…apelul la filologi românofoni, specializaţi în limbi de largă circulaţie(care sunt în acelaşi timp şi depozitarele unor mari culturi) este stringent, devenind în fapt o activitate de mare răspundere ce trebuie desfăşurată ireproşabil şi cel mai adesea în regim de urgenţă.”

                              (Ştefan Stoenescu, Ithaca, NY, USA, 21 Februarie, 2008)

S-a născut la 26 noiembrie, 1953., în Comuna  Piatra, judeţul Teleorman. A absolvit Liceul “Fraţii Buzeşti”, Craiova (1972). A lucrat ca translator  la Combinatul de Îngrăşăminte Chimice, Turnu Măgurele, Judeţul Teleorman (1976). A absolvit  Facultatea de Litere, secţia engleză-franceză a Universităţii “Al.I.Cuza” Iaşi (1980). A obţinut titlul de doctor în Filologie (2000)  cu teza Teoria traducerii aplicată la poezia lui Nichita Stănescu ( coordonator: prof. Ştefan Avădanei). A predat în învăţământul preuniversitar (1980-1994) şi universitar (1994-2013). A debutat ca traducător literar în revista sătmăreană Poesis, Satu Mare, No.4, 1991 cu eseul ” Sylvia Plath: Moralitate patologică şi avangardă” de David Holbrook.

Traduceri în limba engleză de poezie românească contemporană, precum şi prezentări însoţite de traduceri din lirica contemporană de expresie engleză din Statele Unite, Canada, Irlanda, Australia, India, Tara Galilor au fost publicate de reviste de cultură de sub egida Uniunii Scriitorilor precum Convorbiri Literare, Poezia, Acolada, Contemporanul, Confesiuni, Citadela, Semne, Steaua, Cronica, Caiete Internaţionale de Poezie, Origini, Hyperion, Ramuri, Viaţa Românească, Unu, Nord Literar, Porto-Franco, Centrul Cultural Piteşti, Timpul, Familia, Vatra, Caligraf.

   

Numeroşi poeţi români ( Nichita Stănescu, tradus în colaborare cu Adam Sorkin, Ana Blandiana, Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu, Cassian Marian Spiridon, George Vulturescu, Gelu Dorian, Adrian Popescu, Nichita Danilov, Mirela Roznoveanu, Carolina Ilica, Gheorghe Grigurcu, Dumitru Cerna) şi străini ( Wallace Stevens, A.R.Ammons, Robert Creeley, W.S.Merwin,Frank O’Hara,Randall,Jarrell,Kenneth Rexroth,Allen Ginsberg,Mark Strand, Elinor Wylie,Ann Sexton, Louise Gluck,Ai,Charles Simic, James Wright, Louis Simpson,John Fenton, Derek Mahon, Madison Morrison, David Ignatow, Marge Piercy, John Deane,Ted Kooser, Michael Waters) au beneficiat de versiuni în periodice,  antologii, şi volume bilingve şi trilingve:

Poezia: Revistă de cultură poetică. POEZIE ŞI APĂ. Editor: Fundaţia Culturală Poezia, Vară, 2006. ISSN 1582-0890 ( p124-126); Poesys (10) Excelsior. Antologia Festivalului Internaţional Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeş 2006 Editura Academiei Internaţionale Orient-Occident. (pp1004 –105; 106-107);  The Seventh Quarry: Poetry Issue Seven Winter 2008. Swansea Poetry Magazine. (pp 19-20). Published by The Seventh Quarry Press. ISSN 1745-2236; The Seventh Quarry and Cross-Cultural Communication, New York. Poet to Poet. Bridging the Waters-Swansea to Sag Harbour. Published by The Seventh Quarry Press in partnership with Stanley H. Barkan, Cross-Cultural Communication , New York, U.S.A. ISSN 1745-2236. by Vince Clemente and Peter Thabit Jones.; Parthenon West Review. Issue Eight, BERKELEY, Editors: David Holler, Chad Sweeney. California. 2011 ISBN 978-0-9765684-7-6 pp143 George Vulturescu: Translated from Romanian by Adam J. Sorkin and Olimpia Iacob, (pp 41- 46); Parthenon West Review: George Vulturescu translated by Adam Sorkin and Olimpia Iacob Issue No.8 2011-2012. Parthenon West Books, Berkeley, California. Pp ISBN 978-0-9765684-7-6, pp 41-46

