S-a născut la data de 11 martie 1951, în satul Movileni, comuna Ciumuleşti (în prezent Vadu Moldovei), judeţul Suceava, într-o familie de agricultori, fiind al doilea dintre cei opt copii (patru băieţi şi patru fete) ai lui Dumitru şi Aneta Paşcu (născută Scutaru).

        A urmat școala primară (clasele I-IV) în satul natal Movileni, iar ciclul gimnazial (clasele V-VIII) în satul Nigotești, apoi a urmat cursurile de contabilitate și merceologie agricolă la Liceul Agricol din Fălticeni (1966-1970).

        Din luna octombrie 1970 și până în luna februarie 1972 este militar în termen la U.M. 01959 Ploiești.

        Între anii 1974-1979, în timp ce era contabil-șef la C.A.P. Drăgușeni, județul Suceava, optând pentru forma de învățământ fără frecvență, urmează cursurile Facultății de Ştiinţe Economice, specialitatea finanţe–contabilitate, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Obţine diploma de licenţă în științe economice în anul absolvirii facultății, 1979.

        Până în vara anului 2008, când se pensionează, își desfășoară activitatea ca economist în diverse unități economice din agricultură, industrie, comerț și domeniul bancar.

        Fiind pasionat de literatură încă din școala generală, după ce se pensionează încetează orice activitate în domeniul economic și se dedică total scrisului.

        Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 2020, iar din anul 2013 este membru al Societății Scriitorilor Bucovineni.

        Domiciliul actual: Fălticeni, str. Republicii, bl.43, sc. B, et. III, ap.5, jud. Suceava.

Nr. telefon mobil: 0740186871; adresa e-mail: alexapascu2000@yahoo.com

        Activitatea în domeniul literar:

        Scrie primele poezii în clasa a V-a, și va continua să scrie atât în timpul liceului, cât și după aceea, dar publică destul de târziu câte ceva din lucrările sale. Multe manuscrise vor sta ani buni în așteptare prin sertare, încât că unele dintre ele se vor pierde de-a lungul timpului, mai ales cele dinainte de anul 1989, când autorul și-a schimbat de mai multe ori domiciliul.

        Publică primele texte literare în revista „Convorbiri literare”, în anul 1986, după cum urmează: în numărul din luna aprilie poezia „Cântec pentru Labiş”, în numărul din luna mai poezia „Înfrățire”, iar în numărul din luna august proza scurtă „Şanţul”.

        Primul volum de poezii „Libertatea zborului” va fi scos din sertar pentru a fi publicat abia în anul 1995, la Editura ARC2000 București, cu toată că lectura și corectura manuscrisului fuseseră făcute de către scriitorul Alexandru Raicu încă din anul 1986.

        Deși târziu, se pare că acela a fost momentul unei mari deschideri care a contribuit decisiv la creșterea apetitului pentru scris, dar și pentru publicarea altor cărți.

        Dacă până la finele anului 2007 autorul avea publicate doar patru cărți, în intervalul anilor 2010-2020 va mai adăuga la acestea încă treisprezece cărți (cinci de poezie și opt de proză), aceasta putând fi considerată cea mai prolifică perioadă a sa.

        De-a lungul timpului a publicat poezii, epigrame și proză în revistele literare: Convorbiri literare, Actualitatea literară, Plumb, Bucovina literară, dar și în unele publicațiile locale și naționale: Crai nou, Interferenţe, Vocea fălticeneană, Cronica de Fălticeni, Erupţii dolheştene, Observator, Munca ș.a.

         A fost membru al Cenaclului literar „Eugen Lovinescu” din Fălticeni în ultimii ani de liceu, 1969-1970, pe vremea când la conducerea acestuia era profesorul și scriitorul Vasile G. Popa, după care urmează o perioadă de întrerupere

         În anul 1980, după ce își stabilește domiciliul în Fălticeni, își va relua activitatea în cadrul aceluiași cenaclu, la conducerea căruia se afla de această dată profesorul Vasile Nistoreasa.

          S-a remarcat ca fiind unul dintre membrii cu activitate intensă nu doar înainte de anul 1989, ci și după această perioadă, cât timp a funcționat Cenaclul literar „Eugen Lovinescu” din Fălticeni.

