Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume ADĂMUŢ ANTON
Adresă B-dul Dacia 30, 700425, Iaşi, România
Telefon Mobil: 0723 679 971
Email antonadamut@yahoo.com
Naţionalitate română
Data naşterii 04.10.1962
Locul naşterii comuna Butea, judeţul Iaşi, România
Experienţa profesională
Perioada

(de la – până la)

Profesor universitar 2002 – prezent

Conducător de doctorat 2002 – prezent

 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan din 2008 – prezent
Activităţi şi responsabilităţi principale –          2002 – prezent:  Prof. dr., Departamentul Filosofie, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice,  Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi

–          Conducător de doctorat (din 2002) – Domeniul fundamental de doctorat: Ştiinţe Umaniste / Domeniul de doctorat: Istoria Filosofiei; Şcoala Doctorală a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice, UAIC din  Iaşi

–          1998 – 2002: Conf. dr., Catedra de Istoria Filosofiei şi Hermeneutică, Facultatea de Filosofie, Universitatea „Al. I Cuza” din Iaşi

–          1994 – 1997: Lector dr., Catedra de Istoria Filosofiei şi Hermeneutică, Facultatea de Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi

–          1990 – 1993: Asistent  drd., Catedra de Istoria Filosofiei şi Hermeneutică, Facultatea de Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi

–          1986 – 1989: profesor la Şcoala nr. 5 Vaslui

 

Numele şi adresa angajatorului –          Universitatea  „Al. I. Cuza” din, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate –          Învăţământ superior

–          Educaţie şi cercetare

Educaţie şi formare
Perioada –          1992 – 1997: Facultatea de Teologie Didactică Romano-Catolică, ITRCI

–          1990 – 1995: Filosofie, doctorat, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, România

–          1995, 1997, 2012: stagii de pregătire / documentare (Freiburg, Lille, Atena)

–          1982 – 1986: Facultatea de Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, România

–          1974 – 1981: Liceul Internat „Costache Negruzzi”, Iaşi

Calificarea / diploma obţinută –          Diplomă Licenţă Teologie – 2000

–          Diplomă Doctor Filosofie – 1995

–          Diplomă Licenţă Filosofie – 1986

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite –          Filosofie şi Teologie

–          Profesor Universitar şi Conducător de Doctorat – competenţe didactice şi de cercetare ştiinţifică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare –          Universitatea  „Al. I. Cuza” din Iaşi, România

 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională –          Nivel naţional: A
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleză B 2 B 2 B 2 B 2 B 2
Limba franceză B 2 B 2 B 2 B 2 B 2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Muncă în echipă, sociabil, spirit civic, spirit european.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Am proiectat, organizat, desfăşurat, evaluat activităţi didactice şi ştiinţifice la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice, UAIC, Iaşi.

Am coordonat şi sprijinit activităţile organizaţiilor studenţeşti din facultate în calitate de prodecan.

Competenţe şi aptitudini tehnice Folosesc mijloacele tehnice actuale: laptop, tabletă.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Folosesc PC pentru activităţi didactice, corespondenţă, scris.
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini  Scriitor. Membru al USR (Uniunea Scriitorilor din România), colaborator şi   membru în redacţiile mai multor reviste literare şi ştiinţifice. Membru în consiliile ştiinţifice ale mai multor edituri din ţară. Membru COPYRO.

Expert – evaluator (CNCSIS). Competenţe în domeniul didactic, ştiinţific şi publicistic.

Debut publicistic: Opinia studențească – 1984

Debut editorial: Institutul European, Iași, 1997

Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare Membru SSR (Societatea Română de Filosofie), membru SITA (Societatea Internaţională Sfântul Toma din Aquino), membru în Consiliul Ştiinţific al CSCC (Centrul de Studii Clasice şi Creştine, Iaşi), director de programe în Consiliul Director al Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi. Premiul pentru eseu al revistei „Convorbiri literare”, 2004. Premiul Academiei Române, secţiunea Filosofie (premiul „Vasile Conta”) pentru volumul Filosofia substanţei (1999). Premiiul „Spiru Haret” al MLNR în parteneriat cu Academia Română, 2019.

 

Anexe Lista de lucrări detaliată

 

                                                   LISTA DE LUCRĂRI

 

Secţiunea I:  Volume de autor/coautor

Secţiunea II: Articole ISI/BDI

Secţiunea III:  Studii în reviste de specialitate

Secţiunea IV:  Studii în volume colective

Secţiunea V: Studii introductive, postfeţe la traduceri şi reeditări;                          

                       ediţii îngrijite

Secţiunea VI :  Recenzii în reviste de specialitate

 

 

 

Secţiunea I:  Volume de autor/coautor

 

 