MONOGRAFII

Mac Linscott Ricketts. Rădăcinile româneşti ale lui MIRCEA ELIADE. Volumul II  (Olimpia Iacob: Capitolele 25, 26) CRITERION PUBLISHING, Bucureşti 2004.ISBN 973-87174-3-4;ISBN 973-87174-6-9 ( pp 288-344)  

Mircea Eliade. Contribuţii la Enciclopedia Religiei. (Traducători Olimpia Iacob et al.). Editura Criterion Publishing.2009. Bucureşti.  ISBN 973-8982-47-5. (220 pag.).

ESEURI 

Dr. Anuradha SharmaAn Interpretation  of the Mind and Art of Stephen Gill  ( academic essays) Danbun Publishers, New Delhi, 2011.ISBN 978-93-80213-50-7 pp214.[ CHAPTER 4:  Iacob Olimpia: The Poetry of Steven Gill in Romania (  pp50-58)]

Coexistenţa. Ecouri ale volumului lui Stephen Gill. Coordonator Olimpia Iacob, Editura Timpul, Iaşi, 2013. ISBN 978-973-612-526-3 (135 p)

CULEGERE de povestiri

Povestiri ZEN. Introducere în gândirea Zen prin povestiri, parabole şi koan-uri, ghicitori povestite de maeştrii Zen ( Ediţia originală a apărut la Peter Pamper Press, Inc., în Statele Unite, în 1959 ) Postfaţă de Gabriel Stănescu. Criterion Publishing. Bucureşti. 2010. ISBN 978-973-8982-80-2.

VOLUME de versuri

Cassian Maria Spiridon. între doua lumi / entre dos mundos / entre deux mondes / between two worlds/ (trad.) Dragoş Cojocaru (lb. spaniolă); Miron Kiropol(lb.franceză); Olimpia Iacob( lb. engleză). Editura Cogito Oradea 2002.

Cassian Maria Spiridon. între doua lumi / entre dos mundos / entre deux mondes / between two worlds/ (trad.) Dragoş Cojocaru (lb. spaniolă); Miron Kiropol(lb.franceză); Olimpia Iacob( lb. engleză). Editura Fundaţiei Culturale Poezia, Iaşi, 2004.

Vasile Proca. Jocul de-a Dumnezeu/ Playing God / A Romanian –English Bilingual Edition. LIMES Publishing House. ISBN 973-8089-83-2. Cluj-Napoca 2002.

Gabriel Stănescu.. Memorie Clandestină / Illicit Memory/ Poeme / Poems. Criterion Publishing. USA. 2002.

Ioan Ţepelea. Ochiul din cer / The Eye Above. Ediţie bilingvă româno-engleză. Editura Revistei Convorbiri literare. Poesis. Iaşi, ISBN 973-85767-5-x (2003).

Angela Baciu. Tinereţe cu o singură ieşire: Ediţie trilingvă: Angela Baciu (lb.româna); Constantin Frosin (lb.franceză); Olimpia Iacob( lb. engleză). Colecţia Poeţii Urbei. Editura  Dacia. Cluj-Napoca, 2004. (164 p).

Gheorghe Grigurcu. Castele în Spania / Castles in Spain. Ediţie bilingvă româno-engleză. (trad.) Olimpia Iacob) Editura Junimea, Iaşi, 2005.

George Vulturescu . Nord şi dincolo de Nord / The North and Beyond the North. Ediţie bilingvă românoengleză.(trad.): Olimpia Iacob Fundaţia Culturală LIBRA, Bucureşti, ISBN-10:973-7633-10-5; IASB –13:978-973-7633-10-1 (2006)

Marius Chelaru. La Descălecatul prezentului / When the present settles down. English Version: Olimpia Iacob. Editura Timpul. Iaşi.ISBN 973-612-201-8 ( 2006).

Petre Got. Vocale Celeste / Celestial Vowels. Ediţie bilingvă româno-engleză. Versiunea engleză: Olimpia Iacob. Editura Semne, Bucureşti. 2006.

