Numele: COTORCEA

Prenumele: LIVIA

Data naşterii: 05.12.1940

Adresa: str Văscăuţeanu 12, et.4, ap.14, Iaşi.

Telefon: +40 0232 410732

 

Studii: 1957-1962 – Facultatea de Filologie, Istorie-Filosofie, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, specializarea Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura română.

Doctorat susţinut în 1978 cu teza LIRICA LUI LERMONTOV. CONSIDERAŢII TEMATICO-STRUCTURALE

Locul de muncă: Universitatea „Al.I. Cuza”, Iasi, Facultatea de Litere, Catedra de Slavistică „Petru Caraman”

Funcţia didactică: profesor consultant de la 1 sept. 2006

e-mail: liviacotorcea@yahoo.com

tel. fix  0232 -410723  mobil:0726006851

 

 

LISTA LUCRĂRILOR DIDACTICE ŞI ŞTIINŢIFICE

 

 

 1. VOLUME DE AUTOR

 

Debut editorial

 1. 1. Lirica lui Lermontov. Consideraţii tematico-structurale, Editura Junimea,1983, Iaşi, 154 p.

 

Referinţe :

 • Ion Simuţ, 1983 – 32 de debuturi în  critică (Retrospectivă), „Familia”, 1, 1984, p.8.
 • Elena Loghinovski, O radiografie a liricii lui Lermontov, „România literara”, 17, 1984, 26 apr., p. 20.
 • Lirika Lermontova, ‘Inostrannaja literatura’, Moskva, 10 oct. 1984, p.249 (o coloană).
 • Perevodî i izucenie Lermontova za rubejom. Lermontovskaia Enţiklopedia, Moskva, 1983.
 • Sorina Bălănescu, Livia Cotorcea. Lirica lui Lermontov, „Convorbiri literare”, 5 mai, 1984, p.13.
 • Elena Cervinski, Creaţia lui Lermontov în România.Rezumatul tezei de doctorat, Universitatea din Bucureşti, 1983, p. 20-24.
 • Elena Cervinski, Lermontov în România, Editura ‘Minerva’, Bucureşti, 1987, capitolul O încercare de analiză structurală a liricii lui Lermontov, p. 198-206.
 • International Who’s Who of Intellectuals, Cambridge, VIII, 1988, p.167.
 • Cunoaştere şi receptare estetico-poetică: Sinteze literare www.autorii.com/scriitori/sinteze-literare/cunoa;tere-si-receptare-esteticopoetica.php

 

 

 1. Teoria limbajului poetic în ştiinţa filologică rusă. Antologie, studiu introductiv şi note biobibliografice, Centrul de multiplicare al Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, 1983, 275 p. (în limba rusă).

 

 1. Teoria limbajului poetic în ştiinţa filologică rusă. Antologie, traducere în limba romană, studiu introductiv şi note biobibliografice, Centrul de multiplicare al Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, 1975, 1994, 400 p.

Referinţe critice:

 • Sorina Bălănescu în ”Cekoslovenska rusistika”, Praga, 1983, nr. 2, p. 70.
 • Dumitru Vlăduţ, Livia Cotorcea, Teoria limbajului poetic, Iaşi, 1985. În „Caietul centrului de studii”, 5, 1986, Timişoara, VI, 1. 1986, p.141-148.
 • Diana Vinţeler, Livia  Cotorcea. Teoria limbajului poetic, Iaşi, 1985. În “Studii de limbă, literatură şi metodică”, V, Cluj-Napoca 1985, p. 194-195.
 • Sorina Bălănescu, Dve antologii russkoj i sovetskoj poetiki, „Romanoslavica”, XXIII, Bucureşti, 1985, p. 318-321.
 • International Who’s Who of Intellectuals, Cambridge, VIII, 1988, ed. a VIII-a, p.167.
 • Programa examenului de doctorat. Literatura de specialitate. Limbajul artistic, CNAA, 10,1.2008, www.cnaa.md/nomenclature/philology/100108/vii/

 

 1. Terminologie poetică şi retorică, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 1994 (colaborare cu articolele: Fabula, Insolitare, Metrică, Pragmatică, Semantică, Semnal, Skaz, Text).

+Referinţe

 Programa examenului de doctorat. Literatura de specialitate. Limbajul artistic. CNAA, 10I, 2008 www.cnaa.md/nomenclature/philology/100108/vii/

 

 1. 5. În căutarea formei, Editura Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, 1995.

Referinţe:

 • R. Bontilă, Elemente de poetică generală. Pentru o poetică a (re)scrierii (teză de doctorat).
 • Eugenia Simona Antofi, „Formarea” şi „deformarea” discursului narativ, www.uab.ro
 • Simona Filip Antofi, Ipoteze şi controverse privind specificul discursului liric, ”Philologica”, 2002, nr.13.
 • Cunoaştere şi receptare estetico-poetică. Sinteze literare, http||webcache.googleuser.com
 • Dicţionarul cronologic al romanului românesc DCRR, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011.
 • Ticală Maria, Dostoievski şi literatura teologică românească (teză de doctorat), Oradea, 2009.

 

 1. Saturnia, Casa de editură „Cronica”, Iaşi, 1994.

 

 1. Introducere în opera lui Velimir Hlebnikov (cu traduceri în limba română din poezia, proza, dramaturgia, texte teoretice şi manifestele literare ale lui Hlebnikov), Editura „Istros”, Brăila, 1997.