 1. Schiţă pentru o istorie subiectivă a filosofiei, Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1994, 132 p.; ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Junimea, Iaşi, 1999, 243 p., ISBN 973-37-0434-2.
 2. Filosofia substanţei, Editura Institutul European, Iaşi, 1997, 295 p., ISBN 973-586-041-4 .
 3. Literatură şi Filosofie Creştină, Editura Fides, Iaşi, 1997, 293 p., ISBN 973-97899-6-X.
 4. Filosofie, Editura Polirom, Iaşi, 1997, 240 p; ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi, 1999, 255 p., ISBN 973-683-272-4.
 5. Filosofia Sfântului Augustin, Editura Polirom, Iaşi, 2001, 200 p., ISBN 973-683-766-1.
 6. Filosofie. Teste-grilă pentru bacalaureat, Editura Polirom, Iaşi, 2003, 228 p. (coautor), ISBN 973-681-183-2.
 7. Seducţia ca spaţiu al cenzurii, Editura Junimea, Iaşi, 2004, 364 p., ISBN 973-37-0992-1.
 8. Filosofie. Sinteze, comentarii, teste grilă, Editura Polirom, Iaşi, 2006, 293 p. (coautor), ISBN 973-46-0299-3.
 9. [Şi] Filosofia lui Camil Petrescu, Editura Timpul, Iaşi, 2007, 291 p.; ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Timpul,  Iaşi, 2008, 311 p., ISBN 978-973-612-317-7.
 10. Cum visează filosofii, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2008, 405 p., ISBN 978-973-571-763-6.
 11. Filosofie şi Teologie la Sfântul Augustin, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, 220 p., ISBN 978-973-27-1815-5.
 1. Fenomenologia celuilalt (Cazul Platon-Banchetul), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, 256 p., ISBN 978-973-27-2027-1.
 2. Amicus Plato sed magis amica veritas. Istoria spusei de la Homer la Tarski, Editura Institutul European, Iaşi, 2018, 218 p., ISBN 978-606-24-0233-4.

 

Secţiunea II: Articole ISI/BDI

 

 Articole ISI în volume colective

 

 1. The Conflict of Educations (Socrates vs. Aristophanes), în Recent researches in Educational Technologies (Editors: Nicu Gavriluţă, Răzvan Răducanu, Mihaiela Iliescu, Hariton Costin, Nikos Mastorakis, Vladimir Olej, Jiri Strouhal), Proceedings of the 7th WSEAS/IASME International Conference on Educational Technologies (ETUDE ’II),Iaşi, Romania, July 1-3, 2011, Published by WSEAS Press, pp. 61-66, ISBN 978-1-61804-010-7.

 

Articole ISI

 