Mircea Petean. Sand Strikes. Prefaţă: Virgil Stanciu. Traduceri: Olimpia Iacob. Colecţia Arca, Editura LIMES, Cluj. ISBN 10-973-726-191-7; ISBN 13-978-973-726-191-5 (2006) ( 171p).

George Vulturescu. Linie pură─cuţitul / Pure line ─the knifeLigne pure ─le couteau. Desene Ion Marchis;(trad.) Olimpia Iacob/ Letiţia Ilea. Fundaţia Culturală Archeus. Editura SCRIPORIUM, Baia Mare, ISBN: 978-973-8948-11-2 (20 p).

Magdalena Dorina Suciu. Şi Dumnezeu suspină/ Even God Sighs/ Versiunea engleză: Olimpia Iacob. Ilustraţii: Mariana Şerban. Criterion Publishing. 2007. ISBN 978-973-8982-21-5 (121 p).

Ion Nedelescu. poeme domino / the domino poems. Criterion Publishing. Ediţie bilingvă. 2008 ( 121p) Cod 978-973-8982-36-9.

Vince Clemente, Peter Thabit Jones  Şoapte ale sufletului / Whispers of the Soul. Carte apărută cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor prin Administraţia Fondului Cultural Naţional Artemis. Editura Fundaţiei Culturale POEZIA, Iaşi, 2008, ISBN 978-973-88139-4-6 ( 278 p).

Michael Schmidt. Învierea trupului/ The Resurrection of the Body. Carte apărută cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor prin Administraţia Fondului Cultural Naţional Artemis. Editura Fundaţiei Culturale POEZIA, Iaşi., 2008  ISBN 978-973-88139-9-1 (154 p).

Cassian Maria Spiridon. Aries/ Aries. Carte apărută cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor prin Administraţia Fondului Cultural naţional. Artemis. Editura Fundaţiei Culturale Poezia, Iaşi, 2008, ISBN 978-973-88139-6-0 (172 p).

Gabriel Stănescu. Peisaj cu memorie: poeme haiku /; (trad.) Gabriel Stănescu ( lb.romană); Daniela & Ştefan Pătruţ şi Olimpia Iacob( lb.engleză); Letiţia Ilea (lb.franceză). Ediţie Trilingvă – Bucureşti. Criterion Publishing, 2006, Cota I159138.

Peter Thabit Jones. Băiatul şi Capul Leului/ The Boy and the Lion’s Head. Ediţie bilingvă română-engleză. Traduceri Olimpia Iacob. Consultant traducere: Peter Thabit Jones. Editura CITADELA, Satu Mare, 2009. Cota: ISBN 978-606-92198-7-4.

Gabriel Sănescu. Dumnezeul lui Borges /poeme/Borges’s God /poems/ Criterion Publishing. ISBN 978-973-8982-59-8  2009 ( 265 p).

Tucu Moroşanu. magie catapultată peste ape/ magic catapulted over  waters. poeme / poems. Prefaţă de Gabriel Stănescu.Versiunea engleză: Olimpia Iacob. Criterion Publishing. Bucureşti, 2010. ISBN 973898273-1.

Genoveva Logan. Urme /Traces. Criterion Publishing, Bucharest, 2010. ISBN 978-973-8982-91-8. ( 157p).

George Vulturescu. Alte poeme din Nord/Other Poems from the North. Ediţie bilingvă română-engleză. Traduceri de Adam J.Sorkin şi Olimpia Iacob. Editura Fundaţiei Culturale Poezia, Iaşi, 2011. ISBN 987-973-1731-07-0  (125p).

Anghel Gâdea. Armăsar în câmpie – Stallion In The Plain. versuri / poems / TIMPUL, Iaşi, 2011,  ISBN 978-973-612-424-2 ) ( 212p).

Magdalena Dorina Suciu. Aripă sub ape. Wing Under Water. English version Olimpia Iacob & Jim Kacian. Editura Emia, Deva. 2012. ISBN 573-753-263-3 (155 p).

Paulina Popa.The Iordania Book-lyrical journal– English Version: Olimpia Iacob&Jim Kacian. Editura Emia,Deva,2012. ISBN 978-973-753-259-6 (249p).

Marian Ruscu. Sămânţa din sâmbure/ The Seed in the Stone.Selected Poems.English Version: Olimpia Iacob with Rebecca Cook. Editura Premier, Ploieşti, 2013.

