Numele: DOBROVICI BACALBAŞA

Prenumele: NICOLAE                                                         

Cetatenie: română

Data şi locul naşterii: 29.03.1944, Bucureşti

STUDII UNIVERSITARE

1961-1967 I.M.F., Facultatea de Medicină Generală, Bucureşti, cu media generala 9,33 (noua 33 %)

Lucrare de diplomă cu tema: „Probleme ale investigării echilibrului acido-bazic în terapia intensivă”, conducător Acad. Prof. Dr. E. Proca;

1967            Diploma de doctor – medic, specialitatea Medicină generală, cu nota 10 (zece);

STUDII POSTUNIVERSITARE

1977 Stagiu de pregătire din cadrul învăţământului postuniversitar, cu tema: Achiziţii recente în anestezie şi terapie intensivă, Bucureşti, România, 1 noiembrie – 31 decembrie 1977, cu media generala 8,50;

1977   Certificat de absolvire

1995    Curs de actualităţi organizat cu ocazia celui de al XIX-lea Simpozion al Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensiva, Cluj-Napoca, 24 mai, 1995;

1995   Certificat de absolvire

1996    Curs international de actualităţi organizat cu ocazia celui de al XX-lea Simpozion al Societatii Române de Anestezie Terapie Intensiva, Bucureşti, mai, 1996;

1996   Diploma de participare

1998    Curs de Anestezie Regională în cadrul Clinicii A.T.I. a Spitalului Universitar Bucureşti, 23-27 februarie, 1998;

1999    Curs de perfecţionare, Urgenţe gastroenterologice, Bucureşti, România,l5-17 aprilie 1999;

1999   Curs internaţional de perfecţionare în Anestezie-Terapie Intensivă organizat cu ocazia              celui de al XXII-lea Simpozion Naţional de Anestezie-Terapie Intensivă, Deva, 19-22 mai, 1999;

1999   Diploma de participare

2000    Curs internaţional de actualităţi organizat cu ocazia celui de al V-lea Congres Naţional al Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Bucureşti, mai, 2000;

2000   Diploma de participare

2000   Curs postuniversitar de perfecţionare în specializarea Anestezie şi Terapie Intensivă, Tehnici de suport ventilator, Bucureşti, România, 4 februarie, 2000;

2000   Certificat de absolvire

2000     Participare la programul „Nutriţia la pacientul critic”, Poiana Braşov, România, 03-05 noiembrie, 2000;

2000   Certificat de absolvire

2001    Curs de actualităţi, Reuniunea Româno-Britanica şi al 23-lea Simpozion Naţional S.R.A.T.I., Cluj-Napoca, 25-28 mai, 2001;

2001   Certificat de absolvire

2001   Curs de Nutriţie enterala şi parenterală, Poiana Braşov, Romania, 16-18 noiembrie, 2001;

2001   Certificat de absolvire

2003   Stagiu de pregatire la Universitatea Victor Segalen Bordeaux 2, Franţa, 01 octombrie – 15noiembrie 2003.

2004   Al 26-lea Congres al Societăţii Române de A.T.I., 13-17 mai 2004, Eforie.

2004   Euroanesthesia 2004 Meeting, Lisbon, Portugal 2004, 5-8 June (Joint Meeting of European Society of Anaesthesiologists and European Academy of Anesthesiology).

2004   Conferinţa Comună a Societăţii Române şi a Societăţii Europene de Anestezie Regională (S.R.A.R./E.S.R.A.), 16-19 septembrie 2004, Bucureşti.

