Lista de publicații (selectiv)

Volume

 

Jeanrenaud Magda, Despre etica traducerii. Exerciții practice, Editura Universității “Al.I. Cuza”, Iași, 2017, 210 pag., ISBN: 978-606-714-419-2

 

Jeanrenaud Magda, Universalien des Übersetzens, prefață de Michael Metzeltin, în traducerea unui colectiv coordonat de Larisa Schippel și Julia Richter, Frank&Timme Verlag, Berlin, 2014, 330 p., ISBN: 978-3-86596-444-1

 

Jeanrenaud Magda, La Traduction là où tout est pareil et rien n’est semblable, EST – Samuel Tastet Éditeur, Paris, 2012, 346 pag., prefață de Claude Hagège, ISBN: 9-782868-180438

 

Jeanrenaud Magda, Teme și motive de poetică, Editura Institutului European, Iași, 2007, 245 pag., ISBN: 978-973-611-501-1

 

Jeanrenaud Magda, Universaliile traducerii. Studii de traductologie, Cuvânt înainte de Gelu Ionescu, Editura Polirom, col. Collegium, Iași/București, 2006, 387 pag., ISBN: 973-46-0173-3

 

Jeanrenaud Magda, Introduction à la poétique, Editura Universității “Al.I. Cuza”, Iași, ediția a III-a revăzută și adăugită, 2004, 292 pag. (ediția a II-a, 2002, ediția I-a 1995)

 

Jeanrenaud Magda, Tzvetan Todorov. De la hegemonia modelului lingvistic la orizontul etic, Editura Universității “Al.I. Cuza”, Iași, 1999, 415 pag., ISBN: 973-9312-59-4

 

 

Prefețe

 

Jeanrenaud Magda, Traducerea filozofiei, filozofia traducerii, prefață la Paul Ricœur, Despre traducere, Editura Polirom, Iași/București, 2005, pp. 5-41, ISBN: 973-681-906-X

 

Jeanrenaud Magda, Despre virtuțile exotopiei, prefață la Edgar Reichmann, O fereastră către lume. Eseuri și articole despre cultura română (1965-2002), Editura Paralela 45, Pitești, 2003, pp. 353-364, ISBN: 973-593-811-1

 

Jeanrenaud Magda, Jurnalul intim – mode d’emploi, prefață la Jacques Le Rider, Jurnalele intime vieneze, Editura Polirom, Iași/București, 2001, pp. 5-19, ISBN: 973-683-752-1

 

Jeanrenaud Magda, Paradoxala poetică a lui Pierre Pachet, prefață la Pierre Pachet, Opera zilelor, Editura Paralela 45, București, 2001, pp. 5-12, ISBN: 973-593-360-8

 

Jeanrenaud Magda, Postfață la Julia Kristeva, Samuraii, RAO, București, 1997, pp. 359-379, ISBN: 973-576-112-2

 

Jeanrenaud Magda, Michel de Certeau – între paradoxal și enigmatic, prefață la Michel de Certeau, Fabula mistică, Editura Polirom, Iași/București, 1996, pp. XV-XXIV, ISBN: 973-9248-45-4

 

 

Traduceri de volume din domeniul științelor umane (filozofie, lingvistică, hermeneutică, filozofia traducerii, semiologie)

–  din limba franceză în limba română

 

Albert Dauzat, Filozofia limbajului, în colab. cu Alexandru Gafton, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza, Iaşi”, 2015, 324 pag., ISBN 978-606714-150-4

 

Stefan Lemny, Cantemireștii. Aventura europeană a unei familii princiare din secolul al XVIII-lea, Editura Polirom, Iași/București, 2010, 326 pag., ISBN: 978-973-46-1289-5

 

Philippe Braud, Mic tratat de emoții, sentimente și pasiuni politice, Editura Polirom, Iași/București, 2008, 319 p., ISBN: 978-973-46-1240-6

 

Alain Touraine, Lumea femeilor, Editura Art, București, 2007, 250 pag., ISBN: 978-973-124-150-0

 

Paul Ricœur, Despre traducere, studiu introductiv de Magda Jeanrenaud postfață de Domenico Jervolino, Editura Polirom, Iași/București, 2005, 164 p., ISBN: 973-681-906-X

 

Edgar Reichmann, O fereastră către lume. Eseuri și articole despre cultura română (1965-2002), ediție și studiu introductiv de Magda Jeanrenaud, Editura Paralela 45, Pitești, 2003, pp. 353-364, ISBN: 973-593-811-1

 

Jacques Le Rider, Modernitatea vieneză și crizele identității, ediția a II-a revizuită și adăugată, postfață de Adriana Babeți, Iași, Editura Universității “Al. I. Cuza”, 2003, ISBN: 973-9149-33-2, 464 pag.

 

Jean Bollack, Sens contra sens, prefață de Andrei Corbea, Editura Polirom, 2001, Iași/București, 205 p., ISBN: 973-683-769-6

 

Jacques Le Rider, Jurnalele intime vieneze, prefață de Magda Jeanrenaud, Editura Polirom, Iași/București, 2001, 374 p., ISBN: 973-683-752-1

 

Pierre Pachet, Opera zilelor, prefață de Magda Jeanrenaud Editura Paralela 45, Pitești, 2001, 106 p., ISBN: 973-593-360-8

 

Serge Moscovici, Cronica anilor risipiți. Povestire autobiografică, Editura Polirom, Iași/București, 1999, 422 p., ISBN: 973-683-274-7

 

Julia Kristeva, Samuraii, prefață de Julia Kristeva, postfață de Magda Jeanrenaud, RAO, București, 1997, 379 p., ISBN: 973-576-112-2

 

Herman Parret, Sublimul cotidianului, traducere și note de Magda Jeanrenaud, prefață de Sorin Alexandrescu, Meridiane, București, 1996, 229 p., ISBN: 973-33-0309-7