Carolyn Mary Kleefeld. Zori Hoinari / Vagabond Dawns. Prefaţă Al. Zotta. Traduceri: Olimpia Iacob. Editura Limes, Cluj 2013. ISBN 978-973-726-732-0 (pagini 320);

Carolina Ilica. Loving In Secret. Book 1 Violet / GIZLICE SEVMEK  MENEKŞE-1.Kitap. Translated by Olimpia Iacob and Jim Kacian. Rosetta LITERATURA. ARTSHOP. Turkce Ceviri Mesut Senol. First Edition1.Baski ARTSHOP, Temmuz, 2013, Ankara, Istambul. (pagini 151)

Carolina Ilica. Loving In Secret. Book 1 Violet / GIZLICE SEVMEK  MENEKŞE-1.Kitap. Translated by Olimpia Iacob and Jim Kacian. Fundaţia şi Organizaţia Culturală Academia Internaţională Orient-Occident. Editura Academiei Internaţionale Orient-Occident  2013. ISBN 978-606-8449-16-6(165 p)

ANTOLOGII de versuri

Călători pe meridiane Haiku/ Travelers on Haiku Meridians. 20 de autori români şi americani/ 20 Romanian and American Authors. Antologie realizată de Marius Chelaru şi Olimpia Iacob. Editura Premier, Ploieşti, 2010. ISBN 978-973-740-144-1 (108 p).

Ana Cicio. Feţele iubirii/ The Faces of Love. Frank Joussen. Shades of Love / Nuanţele iubirii. English version: Olimpia Iacob&Jim Kacian. Traducere în română: Olimpia Iacob. Cuvânt înainte: Angela Negreanu.  Colecţia Coligat. Editura Limes, 2013.  ISBN 978-973-726-816-7 (126 p)

stare la ora amiezii / mood at noon. anthology. Lidia Charelli. Maria Bennett. Rebecca Cook.Mia Barkan Clarke. Cassian Maria Spiridon. Traduceri în limba romană de Olimpia Iacob. English version: Olimpia Iacob&Jim Kacian. Cuvânt înainte:Angela Negreanu. Editura Timpul, Iasi, 2013.

George VulturescuAur şi Iederă /Gold and Ivy. Ediţie bilingvă/ Bilingual edition: Translated from Romanian by Adam J. Sorkin and Olimpia Iacob. Eikon, Cluj-Napoca (2014), ISBN 978-606-711-032-6 (p241)

Laurian Lodoabă, James Meredith. sertare de nisip / drawers of sands. Anthology. Traduceri în limba română: Olimpia Iacob. English version: Olimpia Iacob & James Meredith. Editura Timpul, 2014. ISBN 978-973-612-552-2. (309 p)

Aura Christi, Peter Thabit Jones. lăsaţi fluturii să zboare / let the butterflies go (antologie). Traduceri în limba romană: Olimpia Iacob. English Version: Olimpia Iacob & Jim Kacian. Editura Timpul, 2014. ISBN 978-973-612-556-0

Carolyn Mary Kleefeld.The Divine Kiss/ Sărut divin.  Ioan Nistor. În flăcările păpădiilor/In the Flames of Dandelions. Colecţia Coligat. Editura Limes, 2014, Cluj.  ISBN 978-973-726-854-9 (p129)

Maria Bennett. because you love/ fiindcă iubeşti. Mircea Petean. din poemele Anei /from The Poems of Ana. Versiunea engleză: Olimpia Iacob & Maria Bennett; versiunea romană: Olimpia Iacob. Colecţia Coligat. Editura Limes, Cluj-Napoca, 2014. ISBN 978-973-726-867-9 (p 157)

The Light Singing / Lumina care cântă. International Bilingual Anthology (Lyrical Mosaic). Romanian version: Olimpia Iacob. English Version: Olimpia Iacob & Jim Kacian. Editura Emia, 2014. Deva. ISBN 978-973-753-316-6 ( 84 p)
 