2004 Colegiul Judeţean al Medicilor Galaţi, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi şi Universitatea „Bordeaux II” – Franţa, curs postuniversitar cu tema: Cunoştinţe de psihologie şi pedagogie didactică medicală, 14-16 aprilie, 2004;

2004    Certificat de absolvire

2004    Universitatea „Dunarea de Jos” din Galaţi, Centrul de Formare Continua şi Transfer Tehnologic, curs de tip serviciu educaţional, Pedagogie Universitară, aprilie, 2004;

2004   Atestat de absolvire

2004  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Centrul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic, curs de tip serviciu educaţional, Chirurgie endoscopică rinosinusală, mai, 2004

2004   Atestat de absolvire

2004   Curs national de Ghiduri şi protocoale în anestezie şi terapie intensivă, ediţia a II-a, Timişoara, România, 7-10 octombrie, 2004

2004   Diploma de absolvire

2005   25th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Brussels, 21-25 martie 2005.

2005   Anaesthesia-Intensive Care Romanian Hungarian Joint Meeting, Cluj Napoca, 7-9 aprilie 2005.

2005   Al 27-lea Congres Annual de A.T.I., 5-9 mai 2005.

2005   Congresul Naţional de Pediatrie, 28 septembrie-1 octombrie Galaţi, 2005.

2005   Al VI-lea Simpozion Naţional de Nutriţie Clinică, Poiana Braşov, 11-13.XI.2005

2006   Cursul Federaţiei Europene de Învăţământ Anestezic (F.E.E.A.), Tg. Mureş, 8-11 martie 2006.

2006   Al 32-lea Congres al Societăţii Române de A.T.I., 10-14 mai 2006, Eforie.

2006   Euroanesthesia 2006 Meeting (Annual meeting of the European Society of Anesthesiology) Madrid, 3-6 iunie 2006.

2006   Cursul Naţional de Ghiduri şi Protocoale în A.T.I. şi Medicină de Urgenţă, Timişoara 28 sept.-1 oct. 2006.

2006   Cursul internaţional “Chirurgia minimă invazivă-actualităţi şi perspective (sub conducerea Denis Collet-Universitatea Bordeaux II), 9-10 octombrie 2006.

2006   Al VII-lea Simpozion Naţional de Nutriţie Clinică, Poiana Braşov 11-13 noiembrie 2006.

 

            DOCTORAT

 

1970-1976     I.M.F., Facultatea de Medicină Generală Bucureşti, Specializarea A.T.I. Titlul tezei de doctorat: „Circulaţia cerebrală în timpul anesteziei generale”, conducător Acad. Prof. Dr. Th. Burghelea;

1976                Diploma de Doctor în Ştiinţă în domeniul Medicinei, în baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. din 1976

 

 

CONTRIBUTII ŞTIINTIFICE

Cărţi publicate

1. Bacalbaşa N., Riscuri şi erori în anestezie-reanimare, sub redacţia Crivda S., Editura Medicală, Bucureşti, România, 1980

2. Gogulescu N., Gogulescu B., Bacalbaşa N., Mâna şi articulaţia pumnului, Editura N’Ergo, Galaţi, 2001;

3. Bacalbaşa R., Bacalbaşa N., Îngrijirea vârstnicului cu obstrucţie urinară joasă, Editura Istru, Galati, 2002;

4. Bacalbaşa N., Bacalbaşa Gh., Fiziopatologie, vol. I, Editura Didactica şi Pedagogică Bucureşti, România, 2002;

5. Iordachescu G., Bacalbaşa N., Bulancea M., Antropologia alimentaţiei, vol. 1, Editura Academica, Ga1aţi, România, 2002.­

6. Domnişoru L., Bacalbaşa N., Cristea D., Bugeag Gh., Compendiu de medicină internă, sub redacţia Domnişoru L., ediţia a II-a, Editura Naţional, Bucureşti, România, 2004;

7. Bacalbaşa N., Elemente de patologie chirurgicală, sub redacţia Firescu D., vol. I, Editura Medicală, Bucureşti, România, 2005;

8. Bacalbaşa N., Anestezia colocvială, Editura Medicală, Bucureşti, România, 2005.

Articole şi studii publicate din anul 2002 până în prezent

 