Referinţe critice:

 

 • Mircea Croitoru, O carte aşteptată, ”Steaua”, martie-aprilie,1999, pp.106-107.
 • Mircea Croitoru, Inca o dată Hlebnikov, ”Steaua”, nr. 3, 2001, pp. 69-70.
 • The World of Velimir Hlebnikov
 • Leo Butnaru, Stenografia înfăţişării,”Contrafort”, 9 (107), septembrie 2003.
 • Lucia Cifor, Câteva dificultăţi hermeneutice create de  poezia prezenţei, ”Philologica Jassyensia”, an IV, nr. 1, Iaşi, 2008.
 • Cecilia Maticiuc, „Limba perfectă” în două ipostaze: „limbaj transraţional” (Velimir Hlebnikov) şi „limbă poezească” (N. Stănescu), „Philologica Jassyensia”, an. VI, nr.1(11), 2010, pp.195-203.
 • Dan Gulea, Primul Hlebnikov, Literatur co.AZ, 28 febr., 2012.
 • Velimir Hlebnikov’s Bibliography www.hlebnikov.ru/library/bibliography 7_transl.htm
 • B.A.Ghilelson, Istoria zarubejnoi literaturî konţa XIX – naciala XX veka, M., Akademia, 2008 (capit. Simvolizm).
 • Elena Seifert, Jurnalinîi zal, „Znamia”, nr. 3, 2009.
 • Elena Seifert, Loveţ smîslov ili kulturnîe sloi, Moskva, 2010.

 

 1. Avangarda rusă (studiu + antologie de texte), ediţia I-a, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2005; ediţia a II-a, Id., 2009.

Referinţe critice:

 • Ioana Rostos, Inapoi, spre viitor, „Crai nou”, 18 febr. 2006.
 • Noemi Bomher, Paradoxul si avangarda, ”Convorbiri literare”, februarie, 2006, pp. 144-145.
 • Bogdan Ulmu, Avangarda rusa, „Convorbiri literare”, martie, 2006, p.135
 • Stefan Borbely, Antologiile avangardei, „Apostrof”, anul XVII, nr. 8, (195), 2006, pp. 6-8.
 • Bogdan Creţu, Două palme date gustului public, „Observator cultural”, nr. 69 (326), 22-28 iunie, 2006, p.10.
 • Noemi Bomher, Avangardă versus ariergardă, „Timpul”, aprilie, nr. 4, 2006.
 • Albert Kovacs, Avangarda rusa – avangarda europeană, „România literară”, nr. 48, 1 dec. 2006, pp. 26-27.
 • Florin Lăzărescu, Zece pentru mine, „Suplimentul de cultură”, nr. 108, 28 dec. 2006-5 ian., p.16.
 • Maria Carpov, „Contestarea era aerul pe care-l respiram cu toţii”, „Convorbiri literare”, sept., nr. 9, 2006, pp.12-15.
 • Radu Andriescu, Paul Valery a spus-o cel mai bine: totul se schimbă, în afară de avangarde-Ole!,in vol. Punţile Stalinskaya, Editura „Brumar”, Timişoara, 2004.
 • Ioana Rostoş, Livia Cotorcea, Avangarda rusă, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2005, 394 p. În Analele Universităţii “Ştefan cel Mare”, Suceava, t.XI, Literatură, nr. 1, 2005, pp.173-175.
 • Ştefan Borbely, Avangarda maghiară în România, „Apostrof”, XXI, 2019, nr. 5.
 • Şerban Axinte, O dezbatere incitantă la Iaşi în luna iulie, „Suplimentul de cultură”, nr. 279, 20 VI, 2010.
 • Gh. Coruţiu, Interferenţe între poezie şi pictură în revistele de avangardă româneşti. Teză de doctorat, Bucureşti, 2007.
 • Paul Cernat, Cronici de peste an, „Observator cultural”, 114, 10-18 mai, 2007.
 • Sonia Quaras, L’application du scenario dans l’imagologie comparée, „Europa”, Novi Sad, 2008.
 • Marius Marian Şolea, Festivalul neoavangardei, http||www.poezie 213540
 • Russkii avangard po-rumînski, în “Futurizm ART, 11 mai, 2006.
 • M.B., Atunci şi acum  în „Dilema veche”, 23-29 iunie, nr.126, 2006.
 • Florin Lăzărescu, Răzvan Ţupa, „Generaţia aşteptată” recomandă cititul, „România literară”, nr. 33, 2005.
 • Alexandru Tocilescu, „Postmodernismul este fratele meu” (Interviu luat de Doina Modola), „Teatrul azi”, 3-4, 2014, p.68.
 • Avangarda, Drafturi critice, 23 mai, 2011.
 • Igor Mocanu, Avangarda rusă (Belîi Arap) Art Ploshadka, 2011, 5, p. 25.
 • Id., „15 minute”, nr. 11, mai, 2011.
 • Igor Mocanu, Despre frontiera bine delimitată dintre oameni şi arhivarea ei, în Avant-garde. Theory. Visual Art, „Arta”, nr. 1, 2011.
 • Galapro sau despre intercoprehensiune în limbi romanice, „Corpul T”, nr. 0, ian., 2011, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2010.
 • Storia, identita e canoni letterari. Strumenti per la didactica e la ricerca, a cura di Iana Both, Ayse Saracgil e Angela Tarantino, Firenze University Press, 2013.
 • Camelia Dinu, Bibliografie, www.valahianjournal.info/user/image/15.-dinu.pdf
 • Camelia Dinu, De l’Internalisation du futurisme russe. Igor Severianin, „Valahian Journal of Historial Studies”, ISSN 1584-2525 , vol. 16, dec. 2011, 199, p.209.