Vasile Tudor. sălbatica stafie / savage ghost. Prefaţă: Sabina Fânaru. Versiunea engleză: Olimpia Iacob & Jim Kacia. Editura Timpul, Iaşi, 2014, ISBN 978-973-612-580-5 (65 p)  
Stanley H. Barkan, Daniel Corbu. The Machine For Inventing Ideals / Maşina De Inventat Idealuri. Traducere din limba română, repere biobibliografice de  Olimpia Iacob & Jim Kacian. Traducere din limba engleză, repere biobibliografice de Olimpia Iacob. Editura Princeps Multimedia, Iaşi, 2014 (98 pagini), ISBN 978-606-8510-11-8.  
Marcel Sima. A Shadow On The Windowsill.O Umbră Pe Pervaz. (poems/poeme) Versiunea engleză: Olimpia Iacob & Rebecca Cook. Editura Limes, Cluj-Napoca, 2015. ISBN 978-973-726-904-1.

Ketaki Kushari Dyson, Marius Chelaru. privirea ei ca o pasăre/ her look like a bird. antologie/ anthology. Traduceri în limba română de Olimpia Iacob. English Version: Olimpia Iacob & Maria Bennet. Editura Timpul, Iaşi, 2014. (99 pagini)

BILL WOLAK. DEEP INTO THE ERASURES OF NIGHT/ RĂSĂTURILE NOPŢII. Traduceri: Olimpia Iacob; Colaje: John Digby.The Feral Press. Oyster Bay, New York 11771, 2015.

Eugen D. Popin. Das Zwielicht Uberquert Den Fluss/ Dusk Across The River. English Version: Olimpia Iacob & James Meredith. Gracious Light, New York, 2015. ISBN 978-1-888067-43-9. Library of Congress Control Number: 2015952096

Paulina Popa, James Meredith. ardere de tot/burnt offering. Traducere: Olimpia Iacob& James Meredith. Editura EMIA, 2015.

Marius Chelaru, Kyung-Nyun Kim RichardsMiroase atât de frumos a linişte.It Smells Of Silence So Beautiful. Antologie /Anthology. Korean Version: Kyung-Nyun KIM RICHARDS. English Version: Olimpia Iacob & Kyung-Nyun KIM RICHARDS. Editura Timpul, Iaşi , 2016. ISBN 978-973-612-638-3 (p.88)

Constantin Novăcescu, Jim KacianO linişte stranie/ Strange silence. antologie/ anthology. English version: Olimpia Iacob & Jim Kacian. Traduceri în limba română: Olimpia Iacob. Waldpress, Timişoara , 2016.  ISBN 978-606-614-153-6.

Dumitru Tâlvescu, Rebecca Cookumbra apei / the shadow of water. English version:  Olimpia Iacob & Rebecca Cook. Traduceri în limba română: Olimpia Iacob. Colecţia Calliope. Editura Emia, Deva, 2016,ISBN 978-973-753-376-0

Ioan Nistor.Bill Wolak.Seminţe căutătoare de vânt / Wind-Seeking Seeds. Ediţie bilingvă. Traducerea în limba română: Olimpia Iacob. English Version: Olimpia Iacob & Bill Wolak. Editura Citadela, Satu Mare, 2016.      

Constantin Novăcescu. Liniştea cercului /The Silence of the Circle. English Version: Olimpia Iacob & Jim Kacian. Waldpress, Timişoara , 2016. ISBN 978-606-614-164-2 (pp154) 
Bill Wolak, Daniel Corbu. In The Hall Of Lost Footsteps. În Sala Paşilor Pierduţi.  Cover Design and Design by Janine Pîrvulescu. Traduceri în limba română: Olimpia Iacob. Versiunea engleză: Olimpia Iacob & Bill Wolak. Editura Princeps Multimedia, Iaşi, 2016.