             Cărţi publicate:

         Libertatea zborului, Editura ARC 2000, Bucureşti, 1995, poezie

         Însemnele clipei, Editura Muşatinii, Suceava, 1999, poezie    

         Alexandru Lăpuşneanu, Editura Mila Creştină, Fălticeni, 2006, teatru în versuri

         Risipitorul de semne, Editura Mila Creştină, Fălticeni, 2007,poezie     

         Dorul de cânt, de lumina-cuvânt, Editura StudIS, Iaşi, 2010, poezie

         Urmele păsării-cuvânt, Editura StudIS, Iaşi, 2011, poezie                          

         Vibraţie pentru cuvânt, Editura StudIS, Iaşi, 2013, poezie

         Prin labirintul vieţii, Editura StudIS, Iaşi, 2013, proză

         Destin, Editura StudIS, Iaşi, 2014, proză

         Pelerin în Ţara Sfântă, Editura StudIS, Iaşi, 2015, proză

         Şoapte în amurg, Editura StudIS, Iaşi,  2015, poezie

         Epistola monahului Iustin,EdituraStudIS, Iaşi, 2016, proză

         La braț cu toamna, Editura StudIS, Iași, 2017, poezie

         Pelerin în Ţara Sfântă, ed. a II-a rev. și ad., Editura StudIS, Iaşi, 2017, proză

          La braț cu viața, Editura StudIS, Iași, 2018, proză

          Iubiri zbuciumate, Editura Timpul, Iași, 2019, proză

          Vis spulberat, cu o prefață de Ioan Holban, Editura Timpul, Iași, 2020, proză

       Apariţii în volume  colective:

         • Sol omnibus lucet, antologie editată de Societatea Scriitorilor Bucovineni, Suceava, 2012, poezii și proză

         • Antologia laureaţilor, Concursul Naţional de Proză „Mihail Sadoveanu”, ediţia a III-a, editura Junimea, Iaşi, 2012, proza scurtă Singur în noapte

         Scriitori în devenire, vol. IX, Concursul Naţional de Proză „Alexandru Odobescu” ediţia a XXXII-a, Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” Călăraşi, 2013, proza scurtă Căprioara

          • Scriitori în devenire, vol. XI, Concursul Naţional de Proză „Alexandru Odobescu” ediţia a XXXIV-a, Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” Călăraşi, proza scurtă Un tangou întrerupt

         • Antologie literar-artistică, Editura Napoca Nova, Cluj-Napoca:

             Nr.2/2014, Muguri, ierburi şi petale, poezii                        

             Nr.3/2014, Mierle într-un lan cu maci, poezii  

             Nr.5/2014, Să ningă peste inimi bucurii, poezii

             Nr.2/2015, Roşu-aprins în câmpul de mătase, poezii   

             Nr.1/2017, Alburii sclipiri de stele, poezii

             Nr.3-4/2017, Nesaț rotunjit în pârgă, poezii

        • Antologie de umor galinaceu,  culegere realizată de Emil Ianuş, Editura Ion Prelipcean, Horodnic, 2013, epigrame

        • Antologie de umor politic’os, culegere de epigrame realizată de Emil Ianuş şi Nelu Vasile, Editura Ion Prelipcean, Horodnic, 2013, epigrame

        Referințe critice:

         Ioan Holban

         • Convorbiri literare,nr.12 (276)/2018, Când viața se petreceîn destin, cronicăreferitoare la romanele: Destin, Epistola monahului Iustin și La braț cu viața

         • Cuvânt de însoțire pe coperta a IV-a la romanul Iubiri zbuciumate, Editura Timpul, Iași, 2019

         • Convorbiri literare, nr.4 (292)/2020, Romanul ca oracol al tainelor sufletești, cronică la romanul Vis spulberat

        Marius Chelaru

        • Convorbiri literare nr.12 (276)/2018, rubrica Edituri moldave/ autori moldavi, Alexa Pașcu, La braț cu viața, cronică la romanul La braț cu viața

        • Convorbiri literare nr.6 (294)/2020, rubrica Edituri moldave/Autori modavi, Alexa Pașcu, Vis spulberat;

         Emilian Marcu

        • Convorbiri literare nr.1(277)/2019, rubrica Vitrina cărților – Alexa Pașcu, Epistola monahului Iustin ( pg.191-192), cronică la romanul Epistola monahului Iustin

        • Revista literară Convorbiri literare nr.9(273)/2018, rubrica Vitrina cărților- Alexa Pașcu, La braț cu viața, cronică la romanul La braț cu viața

        • Revista literară Convorbiri literare nr.10(286)/2019, rubrica Vitrina cărților – Alexa Pașcu, Iubiri Zbuciumate, cronică la romanul Iubiri zbuciumate

        • Revista literară Convorbiri literare nr.5(292)/2020, rubrica Vitrina cărților, Alexa Pașcu, Vis spulberat, cronică la romanul Vis spulberat

          Nicolae Cârlan

           • Mărturii culturale,nr.1/2016, Destinul lui Alexa Paşcu, cronică la romanul Destin

           • Bucovina literară, nr. 1-2(299-300)/2016, Alexa Pașcu și Destinul lui

           Ioan Țicalo

            • Crai nou nr. 6214/2013, Labirintul lui Alexa Paşcu, cronică la cartea de prozăscurtă Prin labirintul vieții

            • Plumb nr. 88/2014, Destin(ul) lui Alexa Paşcu, cronică la romanul Destin.

