Născut la data de: 20 octombrie , 1958, în Războieni, judetul Neamt.

Adresa: Strada Podisului, nr. 5 E, Iasi

Statut profesional: profesor universitar doctor

Universitatea „Al .I .Cuza”, Iasi, Facultatea de Litere, Catedra de Literatură comparată, Departamentul de limba si literatura română si literatură comparată.

Adresa institutiei: Bd. Carol I, nr. 11, 700506 Iasi, tel. & fax: +40 232 201052,

 

Debut publicistic: poezie, revista Cronica, 1981.

Cărti publicate

Beletristică:
Fuga Marelui Regizor, piese de roman, Editura Junimea, Iasi, 1992.
Vietile si suferintele sfintilor, adaptări, Casa editorială Regina, Iasi, 1997.
Milionar la marginea imperiului, roman, Editura Institutul european, Iasi, 1998.

Critică si istorie literară
Lumi narative (I), Editura Sagittarius libris, Iasi, 1998.
Mihail Sadoveanu. Modelul istorisirii de dragoste,Editura Universitas XXI, Iasi, 2002,
Mihail Sadoveanu. Modelul istorisirii de dragoste, editia a II a, cu o postfată de Liviu Leonte, Editura Augusta, Timisoara, 2003.
De la Ion Creangă la Vasile Voiculescu, o antologie a prozei românesti, cu studiu critic, Editura Universitas XXI, Iasi, 2003, .
– Devenirea romanului, Editura Institutul European, Iasi, 2003.
– coordonator Constantin Dram, Elemente pentru un imaginar al povestirii românesti , Editura Universitas XXI, Iasi, 2005.
Lumi narative II,Editura SC Timpul, Iasi,  2005,
Omul milosian. 11 metamorfoze urmate de căderea în oglindă, Editura Universitas XXI, Iasi, 2008.
– Ordinea iubirii. De la Banchetul la Robinson Crusoe, Editura Universitas XXI, Iasi 2009,
Lumi narative III, Editura Timpul Iasi.

Prefete, studii, postfete
– Postfată la volumulMihail Sadoveanu. Istorisiri de dragoste, Editura Junimea, 1994.
– Schită biografică, notă introductivă, îndreptar metodic, referinte critice la volumul Mihail Sadoveanu. Baltagul, Editura Institutul European, 1996.

– Numeroase editii scolare cu studii introductive privind viata si opera scriitorilor Sadoveanu, Alecsandri, Cosbuc, Slavici, Goga la editurile Portile Orientului si Regina.
– Prefată la volumul Sufletul si Nordul de Ion Milos, Editura Augusta, 1999.
– Diferite prefete, postfete la volume de proză si poezie contemporană.

 

Premii
– Premiul pentru critică al revistei Convorbiri literare, volumul Lumi narative, 1998;
– Premiul pentru istorie si critică literară, Salonul International de Carte Românească, Iasi, volumul Devenirea romanului, 2003.

e-mail: constantindram@yahoo.com
Tel.0744.568064