1. Reviste de specialitate recunoscute CNCSIS (9)

2. Analele universităţilor (23)

3. Reviste de specialitate, ale instituţiilor de învăţământ superior şi departamentale cu ISSN (2)

 

Studii publicate din anul 2002 până în prezent

Volumele manifestărilor ştiinţifice internaţionale (5) şi naţionale (4) cu ISSN sau ISBN

Lucrări comunicate la manifestări ştiinţifice internaţionale (3) şi naţionale (9) din anul 2002 până în prezent

Participări la manifestări ştiinţifice internaţionale (12) şi naţionale (23) din anul 2002 până în prezent

 

ACTIVITATE DE CERCETARE

 

Proiecte internaţionale

2005 – 2007     Membru în colectiv – Contract de cercetare ştiinţifică cod 017991, FP6 – 2002- SME-1, cu o durata de 2 ani.

 

Proiecte naţionale

2005 – 2006   Director – Contract de cercetare ştiinţifică, nr. 417/2005, cu durata de 1 an; nr. 439/2005 cu durata de 1 an;

2005 -2006     Membru în colectiv – Contracte de cercetare ştiinţifică nr. 44012005 cu o durată de 1 an; nr. 441/2005, cu o durată de 1 an;

2005 -2007    Membru în colectiv – Proiect Cercetare de Excelenţă CEEX M3 C2 112 depus la data de 25 octombrie 2005, cu o durată de 2 ani;

2005 -2008     Proiect CEEX M1 nr. 62/2006, Model biomecanic pentru execuţia, încercarea şi optimizarea unei proteze şold. Valoare: 1067855 RON

Membru în echipa de cercetare; Parteneri: Univ. Gh. Asachi, Iaşi, Bacău, Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport Bucureşti.

 

 

 

RECUNOAŞTERE ŞTIINŢIFICĂ

 

Organizarea de manifestări ştiinţifice

Membru în comitetul ştiinţific:

1. Al VIII-lea Simpozion Naţional ,Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, Galaţi, România, 5-7 octombrie, 2005;

2. Al V-lea Congres Internaţional de Anestezie Terapie Intensivă, Cercul Militar Naţional, Bucureşti, România, 17-20 mai, 2000;

3. A1 XXII-lea Simpozion National de Anestezie Terapie Intensiva, cu participare internationala, Deva, Romania, 19-22 mai 1999;

4. Al 4-lea Congres Naţional de Anestezie Terapie Intensivă, cu participare internaţională, Timişoara, România, 20-23 mai 1998;

5. Al XXI-lea Simpozion Naţional de Anestezie Terapie Intensivă, cu participare internaţională, Sinaia, România, 21-24 mai 1997;

6.    Al XIX-lea Simpozion Naţional de Anestezie Terapie Intensivă, Cluj-Napoca, 24-26 mai 1995;

7. A1 IX-lea Simpozion Naţional de Anestezie Terapie Intensivă, Galaţi, România, 7-8 iunie 1984.

Membru în comitetul de organizare:

1.    Workshop-ul cu tema: O nouă abordare a psihoterapiei: Art-Terapia, Galaţi, România, 27 aprilie, 2005.

Raportor invitat la conferinţe naţionale/lucrări de sinteză prezentate la manifestări ştiinţifice internaţionale

1.      Al 7-lea Congres Naţional de Pediatrie – secţiunea Asistenţi medicali, curs intensiv de urgenţe în pediatrie susţinut de conf, dr. Bacalbaşa Nicolae, medic primar ATI, Facultatea de Medicină, Ga1aţi, România, 1 octombrie, 2005;

2.      Conferinţa cu tema: „Progrese recente în medicină”, susţinută de conf. dr. Bacalbaşa Nicolae, medic primar ATI, Facultatea de Medicină, Galaţi, România, 26 noiembrie, 2005;

3.     Conferinţa Zilele Medicale Tecucene, cu tema: „Antibioterapia-posibilităţi limita”, susţinută de conf. dr. Bacalbaşa Nicolae, medic primar ATI, Facultatea de Medicină, Tecuci, Galaţi, România, 26-27 noiembrie, 2004.

