CASSIAN MARIA SPIRIDON s-a născut la 9 aprilie 1950, în Iaşi.

Absolvent al Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic din Bucureşti, 1975. A lucrat pînă în decembrie 1989 ca inginer mecanic şi cercetător ştiinţific în diverse întreprinderi şi institute.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Membru al Societăţii Ziariştilor Români şi al Asociaţiei Ziariştilor Români.

Membru al PEN-clubului european.

 

Debut în presa literară: 1971, în revistele „Amfiteatru” şi „România literară”.

Câştigător al premiului de debut în volum pentru anii 1979-1980, al Editurii Junimea, Iaşi;

1980 – laureat al festivalului naţional de poezie „Nicolae Labiş”;

decembrie 1989 – organizator şi participant la mişcarea revoluţionară anticomunistă din 14 decembrie 1989, Iaşi, Piaţa Unirii, orele 16,00 – fapt pentru care a fost arestat de Securitatea din Iaşi şi eliberat din închisoare în amiaza zilei de 22 decembrie ’89;

ian. 1990-nov.1991 – fondator şi director al noii serii a revistei TIMPUL din Iaşi;

nov.1991-nov.1992 – redactor al revistei „Cronica” Iaşi,

dec.1992-dec.1994 – redactor al ziarului „Evenimentul zilei”;

între 1993-1995 – redactor colaborator la postul TV Europa Nova Iaşi;

iunie 1994 – pînă în prezent – fondator şi director al revistei de cultură poetică POEZIA;

ian. 1995 şi pînă în prezent – director al Editurii TIMPUL – Iaşi;

oct. 1995 şi pînă în prezent – iniţiator şi redactor coordonator al publicaţiei literare „Caietele de la Durău”;

dec. 1995 şi pînă în prezent – redactor şef al revistei „Convorbiri literare” din Iaşi;

din 1996 – membru al Consiliului USR şi al Comitetului de conducere a USR Filiala Iaşi;

din 2000 – membru al Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România.

Din 2009 – preşedinte al USR Filiala Iaşi.

 

Cărţi publicate:

Pornind de la zero – versuri, Ed.Junimea, Iaşi, 1985

Zodia nopţii – versuri, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1994 (Premiul revistei „Poesis“- Satu Mare, pentru cea mai bună carte a anului),

Iaşi, 14 decembrie 1989, Începutul Revoluţiei Române, Ed. Timpul – Iaşi, 1994. (Premiul cultural „Vasile Pogor“ al Primăriei Iaşi)

Piatră de încercare – versuri, Ed. Junimea – Iaşi, 1995. (Premiul Uniunii Scriitorilor – filiala Iaşi)

De dragoste şi moarte – versuri, Ed. Helicon – Timişoara, 1996

Intrarea în apocalipsă – versuri (ediţie bilingvă, română şi franceză), Ed. Cogito, 1997

Arta nostalgiei (poeme cuantice) – versuri, Ed. Cartea Românească, 1997 (Premiul Uniunii Scriitorilor – Filiala Dobrogea, revista „Tomis“, Constanţa, Premiul pentru poezie al Salonului de carte Oradea, 1998)

Întotdeauna ploaia spală eşafodul, Ed. Axa, Botoşani, 1997 (Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor – Filiala Iaşi)

Atitudini literare, Ed. Cartea Românească, 1999 (nominalizată – Premiul pentru eseu al Uniunii Scriitorilor din România, Premiul Uniunii Scriitorilor – Filiala Iaşi, 1999, Premiul special „Radu Enescu” la Salonul Internaţional de Carte Oradea, 2000)

Clipa zboară c-un zîmbet ironic, Ed. Dyonisos, Craiova, 1999 (nominalizată – Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România), (Marele premiu al Festivalului internaţional de poezie de la Sighetul Marmaţiei, 1999)

Dintr-o haltă părăsită, versuri, Ed. Augusta, Timişoara, 2000 (Marele premiu  ASLA Oradea, 2001, nominalizat la Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România, 2001)

Pornind de la zero, antologie de versuri, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2000

Între două lumi, antologie de versuri în română, spaniolă, franceză, engleză, Editura Cogito, Oradea, 2001