 

 1. Căutând desăvârşirea, Editura „Opera magna”, Iaşi, 2006.

Referinţe critice:

 • O. Vinţeler, Un val de la Moldova, „Adevarul de Cluj”, 10, I, 2007.
 • Xenia Tillo, „Poiski soverşenstva” v istoriko-psihologhiceskoi mozaike Livii Kotorcea, „Golosa Sibiri”, V, Kemerovo, 2007, pp. 757-770.
 • Alexandra Rusu, De ce „iubim” cocaina, „Evenimentul zilei”, 16 apr. 2007.
 • Ioan Holban, Eseu despre Dante, „Ziua literară”, nr. 9, 2002.

 

 1. Dicţionarul limbajului poetic eminescian, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2006 (în colaborare).

Referinţe:

Ludmila Birsan, Eminescu – fiinţa autentică întru moarte, „Literatură şi filozofie”, Word press.com, 2008, 09, 21.

 

 

 

 1. TRADUCERI, VOLUME ÎNGRIJITE

 

 1. Agnia, fiica focului (Proză scurtă sovietică) (în colab. cu Adriana Nicoară), Iaşi, „Editura Junimea”, 1982, 220 p.

 

 1. Biciul lui Dumnezeu (E. Zamiatin, Mark Aldanov, V. Nabokov), (în colab. cu Adriana Nicoară), Editura „Moldova”, Iaşi, 1993, 295 p.

 

 1. Documente din Rusia sovietică, Panait Istrati, Editura „Istros”, Brăila, 1996.

Referinţe critice:

 • T. Vîrgolici, Noi documente despre Panait Istrati  şi URSS, „Adevărul literar şi artistic”, 19 ian. 1997, p. 4.
 • Teodor Vîrgolici, Publicistica lui Panait Istrati, „România literară”, 2007, 14.

 

 1. M. Agheev, Romanul cocainei, „Junimea”, Iaşi, 1997

 

 1. Mark Aldanov, Cheia (traducere, studiu introductiv Comedia istoriei), Editura Istros, Brăila, 1999.

 

 1. Cîntec despre oastea lui Igor (traducere, note şi postfaţă), Kriterion, Bucureşti, 2000.

Referinţe critice:

 • M.V. Friedman, G. Barba, L. Cotorcea, A. Krasovski, Slovo o polku Igoreve. Cîntecul oastei lui Igor, Bucureşti, 2000, 420 p., „Slavianovedenie”, nr. 4, Moskva, 2002, 105-107.
 • Adriana Uliu, Programa analitică. Literatura şi civilizaţia rusă, Cîntec despre oastea lui Igor.

 

 1. Osip Mandelştam, Eseu despre Dante (traducere din limba rusă şi Studiu introductiv) Editura Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, 2001.

Referinţe critice:

 • Ioan Holban, Nicăieri nu a mai fost ucis cineva din cauza poeziei, „Evenimentul”, 15. 06, 2002.
 • Cassian Maria Spiridon, O trecere prin vămile văzduhului dantesc, „Lumină lină”, XVIII, nr. 1, ianuarie-martie, 2013, p. 22.
 • Michael Welton, Cumpăna. O viziune ortodoxă, în Papi şi patriarhi, Editura „Theosis”, Oradea, 2010.
 • Cu Osip Mandelştem printre poeţi, „Romanian Yewish Heritage”, www.romanianzevish.org/db/pdf/nr.235/pp.8-9.pdf
 • Daniel Dragomirescu, From Gonly Archipelago, „Orizont contemporan”, 1 nov., 2009.
 • Uimiri la întîlnirea realităţii cu ficţiunea. Fragmentarium de dincolo de sfîrşit  my.opera.com/flowerin/blog/show.dml/49958732

 

 1. Vladimir Nabokov, Invitaţie la eşafod (traducere, studiu introductiv), Polirom, Iaşi, 2003; ediţia a II-a: Polirom, 2008.

 

 1. Anna Ahmatova, Poeme, Proze (Antologie, Traducere, Note şi comentarii), Editura Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, 2004.

Referinţe critice:

 • Mariana Codrut, Anna Ahmatova, „muza durerii”, „Ziarul de Iaşi”, 17 iunie 2004, p. 6.
 • Mariana Codrut, Anna Ahmatova, „muza durerii”, „România literară”, apr., 4-10, nr. 30, 2004.
 • Revista presei, „Observator cultural”, 9, III, -15, nr. 211, 2004, p. 25.
 • “Observator cultural”, 214-216, 6, 04-19, 1v, 2004.
 • Natalia Rozamirina, Parallelnie kulturî- ne navsegda. În „Argumentî i faktî”, nr. 39, 2008, p. 20.
 • Konstantin Keşin, Iavlenie dostoinoe i gordoe. În „Kazahstanskaia pravda”, avg. 2008, p. 6.
 • Marinela Doina Dorobanţu, Anna Ahmatova. Destinul poetic, rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti, 2007.
 • Miroslava Metliaeva, Igra v Pazlî, Chişinău, Lumina, 2012.

 

 1. Anna Ahmatova, Poemul fără erou (traducere, note şi comentarii), Biblioteca „Kitej-grad”, nr. 7, iunie, 2004.

 

 1. M. Agheev, Romanul cocainei, ediţia a II-a, Polirom, Iaşi, 2007.

Referinţe critice:             

 • Marius Stoianovici, Un strop de lectură, „Monitorul Expres”, Braşov, 24 martie 2007.
 • Mariana Criş, Romanul cocainei şi „Cartea timpului”, „Azi”, 19 martie, nr. 4299, 2007.
 • Costi Rogozanu, Un roman tare, „Cotidianul”, joi, 12 aprilie 2007.
 • Petru Romoşanu, „Romanul cocainei” apare la Polirom, „Romania liberă”, ed. online, 2007, aprilie.
 • Robert Bălan, „Romanul cocainei” – misterul unui bestseller, „Cuvîntul”, 6 aprilie 2007.