Coordonarea redactării şi apariţiei Analelor

1. Director de fascicula, Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, Fascicula XVII, Medicină, anul IV, 2005, ISSN 1583-2074;

2. Membru în colectivul de redacţie, Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, Fascicula XVII, Medicină, anul I, 2002,11,2003, III, 2004, ISSN 1583-2074.

Coordonarea redactării şi apariţiei unor reviste de specialitate, ale instituţiilor de învăţământ superior şi departamentale cu ISSN

 

1. Membru în colectivul de redacţie, Revista Română de Anestezie şi Terapie Intensivă, ISSN 1223-0928, Bucureşti, România, vol. 3, nr. I, 1995.

 

Membru în organizaţii profesionale internaţionale şi naţionale

1991   Membru supleant al Senatului Societăţii Române ATI;

1994   Membru al Senatului Societăţii Române ATI;

2000   Membru al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România;

2003   Certificate of Membership an American Association for the advancement of science;

2004   Certificate of Membership European Society of Anaesthesiologists;

2005   Membru al Societăţii Române de Nutriţie Enterală şi Parenterală;

2005   Membru al Consiliului Consultativ al Centrului Naţional de Perfecţionare în domeniul sanitar.

Referent ştiinţific la cărţi

Truş C., Constantin L, Truş A.M., Medicală, Teste grilă examene, licenţă şi rezidenţiat, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, Galaţi, ISBN 973-627-151x, Galaţi, 2004, revizia ştiinţifică: Conf. dr. Bacalbaşa Nicolae.

 

Referent ştiinţific la reviste

Life’n’sport, Editura Mongabit, Galaţi, ISSN 1584-2924, nr. 1, septembrie 2003;

Life’n’sport, Editura Mongabit, Galaţi, ISSN 1584-2924, nr. 2, septembrie 2004.

Citări în diverse lucrări

Citat la bibliografia urmatoarelor cărţi:

1. Proca E., Tratat de patologie chirurgicală, Terapia pre-, intra- şi postoperatorie a bolnavului chirurgical, vol. II, Editura Medicală, Bucureşti, 1998, pp. 97, pp. 432;

2. Mircea N., Jianu E., Cristian D., Anestezia în chirurgia celioscopică şi fibroendoscopia tubului digestiv, tehnici şi riscuri, Editura Infomedica, Bucureşti, 1998, pp.287;

3. Cristea L, Ciobanu M., Noul ghid de Anestezie Terapie Intensivă, Editura Medicală, Bucureşti, 1992, pp.778, pp.500, pp.542;

4. Acalovschi L, Anestezie clinica, Editura Medicală, Bucureşti, 1980, pp.478;

5. Ciobanu M., Cristea L, Ghid de Anestezie Reanimare, Editura Medicală, Bucureşti, 1972, pp.72;

6. Crivda S., Riscuri şi erori în Anestezie şi Reanimare, Editura Medicală, Bucureşti, 1972, pp.31; pp. 316; pp. 1801

7. Mihailide M., Medici-scriitori români, mic dicţionar, Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 2002, pp. 1801

8. Nechita A., Fiziologie clinică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005, pp. 6.

9. Bejan D., Marinescu S., Toxicitatea anesteziei, Ed. Silvy, Bucureşti, 2006.

 

Citat la bibliografia următoarelor articole/studii:

1.      Bacalbaşa N., Nechita A., Arrets cardiaques imprevisibles dans la rachianesthesie obstetricale, Analale Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, Fascicola XVII, Medicină, Galaţi, România, 2004, anul III, nr.5, pp. 6;

2.      Bacalbaşa A., Bacalbaşa N., Bacalbaşa Gh., Acute dys, functions of the larynx, Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galati, Fascicola XVII, Medicină, Galaţi, România, 2003, anul II, pp.43;

