Curriculum vitae

Nume:  Papuc;

Prenume: Liviu;

Pseudonim literar: Liviu P. Morariu, Olvian Radovici;

Data naşterii: 6. VII. 1950;

Locul naşterii: com. Dorneşti, jud. Suceava, România;

Părinţii: Vasile Papuc, impiegat de mişcare CFR; Aurelia, născută Rodinciuc, casnică;

Studii: Şcoala generală şi Liceul nr. 2 Rădăuţi, jud. Suceava – 1957-1969; Facultatea de Filologie, secţia engleză-română, a Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi – 1969-1973;

Funcţii: profesor la şcolile generale din com. Gherăseni, jud. Buzău (1974-1975), Iaşi (1975-1976), com. Focuri, jud. Iaşi (1976-1984); bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi (1984-1992), şef de serviciu la BCU Iaşi (din 1992);

Doctorat: Doctor în Filologie cum laude, titlul tezei: Leca Morariu. Viaţa şi opera. Studiu monografic, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, 2002;

Data primirii în Uniunea Scriitorilor: 1998;

Colaborări la reviste şi ziare: „Lumina” (Rădăuţi), „Alma Mater”, „Convorbiri literare”, „Dacia literară”, „Cronica”, „Timpul”, „Poezia”, „Revista română”, „Moldova”, „Steaua”, „Bucovina literară”, „Cele trei Crişuri”, „Crişana”, „Porto-Franco” (Galaţi), „Familia română” (Oradea), „Iconar” (Rădăuţi), „Continent” (Suceava), „Hyperion” (Botoşani), „Scriptum” (Suceava), „Kitej-grad”, „Evenimentul”, „Monitorul de Suceava”, „Zori noi”, „Mioriţa” (Cîmpulung-Bucovina), „Analele Bucovinei” (Rădăuţi), „Biblioteca şi cercetarea” (Cluj-Napoca), „Memoria ethnologica” (Baia Mare), „Basarabia” (R. Moldova – Chişinău), „Limba română” (R. Moldova – Chişinău), „Curierul” (R. Moldova – Chişinău), “Origini/Romanian Roots” (S.U.A. – New York) ş.a.;

Editor de volume colective: Biblioteca universitară între tradiţie şi devenire, coord. Cornelia Mâţă, BCU Iaşi, 1988; Biblioteca şi perenitatea culturii româneşti, coord. Cornelia Mâţă, BCU Iaşi, 1990 – la ambele volume şi redactor;

Debut absolut: „Lumina”, rev. Liceului nr. 2 din Rădăuţi, 1967-1969, apoi în „Alma Mater”, Iaşi, An. III, 1971, nr. 8-9 (16-17), p. 12;

Opera tipărită: Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”. Monografie, Iaşi, 1989 (în colab. cu Nicoleta Popescu şi Radu Tătărucă); Biblioteca ediţiilor Mihai Eminescu româneşti şi străine (1889-1989), Oradea, 1989, 62 p. (în colab. cu Constantin Mălinaş); Frânturi de cultură bucovineană, postfaţă de Dan Mănucă, Ed. Safir, Iaşi, 1997, 150 p.; Caragiale în Iaşii Junimii, Ed. Timpul, Iaşi, 2002 (în colab.); Marginalii junimiste, Ed. Timpul, Iaşi, 2003, 245 p.; Leca Morariu. Studiu monografic, Ed. Timpul, Iaşi, 2004, 308 p.;  Societari junimişti în documente, Princeps Edit, Iaşi, 2006, 385 p., ed. a II-a, revăzută şi adăugită, Ed. „Convorbiri literare”, Iaşi, 2008, 362 p.; Francmasoneria şi „Junimea” literară, Centrul Naţional de Studii Francmasonice, Editura Nestor, Bucureşti, 2010, 170 p. (în colab. cu Mihai Dim. Sturdza şi Horia Nestorescu-Bălceşti).