 

 1. F.M. Dostoievski, Adolescentul (traducere din limba rusă, Nota traducătorului şi Note), Polirom, Iaşi, 2011.

Referinţe:

 • O nouă traducere, „la zi”, a capodoperei Adolescentul  de F.M. Dostoievski, „Art Act magazine”, 10 aug., 2011.
 • Raluca Brodnev, O nouă traducere a capodoperei dostoievskiene, „Lumina”, 12 aug. 2011.
 • F.M.Dostoievski . O nouă traducere, Jurnalul naţional. rocultura/carte, 2014
 • Aurelian Crăiuţu, Devino ce eşti! Revista „22”, 27 VII 2011.
 • nouă traducere a capodoperei dostoievskiene , „Pelerin ortodox”, 12 aug. 2012.
 • Seară de cultură rusă la Fundaţia Lovendal, „Nomen artis”, sept. 2012.
 • Nominalizări la Premiile USR pe anul 2011, Altmarisuspress, mai, 19, 2012.

 

 1. Velimir Hlebnikov, Descîntec pentru numărul plural şi alte poeme (traducere de Livia Cotorcea), Colecţia „Galaxii”, Editura „Princeps”, Iaşi, 2012princepsmultimedia.ro/…/velimir-hlebnikov-descîntec-pentru-numarul-plural

 

 1. F.M. Dostoievski, Oameni sărmani (traducere din limba rusă şi note de Livia Cotorcea), Polirom, Iaşi, 2014.

Referinţe:

Cecilia Maticiuc, Primul roman al lui Dostoievski, în „Contemporanul”, anul XXVI, nr. 2 (755), februarie 2015, pp. 28-29.

 

 1. Efim Berşin, Metafizica nefiinţei (traducere din limba rusă, Prefaţă şi Note de Livia Cotorcea), Editura „Opera Magna”, Iaşi, 2014

Referinţe:

Nicolae Creţu, Livia Cotorcea şi slavistica ieşeană, „ Ziarul de Iaşi”, 20 ian. 2015, p. 7.

 

 

III. LUCRĂRI DIDACTICE

 

 1. Limba rusă pentru studenţii facultăţii de fizică, Centrul de multiplicare al Universităţii ‘Al.I. Cuza’, Iaşi, 70 p.
 2. Lirica rusă în prima jumătate al secolului al XX-lea. Antologie. Centrul de multiplicare al Universităţii ‘Al.I. Cuza’, Iaşi, 1973, 237 p.
 3. Limba rusă . Manual pentru studenţii anului I de la Facultatea de fizică (în colaborare cu Rusu Franceska), Centrul de multiplicare al Universităţii ‘Al.I. Cuza’, Iaşi, 1976, 120 p.
 4. Lecţii de istoria literaturii ruse din secolul al XIX-lea, în colaborare cu Sorina Bălănescu, Centrul de multiplicare al Universităţii ‘Al.I. Cuza’, Iaşi, 1976, 111 p.
 5. Literatura şi civilizaţia rusă în prima jumătate a secolului al XIX-lea, Centrul de multiplicare al Universităţii ‘Al.I. Cuza’, Iaşi, 1980, 295 p.

 

Referinţe:

 • Lermontovskaia enţiklopedia, pod red. V.A.Manuilova, Moskva, 1981, p. 401.
 • Sorina Bălănescu, ‘Cekoslovenska rusistika’, Praga 1983, nr. 2, p. 70
 • Sorina Bălănescu, Tradiţie şi modernitate în redactarea cursului universitar de literatură şi civilizaţie rusă. Tradiţional şi modern în predarea limbilor şi literaturilor străine, Iaşi, 1986, p. 30
 • Ucebnik dlia filologhiceskih speţvuzov, rudocs.exdat.com/docs/index-142503.html
 • Cursul de literatura rusa, Concurs pentru ocuparea postului didactic CNZE,11, 11, 2010
 • Sorina Bălănescu, Cineva ascultă taina lumii. Mai mult decît o introducere, „Convorbiri literare” octombrie 1997.
 • Mariana Codruţ, Hlebnikov în limba română, “Contrafort”, Chişinău iunie 1997
 • Emil Iordache, Întilnirea cu un mare poet, „Convorbiri literare”, dec. 1997.
 • Mircea Coitoru, Livia Cotorcea, Introducere în opera lui Velimir Hlebnikov, „Steaua”, mai 2000.
 • Mircea Croitoru, Din nou Hlebnikov, „Steaua”,  mai 2001.

 

-150 de pagini de prelegeri destinate profesorilor din învăţămîntul preuniversitar, publicate în volume anuale ale catedrei sub titulatura „Prelegeri de limbă, literatură şi metodică”, I, II, III, IV, după cum urmează:

 1. Lirica rusă în mijlocul secolului al XIX-lea în „Prelegeri de limbă, literatură şi metodică”, I, Iaşi, 1985, p. 134-157.
 2. Elegia romantică rusă. În “Prelegeri…”, II, Iaşi, 1986, p. 126-140.
 3. Gîndirea poetică europeană la începutul secolului al XX-lea şi cultura rusă. Velimir Hlebnikov. În “Prelegeri…”, III, Iaşi, 1987, p.161-82
 4. Poezia lui Nikolai Rubţov. Id., p. 151-171

 

 

 1. Studii şi articole, PREFEŢE, POSTFEŢE

 

 

Debut ABSOLUT: „gOGOL SAU DRAMA CREATORULUI, „cONVORBIRI LITERARE”, septembrie 1973.