 1. Peter Singer vs. Ioan Gură  de AurDespre oameni şi animale (Peter Singer vs. John ChrysostomAbout People and Animals), în „Revista Română de Bioetică”, vol. 7, No. 3, iulie-septembrie, 2009, pp. 11-16, ISSN 1583-5170. „Revista Română de Bioetică”, editată de Colegiul Medicilor Iaşi, este cotată ISI de către Thomson Scientific începând cu 1 ianuarie 2007 şi are un factor de impact de 0,48
 1. Lighting and Knowledge at Saint Augustin, în „European Journal of Science and Theology”, Vol. 5, No. 4, December 2009, pp. 23-34, ISSN 1841-0464. „European Journal of Science and Theology” is indexed and abstracted in: Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) and Science Citation Index-Expanded (SCIE) including the Web of Science by ISI Thomson Reuters and Scopus by Elsevier Bibliographic Databases.
 2. A Strange Case at the Origin of Modern Metaphysics (Exempli Gratia: Descartes), în „European Journal of Science and Theology”, Vol. 6, No. 2, June 2010, pp. 29-49, ISSN 1841-0464. „European Journal of Science and Theology” is indexed and abstracted in: Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) and Science Citation Index-Expanded (SCIE) including the Web of Science by ISI Thomson Reuters and Scopus by Elsevier Bibliographic Databases.
 3. On the False Crisis of Faith or on how that Theology Cannot end up in Ideology, în „European Journal of Science and Theology”, Vol. 6, No. 4, December, 2010, pp. 35-55, ISSN 1841-0464. „European Journal of Science and Theology” is indexed and abstracted in: Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) and Science Citation Index-Expanded (SCIE) including the Web of Science by ISI Thomson Reuters and Scopus by Elsevier Bibliographic Databases.
 4. Un paziente ateniese: Socrate, în „Transylvanian Review”, nr. 4/2010, pp. 3-20, ISSN 1221-1249. „Transylvanian Review” este acreditată CNCSIS; de asemenea, este indexată în European Reference Index for the Humanities (ERIH); Arts & Humanities, ISI databases.
 5. Ethics and Religion in Hegel. Or on how reason speaks differently than it thinks, în „Journal for the Study of Religions and Ideology”, Vol. 10, No. 28, Spring, 2011, pp. 176-198, ISSN 1583-0039. „Journal for the Study of Religions and Ideologies” is the first Romanian journal selected for coverage in Arts & Humanities Citation Index and Current Contents: Arts & Humanities, ISI databases.
 1. Despre cinismul medical (note asupra relaţiei medic-pacient) [On the Medical Cynicism (Notes on the Doctor-Patient Relation)], în „Revista Română de Bioetică”, vol. 9, No. 2, aprilie-iunie, 2011, pp. 25-32, ISSN 1583-5170. „Revista Română de Bioetică”, editată de Colegiul Medicilor Iaşi, este cotată ISI de către Thomson Scientific începând cu 1 ianuarie 2007 şi are un factor de impact de 0,48
 1. Social assistance and Transmodernism in Christ’s activity, în „European Journal of Science and Theology”, Vol. 7, No. 4, December, 2011, pp. 9-25, ISSN 1841-0464. „European Journal of Science and Theology” is indexed and abstracted in: Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) and Science Citation Index-Expanded (SCIE) including the Web of Science by ISI Thomson Reuters and Scopus by Elsevier Bibliographic Databases.
 2. Philosophy and Theology in Augustine: Fernand van Steenberghen’s standpoint, în „European Journal of Science and Theology”, Vol. 8, No. 3, September, 2012, pp. 155-161, ISSN 1841-0464. „European Journal of Science and Theology” is indexed and abstracted in: Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) and Science Citation Index-Expanded (SCIE) including the Web of Science by ISI Thomson Reuters and Scopus by Elsevier Bibliographic Databases. Factor de impact: 0,389.
 3. A few considerations regarding neo-thomism, în „European Journal of Science and Theology”, Vol. 9, No. 5, October, 2013, pp. 143-1151, ISSN 1841-0464. „European Journal of Science and Theology” is indexed and abstracted in: Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) and Science Citation Index-Expanded (SCIE) including the Web of Science by ISI Thomson Reuters and Scopus by Elsevier Bibliographic Databases. Factor de impact: 0,389.
 1. Some aspects of the pelagian controversy, în „Hermeneia.” Journal of Hermeneutics, Art Theory and Criticism, Nr. 16/2016, pp. 129-133. HERMENEIA COVERAGE: ISI THOMSON REUTERS (Emerging Sources Citation), ERIH PLUS, EBSCO, PROQUEST, DOAJ, INDEX COPERNICUS, ISSN 1453-9047.
 2. On Free Will, Freedom and Grace, în „European Journal of Science and Theology”, Vol. 12, No. 5, August, 2016, pp. 147-153, ISSN 1842-8517. „European Journal of Science and Theology” is indexed and abstracted in: Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) and Science Citation Index-Expanded (SCIE) including the Web of Science by ISI Thomson Reuters and Scopus by Elsevier Bibliographic Databases.
 3. On Chastity and Acces to Truth – Two Models, în „Hermeneia.” Journal of Hermeneutics, Art Theory and Criticism, Anul XVII, Nr. 1/2017, pp. 80-84. HERMENEIA COVERAGE: ISI THOMSON REUTERS (Emerging Sources Citation), ERIH PLUS, EBSCO, PROQUEST, DOAJ, INDEX COPERNICUS, ISSN 1453-9047.
 4. The Yoke of Eros and the Incomplete Erotic Education: Notes on the Dialogue Phaedrus, , în Aghatos. An International Review of the Humanities and Social Sciences, Volume 8, Issue 2/2017, pp. 37-45. The journal is indexed in: DOAJ, EBSCO, ERIH, PLUS, ProQuest, ISSN 2069-1025.
 5. Oneiric Foundations of Philosophy: Saint Augustin, în Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology and Practical Philosophy, Vol. X, No. 1/June 2018, pp. 188-195. Meta is indexed/abstracted in the following databases: Clarivate Analytics (former Thomson-Reuters) : Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH Plus, Scopus, Doaj, Ebsco, Index Copernicus, ISSN 2067-3655.
 6. From Newton to Cantor. Considerations regarding cum Deus calculat fit mundus, în „European Journal of Science and Theology”, December 2018, Vol. 14, No. 6, pp. 135-142, ISSN 1842-8517. „European Journal of Science and Theology” is indexed and abstracted in: Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) and Science Citation Index-Expanded (SCIE) including the Web of Science by ISI Thomson Reuters and Scopus by Elsevier Bibliographic Databases.
 7. Tradition and Identity – the Prodigal Son and His Brother, în „Hermeneia.” Journal of Hermeneutics, Art Theory and Criticism, Nr. 2/2018, pp. 35-41. HERMENEIA COVERAGE: ISI THOMSON REUTERS (Emerging Sources Citation), ERIH PLUS, EBSCO, PROQUEST, DOAJ, INDEX COPERNICUS, ISSN 1453-9047.
 8. Ethical Function of Irony, în „Revue Roumaine de Philosophie”, Tome 62, Issue 2, July-December 2018, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018, pp. 183-190, ISSN: 1220-5400. INDEXĂRI CNCSIS (A) Philosopher`s Index Arts & Humanities Citation Index Current Contents – Arts & Humanities.
 9. Oglinda Dianei – de la Lâna de Aur la Creanga de Aur, în „Philologica Yassiensia”, an XIV, nr. 2 (28), 2018, pp. 13-19. Începând cu nr 1/2015, revista „Philologica Jassyensia” este indexată în Clarivate Analytics (fosta Thomson Reuters) – Emerging Sources Citation Index (ESCI). Revista „Philologica Jassyensia” este revista BDI, fiind inclusă în următoarele baze de date internaţionale: CEEOL, EBSCO, GOOGLE SCHOLAR, INDEX COPERNICUS, PROQUEST. – ISSN 1841-5377, ISSN online 2247-8353, ISSN-L 1841-5377.

 

 

 Articole BDI

 

