Numele şi prenumele: CODREANU, THEODOR;

Domenii abordate: critică literară, proză, publicistică, istorie, filosofia culturii;

Data şi locul naşterii: 1 aprilie 1945, Sârbi, com. Banca, jud. Vaslui, fiul lui Iordachi şi al Tincăi Codreanu, ţărani;

Şcoli absolvite: liceul, la fostul Complex Şcolar din Bârlad, azi – Liceul „M. Eminescu” (promoţia 1963); facultatea de filologie, la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi; doctor în filologie cu teza Complexul Bacovia;

Profesia de bază, activitate profesională: profesor de limbă şi literatură română la şcolile din Orgoeşti, Dodeşti din jud.Vaslui, apoi, din 1975, la Colegiul Agricol „D. Cantemir” din Huşi, iar din 1978 – la Colegiul Naţional „Cuza Vodă”  din Huşi; actualmente pensionat conform vârstei.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi; Membru de onoare a Uniunii Scriitorilor din Moldova;

Debut literar: în revistă, critică literară: Moştenire culturală sau… dezmoştenire? (în „România literară”, nr. 21/1969, p. 2, sub girul lui Geo Dumitrescu; debut în proză:  Ozana, fragment din romanul Marele zid, în „Convorbiri literare”, nr. 4/1970, cu o prezentare de Ion Istrati; debutul în volum: Marele zid, roman, Editura Junimea, Iaşi, 1981;

Colaborări la reviste: în ţară: România literară, Convorbiri literare, Cronica, Ateneu, Astra, Luceafărul, Tribuna, Steaua, Viaţa românească, Bucovina literară, Oglinda literară, Pro Saeculum, Argeş, Salonul literar, Noua Revistă Română, Naţiunea, Însemnări ieşene, Acolada, Poesis ş. a.; la Chişinău:  Literatura şi arta, Limba română, Basarabia, Viaţa Basarabiei; în S.U.A.: Origini, Lumină lină; în Serbia: Lumina; în Canada, Destine literare, în Irlanda, Onyx etc.

Ediţii îngrijite şi comentate (selectiv):  I. L. Caragiale, O făclie de Paşti (Editura Porto-Franco, Galaţi, 1992, col. „Biblioteca şcolarului”); I. L. Caragiale, Momente şi schiţe (Editura Porto-Franco, Galaţi, 1996, col. „Biblioteca şcolarului”); G. Bacovia, Plumb Editura Institutul European, Iaşi, 1997, col. „Cartea şcolarului grăbit”); I. L. Caragiale, O scrisoare pierdută (Galaţi, Editura Porto-Franco, 1998, col. „Biblioteca şcolarului”); I. L. Caragiale, În vreme de război (Editura Porto-Franco, Galaţi, 1998, col. „Biblioteca şcolarului”); George Munteanu, Hyperion, 1. Viaţa lui Eminescu, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2002; Ion Alex. Angheluş, Nunţile focului, antologie, tabel cronologic, studiu introductiv, texte critice de Theodor Codreanu, Editura Sfera, Bârlad, 2006.

Prefeţe şi postfeţe (selectiv)):  Ion Alex. Angheluş, Cai de lut, volum postum, Editura Contact internaţional, Iaşi, 1992, cu o prefaţă de Theodor Codreanu; Cezar Ivănescu, La Baaad, Editura Eminescu, Bucureşti, 1996, ediţia a II-a, cu o postfaţă de Theodor Codreanu, col. „Poeţi români contemporani”; Costache Olăreanu, De la Abulius la Zotta, Editura Timpul, Iaşi, 2000, cu o postfaţă de Theodor Codreanu; Ion Gh. Pricop, Balada vârstelor, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2004, prefaţă de Theodor Codreanu; Un cercetător complex, prefaţă la Tudor Nedelcea, Pentru mine, Eminescu…, Fundaţia „Scrisul românesc”, Craiova, 2005; Ultimul Teleucă – un heraclitean transmodern, prefaţă la Victor Teleucă, Improvizaţia nisipului, Editura „Universul”, Chişinău, 2006, ediţie de Mariana şi Dumitru Gabura; „Trubadurul” transmodern, studiu introductiv la vol. Cezar Ivănescu, Poeme şi proză, ediţie critică de Mircea Coloşenco, Editura Opera Magna, Iaşi, 2008; prefeţe, prezentări la volume semnate de Şerban Codrin, Nicolae Dabija, Efim Tarlapan, Daniel Corbu, Simion Bogdănescu, Nicolae Rusu (Chişinău), Ion Iachim (Chişinău), Petru Brumă, Ion Cozmei, Iorgu Gălăţeanu, Marian Constandache, Gheorghe Mocanu, Gheorghe Neagu, Gheorghe Simon, Liviu Pendefunda, Valeriu Matei, Mihai Apostu ş a.

