Date personale:

Nume: Enache

Prenume: Laura

Domiciliul stabil: Talpalari nr. 12, Iași

Adresa de corespondenţă: Talpalari nr.12, Iaşi.

e-mail: petkagrigoriu@gmail.com

Data şi locul naşterii: 14. 03. 1971, Micleşti, Vaslui.

 

Studii:

15 Decembrie 2014, Doctor în filologie clasică, summa cum laude.

2013-2014, Cursuri de specializare în limba neogreacă la Paidagogiko Institouto,  Lefcosia, Cipru,

2004-2010, doctorand Facultatea de Litere secția limbi clasice

2001, Studii Aprofundate – Master of Arts, Mediaeval Studies, Central European University, cu specializare în studii bizantine, teologie, patristică greacă, filologie creştină; cursuri, teză, lucrări, în limba engleză.

1996, Facultatea de Litere, secţia Limbi Clasice, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

1995, Facultatea de Litere, secţia Franceză-Română, Universitatea „Al. I.Cuza”, Iaşi.

 

Limbi străine (cu atestate):

Limba latină – Testul Toronto, Centre for Medieval Studies, Canada,

Toronto, scor 83%, sesiunea Aprilie, 2001.

Limba greacă veche, cu specializare în greaca bizantină.

Neogreacă (nivel acceptabil, citit, tradus din neogreacă și vorbit, nivel G1)

Limba engleză (nivel avansat), toate codurile, scris, citit, vorbit. Testul Toefl în 1997

Limba franceză (nivel avansat  toate codurile – diplomă de licenţă).

Limba italiană (pasiv, lectură).

 

Experienţă profesională:

            2014 Membru titular al USR Iași

            2012 Membru stagiar al Uniunii Scriitorilor din România

            2010 Redactor, Editura „Doxologia”, Institutul Cultural-Misionar „Trinitas”.

            2006-2008  Corector, Institutul Cultural-Misionar „Trinitas” (MMB), Editura Trinitas.

            2004 Doctorand, Facultatea de Litere, sectia Limbi Clasice.

            2003 Colaborator la Editura „Trinitas” şi revista „Teologie şi Viaţă”.

            2002 Profesor suplinitor de Limba şi literatura română, Seminarul Teologic „Veniamin Costachi”, Neamţ.

            1998 Profesor titular de limba franceză, Liceul „Emil Racoviţă”, Vaslui.

            1995-1997 Profesor suplinitor de Limba Franceză, liceele Tehnoton, Energetic, Iaşi.

            1993-1995, student job, Aide-bibliothécaire la Lectoratul francez, Univ. „Al. I. Cuza ”.

 

Lucrări şi cercetări ştiinţifice :

 • Omiliile și Epistolele Sfântului Grigorie Palama. Retorică și Hermeneutică în Bizanț, teză de doctorat, Iași 2014.
 • Ο Αγιος Νεόφυτος της Εγκλείστρας και την εποχή του, Λεφκωσία, Κύπρος, 2014
 • 1974 – Ποίηση και μνήμη. Μια ποιητική του ονειρικού χώρου, Λεφκωσία, Κύπρος, 2014
 • Απο την „ασέληνος νύξ τῶν αμαρτιῶν” στην αστράπη της ελευφθερίας – Δύο θηλικές μορφές της βυζαντινής ποίησης: Η οσία Κασσιανή και η Θέκλα η μοναχή, Λεφκωσία, Κύπρος, 2014
 • Le Livre de la Création au Moyen Age, essai sur la littérature hexamérale médiévale, thèse de licence, Facultatea de Litere, iunie, 1995
 • Hermeneia quasi Harmonia – Exegeza alegorică în Antichitatea târzie şi Evul Mediu Latin, teză de licenţă, Limbi Clasice, Iaşi, iunie, 1996
 • Chalcedonian Council. Controversial Debates. – Presentation in English, Budapest, 2001.
 • Prayer and Contemplation in the Spiritual Century of SS. Kallistos and Ignatios Xanthopouloi, Budapest 2001, M.A. thesis, with distinction.

 

Cursuri de vară, conferinţe, international workshops: 

 • “Uses and abuses in the Middle Ages”, Summer School, Central European University, Budapest, 2002.
 • Michael Richter’s Workshop, “Word in Context: Oral Traditions in Mediaeval Europe” CEU Budapest, 2001.
 • Grant de cercetare, CEU Budapest, 2008.