 1. Frumoasa poetă Sappho, în „Transilvania”, nr. 5/2010, pp. 32-35, (revistă indexată în baza de date internaţională SCOPUS), ISSN 0255-0539.
 2. Note asupra pragmatismului ambrozian, în Classica & Christiana, nr. 5-1/2010, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, pp. 11-30, ISSN 1842-3043 (revistă indexată în bazele de date internaţionale L’Anne Philologique, L’Anne Epigrafique, Copernicus şi pe site-ul Ancient World Online – AWOL).
 3. Despre cogito şi avatarii lui, în Analele Universităţii din Craiova, Seria: Filosofie, nr. 25 (1/2010), pp. 243-259. This publication is present in Philosopher’s Index (USA), in European Reference Index for the Humanities (ERIH, Philosophy) and meets on the list of scientific magazines established by l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), ISSN 1841-8325.
 4. Quidditatea – sau despre eliminarea înţelesurilor (cazul Camil Petrescu), în Analele Universităţii din Craiova, Seria: Filosofie, nr. 26 (2/2010), pp. 244-253. This publication is present in Philosopher’s Index (USA), in European Reference Index for the Humanities (ERIH, Philosophy) and meets on the list of scientific magazines established by l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), ISSN 1841-8325.
 5. Despre „spiritul ce totul neagă”, În „Transilvania”, nr. 1/2011, pp. 41-44, (revistă indexată în baza de date internaţională SCOPUS), ISSN 0255-0539.
 6. Câtă înţelepciune ascund proverbele, în „Transilvania”, nr. 8/2011, pp. 1-4, (revistă indexată în baza de date internaţională SCOPUS), ISSN 0255-0539.
 7. The Idiosyncrasies of an Irritable Philosopher-Camil Petrescu, în Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Philosophy and Humanistics Sciences, Editura Lumen, Iaşi, 2011, pp. 17-34 (Volume convered in: Index Copernicus Repec, Socionet, Econpaper), ISBN 978-973-166-252-7.
 8. De la intuiţionism şi fenomenologie la substanţialism, în Analele Universităţii din Craiova, Seria: Filosofie, nr. 28 (2/2011), pp. 47-63. This publication is present in Philosopher’s Index (USA), in European Reference Index for the Humanities (ERIH, Philosophy) and meets on the list of scientific magazines established by l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), ISSN 1841-8325.
 9. Istoria cărţii şi conflictul ironiilor din perspectiva educaţiei, în „Anuarul Muzeului Literaturii Române”, Iaşi, Anul IV, Editura Junimea, Iaşi, 2011, pp. 9-18, ISSN 2066-7469 (Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi este o publicaţie științifică ce apare, anual, din 2008, indexată în Baza de Date Internațională CEEOL).
 10. Toma Geamănul, pescarul, de fel din Galileia (despre miracole şi minuni), în „Transilvania”, nr. 2/2012, pp. 49-51, (revistă indexată   în baza de date internaţională SCOPUS), ISSN 0255-0539.
 11. Despre cum că anima naturaliter christiana (sau despre De catechizandis rudibus), în Classica & Christiana, nr. 7-1/2012, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, pp. 17-28, ISSN 1842-3043 (revistă indexată în bazele de date internaţionale L’Anne Philologique, L’Anne Epigrafique, Copernicus şi pe site-ul Ancient World Online – AWOL).
 12. Modern Philosophical Presuppositions in The Doctrine of Substance (or on „having” and „seeing” Ideas), în volumul colectiv Philosophical and Umanistic Postmodern View, Section: Philosophy and Humanistic Sciences, coord: Ana Caras, Elena Unguru, (International Scientific Conference, Iaşi, 21 may-3 June), Editura Lumen, Iaşi, 2012, pp. 15-32, (Volume convered in: Index Copernicus Repec, Socionet, Econpaper), ISBN 978-973-166-336-4.
 13. Polemics as Subtle form of Communication: The Case of A Romanian Philosopher – Camil Petrescu, în „Balkan Journal of Philosophy”, Vol. 4, Issue 1, 2012, Academic Publishing House „Prof. Marin Drinov”, pp. 111-120, ISSN 1313-888X (revistă indexată Ceeol).
 14. Filosofia şi seducţia Siracuzei, în „Transilvania”, nr. 7/2013, pp. 8-12, (revistă indexată   în baza de date internaţională SCOPUS), ISSN 0255-0539.
 15. Considerazioni su un posto chiaro d’Origene: De Oratoria, XXXII, în „Transilvania”, nr. 7/2014, pp. 7-11, (revistă indexată   în baza de date internaţională SCOPUS), ISSN 0255-0539.
 16. Socratersthe ironic bantered, în Transilvania”, nr. 11/2015, pp. 33-36, (revistă indexată   în baza de date internaţională SCOPUS), ISSN 0255-0539.
 17. Dacă tăceai filosof ramâneai! (scurtă istorie a unei spuse), în Analele Universităţii din Craiova, Seria: Filosofie, nr. 37 (1/2016), pp. 71-80. This publication is present in following scientific databases: SCOPUS, Philosopher’s Index (USA), European Reference Index for the Humanities (ERIH, Philosophy), Regesta Imperii – Akademie der Wissenschaften und der literatur Mainz, Excellence in Research for Australia (ERA), COLCIENCIAS – Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologia Francisco José de Caldas, Columbia, and meets on the list of scientific magazines established by l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES),  ISSN 1841-8325.
 18. Three Augustinian Principles regarding the Agreement of Grace with Freedom, în „Aghatos. An International Review of the Humanities and Social Sciences”, Volume 7, Issue 2/2016, pp. 34-40. The journal is indexed in: DOAJ, EBSCO, ERIH, PLUS, ProQuest, ISSN 2069-1025.
 19. Portretul unui european veritabil – Camil Petrescu, în „Anuarul Muzeului Literaturii Române”, Iaşi, Anul X, Editura Muzeelor Literare, Iaşi, 2017, pp. 77-91, ISSN 2066-7469 (Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iaşi este o publicaţie științifică ce apare, anual, din 2008, indexată în Baza de Date Internațională CEEOL).
 20. Despre natura răului – soluţia Sfântului Augustin, în Analele Universităţii din Craiova, Seria: Filosofie, nr. 41 (1/2018), pp. 19-34. This publication is present in following scientific databases: SCOPUS, Philosopher’s Index (USA), European Reference Index for the Humanities (ERIH, Philosophy), Regesta Imperii – Akademie der Wissenschaften und der literatur Mainz, Excellence in Research for Australia (ERA), COLCIENCIAS – Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologia Francisco José de Caldas, Columbia, and meets on the list of scientific magazines established by l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES),  ISSN 1841-8325.
 21. Descartes şi Dilthey – despre două episoade onirice, în „Revista de Filosofie”, Tomul LXV, nr. 4, 2018, pp. 311-318, Editura Academiei Române, ISSN 0034-8260, revistă indexată EBSCO şi The Philosopher’s Index.