 

Michel de Certeau, Fabula mistică. Secolele XVI-XVII, prefață de Magda Jeanrenaud, Editura Polirom, Iași/București, 1996, 326 p. ISBN: 973-9248-45-4

 

Jacques Le Rider, Modernitatea vieneză și crizele identității, Editura Universității “Al. I. Cuza”, Iași, 1995, ediția I, 456 p., ISBN: 973-9149-33-2

 

Emile Durkheim, Formele elementare ale vieții religioase (traducere în colab. cu Silviu Lupescu), prefață de Gilles Ferreol, Editura Polirom, Iași/București, 1995, 421 p., ISBN: 973-97108-5-9

 

Tzvetan Todorov, Cucerirea Americii. Problema celuilalt, Institutul European, Iași, 1994, 250 p., ISBN: 973-9148-42-5

 

–  din limba română în limba franceză

 

Andrei Corbea-Hoisie, La Bucovine. Eléments d’histoire politique et culturelle, prezentare de Jacques Le Rider, Institut d’Etudes slaves, Cultures et sociétés de l’Est 41, Centre d’études slaves et Institut d’études slaves, Paris, 2004, 155 p., ISBN: 2-7204-0396-2

 

 

Activități editoriale

 

Jeanrenaud Magda (ed. în colab cu Larisa Schippel, Julia Richter), Rumänische Übersetzungsgeschichte – Prozesse, Produkte, Akteure, Frank&Timme, Berlin, 2014, ISBN 978-3-7329-0087-9, 364 p

 

Lector la redactarea și editarea volumului Interpretare și raționalitate de Paul Cornea, Editura Polirom, Iași/București, 2006, 596 pag., ISBN: 973-46-0281-0 978-973-46-0281-0

 

 

Capitole în cărți publicate la edituri internaționale și naționale

 

Jeanrenaud Magda, „La traduction de l’intraduisible”, în Dahmen W., Christina Ossenkop et alia (ed.) Sprachvergleich und Übersetzung. Die romanischen Sprachen im Kontrast zum Deutschen, Narr Francke Attempto, Tübingen, 2017, pag. 29-54, ISBN: 978-3-8233-6982-0

 

Jeanrenaud Magda, „Traducerea discursului psihanalitic. Studiu de caz”, în Adina Chirilă (ed.), Omul de cuvânt. In honorem Gheorghe Chivu, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017, p. 311-323, ISBN: 978-606-714-389-8

 

Jeanrenaud Magda, „Sur les morales de la traduction”, în Julia Richter/Cornelia Zwischenberger/Stefanie Kremmel/Karlheinz Spitzl (ed.), (Neu-)Kompositionen. Aspekte transkultureller Translationswissenschaft, Frank&Timme Verlag, Berlin, 2016, p. 349-356, ISBN:978-3-7329-0306-1

 

Jeanrenaud Magda, “Sur les bénéfices du comparatisme dans la critiques des traductions ou pourquoi il faut retraduire Freud en roumain”, in Andrei Corbea-Hoisie, Mădălina Diaconu (ed), Geisteswissenschaften im Dialog: Deutsch-Rumänisch / Rumänisch-Deutsch, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, 2016, pp. 101-131, ISBN: 978-606-714-248-8; ISBN: 978-3-86628-559-0

 

Jeanrenaud Magda, Can we speak of a Romanian Tradition in Translation Studies?, în Larisa Schippel, Cornelia Zwischenberger (ed.), Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation (Studies), Frank & Timme, Berlin, 2016, pag. 21-42, ISBN: 978-3-7329-0335-1

 

Jeanrenaud Magda, Sur les traditions en traductologie roumaine, in „Approches plurielles et intercompréhension”, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015, pag. 11-13, ISBN: 978-606-714-218-1

 

Jeanrenaud Magda (în colab. cu Eta Dima și Gabriela Dima), “Voltaire, Histoire de Charles XII şi traducerea românească a arhimandritului Gherasim de la Iaşi”, in Eugenia Dima, Andrei Corbea-Hoișie (ed.), Impulsul Iluminismului în unele traduceri românești din secolul al XVIII-lea, Editura Universității “Al.I. Cuza”, Iași, 2014, pag. 59-90, ISBN 978-606-714-059-0

 

Jeanrenaud Magda, “Europa secolului al XVIII-lea: traduceri și traducători”, in Eugenia Dima, Andrei Corbea-Hoișie (ed.), Impulsul Iluminismului în unele traduceri românești din secolul al XVIII-lea, Editura Universității “Al.I. Cuza”, Iași, 2014, pp. 11-20, ISBN 978-606-714-059-0

 

Jeanrenaud Magda, Die “Übersetzung” des französischen Modells in die rumänische Gesellschaft, in Vom Altern der Texte, ed. Hartvig Kalverkämper și Larisa Schippel, Frank&Timme Verlag, Berlin, 2012, p. 185-213, ISBN: 978-3-86596-251-5

 

Jeanrenaud Magda, Réticences de la traduction, în volumul La réticence dans des écritures poétiques et romanesques contemporaines, ed. Jacqueline Michel și Marlena Braester, EST, Paris/Bucarest/Jérusalem, 2007, pp. 147-168, ISBN: 973-8346-52-5

 

Jeanrenaud Magda, La traduction, là où «tout est pareil et rien n’est semblable», în volumul Vom Glück sich anzustecken. Möglichkeiten und Risiken im Überstezungsprozess, Martin A. Hainz (ed.), Braumüller Verlagsbuchhandlung, Wien, 2005, pp. 129-143, ISBN: 3-7003-1524-4, ISSN: 1814-56239

 

Jeanrenaud Magda, La traduction entre l’accumulation et la redistribution de capital symbolique, în volumul Littératures et pouvoir symbolique, Mihai Dinu Gheorghiu (ed), în colab. cu Lucia Dragomir, Editura Paralela 45, Pitești/Paris, 2005, pp. 202-222, ISBN: 973-697-432-4, difuzată în Franța de Maison des Sciences de l’homme, ISBN: 2-7351-1085-0