Traduceri din literatura universală în volum: Francis Scott Fitzgerald, Visuri de iarnă şi alte povestiri, Edit. Moldova, Iaşi, 1992, 176 p. (trad., prefaţă şi tabel cronologic); Edgar Wallace, Conturi lichidate, Ed. Moldova, Iaşi, 1992, 142 p.; Marion Smith Collins, Surâzând din nou, Edit. Dora Press, Iaşi, 1994, 200 p. (semnată Liviu P. Morariu); Iris Johansen, Un colţ de paradis, Ed. Loreley, Iaşi, 1994, 176 p.; Alfred de Musset, Gamiani sau noaptea plăcerilor, Ed. Institutului European, Iaşi, 1995, 120 p.; Jacques Bergier, Cărţile blestemate, Ed. Moldova, Iaşi, 1995, 186 p.; Georges Barbarin, Secretul Marii Piramide, Ed. Moldova, Iaşi, 1997, 161 p. (Ed. II – Princeps Edit, Iaşi, 2007, 176 p.); James M. Buchanan, Limitele libertăţii, Ed. Institutul European, Iaşi, 1997, 286 p.; Jean Delumeau, Păcatul şi frica, vol. II, Ed. Polirom, Iaşi, 1998, cap. 11-14 (în colab.); Chantal Delsol, Michel Maslowski, Joanna Nowicki (ed.), Mituri şi simboluri politice în Europa Centrală, Ed. Cartier, Chişinău, 2003, 596 p.; Robert Muchembled, Pătimiri ale femeilor în vremea reginei Margot 1553-1615, Ed. Cartier, Chişinău, 2004, 316 p.; Jean Lacouture, Stendhal: fericirea rătăcitoare, Ed. Cartier, Chişinău, 2005; Jean Piaget, Bärbel Inhelder, Psihologia copilului, Ed. Cartier, Chişinău, 2005, 160 p.; Robert Muchembled, Orgasmul şi Occidentul. O istorie a plăcerii din secolul al XVI-lea până în zilele noastre, Ed. Cartier, Chişinău, 2006, 468 p.; Marguerite Duras, Extazul Lolei V. Stein, Ed. Cartier, Chişinău, 2006, 144 p.; Romain Gary, Dincolo de limita aceasta biletul îşi pierde valabilitatea, Ed. Cartier, Chişinău, 2007, 188 p.; Romain Gary, Himere, Ed. Cartier, Chişinău, 2007, 396 p.; Kebra Nagast (Biblia etiopiană), Ed. Cartier, Chişinău, 2011, 184 p. (în colab. cu Elena Antohi).

Ediţii îngrijite: Nicolae Breban, Opere 3, Animale bolnave, Edit. Canova, Iaşi, 1992 (aparat critic, bibliografie selectivă şi opinii critice despre roman); Mircea Streinul, Lupul din Ţara Huţulilor, Edit. Hyperion-Chişinău şi Ro-Basarabia-Bucovina Press-Rădăuţi, 1995 (postfaţă); Teodor Burada, Testamentul meu, Edit. Cronica, Iaşi, 1998 (ed. îngrijită, postfaţă, indice şi glosar, în colab. cu Vasile Pop-Luca); Bucovina în reportaje de epocă, Ed. Alfa, Iaşi, 2000 (în colab. cu Doina Papuc); Leca Morariu, Hoinar, Ed. Alfa, Iaşi, 2000 (ed. îngr. şi prefaţă); Discursuri parlamentare junimiste (V. Alecsandri, N. Gane, I. Negruzzi, V. Pogor), Ed. Timpul, Iaşi, 2000; Ion I. Nistor, Amintiri bucovinene din vremea Unirii (ed. îngr. şi prefaţă, în colab. cu Doina Papuc); Costache Conachi, Visul amoriului, Ed. Timpul, Iaşi, 2000 (tabel bio-bibliografic, în colab. cu Emil Iordache şi Lucian Vasiliu); Leca Morariu, Viaţă, Ed. Alfa, Iaşi, 2001 (ed. îngr. şi prefaţă); Leca Morariu, Eminescu. Note pentru o monografie, Ed. Timpul, Iaşi, 2001 (ed. îngr., pref. şi bibliografie); Ioan Artemie Anderco, Jurnal (1876), Ed. Alfa, Iaşi, 2001 (ed. îngr. şi pref.); Leca Morariu, Pe urmele lui Creangă şi Drumuri oltene, Ed. Timpul, Iaşi, 2004 (ed. îngr., note şi cuvânt înainte), 250 p.; Dimitrie Gall, Jurnal de prizonierat, Ed. Alfa, Iaşi, 2005, 150 p. (ed.îngr. şi cuvânt înainte, în colab. cu Vasile Pop-Luca); Costache Papuc, Dascăl pe valea Ozanei, Ed. Princeps Edit, Iaşi, 2005, 246 p. (ed. îngr. şi cuvânt introductiv); Bucovina în scrieri de epocă, Ed. Alfa, Iaşi, 2005, 250 p. (antologie, argument şi indice de localităţi, în colab. cu Doina Papuc); M. Kogălniceanu, C. Negruzzi, 200 de reţete cercate de bucătărie românească şi alte trebi gospodăreşti, Ed. Timpul, Iaşi, 2005, 250 p. (prefaţă, în colab. cu Lucian Vasiliu şi Bogdan Ulmu); Leca Morariu, Ion Creangă, studii şi note critice, Ed. Princeps Edit, Iaşi, 2008, 302 p. (antologie şi postfaţă); G. Vâlsan, Pământul românesc şi frumuseţile lui, Edict Production, Iaşi, 2008, 276 p. (ed. îngr., postfaţă şi notă asupra ediţiei); Bucovina în relatări de epocă, Ed. „Convorbiri literare”, Iaşi, 2009, 350 p. (antologie şi argument, în colab. cu Doina Papuc); Bucovina în consemnări de epocă, Ed. Alfa, Iaşi, 2009, 254 p. (antologie şi argument, în colab. cu Doina Papuc); Convorbiri literare. Corpus de texte ilustrative, vol. I, partea I, 1867-1900, Ed. „Convorbiri literare”, Iaşi, 2009, 502 p. (în colab. cu Antonio Patraş şi Cassian Maria Spiridon); Leca Morariu, Scrieri istorico-literare, Ed. „Convorbiri literare”, Iaşi, 2009, 370 p. (ediţie îngrijită şi cuvânt înainte); Alexandru Gh. Morariu, Scrieri, TipoMoldova, Iaşi, 2010, 236 p. (ediţie îngrijită, prefaţă şi note); Petru Th. Missir, Scrieri literare şi politice, Ed. „Convorbiri literare”, Iaşi, 2010, 430 p. (ediţie îngrijită şi studiu introductiv); Bucovina în mărturii de epocă, Ed. Alfa, Iaşi, 2010, 298 p. (antologie şi argument); Leca Morariu, Opere, vol. I + II, TipoMoldova, Iaşi, 2011, 800 + 772 p.; Bucovina în notaţii de epocă, Ed. Alfa, Iaşi, 2011, 294 p. (antologie şi argument); Urmaşilor mei. Testamente din anii 1859-1862, vol. I + II, TipoMoldova, Iaşi, 2011 + 2012, 515 + 650 p. (în colab. cu Olga Iordache); Emilian Sluşanschi, Articole, amintiri, mărturii, TipoMoldova, Iaşi, 2011, 358 p. (ed. îngrijită şi Notă biografică de L.P., Prefaţă de Ion Agrigoroaiei); Leca Morariu, Jurnal vâlcean (1944-1948), TipoMoldova, Iaşi, 2012, 516 p. (ed îngrijită, note şi prefaţă, în colab. cu Constantin Poenaru – ed. îngr., note, postfaţă).