 

Secţiunea III:  Studii în reviste de specialitate

 

 1. Metafizica cenzurii între mit şi contramit, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Filosofie, Tomul XXXII, 1986, pp.76-78.
 2. Consideraţii privind libertatea la Kant şi Sartre, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Filosofie, Tomul XXXV, Fascicula 2, 1989, pp. 45-58, ISSN 0379-7856.
 3. Omul căzut pe gânduri sau reveria focului, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Filosofie, Tomul XXXV, Fascicula 2, 1989, pp. 69-73, ISSN 0379-7856.
 4. Despre învăţarea inovatoare, în Revista de pedagogie, nr. 3, 1990, pp. 23-26.
 5. Hegel între cultul cetăţii şi revolta penaţilor, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Filosofie, nr. 1-2, 1992, pp.81-86, ISSN 0379-7856.
 6. Despre o anume educaţie, în volumul colectiv Educaţia ieri–azi–mâine. Buletinul Seminarului Pedagogic, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, 1993, pp. 160-164.
 7. Pragmatismul sau socratismul pe dos, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Filosofie, Tomul XXXIX, nr. 1-2, 1993, pp.126-136, ISSN 0379-7856.
 8. Resurecţia concretului, în Revista de filosofie nr. 3, mai-iunie, 1995, pp. 281-283, ISSN 0034-8260.
 9. Camil Petrescu, ou la souveraineté noocratique de la substance, în Revue Roumaine de Philosophie, Tome 40, nr. 1-2, 1996, pp. 61-66.
 10. Despre o chestiune scolastică, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Filosofie, Tomul XLV, 1999, pp. 88-91, ISSN 1212-8413.
 11. Pedagogie şi anagogie la Grigore de Nyssa, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Ştiinţele Educaţiei, Tomul III-IV, 1999-2000, pp. 273-280, ISSN 1453-0775.
 12. Despre destinul înţelegerii, în Hermeneia, Revistă de studii şi cercetări hermeneutice, Iaşi, nr. 1, 2000, pp. 96-101, ISSN 1453-9047.
 13. Allégorie, analogie et dogme dans De vita Moysis, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Filosofie, Tomul XLVII-XVIII, 2000-2001, pp. 99-103, ISSN 1221-8413.
 14. Tranziţie şi ecumenism, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Sociologie-Politologie, Tomul IV-V, 2000-2001, pp. 99-102, ISSN 1453-0805.
 15. Antropologie şi comuniune la Grigore de Nyssa, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din  Iaşi, Sociologie-Politologie, Tomul IV-V, 2000-2001, pp. 239-244, ISSN 1453-0805.
 16. La Méthode et la logique de la Méthode dans la Patristique et dans la Pensée Médiévale, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Filosofie, Tomul XLVII-XVIII, 2000-2001, pp. 214-218, ISSN 1221-8413.
 17. Temps et espace. La réconstruction augustinienne, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Seria Filosofie, Tomul XLIX, 2002, pp. 306-311, ISSN 1221-8413.
 18. Istorie şi contraistorie la Sfântul Augustin, în Analele Ştiinţifice ale  Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Seria Sociologie-Politologie, Tomul VI, 2002, pp.156-160, ISSN 1453-0805.
 19. Autoeducaţie, raţiune şi credinţă la Sfântul Augustin, în Educaţia ieri–astăzi–mâine. Buletinul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, nr. 7, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, 2004, pp. 219-234, ISSN 1582-6082.
 20. Descartes – opinio somnii, în Symposion, Academia Română, Filiala Iaşi, Tomul II, nr. 1(3), 2004, pp. 5-16, ISSN 1584-174X.
 21. Camil Petrescu et Husserl: essai innacompli de corection de la phènomenologie, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Serie Nouă, Filosofie, Tomul L-LI, 2003-2004, pp.310-321, ISSN 1221-8413.
 22. 1750 de ani de la moartea lui Origen, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Serie Nouă, Filosofie, Tomul L-LI, 2003-2004, pp.508-512, ISSN 1221-8413.
 23. Erotica oiştii, în Symposion, Academia Română, Filiala Iaşi, Tomul III, nr. 1(5), 2005, pp. 51-55, ISSN 1584-174X.
 24. Onirologie şi autobiografie onirică, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Graeco-Catholica Varadiensis, Cluj, nr. 1/2005, pp.149-158, ISSN 1454-8933.
 25. De ce spuneau scolasticii că infinitul înapoi este imposibil (seu de numero stultorum), în Symposion, Academia Română, Filiala Iaşi, Tomul IV, nr. 2 (8), 2006, pp. 300-305, ISSN 1584-174X.
 26. Derive şi obscurităţi metafizice, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Serie Nouă, Filosofie, Tomul LII-LIII, 2005-2006, pp. 26-37, ISSN 1221-8413.
 27. Camil Petrescu şi politica-trei episoade semnificative, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Serie Nouă, Ştiinţe Politice, Tomul II/2007, pp.57-65, ISSN 1842-3221.
 28.  Differently on Public and Private, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Serie Nouă, Filosofie, Tomul LIV, 2007  pp. 9-14, ISSN 1221-8413.
 29. De la Descartes la Krupp, via Freud-Kant, în Symposion, Academia Română, Filiala Iaşi, Tomul VI, nr. 1 (11), 2008, pp. 101-108, ISSN 1584-174X.
 30. On the Right and Left Side of Psalm 13, 1, în Meta. Research in Hermeneutics, Phenomenology and Practical Philosophy, vol. I, no. 1/2009, „Al.I. Cuza” University Press, pp. 113-136, ISSN 2067-3655.
 31. Santo Toma e la scomessa di Pascal, în Symposion, Academia Română, Filiala Iaşi, Tomul VII, nr. 2 (14), 2009, pp. 455-460, ISSN 1584-174X.
 32. Constantin Noica şi Camil Petrescu (Puncte de reper), în Simpozionul Naţional Constantin Noica. Pagini despre sufletul românesc, ediţia a III-a, Iaşi, 5-6 mai 2011, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea şi Ovidiu G. Grama, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, pp. 53-63, ISSN 2247-7853.
 33.  „Înapoi la Toma” sau despre naşterea neotomismului (via Fernand van Steenberghen), în „Studii Tomiste”, anul XI (2011), Editura Sapientia, Iaşi, 2011, pp. 23-40, ISSN 2065-0523.
 34. Noica şi operatorul de smintire, în Simpozionul Naţional „Constantin Noica”: “La început era Cuvântul”, ediţia a IV-a, Constanţa, 17-18 mai 2012, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Ovidiu G. Grama, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013, pp. 169-174, ISSN 2247-7853.
 35. Despre cum e cu putinţă ceva nou – cazul Diotima şi problema ironiei, în Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, ediţia a V- a, Cum e cu putinţă ceva nou, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea şi Ovidiu G. Grama, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013, pp. 224-230, ISSN 2247-7853.