Cărţi publicate: Marele zid, roman, Editura Junimea, Iaşi, 1981; Eminescu – Dialectica stilului, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1984, col. Eseuri”; Modelul ontologic eminescian, Editura Porto-Franco, Galaţi, 1992, col. „Studii eminesciene”;  Istoria Huşilor, Editura Porto-Franco, Galaţi, 1995, coordonator; Plecat-am nouă din Vaslui, epigrame, Vaslui, 1996, în colaborare; Provocarea valorilor, eseuri critice, Editura Porto-Franco, Galaţi, 1997; Dubla sacrificare a lui Eminescu, Editura Macarie, Târgovişte, 1997; ediţia a doua, revăzutăşi adăugită, Editura Serafimus, Braşov, 1999, prefaţă de Zoe Dumitrescu-Buşulenga; ediţia a treia, revăzută şi adăugită, Editura Civitas, Chişinău, 1999, cu o scrsoare-posfaţă de George Munteanu; Varvarienii, roman, Editura Porto-Franco, Galaţi, 1998;  Eseu despre Cezar Ivănescu, Editura Macarie, Târgovişte, 1998; Controverse eminesciene, Editura Viitorul românesc, Bucureşti, 2000; Fragmentele lui Lamparia, cugetări şi aforisme, Fundaţia „Scrisul românesc”, Craiova, 2002; Complexul Bacovia, eseu, Editura Junimea, Iaşi, 2002, ed. a II-a, Editura Litera Internaţional, Chişinău-Bucureşti, 2003; Basarabia sau drama sfâşierii, istorie, critică literară, Editura Flux, Chişinău, 2003, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, cu o prefaţă de Mihai Cimpoi, Editura Scorpion, Galaţi, 2003, ediţia a III-a, Editura Pax aura mundi, Galaţi, 2004; Caragiale – abisal, eseu,  Editura Augusta, Timişoara, 2003; Duminica Mare a lui Grigore Vieru, eseu, Editura Litera Internaţional, Chişinău-Bucureşti, 2004, cu o postfaţă de Mihai Cimpoi (ediţia a II-a, revăzută şi adăugită la Princeps Edit, Iaşi, 2010); Mitul Eminescu, Editura Junimea, Iaşi, 2004, col. „Eminesciana”; Eminescu martor al adevărului, Editura Scara, Bucureşti, 2004 ; 60 de oglinzi, aforisme, Editura Sfera, Bârlad, 2005; Mihail Diaconescu. Fenomenologia epică a istoriei româneşti, studiu critic, Editura AGER – Economistul, Bucureşti, 2005; Transmodernismul, eseu de filosofia culturii, Editura Junimea, Iaşi, 2005, col. „Studii transdisciplinare”; ediţia a doua, revăzută şi adăugită la Princeps Edit, Iaşi, 2011; Numere în labirint, I, jurnal de idei, Editura Opera Magna, Iaşi, 2007; Numere în labirint, II, Editura Opera Magna, Iaşi, 2008; A doua schimbare la faţă (o cercetare transdisciplinară a civilizaţiei române moderne), Princeps Edit, Iaşi, 2008; Alma mater hussiensis. Liceul „Cuza Vodă” 1918 – 2008,  coordonator, Editura „Ştefan Lupaşcu”, Iaşi, 2008; Istoria „canonică” a literaturii române, Princeps Edit, Iaşi, 2009; Numere în labirint, III, Editura Opera Magna, Iaşi, 2009. Polemici „incorecte politic”, Editura Rafet, Râmnicu Sărat, 2010; ediţia a doua, revăzută şi adăugită la Editura „Ştefan Lupaşcu”, Iaşi, 2011; Eminescu în captivitatea „nebuniei”, Editura „Universul, Chişinău, 2011; Ion Barbu şi spiritualitatea românească modernă. Ermetismul canonic, Editura „Curtea Veche”, Bucureşti, 2011; În oglinzile lui Victor Teleucă, Editura „Universul”, Chişinău, 2012; Valori din două veacuri, Editura Axis libri, Galaţi, 2012; Eminesciene, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2012; Cezar Ivănescu – transmodernul, Princeps Edit, Iaşi, 2012; Mihai Cimpoi: de la mitopo(i)etică la critica arhetipală, Preinceps Edit, Iaşi, 2012; Basarabia eminesciană, Editura Junimea, Iaşi, 2013, col. „Eminesciana”, A doua schimbare la faţă, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Scara, Bucureşti, 2013.