 

 1. M.I. lermontov. Schiţă de portret, AUI, XIX, 1973, pp. 119-131.
 2. Un motif dominant dans la poesie de Lermontov, AUI, XXI, 1975, pp. 65-72.
 3. L’architecture et les significations d’une metaphore lermontovienne, AUI,XXIII, 1977, pp. 59-66.
 4. Tipuri şi profiluri de dicţionare literare ruse. “Anuar de lingvistică şi istorie literară “, XXVII, 1979-1980, p. 357-360 (în colaborare cu Sorina Bălănescu).
 5. Lev Tolstoi şi unele probleme de poetică a romanului, „Romanoslavica”, XX, 1981, pp.129-134.
 6. Gogol sau drama creatorului, AUI, XXVII, 1981, pp.11-14.
 7. Treptele adevărului în Smerita de F.M.Dostoievski,AUI, XXVIII, 1982, pp.73-77.
 8. Serghei Esenin v perevode Ioanichia Olteanu, ‘Cahiers roumains d’etudes litteraires’, 1, 1983, pp.75-89.
 9. Serghei Esenin, Cosmosul şi satul, Anuar de lingvistică şi istorie literară, XXIX, 1983-1984, pp. 219-222.
 10. Sintaxa poetică şi armonie la A.Blok, AUI, XXX, 1984, pp. 35-47.
 11. „Viaţa ca o pradă” de Marin Preda. Structură şi semnificaţie, în volumul Lingvistică, stilistică, poetică, Iaşi, pp.135-139.
 12. Turgheniev i stoiţizm, “Romanoslavica”, XXIII, 1985, pp. 35-47.

Referinţe::

 • University of Calgary, Turghenev s Bibliography, 1985, ian. 2009.
 • N. Jakulin, Bibliografia Turgheneva 1983-2002.
 • V. Aleksandrov, Mark Tven i Rossija,”Voprosî literaturî”, 1, 11, 2013.

 

 1. La syntaxe et la semantique du texte poetique, AUI, lingvistică, XXXII, 1986, p. 59-66.
 2. Aspecte ale poeticii argheziene, Collegiun, 1, 1985, p. 82-91.
 3. Despre claritatea stilului puşkinian şi “paşii Comandorului”, În volumul 80 de ani de slavistică la Universitătea din Iaşi, Iaşi, 1987, p.237-247.
 4. O structură romanescă polimorfă. O zi mai lungă decît veacul, AUI, Literatură, XXXIV,1987, p. 56-62.
 5. Fata căpitanului de A.S. Puşkin. Între poveste şi metaforă, AUI, Literatură, XXXIV, 1988, pp. 17-22.
 6. Autorul şi personajul narativ, “Collegium”, 2, Iaşi, 1986, p. 9-17.
 7. Despre timpul liric, “Collegium”, 3, Iaşi, 1987, p.19-24.
 8. Mihai Eminescu. În căutarea fiinţei , “Collegium”, 5, Iaşi, 1989, pp. 10-23.
 9. Puşkin şi Ovidiu, în volumul Antichitatea şi moştenirea ei spirituală, Editura Universităţii ‘Al.I. Cuza’, Iaşi, 1993, pp. 236-243.
 10. Semnificaţii textuale ale epigrafului în “Anna Karenina”. În Studii de slavistică, V, Iaşi, pp. 114-124.
 11. I dolşe vekd dlitsia den’. Struktura i znacenie teksta. În Tezisî dokladov i soobscenii VI-go mejdunarodnogo kongressa MAPRIAL, Budapesta, 1986.
 12. Osip Mandelstam. Logosul şi tărîmul Persefonei, în Studii de slavistică, VI, 1993, pp. 169-181.
 13. V. Hlebnikov, Despre literă, nume şi limbaj poetic, Idem, pp.113-135.
 14. V.Hlebnikov, Idem, pp. 377-386.
 15. A.S. Puşkin v poiskah formî, “Filologie rusă”, Bucureşti, XII, 1991, pp. 358-365.

Referinţe:

+: R.Ibler, Zyklisierung als Kunstlzrisschhes verfarren im lyrischen schaffen A.S.Puskins : “Mahahmungen des Korans”. In Slavische Sprachen und Literaturen”, Band 20, Munchen, 1991, p.110, 152.

 1. N.S. Trubeţkoi, “Moldova”, nr. 4 (13), III, Iaşi, 1992, pp.25-26.
 2. Cinghiz Aitmatov sau resuscitarea mitului christic, “Moldova”, 1991, nr. 4 (9), anul II, pp.48-49.
 3. P.A. Florenski, “Moldova”, III, nr. 4 (13), Iaşi, 1992, pp. 30-31.
 4. N.A. Berdiaev, “Moldova”, anul IV, nr. 1 (14), 1993, pp. 33-34.
 5. Criza culturii. N. Berdiaev şi M. Eliade, „Romanoslavica”, 1993.
 6. “Gemenii” de M. Eminescu. Analiza textuală. AUI, Literatură, Iaşi, 1993.
 7. V.Hlebnikov, O bukve, imeni i poeticeskom iazîke, “Filologie rusă”, Editura Universităţii din bucureşti, 1994.
 8. N.S.Trubeţkoi, Studii de slavistică, VI, Iaşi. 1993.
 9. V.Hlebnikov, O bukve, imeni i poeticeskom iazîke,”Lepta”, nr.24, Moscova,1995,.
 10. N.A.Berdiaev, “Moldova”, Iaşi, anul IV, 1, .
 11. The Crisis of Culture. N.Berdiaev and M.Eliade, XI Medzinarodny zjayd slavistov, Zbornik resume, Veda, Vzdavatelstvo Slovenskoj Akademii Vied, Bratislava, 1993, p.567.
 12. Serghei Esenin i problema poeticeskogo znaka. In vol. Serghei Esenin, Editura Universităţii din Bucureşti, 1997 (apărut în l998)
 13. Despre umilinţă – F.M.Dostoievski şi O.Wilde.. In Studii de slavistică, VIII, pp. 202-212.
 14. Serghei Esenin şi problema semnului poetic. în Studii de slavistică, VIII, pp. 153-164.
 15. Vladimir Nabokov sau elogiul singularităţii, în Studii de limbă, literatură şi metodică, tom IX, Cluj-Napoca, 1998, pp. 326-338.
 16. Despre sensul adevărului. Postfaţă la: F.M. Dostoievski, Smerita, Editura Pol Plus, Bucureşti, 1998, pp.
 17. Tolstoi a fost un personaj contradictoriu,”Kitej-Grad”,nov.-dec.,2003,pp.4-5