 

 

Secţiunea IV:  Studii în volume colective

 

 1. Bergson sau despre lucrurile la neîntâmplare, în volumul colectiv Petre Botezatu. In Memoriam, Itinerarii logico-filosofice (coordonator: Ştefan Afloroaei), Editura Ankarom, Iaşi, 1996, pp. 210-214, ISBN 973-97717-1-8.
 2. Dilematicul Iov, în volumul colectiv Estetică şi Moralitate, Omagiu Profesorului Ion Ianoşi (Culegere de studii şi profil spiritual îngrijite de Marin Diaconu) , Editura Crater, Bucureşti, 1998, pp. 465-477, ISBN 973-9029-50-7.
 3. Despre formele demonice ale conştiinţei, în volumul colectiv Ştefan Lupaşcu: un gânditor pentru mileniul trei, vol. I (coordonator: Petru Ioan), Editura „Ştefan Lupaşcu”, Iaşi, 2001, pp. 315-326, ISBN  1454-4172.
 4. Problema utilului şi utilitatea catehezei la Ambrozie şi Augustin. Inter­pretări, în volumul colectiv Limite ale interpretării (coordonator: Ştefan Afloroaei), Editura Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 2001, pp. 287-302, ISBN 973-98600-9-5.
 5. Filosofie medievală, în volumul colectiv Filosofie şi Ştiinţe Politice (coordonator: Petru Bejan), Editura Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi,  2002, pp. 71-134.
 6. Ideologia servului: reconversia puterii, în volumul colectiv Interpretare & Ideologie (coordonator: Ştefan Afloroaei), Editura Fundaţiei Academice AXIS, 2002, pp. 172-186, ISBN 973-85490-4-3.
 7. Cum se poate ajunge la pluralitatea metafizicii medievale?, în volumul colectiv Pluralitatea metafizicii medievale. Istorie şi structuri, (coordo­nator: Bogdan Tătaru-Cazaban), Editura Polirom, Iaşi, 2005, pp. 164-201, ISBN 973-681-834-9.
 8. Camil Petrescu între quidditate şi antinomia metodei (semnalare de caz), în volumul colectiv Ideea europeană în filosofia românească (I), (coordo­nator: Ştefan Afloroaei), Editura Fundaţiei AXIS, Iaşi, 2005, pp. 32-45, ISBN 973-7442-19-2; ISSN 1453-9047.
 9. Platon şi politica erotică. De la cel sedus la cel redus, în volumul colectiv Filosofia politică a lui Platon, (coordonatori: Vasile Muscă şi Alexander Baumgarten), Editura Polirom, Iaşi, 2006, pp. 223-270, ISBN 973-46-0126-1.
 10. Despre iubire şi respect, în volumul colectiv Dialogul dintre teologie şi filosofie,  Editura Trinitas, Iaşi, 2008, pp. 158-167, ISBN  978-973-155-049-7.
 11. De-a stânga şi de-a dreapta Psalmului 13, 1, în volumul colectiv Adevăr hermeneutic şi locuri obscure, (coordonatori: George Bondor şi Corneliu Bîlbă), Editura Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, 2008, pp. 265-310, ISBN 978-973-703-340-6.
 12. Consideraţii asupra erotismului domestic şi extradomestic la vechii greci (faţă cu filosofia), în volumul colectiv Ipostaze ale politicului. Paradigme clasice şi moderne, (coordonatori: Adela Cîmpean şi Laura Ilinescu), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2008, pp. 49-87, ISBN 978-973-757-190-8.
 13. Camil Petrescu şi metoda substanţialistă, în volumul colectiv Studii de istorie a filosofiei româneşti, (coordonator: Viorel Cernica; ediţie îngrijită de: Mona Mamulea), vol. IV, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, pp. 358-363, ISBN 973-27-1354-2.
 14. Noica şi diavolul – expresia lumii blocate, în volumul colectiv Studii de istorie a filosofiei româneşti, (coordonatori: Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Titus Lates; ediţie îngrijită de: Mona Mamulea), vol. V, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, pp. 500-509, ISBN 973-27-1354-2.
 15. Noutatea veşnică a gândirii Sfântului Toma, în volumul colectiv Studii Tomiste (I), (editor: Alexander Baumgarten), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009, pp. 47-61, ISBN 978-973-757-248-6.
