Născut la 26 octombrie 1960, în Fundata, judeţul Braşov.

Licenţiat al Facultăţii de Filosofie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, promoţia 1980-1984 ; Doctor în filosofie din anul 1992. Cercetător postdoctoral la Universität Konstanz, Germania,  în perioada 1994-1995 ca bursier al Konferenz der Deutschen Akademien der Wissenschaften.

Prof. univ. dr. la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, şeful Catedrei de Istoria Filosofiei în perioada 2000-2007 şi Directorul Școlii Doctorale de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în perioada 2020-prezent.

Titular al cursurilor de Filosofia culturii, Axiologie, Filosofia Clasică Germană şi Comunicare interculturală.

Mobilităţi didactice la Humboldt-Universität, Berlin, Germania; Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Germania; Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Italia; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Potsdam, Germania; Fachhochschule Magdeburg-Stendal, Germania.

Conducător de doctorat  la specializarea Filosofia Culturii şi Axiologie.

Stagii de cercetare şi specializări în străinătate:

Università degli Studi, Perugia, Italia, 1993.

Universität Konstanz, Germania, 1994 –1995, 1996, 1999, 2004, 2006, 2008, 2009, 2013, 2018.

Ruprecht-Karl-Universität Heidelberg, Germania, 1995, 2010.

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Germania, 1997, 1998.

Eberhard Karls Universität Tübingen, Germania, 1997, 1998, 1999, 2000.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germania, 1999.

Humboldt-Universität, Berlin, Germania, 2009, 2010, 2015, 2016.

Università degli Studi di Napoli Federico II / Dipartamento di Filosofia, Napoli, Italia, 2011.

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Lettere e Filosofia, Centro di Studio e di Documentazione “Linguaggio e pensiero”, Roma, Italia, 2011.

Volume  de autor:

Filosofia culturii, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2020.

Comunicare interculturală, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2020.

Filosoful, moartea şi diavolul. Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2019.

The Axiological Memory, Peter Lang Verlag, Berlin, Germania, 2018.

The Axiology of Friedrich Nietzsche, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Germania, 2016.

Valoarea sentimentului și sentimentul valorii, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2010.

El valor del sentimiento y el sentimiento del valor, Editorial Niram Art, Madrid, Spania, 2015.

Attraverso le ceneri dei valori. Saggi sull’impossibile neutralità assiologica, Seneca Edizioni, Torino, Italia, 2008.

Axiologissche Unangemessenheiten. Beiträge zur Kulturphilosophie, Logos Verlag, Berlin, Germania, 2007.

Tirania valorilor. Studii de filosofia culturii şi axiologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006, lucrare distinsă cu Premiul “Mircea Florian” al Academiei Române.

Romantismul filosofic german, Editura Polirom, Iaşi, 2000.

Filosofia valorilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997.

Raţiunea speculativă în filosofia lui Hegel, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 1997,  teza de doctorat.

Filosofie şi nemurire, Editura Agora, Iaşi, 1995.

Volume coordonate :

Filosoful – medic al culturii, Editori: Nicolae Râmbu, Simona Mitroiu, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2011.

Forme ale alienării culturale în epoca globalizării, Editori: Nicolae Râmbu, Teodor Negru, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2011.

Demonia puterii. Perspective filosofice asupra utopiilor politice, Editori: Nicolae Râmbu, Teodor Negru, Marius Sidoriuc, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 2012.

Memorie axiologică şi Weltanschauung, Editori: Nicolae Râmbu, Eugenia Zaiţev, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2017.

Conferinţe şi comunicări ştiinţifice la Stuttgart, Münster, Tübingen, Innsbruck, Klingenthal, Jena, Magdeburg, Salzburg, Leuven, Essen, Viena, Sarajevo, Berlin, Pescara, Graz, Hannover, Bologna, Istanbul, Atena, Granada, Madrid, Bochum, Lisabona, Tampere, Copenhaga, Aix-En-Provence, Roma, Varşovia, Zadar, ş.a.

Beletristică:

Autoportretul, roman, Editura Moldova, Iaşi, 1998.

Membru în colegiul de redacție al unor reviste: 

Redactor şef al revistei Cultura: International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Germania, indexată în Thomson Reuters (ISI) – Arts & Humanities Citation Index: https://www.pdcnet.org/cultura .

Membru în Editorial Board  of  Praxis Filosófica, Philosophy Department of Universidad del Valle, Columbia, indexată în Thomson Reuters (ISI).

Membru în Editorial Board  of  Science & Philosophy. Journal of Epistemology, Science and Philosophy, Academia Piceno-Aprutina dei Velati, Teramo, Italia.

Premii:

Premiul “Mircea Florian” al Academiei Romane  pentru lucrarea Tirania valorilor. Studii de filosofia culturii şi axiologie , Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006.

Premiul CNCSIS pentru articole ISI, 2010.

Premiul CNCS, PN II Human Resources 2013, 2015.

Date de contact:

E-mail : nikolausrambu@yahoo.de