Nume: FLUTUREL

Prenume: VASILE

Data naşterii: 17 octombrie 1946, Mogoşeşti-Iaşi

Adresa: Mogoşeşti-Iaşi, Str. Principală, nr.11

Telefon: 0232 / 294353

0747434836

E-mail: vasilefluturel@yahoo.com

Studii:

-Şcoala primară şi gimnaziul în comuna natală

-Liceul „C.Negruzzi” Iaşi

-Institutul Pedagogic de 3 ani Iaşi

-Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi (secţia română-

engleză)

Debut editorial: 1996

Cărţi publicate:

                               –Cinci puncte cardinale (versuri), Ed. Spiru Haret, Iaşi, 1996          

Târziu de noiembrie (haiku), Ed.Bolta Rece, Iaşi, 1999

                               Poezii pentru cei mici, dar citite de bunici, Ed. Tehnopress, Iaşi

(ediţia I – 1999, ediţia a II-a – 2000)

Picături de înţelepciune (cugetări), Ed.Panfilius, Iaşi, 2002

Vibraţii (versuri), Ed.Panfilius, Iaşi, 2002

                               În umbra Columnei (jurnal de călătorie în Italia), Ed.Panfilius, Iaşi,

2005 (coautor)

                               Simple (haiku şi poeme într-un vers), Ed.Panfilius, Iaşi, 2005

Monografia comunei Mogoşeşti-Iaşi, Ed. Panfilius,

Iaşi, 2005 (coautor)

                               Vorbe, Ed.Panfilius, Iaşi, 2007

                               Rânduri şi gânduri (publicistică), Ed.Panfilius, Iaşi, 2007

  Monografia Şcolii „D.Popa” Mogoşeşti-Iaşi,

                                Ed. Panfilius, 2007 (coautor) 

                               Rezervat pentru visători (versuri), Ed.Cronica, Iaşi, 2009

                               Te iubim, Basarabie (publicistică şi note de călătorie),

                                Ed. Princeps Edit, Iaşi, 2010

Cu literele la plimbare … (coautor), auxiliar didactic,

Ed. PIM, Iaşi, 2013

 –Rondeluri, Ed. Vasiliana_98, Iaşi, 2013

 

Laureat al rev. „Literatura şi Arta”, Chişinău (secţia publicistică), 2012

 

*              *

*

Colaborator la publicaţii din ţară şi din R. Moldova, la radio şi TV

Membru al Clubului de haiku „Orfeu” din Tg. Mureş (coord.poetul Ioan Găbudean)

 

Prezenţă în antologii:           Ore de tăcere (Tg.Mureş, 2002) – haiku

Aromă de nea (Tg.Mureş, 2003) – haiku

Surâsul crizantemei (Tg.Mureş, 2004) – haiku

Cartea copiilor năzdrăvani (Ed.Elisavaros, Bucureşti, 2009)

Colaborări:      rev. Neamul românesc (Iaşi)

Literatura şi Arta (Chişinău)

Coloana infinitului (Timişoara)

Florile dalbe (Chişinău)

Curierul Ginta latină (Iaşi)

Mentor XXI (Botoşani)

Orfeu (Tg.Mureş)

 

z.  Opinia (Iaşi)

                               Opinia Moldovei (Iaşi)

Realitatea (Iaşi)

Opinia (Crîuleni, R.Moldova)

Ţarina (Chişinău),

Flacăra Iaşului (realizator al Paginii celor mici, lunar în perioada

sept.- nov.2002)

                               -Radio Iaşi

                               -Radio Trinitas

                               -TV „Tele M” Iaşi (realizator al emisiunii Univers cultural  1998-

2000)

 

Articole publicate (selectiv şi cronologic):

Şi la Crâuleni ploaia aduce noroc (însemnări de călătorie în

Basarabia), în Opinia, Crâuleni, R.Moldova, dec.1990

 

                              -Caligrafia – o necesitate şi nu un moft (cu prof.Elena Fluturel), în

suplimentul  revistei  Neamul Românesc, Iaşi, 1994

 

Adevărul şi demnitatea mai presus de toate, în Literatura şi Arta,

Chişinău, 16.03.1995

 

Un mare muzician al întregului spaţiu românesc – Eugen Doga, în

Opinia, Iaşi, 7 martie 1997

 

Moş Ion Roată şi tranziţia, în Opinia Moldovei, Iaşi, 2 iunie 1998

 

Eminescu şi Eternitatea, în Opinia Moldovei, Iaşi, 17 iunie 1998

 

Unde este selecţia valorilor? în Opinia Moldovei, 14.07.1998

 

Dimitrie Cantemir – primul nostru folclorist şi etnograf, în Opinia

                               Moldovei, 21.08.1998

 

Coridorul dintre ceasuri(de Lucia Olaru Nenati) sau plăcerea de a

                               redescoperi  proza scurtă, în Mentor XXI, Botoşani, iunie 2000

 

Grigore Vieru – un  univers poetic (interviu cu poetul Horia Zilieru),

în Literatura şi Arta, Chişinău, 17.08. 2000

 

In poiana Eminescu(I-V), în Flacăra Iaşului, august 2002

 

Academicianul Mihai Cimpoi – 60 de ani, în Flacăra Iaşului,

                                7.09.2002

 

                              –Dimitrie Anghel – 130  de ani de la naştere (sau Pledoarie pentru

                               Casa Memorială de la Corneşti, în Flacăra Iaşului / 9.11.2002

 

Doina şi Ion Aldea Teodorovici – 10 ani de la trecerea în eternitate,

în Flacăra Iaşului, oct.2002

 

Grigore Vieru – un an de la intrarea în eternitate (Ziarul de Iaşi,

14 ian. 2010)

 

In memoriam. Acad. Constantin Ciopraga (Ziarul de Iaşi, 2 febr. 2010)

 

Ion Berghia – Bătând  în poarta deşteptării (Vatra Veche,

Tg. Mureş, nr.12 / 2010)

 

Casa Memorială „Dimitrie Anghel” de la Corneşti rămâne doar  un vis

                               frumos (Ziarul de Iaşi, 9.07.2012)

O stea din Constelaţia lirei ce tinde să devină Luceafăr (N.Dabija – 65), în

Literatura şi Arta, nr. 28 / iulie 2013

Referinţe critice de:

Constantin Ciopraga, George Bădărău, Emilian Marcu, Al.Husar, Ioan

Găbudean, Doina Dabija, Simion Bărbulescu, Constantin Mănuţă, Tudor

Palladi, Lucia Olaru Nenati, Nicolae Dabija, Nicolae Busuioc.