Marius Chelaru – este scriitor român, editor, jurnalist cultural. Este redactor şef adjunct la revista „Convorbiri literare”, redactor şef al revistei „Poezia” ş.a.

Lucrează (a lucrat) ca redactor/ redactor şef/ director la diverse reviste de cultură, edituri. A fondat Kadō, Calea Poeziei, revistă de poezie, cultură poetică şi spiritualitate euro-asiatică. Este co-fondator al revistelor „Carmina Balcanica. Review of South-East European Spirituality and Culture” – actualmente este redactor şef adjunct, şi „Doina, Revue de Littérature, Civilisation et Culture Universelle”, bilingue, franco-roumaine, Paris, Franţa.

Colaborează cu articole, poeme, eseu, proză, traduceri în diverse antologii, reviste, publicaţii din România şi din diverse ţări de pe toate continentele.

A publicat, în ţară şi peste hotare, peste 40 de cărţi de versuri, proză, eseuri, critice, traduceri, interviuri ş.a., a alcătuit o serie de antologii de poezie în română şi câteva limbi străine. Creaţiile sale sunt traduse în peste 30 de limbi străine. Are volume personale publicate în peste 20 de limbi străine (engleză, franceză, spaniolă, aromână, japoneză, macedoneană, albaneză, arabă, bulgară, ebraică, turcă, tătară, maghiară, sârbă, coreeană, germană ş.a.)

A primit pentru creaţiile sale mai multe premii/ distincţii naţionale şi internaţionale. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, al Clubului Junimea din Iaşi, al Japan Universal Poetry Association, al World Haiku Association, Japonia, membru colaborator al Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Québec, al Societăţii Române de Haiku, Bucureşti ş.a..

Din cărţile de eseuri/ eseuri critice, note şi gânduri de drum: Cartea între Orient şi Occident, I, II, III, 2004, 2005, 2006, Poezia Orientului de la Khayyam la Tagore, 2005, Poezia Orientului de la Khayyam la Tagore. Asia de Sud, Sud Est, 2005, Cu sufletul pe buze, eseuri critice despre scriitori de limbă albaneză, I, II, 2006,

2010, Crimeea privită dinspre azi, către ieri şi mâine, 2012, 7 călătorii în timp prin literatura tătarilor din Crimeea şi de la noi/ Zamanın geşmesınde 7 seyahat Qırımtatarlarıman, bızde ve Qırım edebiyatında, ediţie bilingvă, română tătară, versiunea în limba tătară/ tercüme: Güner Akmolla, 2012, Prin Anatolia, din

Erzincan; note şi gânduri de drum, 2014, Prin „Transcaucazia”, din Yerevan în Nagorno Karabakh, 2014, etc.

Interviuri: Din România, prin Porţile Orientului. Convorbiri despre viaţă şi literatură/ Romanya’dan Şarq Dünyasına Aşılğan Qapı. Hayatqa ve edebiyatqa dair qonuşmalar – cu 7 autori turci şi tătari de la noi şi din Orient, ediţie bilingvă română-tatară, traducere în limba tătară: Güner Akmolla, 2012 etc.

Din volumele de versuri: Pelerinul, Junimea, 1996, Femei, 1997, Alt fel de sinucidere, 1998, Chiriaşul timpului, 1999, Amanţii iluziei, 1999, La descălecatul prezentului, 2000, When the present settles down, în limba engleză, 2006, Simfonia-a singurmiljei, ediţie bilingvă: aromână – macedoneană, Skopje, Republica Macedonia, 2008, Baladë përditshmërie (baladă cotidiană), în limba albaneză, 2009, Nahoa shifah el-Smaa (Spre buzele cerului), în limba arabă, 2009, Tuşuncelerımın bahşası (Grădina gîndurilor mele), în tătara crimeeană, 2011, „Belezi na liubovta/ Rănile/ Cicatricile/ Urmele dragostei, în bulgară, Russe, Bulgaria, 2011, exercise de solitude, în franceză, Edition Dagan, Paris, Franţa, 2013, exerciţiu de singurătate, ediţie bilingvă ebraică-română, Editura Zur-Ott, Ierusalim, Israel, 2014, Wings of Dream, Steps of Reality (co- autor: Taeko Uemura), ediţie bilingvă japoneză engleză, Kyoto, Japonia, 2014, miroase atât de frumos a linişte (co-autor: Kyung-Nyun Kim Richards), ediţie trilingvă, română, engleză, coreeană, 2016, tăind umbra iubirii în două singurătăţi/ cutting the shadow of love in two loneliness (co-autor James Meredith), 2017, o mie de vorbe o mie de păsări/ one thousands words one thousands birds, haiku and monoku (c-autor: Jim Kacian), 2017, Exerciţiu de singurătate/ Yalnizlik aliştirmalari, poezii/ şiirler, ediţie în limba turcă, Istanbul, Turcia, 2018, De Ecke des Betllers, gedichte, ediţie bilingvă română-germană, versiunea germană: Christian Wilhelm Schenk, Donysos Verlag, Boppard am Rhein, Germania, 2018 etc.