 

 

Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul științific internațional principal

 

Jeanrenaud Magda, Cum se traduce „rușinea”. Abordare traductologică (I, II), revista Diacronia, nr. 5-6, 23 martie 2017, 30 noiembrie 2017, ISSN: 2393-1140, http://www.diacronia.ro/ro, doi : 10.17684

 

Jeanrenaud Magda, „Traducerea: între ce se poate traduce și ce trebuie tradus/Translation: between what can be translated and what must be translated”, in Diacronia, nr. 3, 2016, ISSN: 2393-1140, doi: 10.17684, p. 1-13, http://www.diacronia.ro/ro/journal/issue/3/A38/ro/pdf,

 

Jeanrenaud Magda, „Cîteva reflecții cu privire la starea traductologiei românești”, in Diacronia, nr. 2, 17 iulie 2015, ISSN: 2393-1140, doi: 10.17684 p. 1-13, http://www.diacronia.ro/ro/journal/issue/2/A20/ro/pdf

 

 

Jeanrenaud Magda, “La traduction des concepts dans le discours des sciences humaines”, in Rumänische Übersetzungsgeschichte – Prozesse, Produkte, Akteure, Larisa Schippel, Magda Jeanrenaud, Julia Richter (ed.), Frank&Timme, Berlin, 2014, ISBN 978-3-7329-0087-9, pp. 153-178

 

Jeanrenaud Magda, “Traduire Paul Ricœur”, in Revue roumaine de philosophie, tome 58, nr. 2, iulie-decembrie 2014, pp. 151-170, revistă a Academiei Române, Institutul de Filosofie și Psihologie Constantin Rădulescu-Motru, ISSN 1220-5400

 

Jeanrenaud Magda, La traduction entre le centre et la périphérie. Réflexions en marge des auto-traductions de Panaït Istrati, în Quo Vadis Romania? Zeitschrift für eine aktuelle Romanistik, “Zentren und Peripherien”, nr. 33, 2009, Viena, pag. 65-87, ISSN: 1022-3169

 

Jeanrenaud Magda, La traduction dans les médias roumains: “la mini-crise européenne” de février 2003, in “Traduction et mondialisation”, Hermès, nr. 49, CNRS Editions (Centre National de la Recherche Scientifique), Paris, 2007, pag. 133-139, ISBN: 978-2-271-06556-8, ISSN: 0767-9513

 

Jeanrenaud Magda, Le (post)structuralisme – une révolution symbolique?, in “Euresis. Cahiers roumains d’études littéraires”, Editura Univers, București, nr. 1-2, 1996, ISSN: 1223-1193, pag. 266-280

 

Jeanrenaud Magda, La prise de position et la prise de parole: Tzvetan Todorov et les avatars d’une écriture (post)moderne, in “Euresis. Cahiers roumains d’études littéraires”, nr. 1-2, Editura Univers, București, 1995, pag. 98-109, ISSN: 1223-1193

 

Jeanrenaud Magda, La traduction: interprétation et/ou production?, “Cahiers roumains d’études littéraires”, Editura Univers, București, nr.1, 1983, pag. 164-165

           

Jeanrenaud Magda, D’une pratique à la théorie: l’activité traduisante, “Cahiers roumains d’études littéraires”, București, nr.1, 1983, pag. 27-33

 

Jeanrenaud Magda, Ipostazele metalimbajului la E. Lovinescu, “Viața Românească”, București, nr. 9, septembrie 1981, pag. 161-165, ISSN: 1220-6377

 

 

Publicații in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferințe internaționale de specialitate

 

Jeanrenaud Magda, „Quelques observations concernant la traduction du texte philosophique”, in Jeux et enjeux de la francophonie contemporaine, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2011, pp. 179-188, ISSN: 1841-1835

 

Jeanrenaud Magda, „La traduction: garante ou frein de la diversité culturelle”, in Actes du colloque “Diversité culturelle dans la francophonie contemporaine, Editura “Universității “Al.I. Cuza”, Iași, 2009, pp. 201-222.

 

Jeanrenaud Magda, „Quelques notations sur les vertus et les limites du bilinguisme en traduction”, La Francophonie et la nouvelle identité européenne, Editura Universității “Al.I. Cuza”, Iași, 2008, pp. 302-317, ISSN: 1841-1835

 

Jeanrenaud Magda, „La responsabilité du traducteur face à l’intentionnalité de l’auteur”, in Masculin/féminin. Perspectives littéraire, linguistique, didactique, Editura Universității “Al. I. Cuza”, Iași, 2005, pp. 407-417

 

Jeanrenaud Magda, „Les sept procédés de Vinay et Darbelnet, pour mieux se comprendre…”, in Regards croisés sur le français d’aujourd’hui, Editura Universității “Al.I. Cuza”, Iași, 2004, pp. 248-263

 

Jeanrenaud Magda, „Francophonie, bilinguisme et traduction”, in La Francophonie: espace ou frontières?, Editura Universității “Al.I. Cuza”, Iași, 2003, pp. 493-505

 

Alte lucrări și contribuții științifice

 

 

Jeanrenaud Magda, „La traduction à la quête de l’improbable équilibre de l’adéquation et de l’acceptabilité”,  Analele Științifice ale Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, serie nouă, tomurile XIII-XIV/2010-2011, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2011, pp. 299-337, ISSN: 1841-916X

 

Jeanrenaud Magda, „Un proiect de viitor: retorică & hermeneutică”, în Constantin Sălăvăstru, Dan S. Stoica (ed), Signum. Lingua. Oratio. In honorem professoris Mariae Carpov, Ed. Universității „Al.I. Cuza”, Iași, 2010, pp. 250-256, ISBN: 978-973-703-622-3