 16. Sfântul Augustin şi filosofia istoriei, în volumul colectiv Studii de istoria filosofiei dedicate profesorului Vasile Muscă, (coordonatori: Alexander Baumgarten şi Adela Câmpean), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009, pp. 211-223, ISBN 978-973-757-275-2.
 17. Plaudite, cives (seu: Non omnibus dormio!), în volumul omagial Teodor Dima, De Dignitate Philosophiæ, Editura Terra Nostra, Iaşi, 2009, pp. 355-360, ISBN 978-973-1888-45-3.
 18. Premise patristice ale binomului teologie-preoţie: Ambrozie şi Augustin (via Cicero), în volumul colectiv Teologie şi preoţie în secolul XXI, (editor: Alin Tat), Editura NAPOCA STAR, Cluj-Napoca, 2010, pp. 202-232, ISBN 978-973-647-731-7.
 19. Despre anumite feluri de a iubi, în volumul colectiv Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane, (coordonator: Ana Gugiuman), Academia Română, Filiala Iaşi, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, pp. 9-20, ISBN 978-973-109-242-3.
 20. Constantin Noica: despre dubla imposibilă judecată etică, în volumul colectiv Studii de istorie a filosofiei româneşti, Supliment, (coordonatori: Alexandru Surdu, Viorel Cernica, ediţie îngrijită de Mona Mamulea şi Doru Şincai), vol. VII, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, pp.74-78, ISSN 2065-44-05.
 21. Camil Petrescu – Note despre sfârşitul unui filosof, în volumul colectiv Integrarea europeană şi tradiţiile româneşti: de la Al. S. Sturza la E.M. Cioran, coordonatori: Eudochia Saharneanu, Vasile Ţapoc, (Materialele Conferinţei Internaţionale cu aceeaşi temă), 20-21 mai 2011, Chişinău, Editura CEP USM, Chişinău, 2011, ISBN 978-9975-71-226-2, pp. 65-73.
 22. Again about Faith and Reason, în volumul colectiv Knowledge and Action within the Knowledge Based Society. Philosophy of Science, Anthropology and Cultural Studies, Economic Theories and Practices (Proceedings of tha International Conference Baia Mare, 9-12 December 2010, Baia Mare – Romania), Editors: Nicu Gavriluţă, Petru Dunca, Editura Institutul European, Iaşi, 2011, pp. 83-94, ISBN 978-973-611-806-7.
 23. Philosophical aspects of Homoerotics in Ancient Greek, în volumul colectiv Significance and Interpretation within the Knowledge Based Society. Antropology and Cultural Studies, Psychology (Proceedings of the International Conference Baia Mare, 27-30 October 2011, Baia Mare – Romania), Editors: Nicu Gavriluţă, Petru Dunca, Editura Institutul European, Iaşi, 2012, pp. 11-23, ISBN 978-973-611-894-4.
 24. On Dogmas and Dogmatic, în volumul colectiv Interdisciplinary approaches in Social Sciences (International Conference on „Recent Trends in Social Science: Qualitative Theories and Quantitative Models”, Iaşi, 23-25 September, 2012), Editors: Daniela Şoitu, Cristina Gavriluţă, Antonio Maturo, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2012, pp. 135-142, ISBN 978-973-703-902-6.
 25. „Sur la beauté et sur la nature de mal chez Saint Augustin”, în Le Beau. Actes du XXXVIe Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (A.S.P.L.F.), Petru Bejan, Daniel Schulthess (coordonatori), Editura Universităţii Al.I. Cuza, Iaşi, 2018, pp. 178-184, ISBN: 978-606-714-455-0.
 26. „Fiul risipitor şi apostolul Toma între teologie şi ideologie”, în vol. col. După – amiezi culturale la Vaslui, (Conferinţe 2017-2018), Editura Limes, Cluj-Napoca, 2018, pp. 7-29, ISBN: 978-606-799-243-4.               
 1. „Metode politice și noocrație la Camil Petrescu”, în volumul colectiv Noi perspective asupra valorilor politice, Virgil Stoica, Bogdan Constantin Mihăilescu – coordonatori, Editura Universității „Al.I. Cuza”, Iași, 2018, pp. 219-238.

              

 

 

Secţiunea V:  Studii introductive, postfeţe la traduceri şi reeditări;

                         ediţii îngrijite

 