Über den Wald, versuri, volum bilingv română-germană, Ed. Dionysos, Germania, 2002;

Atitudini literare, vol. II, Ed. Cartea Românească, 2002 (Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Premiul revistei Antares, Premiul pentru publicistică al USR Filiala Iaşi)

Ucenicia libertăţii (atitudini literare III), Editura Cartea Românească, 2003 (Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru eseu pe anul 2003)

Nimic nu tulbură ca viaţa  (poezii), Editura Dacia, Cluj, 2004 (Premiul „Mihai Ursachi” pentru poezie la Salonul de Carte al Bibliotecii „Gh. Asachi”, Iaşi, 2004, Premiul Fundaţiei Culturale „Hyperion”, 2004).

Petre Ţuţea între filosofie şi teologie, Ed. Cogito, Oradea, 2004.

Aries (antologie de versuri), Ed. Junimea, 2004

Între două lumi, (antologie, în română, spaniolă, franceză şi engleză), Editura Fundaţiei Culturale Poezia, 2004

Eminescu, azi, Editura Junimea, 2005 – Premiul pentru eseu al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi

Între două lumi (antologie de versuri în română, spaniolă, franceză, engleză, germană), Ed. Fundaţiei Culturale Poezia, Iaşi, 2006

Orizonturi duble (Atitudini literare/IV), Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2006

Aventurile terţului, Colecţia Ananda, Ed. Junimea, Iaşi, 2006

Marea înfăţişare a lui Mihai Ursachi, Ed. Princeps Edit, Iaşi, 2006

Noduri pe linia vieţii, versuri, Ed. Paralela 45, 2007

101 dialoguri în libertate, interviuri, Editura Ideea Europeană, 2007

O săgeată îmbrăcată în roşu, Ed. Paralela 45, 2008

Aventurile terţului, Editura Curtea veche, Bucureşti, 2009 (ediţie revăzută şi adăugită)

Vieţi controlate, Junimea, Iaşi, 2009 (Premiul pentru critică şi eseu al Colocviului Generaţia 80 la maturitate, mai 2010)

Gînduri despre poezie, Limes, Cluj, 2010

Farmecul discret al dreptei cumpăniri, Eikon, Cluj, 2010 (nominalizată la premiul USR pentru eseu)

Cumpăna, antologie de versuri, Tipo-Moldova Iaşi, 2011

101 dialoguri în libertate, interviuri, vol. II, Editura Ideea Europeană, 2011

Despre barbari sau Invazia omului plat, Editura Litera Internaţional, Bucureşti, 2011 (Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România)

Farmecul discret al dreptei cumpăniri, TipoMoldova, Iaşi, 2012 (ediţie revăzută)

Poeme în balans, Charmides, 2013

 

Este publicat în toate revistele importante din ţară. Apariţii în diverse antologii din ţară şi străinătate.

 

Prezent, ca invitat, la festivaluri naţionale şi internaţionale de poezie (Festivalul internaţional de Poezie de la Medellin – Columbia, Bienala internaţională de Poezie de la Liège – Belgia, Luna culturii româneşti de la Marsilia – Franţa, Întîlnirea Poeţilor Lumii latine, Mexic, Festivalul Internaţional de Poezie de la Havana, Cuba etc.)

Tradus şi publicat în franceză, engleză, germană, spaniolă, suedeză, rusă, chineză, finlandeză, polonă, cehă, albaneză, slovacă, arabă, maghiară, coreeană, sîrbă ş.a.

 

Prezent cu texte la radio şi televiziune (locale şi naţionale). Numeroase articole publicistice şi eseuri în presa locală şi naţională.

 

Alte premii şi distincţii, selectiv:

 

1992 – Premiul Revistei „Poesis” pentru îngrijirea ediţiei „Opere fundamentale”, de Petre Ţuţea; Premiul Colocviilor Naţionale de Poezie Piatra Neamţ pentru pentru îngrijirea ediţiei „Omul – Tratat de antropologie creştină”, de Petre Ţuţea

1997 – Premiul Bacovia al revistei „Ateneu” pentru Poezie;

2000 – Brevet de conferire a medaliei comemoriative „150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu” pentru contribuţia deosebită adusă la promovarea operei eminesciene; Premiul pentru Eseu al Festivalului Internaţional de Poezie Deva; În anul 2000 – a fost distins prin Decret Prezidenţial cu Medalia Comemorativă „Eminescu-2000”.