 

Jeanrenaud Magda, „Eugène Ionesco face à la traduction, în Revue roumaine d’Études francophones”, Actes du Colloque «Eugène Ionesco – Tribulations identitaires/Eugen Ionesu – Tribulații identitare», Iași 15-16 octombrie 2009, vol. coord. Simona Modreanu, Ed. Junimea, Iași, 2010, pp. 85-98, ISSN: 2065-8087

 

Jeanrenaud Magda, „Les auto-traductions de Panaït Istrati”, in Valeriu Stoleriu/Val Panaitescu IN HONOREM, Editura Universității “Al.I. Cuza”, Iași, 2009, pp. 172-213, ISBN: 978-973-703-490-8

 

Jeanrenaud Magda, „Bilingvismul: concept inoperant în traductologie?”, Analele Universității “Al.I. Cuza”, sectiunea IIIe, Lingvistica, tomul LIV Editura Universității “Al.I. Cuza”, Iași, 2008, pp. 98-109, ISSN: 1221-8448

 

Jeanrenaud Magda, „Traducerea, acolo unde “totul este la fel, dar nimic nu mai seamănă”, in Signa in rebus. Studia semiologica et linguistica in honorem Maria Carpov, Analele Științifice ale Universității “Al.I. Cuza”, Editura Universității “Al.I. Cuza”, Iași, 2005, pp. 179-195, ISSN: 1221-8448, ISSN: 1841-916X

 

Jeanrenaud Magda, „Formaliștii ruși și M. Bahtin în teoria literară franceză a anilor 70-80, (II) , “Analele științifice ale Universității “Al. I. Cuza” din Iași”, serie nouă, Filosofie, tomul XL-XLII, 1994-1996, ISSN: 2065-3131, pp. 183-193

 

Jeanrenaud Magda, „Roland Barthes – Tzvetan Todorov: o metodologie critică, „Analele științifice ale Universității “Al. I. Cuza” din Iași”, serie nouă, Literatură, tomul XXXIX-XL, 1993-1994, pp. 177-190, ISSN: 0379-7899

 

Jeanrenaud Magda, „Articulare”, in Terminologie poetică și retorică, coordonator Val. Panaitescu, Editura Universității “Al.I. Cuza”, Iași, 1994, pp. 15-17, ISBN: 973-9149-11-1

 

Jeanrenaud Magda, „Condensare”, in Terminologie poetică și retorică, coordonator Val. Panaitescu, Editura Universității “Al.I. Cuza”, Iași, 1994, pp. 35-37, ISBN: 973-9149-11/1

 

Jeanrenaud Magda, „Corpus”, in Terminologie poetică și retorică, coordonator Val. Panaitescu Editura Universității “Al.I. Cuza”, Iași, 1994, pp. 42-44, ISBN: 973-9149-11-1

 

Jeanrenaud Magda, „Discret”, în în volumul Terminologie poetică și retorică, coordonator Val. Panaitescu, Editura Universității “Al.I. Cuza”, Iași, 1994, pp. 54-55, ISBN: 973-9149-11-1

 

Jeanrenaud Magda, „Formaliștii ruși și M. Bahtin în teoria literară franceză a anilor 70-80”, (I), “Analele științifice ale Universității “Al.I. Cuza” din Iași”, serie nouă, Filosofie, tomul XXXIX, 1-2, 1993, pp. 157-166, ISSN: 2065-3131

 

Jeanrenaud Magda, „Tentația mimetică în critica literară”, in Raționalitate și discurs, supliment la tomul XXIX al Analelor științifice ale Universității “Al.I. Cuza” Iași, secțiile III e-f, Științe filologice, vol. II – “Metalimbaj și metaliteratură”, Editura Universității “Al.I. Cuza”, Iași, 1983, pp. 87-91, ISSN: 0379-7856

 

Jeanrenaud Magda, „Practic și mitic în comunicarea literară”, in Cunoaștere – creativitate – comunicare, Supliment la tomul XXVII al Analelor științifice ale Universității “Al.I. Cuza”, seriile III-e,f, vol. 2 (“Probleme de metalimbaj și literatură”), Editura Universității “Al.I. Cuza” Iași, 1981, pp. 82-86, ISSN: 0379-7899, ISSN: 0379-7880

 

Jeanrenaud Magda, „Câteva considerații cu privire la conceptul de lectură”, in “Lucrările sesiunii jubiliare de comunicări științifice «Contribuția învățamântului politehnic la dezvoltarea ramurilor de vârf ale industriei din România»” – vol. XIV, Institutul Politehnic Iași 1988, pp. 299-302

 

Jeanrenaud Magda, „De la intertextualitate la istoria textuală”, in Contribuția învățamântului politehnic la dezvoltarea ramurilor de vârf ale industriei din România, vol. XIV, Iași 1988, Institutul Politehnic, pp. 315-318

 

Jeanrenaud Magda, „O modalitate de punere în scenă a discursului – comunicarea de vulgarizare științifică”, in Limbaje funcționale, Institutul Politehnic Iași 1984, pp. 159-164

 

Jeanrenaud Magda, „Traducerea: egalitate, echivalență sau metalimbaj?”, in Limbaje funcționale, Institutul Politehnic Iași 1984, pp. 83-87

 

Jeanrenaud Magda, „Textele timpurii ale lui Cioran în limba franceză (I), Observator cultural, anul IX, nr. 171 (429), 26 iunie-2 iulie 2008, pp. 16-17, ISSN: 1454-9883

 

Jeanrenaud Magda, „Textele timpurii ale lui Cioran în limba franceză (II)”, Observator cultural, anul IX, nr. 172 (430), 3-9 iulie 2008, p. 12, ISSN: 1454-9883

 

