Anca Raluca Purcaru Pomană (n. 15 mai 1984) este membră a Uniunii Scriitorilor din 2008.

Absolventă a Liceului Teoretic Mihai Eminescu Iași, profil bilingv – franceză (2003), este cunoscătoare de trei limbi străine, fiind posesoarea unui Atestat de limbă și civilizație franceză (2002), unei diplome DALF (2002), unei diplome CAE (2002) și unei diplome DELE (2005). A urmat studiile universitare și postuniversitare la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, unde este profesor asociat din 2008. Licențiată în Psihologie (2007), Filosofie (2008) și Management (2008), are un masterat în Filosofia Artei și Management Cultural (2009) și a este doctor în filosofie (2011).

Și-a publicat teza de doctorat intitulată Ipostaze ale adevărului în creația artistică la Editura Junimea, 2011.

A publicat cărți de beletristică: Iluzii vânate exotic (Junimea, 2000) Zvâcnet amorțit ( Princeps, 2000), Aventura, volumul I (Junimea, 2000),  Aventura, volumul II (Junimea, 2001),  Arte (Junimea, 2001),  Fără pseudonim, volumul I (Junimea, 2004),  Fără pseudonim, volumul II (Timpul, 2005).

A publicat articole de specialitate, între care „Concepte fundamentale în hermeneutica filosofică a lui H. G. Gadamer și în epistemologia naturalizată a lui W. V. O. Quine.  Studiu comparativ”  ( în Symposion, nr. 1, 2009), „Opera de artă ca ontologie: frumosul artei ca frumos al lumii” (în Feed Back, nr.10, 2010), „Experiență religioasă și experiență estetică: adevărul artei religioase în analizele fenomenologilor Jean Luc Marion și Hans Georg Gadamer” (în Cronica, nr. 11-12, 2010), „Consecințele politico-sociale ale încălcării principiilor logice: regimurile dictatoriale” (în Feed Back, nr. 1,2,3/ 2011), „Calea pentru dizolvarea distanței om-natură” (în Feed Back, nr. 1,2,3/2012), „Valențe educative ale artei: arta ca strategie didactică modernă în educația cognitivă, intelectuală și civică” (în Valențe europene în educație, Vol. VI, Stef, 2012), „Valențe alethice ale artei – o perspectivă fenomenologico-hermeneutică” (în Philosophical and Humanistic Postmodern Views, Lumen, 2012), „De la experiența artei la experiența alterității: spre o educație culturală și interculturală prin artă” (în Educație fără frontiere, Stef, 2012), „Social Applications of Art: Art as Social Therapy, în  Applied Social Sciences: Philosophy and Theology”, Cambridge Scholars Publishing, 2013, „The Politics of Practical-Oriented Education: Implementing Inauthenic Education” (International Journal of Communication Research, vol. 3, nr, 1, 2013).

A lucrat ca asistent cercetător la Universitatea Petre Andrei din Iași, iar în prezent este lector universitar la Universitatea Apollonia din Iași și profesor asociat al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.