            • Bucovina literară nr.5-6 (291-292)/2015, Scântei şi flacără pentru peregrinul Alexa Paşcu, cronică la cartea de proză  Pelerin în Țara Sfântă

            • Plumb nr.109/2016, Alexa Paşcu vs Alexandru Paşcanu, cronică la romanul Epistola monahului Iustin

           • Plumb nr.123/2017,  La braț cu toamna și cu gândul la… primăvară, cronică la volumul de poezii La braț cu toamna.

           • Plumbnr. 136/2018, Alexa Pașcu la braț cu… Toni Drăgan, cronică la romanul La braț cu viața

           • Plumbnr. 149/2019, Iubiri (z)buciumate de Alexa Pașcu, cronică la romanul Iubiri zbuciumate

           Plumb nr. 158/ 2020, Meandrele tinereții; cronică la romanul Vis spulberat

         Marius Manta

          • Plumb nr.105/2015, Alexa Paşcu şi al său triptic neo-realist, cronică referitoare la cărțile de proză: Prin labirintul vieții, Destin  și Pelerin în Țara Sfântă

          • Plumb nr.135/2018, Alexa Paşcu- La braț cu viața, cronică la romanul La braț cu viața

         • Plumb nr. 156-157/2020, O lume rotundă, cronică la romanul Vis spulberat

         • Bucovina literară nr. 1-2-3 (347-348-349)/2020, Echilibru și luciditate în proza lui Alexa Pașcu, cronică la romanul Vis spulberat

        Grigore Codrescu

           • Plumb nr. 104/2015, Alexa Paşcu – între poezie şi proză, cronică referitoarela romanul Destin

           • Spaţii culturale nr.43/noiembrie 2015, Între meandrele şi lirismul poeziei lui Alexa Paşcu

          Ion Cozmei

          • Plumb nr.74/2013, Alexa Paşcu-un autor incontestabil de literatură adevărată, cronică la cartea de proză Prin labirintul vieții

         Alexandru Ovidiu Vintilă

         • Scriptum nr. 3-4/2015, Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” Suceava,Alexa Paşcu, Şoapte în amurg, Editura StudIS,Iași, 2015, cronică  la volumul de poezii Șoapte în amurg

         • Alexa Paşcu, un senzorial incorigibil, prefaţă la volumul de poezii Vibraţie pentru cuvânt, Editura StudIS, Iaşi, 2013

          Elena Simionovici

          • Bucovina literară nr.7-8 (293-294)/2015, Gânduri de pelerin în Ţara Sfântă, cronică la cartea Pelerin în Țara Sfântă

         Vichentie Nicolaiciuc,

         • Crai nou nr. 6458/2014, Alexa Paşcu, un prozator autentic, cronică la cartea de proză scurtă Prin labirintul vieții

       Premii sau distincţii pentru activitatea literară:

           Menţiune, Festivalul Naţional de Proză „Mihail Sadoveanu”, ediţia a-III-a, Iaşi, noiembrie 2012, organizat de Muzeul Literaturii Române,U.S.R. Filiala Iași și Societatea Culturală „Junimea ’90”

          Premiul special I, Concursul Naţional de Proză „Alexandru Odobescu”, ediţia a XXXII-a, Călăraşi,decembrie 2012

          Premiul pentru proză pe anul 2013, acordat de Fundaţia Culturală a Bucovinei, Suceava,16.07.2014, pentru volumul de proză scurtă Prin labirintul vieţii, Editura StudIS,Iaşi, 2013

          • Premiul III, Concursul Naţional de Proză „Alexandru Odobescu”, ediţia a

XXXIV-a, Călăraşi, decembrie 2014

          • Premiul „Iulian Vesper” pe anul2014, acordat de SocietateaScriitorilor Bucovineni  Suceava, 22 decembrie 2015, pentru romanul Destin, EdituraSudIS, Iași, 2014

          • Premiul II, Festivalul Naţional de Poezie „Ion Budai Deleanu, ediţia a III-a, Geoagiu, 2013

          Premiul pentru proză pe anul 2019, acordat de Fundaţia Culturală a Bucovinei, Suceava, 21.11.2020, pentru romanul Iubiri zbuciumate, EdituraSudIS, Iași, 2019