Jeanrenaud Magda, „Traducător-autor: o relație decalată”, Observator cultural, nr. 176, 08.07-14.07.2003, pp. 9, 10, ISSN: 1454-9883

 

Jeanrenaud Magda, „Mircea Iorgulescu și arta omisiunii”, Observator cultural, nr. 151, 14.01-20.01 2003, p. 14, ISSN: 1454-9883

 

Jeanrenaud Magda, „Roman Jakobson – Tzvetan Todorov: afinități elective”, Continent, anul I, nr. 2-3-4, iulie-decembrie 1999, pp. 97-105

 

Jeanrenaud Magda, „Din nou despre tentația mimetică a criticii”, Contrapunct, an II, nr. 31 (83), 2 august 1991

 

Jeanrenaud Magda, „Discursul inversator”, Contrapunct, anul 1, nr.12, 23.III. 1990; partea a II-a, în “Contrapunct”, an.1, nr.13, 30.III.1990

 

Jeanrenaud Magda, „Francofonia și traducerile”, Cronica, anul XXXVII, (nr. 1515), nr. 3, martie 2002, p. 23, ISSN: 1220-4560

 

Jeanrenaud Magda, „Tzvetan Todorov – o aventură intelectuală exemplară. De la hegemonia modelului lingvistic la orizontul etic”, pp. 18-22, Vatra, anul XXVII, nr. 1 (334), ianuarie 1999, ISSN: 1220-6334

 

Jeanrenaud Magda, „Aventura semiotică: restituiri, integrări, recuperări”, Convorbiri literare, anul XCV, nr. 1223 (7), iulie 1988, ISSN: 0010-8243

 

 

Recenzii publicate în reviste de cultură și periodice de cultură

 

Jeanrenaud Magda, Armelle Damblemont – Le Français pour la profession, “Collegium”, Buletin de informare și documentare metodico-științifică, Societatea de Științe filologice din România, Iași 1988, pag. 183

 

Jeanrenaud Magda, A.-J. Greimas – Du Sens II. Essais sémiotiques, “Anuar de lingvistică și istorie literară”, tomul XXX-XXXI, 1985-1987, pag. 278

 

Jeanrenaud Magda, Paul Zumthor – Introduction à la poésie orale, “Anuar de lingvistică și istorie literară”, tomul XXX-XXXI, 1985-1987, pag. 275

 

Jeanrenaud Magda, Roland Mortier –  L’Originalité, “Anuar de lingvistică și istorie literară”, tomul XXX-XXXI, 1985-1987, pag. 285

 

Jeanrenaud Magda, Solomon Marcus – Semnificație și comunicare în lumea contemporană – “Anuar de lingvistică și istorie literară”, tomul XXX-XXXI, 1985-1987, pag. 257

 

Jeanrenaud Magda, N. Ruwet – Grammaire des insultes et autres études, “Analele științifice ale Universității “Al.I. Cuza” din Iași”, secțiunea III.e. Lingvistică, 1985

 

Jeanrenaud Magda, Marc Eli Blanchard – Sign, Self, Desire, “Anuar de lingvistică și de istorie literară”, tomul XXIX, Iași 1983/1984, p. 325

 

Jeanrenaud Magda, Tzvetan Todorov – Cucerirea Americii, “Analele științifice ale Universității “Al.I. Cuza” din Iași”, secțiunea III. e. Lingvistică, Tomul XXX, 1984, p. 88-89, ISSN: 0379-7880

 

Jeanrenaud Magda, Le discours du roman, “Cahiers roumains d’études littéraires”, București, nr. 3, 1982, pp. 160-163

 

Jeanrenaud Magda, Și teatrul este o semiotică, “Cronica”, anul XXVI, 16-30 septembrie 1991, ISSN: 1220-4560

 

Jeanrenaud Magda, Semiotica în România, “Cronica”, anul XXVI, 1-15 iulie 1991, ISSN: 1220-4560

 

Jeanrenaud Magda, Însemnări (neconvenționale) pe marginea unei conferințe, “Cronica”, anul XXV, nr. 49 (1239), 7.XII.1990, ISSN: 1220-4560

 

Jeanrenaud Magda, Analiza poemului, “Cronica”, anul XXIII, nr. 37 (1180), 9 septembrie 1988, ISSN: 1220-4560

 

Jeanrenaud Magda, G. Călinescu: Aproape de Elada, “Dialog”, anul XVII, nr.115-116, decembrie 1986, p. 7

 

Jeanrenaud Magda, Critică și poetică, “Dialog”, anul XVII, nr. 105-106, aprilie, 1985, p. 7

 

Jeanrenaud Magda, Ov. S. Crohmălniceanu – Cinci prozatori în cinci feluri de lectură , “Dialog”, anul XVI, nr. 101-102, iulie 1984, p. 7

 

Jeanrenaud Magda, Irina Mavrodin – Poetică și poietică, “Dialog”, anul XV, nr. 4-5 (97-98), 1983, p. 7

 

Jeanrenaud Magda, Metaliteratura din perspectivă funcționalistă, “Opinia studențească”, anul IX, nr. 3 (60), 1982

 

Jeanrenaud Magda, O inițiativă timișoreană, “Opinia studențească”, anul IX, nr. 2 (59), 1982

 

Jeanrenaud Magda, Literatura ca devenire, “Opinia studențească”, anul VIII, nr. 7-8 (56-57), 1981

 

Jeanrenaud Magda, Orizontul deschis al literaturii, “Opinia studențească”, anul VIII, nr. 6 (55), 1981

 

Jeanrenaud Magda, Pentru integrarea traducerilor în istoria literaturii, “Opinia studențească”, anul VIII, nr.3-4 (52-53), 1981

 

Jeanrenaud Magda, O antinomie a unității – barocul, “Opinia studențească”, anul IX, nr. 1 (50), 1981

 

Jeanrenaud Magda, Interferențe, “Dialog”, anul XIII, nr.5-6 (82-83), septembrie-octombrie 1981, p. 6

