Ion Hadârcă s-a născut la data de 17 august 1949 în comuna Sîngereii Vechi (astăzi orășelul Sîngerei) din județul Bălți.Din anul 1963 a fost membru al ULCT. A debutat ca poet în timpul școlii, publicând în anul 1965 primele versuri în revista “Cultura Moldovei”. După absolvirea Școlii medii generale din Sângerei în anul 1966, este angajat la ziarul raional “Calea leninistă”.

Între anii 1968–1970 își satisface stagiul militar obligatoriu în Armata Sovietică, după care devine student la Facultatea de Filologie a Universității Pedagogice “Ion Creangă” din Chișinău (1970-1974). În perioada studiilor universitare, își continuă activitatea literară, citind primele cicluri de poeme în cadrul cenaclului literar “Luceafărul”, poezii care i s-au publicat în ziarele “Tinerimea Moldovei”, “Moldova socialistă”, “Cultura Moldovei”.

Între anii 1974–1978, efectuează studii de doctorat la Institutul de Limbă și Literatură al Academiei de Științe a Republicii Moldova și activează în calitate de colaborator. În anul 1977, este consemnată apariția primei plachete de versuri a lui Ion Hadârcă, “Zilele” (în colecția “Debut”, sub numărul 19/1979), în prefața căreia criticul literar Mihai Cimpoi remarca: “Nu poetul alege temele, ci temele îl aleg pe poet, după cum nu poetul are de căutat dimensiunea temporală, cărei este predestinat, ci Prezentul l-a încadrat organic în sine”. Pentru acest volum, i-a fost decernat Premiul “Boris Glăvan” al tineretului din RSS Molovenească.

În anul 1978, devine membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Este autorul selecției pentru antologia de poezii, poeme și eseuri Fața pâinii în anul 1979, urmând o a doua ediție în anul 1985.

În perioada 1978-1981, Ion Hadârcă lucrează în calitate de redactor, apoi șef de secție la Editura Literatura artistică din Chișinău. Demisionează de la editură în anul 1981 din motive ideologice, neîmpărtășind politica cenzurii oficiale, care se înăsprise mult în perioada tipăririi în Occident a romanelor lui Soljenițîn și a activizării mișcării disidente “Solidaritatea” din Polonia. Timp de doi ani nu este angajat nicăieri.

În anul 1983 este numit director al cenaclului literar “Luceafărul” de pe lângă revista “Tinerimea Moldovei”. Apoi, după doi ani, i se oferă conducerea secției de Literatură pentru copii și tineret a Uniunii Scriitorilor din Moldova. La Plenara din 18-19 mai 1987 este ales membru al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor, precum și secretar al Comitetului de conducere, ulterior – al biroului organizației de partid al breslei scriitoricești.

Începând din anul 1992, Ion Hadârcă îndeplinește funcția de președinte al cenaclului Mihai Eminescu de la Biblioteca Publică “O.Ghibu” din Chișinău.

Ion Hadârcă s-a remarcat și ca traducător, publicând următoarele traduceri: volumul de versuri Trestia dulce de Mirta Agirre (1981), Curcubeul turkmen de I. Pirkuliev (1984), basmul Daruri înțelepte de Samuil Marșak (1986), poezii scrise de scriitorii ruși Aleksandr Pușkin, Iuri Lermontov, Velimir Hlebnikov, Serghei Esenin, Evgheni Evtușenko (1986-1987), volumul Versuri de Ivan Draci (1989), volumul Poem în aquaforte de Federico Mayor (1998), „Demonul meu” de M. Lermontov (2006).

Opere publicate

 • Zilele(Ed. Lit. artistică, 1977) – versuri
 • Baciul mieilor chirilici(Ed. Lit. artistică, 1981) – culegere de poezii pentru copii
 • Lut ars(Ed. Lit. artistică, 1984) – poezii și poeme
 • Noițele(Ed. Lit. artistică, 1985) – versuri pentru copii
 • Darul vorbirii(Ed. Lit. artistică, 1985) – versuri
 • eloe pole, ernye ove ki(Ed. Lit. artistică, 1987) – versuri
 • Ambasadorul Atlantidei(Ed. Junimea, Iași, 1996) – poeme
 • Cetățile albe(Ed. Eminescu, București, 1998) – versuri
 • Helenice(Ed. Uniunii Scriitorilor, Chișinău, 1998) – poeme
 • Două imperii(Ed. Garuda-Art, Chișinău, 1998) – sonete
 • A fi în timp(Ed. Augusta, Chișinău, 1999) – sonete
 • Albe cetățile negre(Ed. Garuda-Art, Chișinău, 1999) – poeme
 • Duminica Mare(Ed. Cartea Moldovei, 1999) – poezii pentru copii
 • Arena cu iluzii(Ed. Garuda-Art, Chișinău, 1999) – interviuri, discursuri, atitudini
 • Teoria stării inutile(Ed. Helicon, Timișoara, 1999) – versuri
 • Dezinfecția de frontieră(Ed. Junimea, Iași, 2001) – versuri
 • Bunicuța zburătoare(2002) – versuri pentru copii
 • Aproape trei cai(2003) – versuri pentru copii
 • Era barbară(Ed. Garuda-art, Chișinău, 2005) – publicistică și eseuri
 • Arta obsesiei(Ed. Poesis, Iași, 2005) – poeme
 • Grauncioare de lumină(Ed.Prut International, Chisinau, 2009)-basme zmeieplasme

Premii

 • Laureat al revistei “Flacăra” (1992)
 • Premiul “Mihai Eminescu” al Consiliului județean Suceava (1997)
 • Premiul “Carte frumoasă, cinste cui te-a scris…” pentru volumul de poeme Heleniceîn cadrul celui de-al VII-lea Salon de Carte Românească (Iași, 1998)