Referinţe critice (selectiv): Constantin Călin, Jurnal de lectură, în „Ateneu”, nr. 149, martie 1982, p. 6; Edgar Papu, Interesul pentru ştiinţă, în „Contemporanul”, nr. 25/1984, p. 9; Eugen Todoran, Cosmologia poetică a lui Eminescu, în „Transilvania”, nr. 6/194, pp. 11-134; Al. Dobrescu, Eminescologie, în „Convorbiri literare”, nr. 5/1984, p. 7; Dan C. Mihăilescu, Eminescu şi fervoarea asociativă, în „România literară”,, nr. 24/1984; Adrian Marino, Cărţi şi lecturi critice, I, în „Tribuna”, nr. 7/1986, p. 3; George Munteanu, Eminescu şi eminescianismul, Editura Minerva, Bucureşti, 1987, pp 15-22; Mihai Cimpoi, poemul fiinţei, în „Moldova suverană”, Chişinău, 15 iunie 1993, p. 3; Lucian Chişu, Eminescu filosoful, în „Literatorul”, nr. 24/1993, p. 4; Constantin Cubleşan, Modelul ontologic, în Eminescu în conştiinţa critică, Cluj-Napoca, 1994, pp. 88-92; Teodor Pracsiu, Theodor Codreanu, în „Jurnalul de Vaslui”, nr. 6, 24-3o ianuarie 1994; Petrea Ciupitu, Theodor Codreanu: Modelul ontologic eminescian, în „Târgoviştea”, VI, nr. 1(200, 1995, p. 10; „Carte în dezbatere”, în „Porto-Franco”, nr. 7-8-9, iulie-septembrie 1997, despre Dubla sacrificare a lui Eminescu, cu participarea criticilor şi scriitorilor Mihai Cimpoi, Dumitru Tiutiuca, Ion Buzaşi, Ion Chiric, George Lateş, Marcel Crihană, Nicolae Georgescu, Ion Gh. Pricop; Marcel Crihană, Theodor Codreanu: Dubla sacrificare a lui Eminescu, în „Amurg sentimental”, Bucureşti, III, nr. 9(29), sept. 1997, p. 7; Sergiu Arjoca, Un „de ce” dureros, în „Literatorul”, nr. 1-2, 2-16 ianuarie 1998, p. 4; Zoe Dumitrescu-Buşulenga, „Demitizarea” lui Eminescu?,  în „Clepsidra”, Vaslui, nr. 14, mai 1998 şi nr. 15, iunie 1998; Conatantin Cubleşan, Disputele continuă, în „Steaua”, XLIX, nr. 6, iunie 1998, pp. 3-4;  Constantin Trandafir, Direcţia naţională, în „Sinteze”, Bacău, X, nr. 6(309), 10 februarie 1999, p. 9; Ştefan Munteanu, În căutarea filosofiei lui Eminescu, în Noi picături de filozofie, Editura „Deşteptarea”, Bacău, 1999, pp. 43-46; George Munteanu, Jurnal intermitent, în „Adevărul literar şi artistic”, VIII, nr. 491, 26 oct. 1999, p. 9; Corneliu Ciocan, Eseu despre Cezar Ivănescu la „Macarie”, în „Evenimentul zilei”, 8 ian. 1999, p. 2; Ion Filipciuc, Înspre alt Eminescu, Editura Augusta, Timişoara, 1999, pp. 94-97; Teodor Pracsiu, Maturitatea criticului, în Oglinzi paralele, Edituta „Cutia Pandorei”, Vaslui, 2000, pp. 107-115; Ştefan Munteanu, Theodor Codreanu şi ontologia eminescianaă, în Fulguraţii eminescologice, Editura Moldavia, Bacău, 2000, pp. 167-196; Constantin Cubleşan, Dubla sacrificare a poetului (Theodor Codreanu), în Eminescu în orizontul criticii, Editura  Paralela 45. Piteşti-Braşov-Cluj-Napoca, 2000, pp. 100-105; Veronica Boldişor, Îndemn la lectură, în „Literatura şi arta”, Chişinău, nr. 3(2839), 20 ian. 2000; Cezar Ivănescu, Eminescu în eternitate, în „Tribuna învăţământului, an. LI, nr. 521(2402), 17-23 ian. 2000; Cronicar, În apărarea adevărului…, în „Mesagerul”, Chişinău, 22 ian. 2000; Elena Tamazlâcaru, Săptămâna luminată Eminescu, în „Literatura şi arta”, nr. 4(2840), 27 ian. 2000, p. 6; Ilie Bădescu, Clipa astrală a deciziei lui Eminescu…,  „Renaşterea civilizaţiei rurale româneşti”, II, nr. 1-2 (4), ianuarie-iunie 2000, pp. 19-28; Adrian Voica, Două cărţi despre Eminescu, în „Convorbiri literare”, nr. 2(50), februarie 2000, p. 12; Acad. Petru Soltan, Eminescu – un infinit compactificat,  în „Literatura şi arta”, nr. 23(2859), 15 iunie 2000, p. 2; Nicolae Manolescu, Politizarea bolii lui Eminescu, în „România literară”, nr. 34/2000, p. 1; Nina Negru, „Noi nu facem politică…”, în „Jurnal de Chişinău”, 4 august 2000, p. 4; Nedelea Tiu, Dubla sacrificare a lui Eminescu, în ABC, supliment literar-artistic al cotidianului „Azi”, nr. 29, 31 august 2000, p. 14;  Adrian Voica, Două cărţi despre Eminescu, în „Convorbiri literare”, nr. 2(50), februarie 2000, p. 12; Ion Trif Pleşa, Theodor Codreanu: „Controverse eminesciene”, în „Viaţa liberă”, Galaţi, 8 ianuarie 2001; Ştefan Munteanu, Modernitatea gândului eminescian, în „Deşteptarea”, Bacău, 9 ianuarie 2001, p. 12; Mihail Diaconescu, Theodor Codreanu, în „Prutul”, an. I, nr. 3, martie 2001, pp. 1-2; Valeriu Rusu, Tot despre aberaţii, în „România literară”, nr. 51-52, 27 dec.-9 ian. 2001, p. 15; Adrian Costache, O carte… provocatoare, în „Tribuna învăţământului”, an. LI, nr. 531(2412), 27 martie – 2 aprilie 2000, nr. 532(2413), 3-9 aprilie 2000; Viorel Dinescu, De-a curmezişul, în „Literatura şi arta”, nr. 26 (2914), 28 iunie 2001; Adrian Voica, „Cartea lui Eminescu”, în „Convorbiri literare”, nr. 8, august 2001; Gh. Lupu, Controverse eminesciene, în „Dacia literară”, nr. 44/2002; Constantin Trandafir, Controverse şi exegeze eminesciene, în „Pagini literare”, Câmpina, II, ianuarie 2002, pp. 198-199; Mara Magda Maftei, Literatură document de cea mai bună calitate, în „Viaţa românească”, 2002, pp. 212-214; Constantin Călin, Calea ontologică, în „Ziarul de Bacău”, nr. 118(297), 26 mai 2003, p. 4; Theodor Codreanu, articol în Contemporary Who’s Who, 2002/2003, American Biographical Institute, Inc., Raleigh, North Carolina, USA, p. 84; Nicolae Mecu, Theodor Codreanu, articol în Dicţionarul general al literaturii române, II, literele C/D, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004, pp. 300-301; Teodor Vidam, Despre transmodernism, în „Steaua”, Cluj-Napoca, an. LVII, nr. 9/2006, pp.48-49; Ion Rotaru, Theodor Codreanu de la Huşi, în O istorie a literaturii române de la origini până în prezent, Editura Tempus Dacoromânia Comterra, Bucureşti, pp. 1272-1273; Aurel Sasu, articol în Dicţionarul biografic al literaturii române (A – L), Editura Paralela 45, Piteşti, pp. 360-361; Marian Popa, Interdisciplinari, în Istoria literaturii române de azi pe mâine, II, Editura Semne, Bucureşti, 2009, pp. 1089-1091; Nicolae Rusu, Canonul criticii revoluţionariste, în „Pro Saeculum”, an. IX, nr. 1-2 (61-62), 15 ianuarie-1 martie 2010, pp. 33-36.