 

Jeanrenaud Magda, Afinități selective. Barthes – Sollers, “Dialog”, anul XII, nr. 77-78, noiembrie-decembrie 1980, pp. 12-13

 

Jeanrenaud Magda, Teoria actanților la A.J. Greimas, revista “Dialog”, anul VIII, ianuarie, nr. 56, 1977, p. 11

 

Jeanrenaud Magda, Nuvela română contemporană, “Dialog”, anul VI, nr. 9-10 (44-45), noiembrie-decembrie 1974, pp. 6-7

 

Jeanrenaud Magda, Liviu Petrescu – Scriitori români și străini, “Dialog”, anul VI, nr.4-5 (39-40), mai-iunie 1974, pp. 6-71

 

Jeanrenaud Magda, Al. George – La sfârșitul lecturii, “Dialog”, anul VI, nr. 2-3 (37-38), martie-aprilie 1974, pp. 6-7

 

Jeanrenaud Magda, Simone de Beauvoir – Imagini frumoase, “Alma Mater”, anul V, nr. 7-8 (31-32), iulie-august 1973, p. 16

 

 

 

Comunicări la zilele Universităților, colocvii, simpozioane, conferințe, mese rotunde, ateliere științifice, organizate în cadru instituțional de către universități

În străinătate

 

La traduction des concepts, lucrare prezentată la Colocviul internațional cu tema Rumänischen Übersetzungsgeschichte, Zentrum für Translationswissenschaft, Universitatea Viena, 28-29 iunie 2012

 

Atelier de traduceri, organizat cu prof. Dr. Larisa Schippel, mag. Gudrun Huemer și mag. Julia Richter, în cadrul Zentrum fuer Translationswissenschaft de pe lîngă Universitatea din Viena,Viena-Payerbach, 26 ianuarie-7 februarie 2011

 

Conferință la Universitatea din Viena (Austria) – Institutul de romanistică, cu tema Starea limbii române la sfîrșitul secolului al XIX-lea, noiembrie 2009, Viena

 

Conferință la Universitatea din Viena (Austria) – Institutul de romanistică, cu tema Comment on a traduit le théâtre de I.L. Caragiale en français, noiembrie 2009, Viena

 

Conferință la Universitatea din Viena (Austria) – Institutul de romanistică cu tema Subtitrarea, noiembrie 2009, Viena

 

Conferință la Universitatea din Viena (Austria) – Institutul de romanistică cu tema Les auto-traductions de Panaït Istrati, noiembrie 2009, Viena

 

Litera și/sau sens, organizarea și moderarea unei mese rotunde inițiate de Institutul Cultural Viena în parteneriat cu Asociația Kulturkontakt, în cadrul Festivalului Literaturii Române la Viena 7-14 noiembrie 2011, 11 noiembrie 2011, cu participarea traducătorilor și scriitorilor Ernest Wichner, Georg Aescht, Larisa Schippel, Heinrich Stiehler, Gabriela Adameșteanu, Adriana Bittel.

 

Traducerea, acolo unde totul rămîne la fel, dar nimic nu mai seamănă, conferință ținută în cadrul manifestării Traducerea între vocație și profesie/Übersetzen zwischen Beruf und Berufung, 17. 11. 2007, Institututul Cultural Viena, cu participarea Institutului de romanistică Viena și a Institutului de traductologie Viena

 

Réticences de la traduction: Comment on a traduit en français les oeuvres roumaines de E. Cioran, lucrare prezentată la Colocviul cu tema “La réticence dans des écritures poétiques
et romanesques contemporaines”, organizat de Universitatea din Haifa (Departamentul de limbă și literaturi franceze și ale Groupe de Recherches en Poésie et Poétique contemporaines, 19-20 martie 2007

 

La traduction comme expérience de l’altérité: les débuts de la traduction en Roumanie (1800-1850), lucrare prezentată la Colocviul internațional “Les enjeux ce la traduction littéraire”, Universitatea din Haifa, Israel, 13-15 ianuarie 2004

 

– În țară

 

 Rolului traducerilor în francofonia românească”, cu ocazia mesei rotunde cu tema Les intellectuels de lEst et l’autre Francophonie, organizată de Universitatea Cergy-Pontoise la Institutul Culural Francez din Iași cu ocazia publicării volumului L’autre francophonie, Joanna Nowikki, ed. Honoré Champion, 2012, 13 aprilie 2012, ora 10.  

 

Noi „Conversatii la Iasi”, masă rotundă, organizare și moderare,
întîlnire cu scriitorul francez Pierre Pachet, 13 decembrie 2011, ora 18.00, invitați: prof. dr. Alexandru Călinescu, prof. dr. Alexandru-Florin Platon, conf. univ. dr. Dan Stoica

 

Traducerea istoriografiei, intervenție publică cu ocazia lansării volumului Cantemireștii. Aventura europeană a unei familii princiare în secolul al XVIII-lea de Stefan Lemny, traducere în limba română Magda Jeanrenaud luni, 29 noiembrie, 2010, ora 18.00, sala „Iulia Hașdeu”, Biblioteca Centrală Universitară, Iași, eveniment organizat împreuna cu Centrul Cultural Francez din Iași, invitați: istoricul Stefan Lemny, acad. Alexandru Zub, Silviu Lupescu, directorul general al editurii Polirom.

 

La traduction qui tue, lucrare ținută cu ocazia Colocviului internațional “La France et la francophonie: stéréotypes et réalités. Image de soi, regard de l’autre, XVIème édition”, Iași, 25-26 martie 2011.

 

Une expérience de traduction, lucrare ținută cu ocazia Colocviului internațional “Jeux et enjeux de la francophonie contemporaine, XVème édition”, Iași, 27-27 martie 2010.

