlad, Editura Sfera, 2014;Theodor Codreanu în imaginarul criticii, Iaşi, Editura Junimea, 2015, col. „Efigii”;Theodor Codreanu. Dialogurile unui „provincial”, Bucureşti, Editura Scara, 2015, col. „Asociaţia Sfinţii Părinţi”; Gheorghe Chiper, Târgul Trăsniţilor, ediţia a II-a, Iaşi, Editura Alfa, 2017.

Colaborări la reviste din ţară şi din străinătate: „Academia Bârlădeană” (Bârlad), „Axis libri” (Galaţi), „Antares. Axis libri” (Galaţi), „Baaadul literar” (Bârlad), „Bucovina literară” (Suceava), „Contact internaţional” (Iaşi), „Cronica” (Iaşi), „Cronica veche” (Iaşi), „Curtea de la Argeş” (Piteşti), „Cuvântul adevărului” (Edmonton, Canada), „ „Dacia literară” (Iaşi), „Danubius” (Galaţi), „Detectiv literar” (Bucureşti), „Ecouri literare” (Vaslui), „Elanul” (Giurcani, Bârlad), „Expres cultural” (Iaşi), „Feed Back” (Iaşi),  „Liter-Club” (Huşi) , „Limba Română” (Chişinău); „Literatura şi arta” (Chişinău), „Litere” (Târgovişte),  „Lohanul” (Huşi), Lumină Lină” (New York). „Oglinda literară” (Focşani), „Poesis” (Satu Mare), „Poezia” (Iaşi), „Porto-Franco” (Galaţi), „Pro Saeculum” (Focşani), „Prutul” (Huşi), „Revista română” (Iaşi), „Scriptor” (Iaşi),  „Vatra veche” (Târgu Mureş).

(Co)fondator şi director pentru „Liter-Club”, revistă de cultură, trimestrială, înfiinţată la 1 ianuarie 2016.

Referinţe critice în lucrări de critică şi istorie literară, dicţionare, eseuri, cronici, cercetare monografică, memorialistică.

Critici şi istorici literari / reviste: Mihai Cimpoi („Curtea de la Argeş”, „Literatura şi arta”), Constantin Trandafir („Revista nouă”), Ion Brad („Cultura”), Vasile Spiridon („Convorbiri literare”), Ion Gh. Pricop („Pro Saeculum”), Emilian Marcu („Convorbiri literare”), Adi George Secară („Viaţa nouă”), Constantin Dram („Convorbiri literare”), Rodica Lăzărescu („Ateneu”), Adrian-Dinu Rachieru („Bucovina literară”), Adrian Lesenciuc („Scrisul românesc”; „Hyperion”), Marius Manta („Ateneu”), Ştefan Mitroi (program TV.), Nicolae Dan Fruntelată („Pro Saeculum”), Ionel Necula („Pro Saeculum”, „Boema”, „Oglinda literară”), Teodor Pracsiu („Literatura şi arta”, „Tribuna învăţământului”), Mihaela Grădinariu („Cronica veche”), Nicolae Georgescu („Arena literară”), Mihaela Albu („Litere”), Nicolae Busuioc („Cronica veche”), Nastasia Savin („Ex Ponto”), Ion Pachia-Tatomirescu („Confluenţe literare”), Tudor Nedelcea („Flacăra lui Adrian Păunescu”), Mioara Bahna („Revista nouă”), Florentin Popescu („Bucureştiul literar şi artistic”), Petruş Andrei („Axis libri”), Ghiţă Nazare („Şcoala gălăţeană”) Octavian Mihalcea („Oglinda literară”), George Bodea („Crai nou”), Marian Nencescu („Literatura şi arta”), Loredana Tuchilă („Pro Saeculum”), Valeriu Raţă („Bibliopolis”), Ana-Maria Cornilă („Salonul literar”), Ioan Ţicalo („Plumb”), Romeo Aurelian Ilie („Detectiv literar”) ş.a.

(Includere în articole de dicţionar – Ioan Holban, Zanfir Ilie, Petru Ioan).

Premii şi distincţii

Diploma „Dimitrie Cantemir”. Simpozionul literar-ştiinţific „Dimitrie Cantemir”. Chişinău, noiembrie 2003. [Uniunea Scriitorilor din Moldova, Institutul de artă şi Folclor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Acad. Mihai Cimpoi, Preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova];

Diplomă. Ziua Culturii Naţionale. Zilele „Eminescu”.Chişinău, ianuarie 2010. [Centrul Academic Internaţional „Eminescu”. Director onorific: acad. Mihai Cimpoi. Director executiv: Elena Dabija];

Diplomă. Revista „Limba Română” – două decenii în serviciul culturii naţionale – simpozion omagial.Chişinău, 13 mai 2011. [Revista „Limba Română”. Alexandru Bantoş, redactor-şef al revistei];

Premiul II. Concursul Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării 2012”, secţia „Lucrări bibliografice. Bibliografii”, pentru vol. „Theodor Codreanu. Bibliografie critică”. Chişinău, 23 aprilie 2013. Genul: critică şi istorie literară. Bibliologie. [Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova şi Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chişinău.Director – Lidia Kulikovski];

Marele Premiu „N.Gr. Mihăiescu-Nigrim”, Festivalul Naţional de Epigramă „Cât e Buzăul de mare”, ediţia a XV-a. [Casa de Cultură „Ion Caraion” a Muncipiului Buzău. Cenaclul umoriştilor „Nicolae Grigore Mihăiescu – Nigrim” Buzău. Buzău, 10 mai 2014. Preşedinte juriu: Mihai Sălcuţan. Director: Viorel Pietrăreanu];

Premiul „Fănuş Neagu” pentru proză – vol. Proprietarii de amintiri, la cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Creaţie Literară „Titel Constantinescu”. Râmnicu Sărat, 5 sept. 2015. [Editura RAFET: Director, Constantin Marafet. Preşedintele Juriului: Dan Mircea Cipariu];

Diplomă de laureat al săptămânalului „Literatura şi arta” pentru Critică, pentru anii 2013-2019. Chişinău, redactor-şef: Nicolae Dabija;

Premiul special al juriului la secţiunea Roman,pentru volumulChemarea apelor, Festivalului Internaţional de Creaţie „Vrancea literară”, Focşani, octombrie 2018. Preşedintele juriului: Culiţă Ioan Uşurelu. [Fundaţia Culturală „Mioriţa”, Liga Scriitorilor din Vrancea, revista „Salonul literar”].

Premiul I, anul 2019, pentru volumul Costache Olăreanu. Arhitecturi ludice (2019), secţiunea Monografii. Festivalul Internaţional de Creaţie „Vrancea literară”. [Fundaţia Social-Culturală „Mioriţa”, Liga Scriitorilor din Vrancea, revista „Salonul literar”, octombrie, 2020. Preşedintele juriului, C.I. Uşurelu].

Premiul „Cartea Anului” pentru monografia Costache Olăreanu. Arhitecturi ludice (2019). Societatea Scriitorilor Târgovişteni, 12 decembrie 2020, Târgovişte. Preşedinte al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni – Mihai Stan.

Date de contact:

Huşi, judeţul Vaslui, str. Gral Teleman, nr. 15, bloc 19, scara C, etaj. 1, apart. 1

E-mail: linacod@yahoo.com

Tel.: 0723 050 288