 Premii literare: Premiul Societăţii Scriitorilor „C. Negri” din Galaţi, pentru volumul Modelul ontologic eminescian, 1993; Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi al Bibliotecii Naţionale, pentru acelaşi volum, 1993; Premiul Naţional „M. Eminescu” pentru volumul Dubla sacrificare a lui Eminescu, Suceava, 1999; Medalia jubiliară „Eminescu – 150”, prin decret prezidenţial al Preşedintelui Emil Constantinescu, noiembrie 2000; Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Iaşi, pentru critică literară pe 2002 pentru vol. Complexul Bacovia; Premiul Naţional „M. Eminescu”, Suceava, 2005, pentru volumul Mitul Eminescu; Premiul Salonului Internaţional de Carte al Bibliotecii Naţionale din Republica Moldova, 2008, pentru vol. A doua schimbare la faţă; Premiul pentru Critică Literară „Val Condurache” acordat de Salonul Internaţional de Carte organizat de Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” din Iaşi, ediţia 2008, pentru acelaşi volum;  Medalia jubiliară „Mihai Eminescu” prin decret de stat al preşedintelui Republicii Moldova, 2010; Premiul „Ion I. Pavelescu” la a XI-a ediţie a Festivalului Uniunii Epigramiştilor din România, Buzău, 2010; Premiul pentru exegeză asupra operei lui Grigore Vieru, la Festivalul Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, ediţia II-a, Iaşi – Chişinău; Premiul de Excelenţă „Mihai Eminescu” pentru vol. Eminescu în captivitatea „nebuniei”, acordat de Societatea Scriitorilor Bucovineni, ianuarie 2012; Premiul pentru Eseu al revistei „Convorbiri literare”, la ediţia a XVI-a a Zilelor revistei, Iaşi, 2012; Premiul pentru exegeă critică „Cezar Ivănescu”, la ediţia a II-a a Festivalului Naţional de Poezie „Cezar Ivănescu”, Iaşi-Bârlad, 2012 (pentru vol. Cezar Ivănescu – transmodernul); Premiul pentru critică literară al reviste „Poesis”, Satu Mare, la „Zilele Poesis”, ediţia a XXIII-a, 2012, pentru vol. Ion Barbu şi spiritualitatea românească modernă. Ermetismul canonic, Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Iaşi, pentru eseu, 2012 pentru acelaşi volum ş. a.

Adrese şi telefoane: str. G-ral Teleman, nr. 15, bl. 19, sc. C, et. 1, ap. 1, 735100 Huşi, jud. Vaslui; th.codreanu@yahoo.com, th.codreanu@personal.ro, tel. fix: 0335 424488, mobil: 0723050288.