 

Eugène Ionesco face à la traduction, lucrare prezentată cu ocazia Colocviului “Eugène Ionesco – Tribulations identitaires/ Eugen Ionescu – Tribulații identitare”, Iași, 15-16 octombrie 2009.

 

Panaït Istrati et la traduction “mentale”, lucrare ținută cu ocazia Colocviului internațional Journées de la Francophonie, XIVème édition, 27-28 martie 2009, La France et les Roumains depuis 150 ans – relations politiques et culturelles, Iași, 27-28 martie 2009

 

La traduction: garante ou frein de la diversité culturelle?, lucrare ținută cu ocazia Colocviului internațional Diversité culturelle dans la francophonie contemporaine, “Les Journées de la Francophonie”, Iași, 27-29 martie 2008

 

Auteur – traducteur – éditeur: un équilibre improbable, conferință ținută la Centrul cultural fracez, cu ocazia Mesei rotunde pe tema Edition et traduction, în cadrul manifestării Lire en fête à Iasi, 19 octombrie 2007

 

Vertus et limites du bilinguisme, lucrare ținută cu ocazia Colocviului internațional La Francophonie et la nouvelle identité européenne, “Les journées de la francophonie”, Iași, 29-31 martie 2007

 

La responsabilité du traducteur face à l’intentionnalité de l’auteur, lucrare prezentată la Colocviul internațional “Les journées de la francophonie”, Masculin/féminin, perspectives littéraire, linguistique, didactique, Xème édition, 24-27 martie 2004, Iași

 

Traducător-autor: o relație distorsionată, lucrare prezentată la colocviul “Mai are un viitor literatura?”, organizat de Asociația de Literatură Generală și Comparată din România, București 27-28 iunie 2003 în colaborare cu New Europe College

 

Fonctions de la traduction dans l’espace culturel roumain contemporain, lucrare prezentată la colocviul internațional “Littératures et pouvoir symbolique au tournant du siècle”, Scoala Națională de Științe Politice și de Administrație, București, 30-31 mai 2003

 

Les sept procédés de Vinay et Darbelnet, pour mieux se comprendre…, lucrare prezentată la colocviul internațional “Regards croisés sur le français d’aujourd’hui”, Iași, 24-26 martie, 2003

 

La traduction: un métier, une passion, conferință ținută la Centrul cultural francez, prezentare de Al. Călinescu, 4 decembrie 2002

 

Francophonie, bilinguisme et traduction, lucrare prezentată la colocviul “La francophonie: espace ou frontières”, Universitatea “Al. I. Cuza”, Université d’Artois, Centre culturel français, secțiunea “Traduire la culture?”, Iași, 20-23 martie 2002

 

Câteva considerații cu privire la conceptul de lectură, lucrare prezentată la sesiunea jubiliară de comunicări științifice cu tema “Limbile moderne în contextul dezvoltării învățământului superior tehnic și contribuția lor la formarea viitorului specialist”, Iași, 10-12 noiembrie 1988

 

De la intertextualitate la istoria textuală, lucrare prezentată la Sesiunea jubiliară de comunicări științifice cu tema “Contribuția învățamântului politehnic la dezvoltarea ramurilor de vârf ale industriei din România”, Iași, 1988

 

O modalitate de punere în scenă a discursului: comunicarea de vulgarizare științifică, lucrare prezentată la cea de-a IX-a Conferință tehnico-științifică a industriei textile, secția Studii asupra limbajelor funcționale în sprijinul perfecționării învățământului și cercetării din domeniul textil, Institutul Politehnic Iași, 24-26 octombrie 1984

 

Traducerea: egalitate, echivalență sau metalimbaj?, lucrare prezentată la cea de-a IX-a Conferință tehnico-științifică a industriei textile, secția Studii asupra limbajelor funcționale în sprijinul perfecționării învățământului și cercetării din domeniul textil, Iași, 24-26 octombrie 1984

 

De la intertextualitate la istoria textuală, lucrare prezentată la Simpozionul cu tema “Teoria și practica traducerilor”, Timișoara, mai 1981.

 

Lectura în ipostază ludică, lucrare prezentată la Primul simpozion de filologie germanică, Cluj, mai 1981

 

Practic și mitic în comunicarea literară, lucrare prezentată la Simpozionul “Cunoaștere, creativitate, comunicare”, Universitatea “Al.I. Cuza”, Iași, 1980

 

Câteva considerații cu privire la conceptul de lectură, lucrare prezentată la Sesiunea jubiliară de comunicări științifice “Contribuția învățamântului politehnic la dezvoltarea ramurilor de vârf ale industriei din România”, Iași, 1988

 

Model lingvistic și analiză poetică, lucrare prezentată la cea de-a XIII-a Conferință Națională a cercurilor științifice studențești, Iași, 1976

 

 

Diverse (traduceri – publicistică)

 

Andrei-Corbea Hoisie, Réflexions sur le tournant celanien (en marge d’une traduction roumaine de la prose de Paul Celan), in « Continuum », Tel Aviv, Nr. 6, 2009, pp. 130-140

 

Alain Touraine, Lumea femeilor, fragmente, “Observator cultural”, nr. 398, 15 noiembrie 2007, ISSN: 1454-9883

 

Pierre Pachet, Accidentul de Mihail Sebastion, Observator cultural, nr. 130, 20.08-26.08.2002, p. 12, ISSN: 1454-9883

 

Pierre Pachet, La a doua lectură, Observator cultural, 17. 12.-31. 12. 2002, nr. 147-148, p. 14, ISSN: 1454-9883

 

(Post)modernitate și transtextualitate, de la Schlegel la Musil, “Contrafort”, revistă a tinerilor scriitori din Republica Moldova, anul VIII, nr. 9-11 (83-85), septembrie-noiembrie 2001, p. 28, ISSN: 1223-1576

 