Referinţe:

+: Nicoleta Ginevra Baciu, Părintele Serghie al lui Tolstoi şi Sf. Paisie de la Neamţ, „Doxologia”, 14 nov., 2011.

 

 1. Vladimir Nabokov: elogiul singularitatii, Prefata la vol. Invitatie la eşafod, Polirom, Iasi, 2003, pp. 5-18.
 2. Poetul şi puterea. Postfaţă la Nadejda Mandelştam, Fără speranţă. Memorii. Cartea I, ”Polirom”, Iaşi, 2003, pp. 571-579.
 3. Un proiect ambiţios pentru cultura noastră, ”Timpul”, 2003, ian., p. 21.
 4. Semnificative isprăvi, „Convorbiri literare”,martie 2003, pp.61-63.
 5. Incercări de a lăsa urme, „Timpul”,iulie+august,2003
 6. I.M. Lotman, De la semiotică la antropologie culturală. Prefaţă la vol. I.M. Lotman, Cultură şi explozie ,”Paralela 45”, Piteşti+Bucureşti, 2004.

Referinţe:

+ Adrian Niţă.Semiotică şi semiosferă la I. Lotman, ”Timpul”, an VIII, nr. 103, iunie-iulie, 2007, p. 5.

 

 1. O capodoperă a literaturii universale. Prefaţă la vol. Cintec despre oastea lui Igor, traducere in limba romană de Nicolae Ionel, Tehnopres, Iaşi, 2005.
 2. Prefaţă la M. Agheev, Romanul cocainei, ediţia a II-a, traducere din limba rusă de Livia Cotorcea, Polirom, Iaşi, 2007.
 3. Un roman al memoriei, ”Conv.lit.”, iulie 2001.
 4. Un ludic savant, ”Cronica”, nr. 1, 2002.
 5. De la poetica elementelor la hermeneutica fiinţei. Vol. Studii eminescologice, ”Clusium”, Iaşi, 2006.
 6. Din nou Petru Caraman, ”Revista romană”, 2 , iunie, 2006, pp. 36-39.
 7. Un nou mod de a face comparativism, ”Conv.lit.”, sept., 9, 2006.
 8. Ipostaze imagistice şi semiotice ale „Valului” la Eminescu,”Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, seria Filologie, Literatură, XI, nr. 1, 2005.
 9. O versiune rusească a mitului „monarhul ascuns”. Vol. Omul şi mitul, Universitas XXI, Iaşi, 2006.
 10. Un spectacol perfect orchestrat, ”Revista romana”, 1, XII, martie, 2006
 11. Ce se mai întîmplă în eminescologie, ”Conv.lit.”, dec. 2005

61.George Lesnea – traducătorul, ”Conv.lit.”, apr., 2002, nr. 4

 1. Julio Cortazar comentat de Ilinca Ilian-Ţăranu, ”Conv.lit.”, dec. 2006 ,nr. 12
 2. Un roman al memoriei. În vol. Lectură şi creativitate, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006, pp. 21-25.
 3. Neprerîvnost v srîve.In vol.Golosa Sibiri,V,2007Kemerovo,2007,pp.723-734
 4. Gogol I Hlebnikov,”Kitej-Grad”,2007,nr.1-2
 5. Poetul si timpul,”Conv.lit.”,1 ian.,2007,pp.93-96
 6. Există un erou în“Poemul fara erou”,”Conv,lit.”,mai,2007
 7. Simpozionul international „Civilizaţia europeană – unitate, unicitate, deschidere”, „Observator cultural”,13-19 nov., nr.191 (449), 2008,p p.10-11.
 8. Dostoievski v kulturnoi pamiati avangarda,”Kitej-grad”, oct. 2008, pp.10-11.
 9. Un model încă viu, ”Convorbiri literare”, noiembrie, 2008, pp.
 10. Dialog cu Siberia, ”Convorbiri literare”, iunie,2008.
 11. Dostoievski in lectura lui Albert Covacs, ”Convorbiri literare”, aprilie, 2008.

Referinţe:

+: Tatiana Timofeiov,Poetica lui Dostoievski la Uniunea Scriitorilor, „Crai nou”, 14 , 06, 2008

 

 1. Dostoievski v procitenii Alberta Kovacsa, Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al.I. Cuza”, Limbi şi literature străine, X, 2007, pp.125-135.
 2. Ipostaze imagistice şi semiotice ale VALULUI la Eminescu, Analele universităţii “Ştefan cel Mare”, Suceava, Literatură, t. XI, nr.1, 2005.