 1. Filosofia duratei între intuiţie şi antiintelectualism, „Studiu introductiv” la Henri Bergson, Eseu asupra datelor imediate ale conştiinţei, Editura Institutul European, Iaşi, 1992, pp. 5-22, ISBN 973-586-140-1; ediţia a II-a, 1998, pp. 5-28, ISBN 973-611-007-9.
 2. Proslogion şi Avatar cronologic pasager, „Studiu introductiv” la Arthur Schopenhauer, Lumea ca voinţă şi reprezentare, Editura Moldova, Iaşi, 1995, pp. I-XVII, ISBN 973-572-012-4.
 3. Ruşinea şi vinovăţia spiritului grec, „Studiu introductiv” la Wilhelm Windelband, Istoria filosofiei greceşti, Editura Moldova, Iaşi, 1995, pp. 5-15 (ediţie îngrijită de Anton I. Adămuţ), ISBN 973-572-6.
 4. Aristotel sau memoria sinelui, „Prefaţă” la Aristotel, Fizica, Editura Moldova, Iaşi, 1995, pp. I-IV, ISBN 973-9146-77-5.
 5. Introducere nesceptică, „Prefaţă” la Wilhelm Windelband, Filosofia elenistică şi romană, Editura Moldova, Iaşi, 1996, pp. 5-11 (ediţie îngrijită de Anton I. Adămuţ), ISBN 973-572-043-4.
 6. Despre geniul şi demenţa inteligenţei, „Postfaţă” la J.-J. Rousseau, Contractul social, Editura Moldova,  Iaşi, 1996, pp. 212-224, ISBN 973-572-068-X.
 7. Justificare sau Regula Fidei, „Prefaţă” la Cicerone Iordăchescu, Istoria vechii literaturi creştine, vol. I, Editura Moldova, Iaşi, 1996, pp. 5-9, ISBN 973-572-057-4.
 8. Arta de a nu muri, „Studiu introductiv” la Ars moriendi, Editura Fides, Iaşi, 1997, pp. 5-23, ISBN 973-97899-9-4.
 9. Bergson sau despre paricidul eleat, „Studiu introductiv” la Mihai Nistor, Intuiţia estetică la Bergson, Editura Cantes, Iaşi, 1998, pp. 9-25, ISBN 973-98747-8-9.
 10. Postliminarii la o istorie pragmatistă a ironiei, „Postfaţă” la William James, Pragmatismul, Editura Timpul, Iaşi, 2000, pp. 175-193, ISBN 973-8003-42-3.
 11.  Sfântul Anselm între „deja” şi „nu încă”, „Studiu introductiv” la Alexander Baumgarten, Sfântul Anselm şi conceptul ierarhiei, Editura Polirom, Iaşi, 2003, pp. 5-34, ISBN 973-681-437-8.
 12.  Istoria filosofiei ca praeparatio evangelica, „Studiu introductiv” la Frederick Copleston, Istoria Filosofiei. Grecia şi Roma, vol. I, Editura ALL, Bucureşti, 2008, pp. V-XXIII, ISBN 978-793-571-773-5.
 13. Copleston şi filosofia medievală: un model de praeparatio evangelica, „Studiu introductiv” la Frederick Copleston, Istoria Filosofiei. Filosofie Medievală, Vol. II, Editura ALL, Bucureşti, 2009, pp. V-XXXIII, ISBN 978-973-571-613-4.
 14. De ce pierde teologia când câştigă metafizica?, „Studiu introductiv”la Florin Crîşmăreanu, Metafizică şi teologie la Francisco Suarez, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2011,
 1. 9-23, ISBN 978-973-703-695-7.
 1. Da quod iubes, et iube quod vis (cum se poate răspunde la întrebarea: iubirea este crudă?), „Studiu introductiv” la Pop, Rodica, Sensul căsătoriei la Platon şi la Sfinţii Părinţi. De la Soma la Împărtăşirea prin Trup, Editura Doxologia, Iaşi, 2012, pp. 11-37, ISBN 978-606-8278-60-5.
 2. Transcendenţa: Naturalis Ratio Subservit Fidei, „Postfaţă” la Dumitru Isac, Cunoaştere şi transcendenţă, Ediţie îngrijită de Ionuţ Isac, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014, pp. 157-164, ISBN 978-606-17-0449-1.

 

 

Secţiunea VI:  Recenzii în reviste de specialitate

 

 1. „Homo sum”, Recenzie la Adrian Neculau, A trăi printre oameni, Editura Junimea, Iaşi, 1989, în Revista de pedagogie, nr. 12, 1989, pp. 45, 56.
 2. Ion Petrovici, Douăsprezece prelegeri universitare despre Immanuel Kant, Editura Agora, Iaşi, 1994, Recenzie, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Serie Nouă, Filosofie, Tomul XL-XLII, 1994-1996, pp.273-274, ISSN 1221-8413.
 3. Jeanne Hersch, Mirarea filosofică, Istoria filosofiei europene, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, Recenzie, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Serie Nouă, Filosofie, Tomul XL-XLII, 1994-1996,  pp. 293-295, ISSN 1221-8413.
 4. Alexandru Boboc, Filosofie contemporană, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995, Recenzie, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Serie Nouă,  Filosofie, Tomul XLIII-XLIV,  Filosofie, 1997-1998, pp.171-172, ISSN 1221-8413.
 5. Gh. Vlăduţescu, Filosofia primelor secole creştine, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1995, Recenzie, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Serie Nouă, Filosofie, Tomul XLIII-XLIV, 1997-1998, pp. 172-173, ISSN 1221-8413.
 6. Tomáš Špidlík, Izvoarele luminii, Editura Ars Longa, Iaşi, 1994, Recenzie, în Analele Ştiinţifice ale  Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Serie Nouă, Filosofie, Tomul XLIII-XLIV, 1997-1998, pp. 194-195, ISSN 1221-8413.
 7. „Despre un anume fel de îndatoriri”, Recenzie la Calinic Botoşăneanul, Tanatologie şi nemurire, Editura Cantes Iaşi, 1999, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Serie Nouă, Filosofie, Tomul XLVII-XLVIII,  2000-2001, pp.277-279, ISSN 1221-8413.
 8. „Despre mistica sacrului”, Recenzie la Mihai Nistor, Fenomenologia sacrului, Editura Cantes Iaşi, 1999, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Serie Nouă, Filosofie, Tomul XLVII-XLVIII, 2000-2001, pp.272-275, ISSN 1221-8413.
 9. Radu Neculau, Filosofii terapeutice ale modernităţii, Editura Polirom, Iaşi, 2001, Recenzie, în Hermeneia, Revistă de studii şi cercetări hermeneutice, Iaşi, nr. 2-3/ 2001-2002, Editura Fundaţiei AXIS, Iaşi, pp. 167-169, ISSN 1453-9047.