Ernst Jünger în dialog cu Antonio Gnoli și Franco Volpi: A treia conversație, in “Secolul 20”, nr. 427-429, 10-12, 2000, București, pp. 226-246, ISBN: 43 804

 

Andrei Corbea-Hoisie – Autour du “méridien”. Abrégé de la “civilisation de Czernowitz”, de Karl Emil Franzos à Paul Celan, in Jacques Le Rider, Fridrun Rinner (ed.): Les littératures de langue allemande en Europe Centrale. Des Lumières à nos jours, Presses Universitaires de France, Paris, 1998, pp. 115-162

 

Nike Wagner – Strigăte de angoasă în spațiul cultural austriac, “Interval”, în numărul special “Transilvania și Mitteleuropa”, nr. 7-8 1992, pp. 44-47, ISSN: 1220-5974

 

Victor Karady – Antisemitismul în Ungaria contemporană. Observații asupra unei problematici istorice, “Alternative”, anul II, nr. 11-12 (35-36), iunie 1991, nr. 13-14 (37-38), iulie 1991, pp. 16-17

 

Tzvetan Todorov – Descoperirea celuilalt: identitate. egalitate, diferență, (cu prezentare) “Contrapunct”, an II, nr. 13 (65), 29.III. 1991

 

Oare ce-o fi însemnând un lector, stimate cetățean?, “Cronica”, anul XXVI (1260), 3 V. 1991 (interviu) , ISSN: 1220-4560

 

Tzvetan Todorov – Dialogul cu celălalt, (cu prezentare), “Cronica”, anul XXV, nr. 38 (1228), 21.IX.1990; partea a II-a în “Cronica”, anul XXV, nr. 39 (1229), 28.IX.1990, ISSN: 1220-4560

 

Tzvetan Todorov – Depresiunea post-totalitară, “Cronica”, anul XXV, nr. 31 (1221), 3.VIII.1990; partea a II-a în “Cronica”, anul XXV, nr.32 (1222), 10.VIII.1990, ISSN: 1220-4560

 

Despre un film de Peter Brook, “Cronica”, anul II (XXV), nr.16 (1266), 20.IV.1990, ISSN: 1220-4560

 

Umberto Eco și pendulul lui Foucault, (cu prezentare), “Cronica”, anul II (XXV), nr. 15 (1265), 13.IV.1990, ISSN: 1220-4560

 

Viața în stil Dada, “Cronica”, anul II (XXV), nr.13 (1263), 30.III. 1990, ISSN: 1220-4560

 

Stefan Heym – “Nu reunificării”, “Cronica”, anul XXV, nr. 35 (1225), 31.VIII.1990, ISSN: 1220-4560

 

Un minister… pudic, “Cronica”, anul II (XXV), nr. 12 (1262), 23.III.1990, ISSN: 1220-4560

 

Și dacă Gorbaciov ar dispărea?, “Cronica”, anul II (XXV), nr. 12 (1262), 23.III. 1990, ISSN: 1220-4560

 

Întâlnire cu un exilat furios, “Cronica”, anul II (XXV), nr. 14 (1264), 6.IV.1990, ISSN: 1220-4560

 

Răul de Rusia, (cu prezentare), “Cronica”, anul XXV, nr. 34 (1224), 24.VIII.1990, ISSN: 1220-4560

 

Adam Michnik – După revoluție, “Cronica”, anul XXV, nr. 33 (1223), 17.VIII.1990, ISSN: 1220-4560

 

Milovan Djilas – Utopii vechi în veșminte noi, (cu prezentare), “Cronica”, anul XXV, nr. 19 (1209), 11.V.1990; continuare în: “Cronica”, anul XXV, nr. 20 (1210), 18.V.1990; “Cronica”, anul XXV, nr. 21 (1211), 25.V.1990; “Cronica”, anul XXV, nr. 22 (1212), 1.VI.1990; “Cronica”, anul XXV, nr.23 (1213), 8.VI.1990, ISSN: 1220-4560

 

Christophe Charle – “Expansiunea și criza producției literare”, in M.D. Gheorghiu (ed.), Cercetări contemporane de sociologia culturii, Iași 1988, pp. 139-160

 

  1. C. Chamboredon – “Piața literaturii și strategii intelectuale în câmpul literar”, in M.D. Gheorghiu (ed.), Cercetări contemporane de sociologia culturii, Iași 1988, pp. 133-139

 

Cu Elie Wiesel despre muzică și despre Sighetul de odinioară, “Revista cultului mozaic”, septembrie 1988

 

Cu Frédéric Dard – autorul lui San-Antonio, Almanah “Convorbiri literare”, Iași 1987, pag. 211, ISSN: 0010-8243

 

Efigie Chandler: Chandler în scrisori, Almanah “Convorbiri literare”, Iași 1986, pag. 79

 

Un eseu de G. Genette – Critică și poetică, “Alma Mater”, anul V, nr.5-6 (29-30), mai-iunie 1973, p. 15

 

Raymond Queneau – Flautist și arhitect, “Alma Mater”, anul V, nr. 4 (28), 1973, p. 14

 

Claude Sernet – Ultima scrisoare a lui Claude Sernet, “Alma Mater”, anul V, nr. 4 (28), 1973, p. 4

 

Maurice Merleau-Ponty – Gesturile, privirea, mimica…, “Alma Mater”, anul V, nr. 4 (28), 1973, p. 14

 

Alexandre Astruc – Aparatul de filmat nu minte, “Alma Mater”, anul V, nr. 4(28), aprilie 1973, p. 15

 

Roland Barthes – Figura Gretei Garbo, “Alma Mater”, anul V, nr. 4(28), aprilie 1973, p. 14

 

Roland Barthes – Romanii pe ecran, “Alma Mater”, anul V, nr. 4(28), aprilie 1973, p. 14

 

  1. Blanchot – A traduce, “Alma Mater”, anul IV, nr.6(23), noiembrie 1972, p. 15.