74.Poet i vremia, În ”Golosa Sibiri”, VI, Kemerovo, 2008, pp. 1125/ 1132.

75.Nikolai Gogol i Velimir Hlebnikov (Neprerîvnost v srîve). În vol. Literaturno-hudojestvennîi dialog, Almatî, 2008, pp.106-116.

Referinţe:

 • Konstantin Keşin,Javlenie dostoinoe i gordoe,”Golosa Sibiri”,8,2008,pp.281-284.
 • Anna Neghina, Naşa kniga-laureat, „Kazahstanskaia pravda”, 1,03,2013.
 • Sivopliasova Anastasia Nikolaievna,  Problematika i poetika maloi prozi Velimira Hlebnikova: istoriko-literaturnii i etnokulturnii aspekti. Dissertatia na soiskanie ucionoi stepeni kandidata filologhiceskih nauk , Mosrva, 2015, pp. 101, 215.

 

 1. Ot futurizma k postmodernizmu, „Meridian critic”,Meridian of Criticism,”Anals of Stefan Cel Mare Universiity of Suceava,Romania, Philological Series, D.Literature (ISSN 2069-6787), t. XIV, nr. 2, 2008.
 2. Simpozionul internaţional „Cultura europeană”- unitate, unicitate, deschidere. În „Observator cultural”,13-19 nov., 2008, pp.10-11.
 3. Ot futurizma k postmodernizmu,”Golosa Sibiri”,nr. 8, 2008, Kemerovo. Rossia, pp. 527-545.
 4. Petru Caraman – Un model inca viu, ”Convorbiri literare”, 2008, nr.11, pp. 67-70.
 5. Dostoievski în viaţă şi în operă, ”Convorbiri literare”, august, 2009, nr. 8 (164), pp. 89-93.
 6. Petru Caraman – un model încă viu. În „Răstimp”, Revistă de cultură şi de tradiţie populară, XII, Nr.1, 2009, pp. 22-26.
 7. În colab., Rumînskaia literatura posle 1990-go goda (I). În ”Keruen”, Alma-Ata, nr. 4, 2009.
 8. Dostoievski v kulturnoi pamiati avangarda. În volumul Russkaia literatura, Naţionalnoe razvitie i reghionalnîe osobennosti, I, II, Ekaterinburg, Rusia, 2009, vol. I, pp. 353-360.
 9. Petru Caraman – un model încă viu , ”Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, X. In honorem Prof.univ. Ion H.Ciubotaru, Iaşi, 2010, pp. 774-782.
 10. O imagine culturală emblematică id. pp. 733-739.
 11. Dostoievski v kulturnoi pamiati avangarda. În volumul Dostoievski i mirovaia kultura. Almanah,nr.20, Sankt –Peterburg, Moskva, 2008.
 12. Rumînskaia poezia posle 1990 goda (în colab.cu Bogdan Creţu). În cartea Zaman jane ruhaniat-Vremena i duhovnost , Alma-Ata, Arda, 2010, pp. 186-196.

Referinţe::

 • Sbornik materialov mejdunarodnogo naucinogo foruma: Filologhiceskaia nauka d xi-om veke : problemi i perspektivi , 16 mai, 2014 g., Alma-Ata, 2014.
 • S. Ananyeva, Pamiat –krilia darovannie celovecestvu, „Megalog”, 2011, nr.4, p.275.

 

87.N.V .Gogol i V. Hlebnikov. Neprerîvnost v srîve. În „Caietele Tristan Tzara”, Moineşti, 2010 ,t. I, pp. 484-489.

 1. Dostoievski v kulturnoi pamiati avangarda. Id., pp. 414-417.
 2. K voprosu o sinkretizme iskusstv v avangarde (V.Hlebnikov i Pavel Filonov), În „Caietele Tristan Tzara”, Moineşti, 2010, t.II, pp. 821-825.
 3. Lev Tolstoi. K voprosu o samopoznanii i poiskah boga. În vol. Lev Tolstoi i Sibir, vîp.vtoroi,Kemerovo, 2011, p. 577-384.
 4. O publicaţie unică – „Caietele Tristan Tzara”,”Conv.lit., oct.,2 011, pp.

91.Despre tăcerile lui Mihai Şora,”Conv.lit.”, nov., 2011, pp.16-18.

Referinţe:

+: Ion Pachia Tatomirescu, Cronică de iarnă, ”Spaţii culturale”, nr.20, ian.-febr., 2011 „Monitor cultural” on-line

 

 1. Petru Caraman şi „lucrarea vieţii” lui, „Conv.lit.”, dec., 2011, pp.176-179.
 2. Rumînskaia literatura (în colab.cu Bogdan Creţu). In vol. Noveişaia zarubejnaia literatura, Alma-Ata, ”Jibek Jolî”, 2011, pp. 82-130.

Referinţe:: Anna Neghina, Naşa kniga- laureat, Kazahstanskaia pravda”, 1,03,2013.

 

 1. „Bănuindu-mă, tremurînd mă îndrept către mine …”, „Convorbiri literare” aprilie, 2012, nr. 4, pp.114-115.
 2. Victoria King, prezentare şi traducere din romanul „Departe de lume”, „Contemporanul”, 3. 2012, p. 32.
 3. Arhitectura şi avangarda rusă I,II, „Contemporanul”, 9, p.36 şi 10, p.36, 2012 .
 4. In memoriam Ilie Danilov, „Kitej-grad”, 2012, nr.10, p.
 5. Aura Christi, Elogiul suferinţei, „Conv.lit”, nr. 9, 2012, p.
 6. Un simpozion memorabil, „Contemporanul”, februarie, 2013, pp. 27-28.
 7. Petru I între monarhismul de tip popular şi monarhismul istoric, ”Contemporanul”, martie, aprilie, 2013, pp.
 8. De la avangardă la postmodernism. Semne ale unei lumi în cădere. În vol. Echidistanţe, 13 (61), 2012, pp.13-37.
 9. Les Cahiers TRISTAN TZARA – un publication unique. În „Caietele Tristan Tzara”, t. 3, vol nr. 60, Moineşti, România, 2013, pp. 440-445.