Jim Kacian, Mircea Petean. Jim Kacian: Haiku & Monoku. Mircea Petean: Haiku şi poemetaoiste/ Haiku & Taoist Poems. Traducere în română:Olimpia Iacob.Traducere în engleză: Olimpia Iacob & Jim Kacian.Editura Limes, 2016, Cluj. ISBN 978-606-799-057-7

 
Jim Kacian, Eugen D. PopinJim Kacian, NO WAY OUT /PRINS. Eugen D. Popin, TRUPUL ŢĂRÂNEI /THE BODY OF DUST. Versiunea română: Olimpia Iacob. Versiunea engleză: Olimpia Iacob şi Jim Kacian. Editura DAVID PRESS PRINT, Timişoara, 2017.
Eugen D. PopinTHE ALIVE AND THE NEAR. English Version. Olimpia Iacob&Jim Kacian. Saga  Israel Publishing,Rishon LeZion,2017.
James Meredith, Marius Chelaru.tăind umbra iubirii în două singurătăţi /cutting the shadow of love into two lonelinesses. tanka/tanka. Versiunea engleză: Olimpia Iacob & Jim Kacian. Traduceri în româneşte: Olimpia Iacob. Editura Timpul, Iaşi, 2017.
Jim Kacian, Marius Chelaruo mie de vorbe/o mie de păsări // one thousand words/one thousand birds. haiku şi monoku/haiku and monoku. Versiunea engleză: Olimpia Iacob & Jim Kacian. Traduceri în româneşte: Olimpia Iacob. Editura Timpul, Iaşi, 2017. 
STANLEY H. BARKAN, VASILE LUŢAI.  Strange Seasons/ Anotimpuri ciudate. HAIKU  Versiunea engleză: Olimpia  IACOB & Jim KACIAN; în româneşte: Olimpia IACOB. Colecţia COLIGAT. Editura LIMES, Cluj, 2018.  
Marius Chelaru, Maki StarfieldMoartea lui Don Quijote/ Don Quixote’s death. Antologie/ Anthology. Traducători:Olimpia Iacob&Jim Kacian.Editura Timpul, Iaşi, 2018.  
Cassian Maria Spiridon ANUL CÂINELUI   Antologie  THE  YEAR  OF THE DOG   Anthology. Versiunea engleză: Olimpia IACOB & Jim KACIAN. Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2018.
Bill Wolak.That wild laughter beyond despair/ Râsul acela sălbatic de dincolo de disperare. Traducerea în limba română: Olimpia Iacob. Editor Revers, Craiova, 2019.
Carolina Ilica. Violet (A Proverse Prize Publication). Translators: Olimpia Iacob & Jim Kacian. Publisher: Proverse Hong Kong, 2019.
Bill Wolak.Râsul acela sălbatic de dincolo de disperare / That wild laughter beyond despair. Traducere în limba română: Olimpia Iacob. Craiova. Editura Revers, 2019.

Ioan Milea, Fulguraţii/Flashes. Bill Wolak.Only Darkness Uses Wind As A Mirror/ Doar întunericul face din vânt oglindă. Versiunea engleză:Olimpia Iacob& Bill Wolak.În româneşte: Olimpia Iacob. Colecţia Coligat. Editura Limes, Cluj Napoca, 2020.

Paulina Popa,LUMINA DIN NOI-FLOARE DE CAIS/The Light Within Us-Apricot BlossomBill WolakLIGHTNING TASTES EVERYTHING ONLY ONCE/Pe toate fulgerul le gustă doar o data. (antologie bilingvă) Traducerea în limba engleză: Olimpia Iacob& Bill Wolak. Editura Emia, 2020.

Rua Breathnach . THE CITY NEXT DOOR (with translations by Gabriel Rosenstock, Germain Droogenbroodt, Geert van Istendael, Ahmet Yalcinkaya, Jocelyn Danga, Hans-Christian Oeser, Francesca Spinelli, Olimpia Iacob, Sarah Thilykou, Tom Buron, Xheni Dani). maelstrOm reEvolution, Bruxelles, 2020.

 Paulina PopaARBORELE DE JAD /JADE TREEHaiku. Vesiunea în engleză: Olimpia Iacob & Bill Wolak Editura Emia , Deva. 2020.

 George VulturescuTHE MALADIES OF THE LAMPS. English Version: Olimpia Iacob & Jim Kacian. Printed at Thompson Press India Limited, 2021

 Radu ȘerbanCUGET SENIN/SERENE IN HEART AND THOUGHT. HAIKU. Versiunea în engleză/English Version: Olimpia Iacob&Jim Kacian. C O R E S I  Publishing House, 2021

Lucian VasiliuSelected Poems of LUCIAN VASILIU (English version translated by Olimpia Iacob and Jim Kacian). Shanghai, China, 2021.

e-mail: iacob.olimpia@yahoo.com