 

Publicaţii:

Traduceri din limba greacă veche și neogreacă, multe din ele sub pseudonimul literar Parascheva Grigoriu :

 • Grigorie Palama, Omilii, vol. 2, 208 pp. Editura „Anastasia”, Bucureşti, 2004
 • Grigorie Palama, Omilii, vol. 3, 424 pp. Editura „Anastasia”, Bucureşti, 2007
 • Sfântul Roman Melodul, Imnele Pocăinţei, cu o introducere de Andrew Louth, note, comentarii şi bibliografie, Parascheva Grigoriu, Ed. „Trisagion”, Iaşi, 2007, 197 pp.
 • Sfântul Ioan Gură de Aur, Întru lauda sfinţilor Mucenici, studiu introductiv, note şi bibliografie ; EdituraArs longa”, Iasi 2007, 273 pp.
 • Sfântul Nectarie de Eghina, Despre Preoţie, Editura „Sophia”, Bucureşti, 2008.
 • Sfântul Ioan Damaschin, Două tratate triadologice: Despre Sfânta Treime. Despre Cântarea Trisaghionului. Studiu introductiv şi note. Editura „Sophia”, Bucureşti, 2008.
 • Sfântul Ioan Damaschin, Cuvântări de laudă la Adormirea Maicii Domnului, Editura „Sophia”, Bucureşti, 2008.
 • Sfântul Grigorie Decapolitul. Cuvânt despre minunata convertire a unui sarazin. Editura „Trisagion”, Iasi, 2008.
 • Sfântul Proclu al Constantinopolului, Omilii la Naşterea Domnului. „Sophia”, 2008.
 • Sfântul Nectarie de Eghina, Despre îngrijirea sufletului, Editura „Sophia”, 2009.
 • Sfântul Grigorie Palama, Epistole Dogmatice, Editura „Anastasia”, București, 2009.
 • Sfântul Nectarie de Eghina, Zece cuvântări la Postul Mare. Editura „Sophia”, Bucureşti, 2010.
 • Ioan Gură de Aur, Omilii la Psalmi, Editura „Doxologia” Iași, 2011, 740 pp.
 • Ioan Gură de Aur, Comentariu la Iov, „Editura Doxologia”, Iași, 2012.
 • Nicodim Aghioritul, Noul Theotokarion, Canoanele aghiorite ale Maicii Domnului, Editura „Doxologia”, Iași, 2012, 400 p.
 • Maxim Mărturisitorul, Întrebări şi răspunsuri, la Editura „Doxologia”, Iași, cca 200 pp.
 • Calist Anghelicude, Trei tratate isihaste, Editura „Doxologia”, 2012.
 • Ioan Gură de Aur, Comentariu la Isaia și Omilii la Ozia, Doxologia, 2013
 • Nectarie de Eghina, Morala creștină,
 • Vasile cel Mare, Regulile Mici, la Editura Patriarhiei „Basilica”, București 2012, 200 p.
 • Simeon din Muntele Minunat, Cuvinte ascetice, Doxologia, Iasi 2013
 • Viața Sfântului Simeon din Muntele cel Minunat și a mamei sale  Marta, Doxologia, Iași, 2013
 • Sfântul Nil de Ancyra, Tâlcuire la Cântarea Cântărilor, Doxologia, Iași, 2014
 • Teognost, Amfilohie de Iconium, Cuvinte despre moarte și pocăință, Doxologia, Iași 2014
 • Simeon al Evhaitelor, Ioan Pustnicul, Vasile Maleinos, Epistole ascetice, Editura Doxologia, Iași, 2014. 

 

Publicaţii în reviste : 

 • Sfântul Grigorie Palamas, „Decalogul poruncilor după Hristos”, (traducere) 1-6, 2003.
 • În revista Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, „Teologie şi Viaţă”, „Sfântul Grigorie Palamas – Despre Înţelesurile energiilor necreate. Către Monahul Arsenie” (articol + traducere), nr. 7-12, 2005.
 • „Triadologia Sfântului Ioan Damaschinul sau Teologia ființei”, în Lumină Lină. Gracious Light. Revistă de spiritualitate și cultură românească. 1, New York, 2009.

 

Premii literare: 2013 Premiul special „Dumitru Stăniloae”, acordat de USR filiala Iași.