3.      Iurea Al., Bacalbaşa N., Bulgaru L., Isfan D., Kyste hydatique localise dans 1’artere pulmonaire gauche. Presentation de cas, Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, Fascicola XVII, Medicină, Galaţi, România, 2003, anul II, pp.82;

4.      Domnişoru L., Bacalbaşa N., Resuscitarea cardiorespiratorie, Medicina modernă, Revista Colegiului Medicilor din Bucureşti, Editura INSEI S.R.L., Bucureşti, România, 2003, vol. X, nr.5, pp-249;

5.      Bacalbaşa N., Cristea D., Fiziopatologia determinată de scaunul din cabinetul stomatologic, Revista Naţională de Stomatologie, Bucureşti, România, 2002, vol. V, nr. 1, pp.26.

6.      Moraru C., Bacalbaşa N., Stopul cardiac imprevizibil în rahianestezia obstetricală, a 3-a Conferinţă comună a SRAR/ESRA, Palatul Patriarhiei, Bucureşti, România, 2004, 16-19 septembrie, pp. 126;

7.      Bacalbaşa N., Nechita A., Muşat C.L., Principii de alimentaţie ale efortului fizic, Conferinţa internaţionala de comunicări ştiinţifice cu tema: „ 2004 anul european al educaţiei prin sport”, secţiunea Kinetoterapie, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, Galati, România, 2004, 28-29 mai, pp.247;

 

Premii şi distincţii

1977   Evidenţiat în munca medico-sanitară cu Ordinul 125/1977;

2003   Diploma de onoare acordată pentru contribuţia valoroasă la asigurarea actului medical de către Direcţia de Sănătate Publică Galaţi, Spitalul Judeţean „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, Colegiul Medicilor Galaţi;

2003   Premiul pentru comunicare acordat de Pro Tv Galaţi;

2003 Diploma de Excelenţă acordată de Consiliul Judeţean Galati;

2005   Man of the year acordata de Institutul Biografic American;

2005   Ordinul Meritul Sanitar în Grad de Ofiţer {Monitorul Oficial al României, anul 172 (XVI) – nr.1.178 din 13 decembrie 2004)

 

Am participat la comisii de concurs cadre didactice/concurs medici şi am îndrumat medici stagiari sau rezidenţi sau pentru a doua specializare, în Spitalul Clinic de Urgenţă « Sf. Ap. Andrei » Galaţi, secţia A.T.I..

 

Cei 42 de ani de activitate în anestezie – terapie intensivă şi medicină de urgenţă i-am efectuat în unităţi spitaliceşti mari, de vârf în învăţământul medical superior şi cercetare ştiinţifică a timpului.

În decursul celor 5 ani iniţial de activitate în Clinica de chirurgie şi urologie Panduri, m-am alăturat şi am fost acceptat unor specialişti ce puneau bazele anesteziei şi reanimării româneşti moderne.

Am fost cooptat în echipa de redactare a tratatului de „Riscuri şi erori în anestezie şi reanimare” realizat sub conducerea lui Sergiu Crivda, am fost admis la doctorat în cadrul clinicii şi am lucrat şi publicat cu cei din clinică. Acelaşi lucru este valabil şi pentru anul petrecut în serviciul de ATI al Spitalului Elias care era condus de către fondatorul anesteziei române, Prof. Dr. George Litarczek. Am fost în perioada celor 33 de ani petrecuţi în Spitalul Judeţean Galaţi, 1400 paturi, una din cele mai mari unităţi medicale ale ţării şi un serviciu de ATI de 50 paturi, o prezenţă activă în viaţa ştiinţifică a specialităţii şi a Societăţii Române de ATI.