105 . Russkaia arhitektura i avangard, Id., t. 4, 2013, IX, pp.703-714.

 1. Pamiatnîi simposium. În vol .Integrativnîie funkţii sovremennoi komparativistiki.Materialî I-go Mejdunarodnogo simposiuma . Ceast I., Astana, ENU imeni L.N. Gumiliova, 2013, pp.77-80.
 2. Natalia Kroft în dialog cu Efim Berşin. Traducere din limba rusă şi prezentare de Livia Cotorcea, „Contemporanul”, nr. 5, 6, 2013.
 3. Efim Lvovici Berşin, Poezii. Traducere din limba rusa si Prezentare de Livia Cotorcea, „Contemporanul”, 12, 2013, p. 30.
 4. Un mare poem al literaturii universale în limba romană, „Vatra”, 23 ian. 2014, nr.10-11.
 5. Alexandr Soljenitin un martor incomod (I,II), „Contemporanul”, nr.5, p. 36; nr.6, 2014, pp. 36-37.
 6. „Caietele Tristan Tzara” , în „ Metaliteratura”,nr. 3-4 (37-38), 2014 (Literatură).

 

 1. RECENZII

 

 1. Mihai Cimpoi, Narcis şi Hiperion (Eseu despre poetica lui Eminescu), Chişinău, “Literatura artistică”, 1979, “Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXIX, 1983-1984, seria B, Literatură.
 2. M.Bahtin. Voprosî literaturî i estetiki, Moskva, 1975. În AUI, XXV, 1979.
 3. Lermontovskaia enţiklopedia pod red. V.A.Manilova, Moskva, 1981. În Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXIX, 1981-1982.
 4. I.P. Smirnov, Hudojestvennîi smîsl i evoliuţîia poeticeskih sistem. Moskva, “Nauka”, 1977, în Anuar de lingvistică şi istorie literară”, XXIX, 1981-1982.
 5. Colocviul naţional de lingvistică, poetică şi semiotică, Iaşi, 1985. În AUI, XXXII, Lingvistică, 1986.
 6. S. Bălănescu. Dramaturgia cehoviană. Simbol şi teatralitate. Editura “Junimea”, Iaşi, 1983. În Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi, ianuarie-iunie, 1983.
 7. O nouă ediţie Cehov,”Convorbiri literare”, 10 oct. 1986.
 8. A.P. Cehov. Dramă la vînătoare. Ediţie critică, repere de istorie literară şi note de Sorina Bălănescu, Bucureşti, “Univers” 1987, In Universitatea “Al.I. Cuza”, iulie 1987.
 9. Ediţie critică Cehov, “Convorbiri literare”, 6 iunie 1988, p. 11.

10 Dumitru Irimia. Structura stilistică a limbii române contemporane.

 1. Ilie Danilov, Paremiologie rusă, editura “Sirius”, 4, Veliko Tirnovo, în “Cronica”, anul XXX, 24, 16-31 XII, 1995.
 2. Sorina Bălănescu, Curs de istoria literaturii ruse din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Epoca 1870-1890. Editura Universităţii “Al.I. Cuza”, Iaşi.

 

Autoare de studii, articole, eseuri în Analele ştiinţifice, Romanoslavica, Cahiers roumains d’etudes litteraires, Collegium, Convorbiri literare, Anuar de lingvistică şi istorie literară, Timpul, Contemporanul. A mai publicat în reviste şi volume la Budapesta, Bratislava, Moscova; Kemerovo, Alma-Ata.

A participat la congrese şi simpozioane internaţionale şi naţionale.

A semnat prefeţe si postfeţe la cărţi pe care le-a tradus sau care au fost traduse de altcineva.

Este în colectivul de redacţie al revistei Romanoslavica, redactor şef la Studii de slavistică,

Membru al Societăţii Filologice din România, al Societăţii internaţionale a slaviştilor, al Societăţii internaţionale a rusiştilor, Membru în Comisia internaţională de poetică şi stilistică de pe lângă Asociaţia internaţională a slaviştilor,membru în Colegiul de redacţie al revistei ISSN 2070-0695 “ZNAK” Problemnoe pole mediaobrazovania (“SEMN” – Cîmpul de probleme al învăţămîntului media), Celiabinsk, Federaţia Rusă.

 

A fost semnalată în Who’s Who of Intellectuals, 1988, ediţia a VIII-a, Cambridge, American Who’s Who si Who’s Who România, 2003.

Figureaza în:

 1. Scriitori ieşeni contemporani, ”Junimea”, Iaşi, 1997, pp. 125-126,
 2. Dicţionarul general al literaturii române, vol. II, Editura “Univers enciclopedic”, Bucureşti, 2004.
 3. Personalităţile României. Dicţionar ilustrat în 10 volume, de Dan Fornade
 4. Enciclopedia personalităţilor din România

Laureat al concursului Asociaţiei internaţionale a Academiilor de ştiinţă, Moscova-Kiev, 2012, în calitate de coautor la cartea “Noveişaia zarubejnaia literatura”, Alma-Ata, 2011.

Nominalizată la Premiul Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2011, pentru traducerea romanului „Adolescentul” de F.M. Dostoievski.