2003 – Premiul special pentru Poezie al Festivalului Internaţional de Poezie „Ronald Gasparic”, Iaşi, 2003;

2004 – Premiul POGOR pentru întreaga activitate literară acordat de Primăria Municipiului Iaşi; A fost distins prin Decret prezidenţial cu Meritul Cultural în grad de Ofiţer.

2006 – Diploma de Excelenţă a Festivalului Naţional de Poezie „Costache Conachi”, Tecuci, pentru merite deosebite în promovarea operei scriitorului Costache Conachi. Premiul I şi Premiul Filialei Bacău a USR pentru cea mai bună revistă literară şi de cultură a anului 2006, revista „Convorbiri literare”.

2008 – I s-a acordat titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi.

2010 – A fost distins prin Decret prezidenţial cu Meritul Cultural în grad de Comandor.

 

Lucrări ştiinţifice publicate:

Eminescu, azi, Editura Junimea, 2005

Aventurile terţului, Ed. Curtea veche, Bucureşti, 2009

 

Comentarii critice în volume, selectiv:

– Iulian Boldea, Metamorfozele textului, Editura Ardealul, 1996

– Romul Munteanu, Jurnall de cărţi, vol. VII, Editura Libra, Bucureşti, 1998

– Mircea A. Diaconu, Instantanee critice, Editura Moldova, Iaşi, 1998

– Mircea A. Diaconu, Feţele poeziei. Fragmente critice, Editura Junimea,  Iaşi, 1999

– Gheorghe Grigurcu, Poezia română contemporană, vol. I-II, Editura Convorbiri literare, Iaşi, 2000

– Daniel Corbu, Generaţia poetică ’80 în cincisprezece portrete critice, Editura Junimea, Iaşi, 2000

– Nicolae Leahu, Poezia generaţiei ’80, Editura Cartier, Chişinău, 2000

– Geo Vasile, Poezia română între milenii. Dicţionare de autori, Editura Dacia, Cluj, 2002

– Iulian Boldea, Scriitori români contemporani, Editura Ardealul, 2002

– Horia Gârbea, Vacanţă în infern, Editura Cartea de suflet, 2003

– Ioan Holban, Istoria literaturii române. Portrete contemporane, vol. I, Editura Princeps Edit, Iaşi, 2003

– Dumitru Chioaru, Developări în perspectivă, Redacţia publicaţiilor pentru străinătate, 2004

– Alexandru Pintescu, Retorica aproximaţiei. Breviar de poezie optzecistă, Editura Timpul, Iaşi, 2004

– Aura Christi, Celălalt versant, Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2005

– Gheorghe Grigurcu, De la un critic la altul, Editura Convorbiri literare,  Iaşi, 2005

– George Vulturescu, Cronicar pe frontiera poeziei, Editura Princeps Edit, Iaşi, 2005

– Ioan Holban, Istoria literaturii române contemporane. Poezia, vol. I, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2006

– Paul Aretzu, Scara din bibliotecă, Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2007

– Constantin Cubleşan, Eminescu în comentarii critice, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2008

– Gheorghe Grigurcu, Reflecţii critice, Editura Convorbiri literare, Iaşi, 2008

– Gheorghe Mocuţa, Sistemul modei optzeciste, Redacţia publicaţiilor pentru străinătate, 2009

– Paul Aretzu, Jurnal de lecturi, Editura Scrisul românesc, Bucureşti, 2009

– Geo Vasile, Poezia română contemporană. Mărci stilistice, Editura Junimea, Iaşi, 2010

– Gheorghe Grigurcu, Catalog liric, Editura Convorbiri literare, Iaşi, 2010

– Magda Ursache, Vieţile cărţarilor contemporani după Magda, editura Eikon, Cluj Napoca, 2012

– Ioan Holban, Literatura română de azi. Poezie. Proză. TipoMoldova, Iaşi, 2012