Contribuţii valoroase la specialitate consider a fi fost prima comunicare a utilizării în România a tratamentului tromboembolitic simultan cu heparinoterapia în embolia pulmonară postoperatorie (Bacalbaşa N., Zaharia M., Călăraşu A; Embolia pulmonară adultă cu insuficienţă cardiorespiratorie acută postapendicectomie, Tratament cu asociaţia heparino-streptokinază, Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. Iaşi, 1989, 93, 2, 387-388), prima aplicare a heparinoterapiei în tratamentul C.I.V.D. în cadrul leptispirozei (Fuchs F., Bacalbaşa N., Un caz de C.I.V.D. tratat cu heparină în cursul leptospirozei pe unul din cele mai mari loturi de bolnavi din statisticile româneşti (Bacalbaşa N., Zaharia M., Particularităţi de îngrijire a bolnavilor cu forme grave de leptospiroză, Viaţa Medicală, 1988, XXXV, 11, 505-514), lucrările privind hipertermia malignă (Angheluţă F., Nichiteanu C., Bacalbaşa N., Hipertermia malignă intraanestezică formă fulminantă, Chirurgia, 1988, XXXVII, 4, 311-315; Bacalbaşa N., Zaharia M., Rolul succinilcolinei în diagnosticul precoce al hipertermiei maligne, Jurnalul Societăţii Române de ATI, 1994, 3, 13-16) şi relaţiile porfiriei cu anestezia (Zaharia M., Bacalbaşa N., Moraru C.; Istoria naturală şi chirurgicală a 4 generaţii dintr-o familie cu porfirie acută intermitentă, Revista Română de ATI, 1994, 3, 191-193; Bacalbaşa N., Moraru C., Zaharia M.; Un nou binom iatrogen cu potenţial letal în porfiriile inductibile: convulsii generalizate – tratament anticonvulsivant – tetraplegic – insuficienţă respiratorie, Jurnalul Societăţii Române de ATI, 1996, 2, 98-100).

Sunt peste 8 cărţi publicate peste 75 de lucrări publicate şi peste 125 lucrări susţinute.

Privitor la ce am publicat şi ce am cercetat după 2002 când am devenit conferenţiar universitar aş vrea să mă refer la cele 4 cărţi care reprezintă un mare volum de muncă oferind o informaţie complexă adusă la zi.

Bacalbaşa N., Anestezia colocvială, Editura Didactică şi Pedagogică, ISBN 973-30-1941-0, Bucureşti, România, 2005, pg. 520, este o prezentare în formă modernă a principiilor anesteziei, a fiziopatologiei pe care o implică, a erorilor şi riscurilor posibile, a diagnosticului diferenţial rapid al acestora. Are o bibliografie de peste 1600 de titluri, este prezentată clar şi succint. Consider că acoperă o nişă încă neocupată a literaturii de specialitate.

Bacalbaşa N., Elemente de patologie chirurgicală, sub redacţia Firescu D., Editura Medicală, ISBN 973-39-0539-9, Bucureşti, România, 2005, vol.I, pg. 143-174, subsemnatul prezintă în 30 de pagini problema transfuziei sanguine (indicaţii, riscuri, probleme clinice practice). Consider că această punere la punct modernă, elaborată pe baza literaturii de specialitate şi a unei experienţe clinice de practic patru decenii, are o utilitate certă pentru practicianul român în domeniu.

Domnişoru L., Bacalbaşa N., Cristea D., Bugeag Gh., Compendiu de medicină internă, sub redacţia Domnişoru L., ediţia a II-a, Editura Naţional, ISBN 973-659-082-8, Bucureşti, România, 2004, pg. 648, se ocupă atât de aspectele de urgenţă cât şi de analizele funcţionale ale patologiei de medicină internă. Este o lucrare modernă, de mare volum, de certă utilitate practică.

Iordăchescu G., Bacalbaşa N., Bulancea M., Antropologia alimentaţiei, Editura Academică, ISBN 973-8316-33-2, Galaţi, România, 2002, vol.I, pg. 305, a fost prima lucrare de gen în literatura de specialitate, fiind extrem de bine primită de către public şi apreciată pentru caracterul său interdisciplinar.