Referinţe critice (selectiv):

În volume: Dicţionar general al literaturii române, vol. 5, Ed. Univers Enciclopedic, 2006, p. 83-84; Satco, E. şi Pânzar, I, Dicţionar de literatură. Bucovina, Suceava, 1993, p. 170; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. II, Suceava, 2004, p. 172; Irina Petraş, Panorama criticii literare româneşti. Dicţionar ilustrat, 1950-2000, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2001, p. 489; Gh. Giurcă, Restituiri, în vol. Împotriva lui Cronos, Suceava, 2000, p. 80-82; Ilie Dan, O nouă carte despre Eminescu, în vol. Popas printre oameni şi cărţi, Ed. Vasiliana’98, 2004, p. 113-115; Ilie Dan, Remember junimist, în Idem, p. 136-138; Ion Popescu-Sireteanu, Liviu Papuc, în vol. Bucovina. Oameni şi cărţi, Ed. Augusta, Timişoara, 2005, p. 314-320; Constantin Cubleşan, Cazul Petrino (Liviu Papuc), în vol. Eminescu în privirile criticii, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2005, p. 33-40; Paul Aretzu, Marginalii junimiste, în vol. Scara din bibliotecă, Ed. Ideea Europeană, 2007, p. 217-223; Ilie Dan, Leca Morariu, călător, în vol. Retrospectivă şi perspectivă, Vasiliana’98, 2007, p. 271-273; Ilie Dan, Prima monografie „Leca Morariu”, în idem, p. 274-276; Ilie Dan, Drumuri şi popasuri în Bucovina, în idem, p. 277-279; Constantin Cubleşan, Note pentru o monografie (Leca Morariu), în vol. Eminescu în comentarii critice, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2008, p. 162-168; Gh. Giurcă, Liviu Papuc – Marginalii junimiste, în vol. Secvenţe cultural-literare bucovinene, Ed. Muşatinii, Suceava, 2008, p. 105-108; Ilie Dan, O „restitutio” necesară şi valoroasă, în vol. Din cărţi şi despre cărţi, Ed. Quadrat, Botoşani, 2010, p.115-117.

În periodice: Dan Mănucă, Trepte spre sinteză, în „Bucovina literară”, nr. 4-7, 1997; Florin Faifer, Popasuri în Ţara Fagilor, în „Dacia literară”, nr. 27, 1997; Mircea A. Diaconu, Generozitatea istoricului literar, în „Crai nou”, nr. 1885, 1997; Mihai Iacobescu, Unitate în diversitate, în „Crai nou”, nr. 2147, 1998; Simion Bărbulescu, Publicistica literară ca vocaţie, în „Contemporanul”, nr. 14, 2000; Corneliu Ştefanache, O carte despre Bucovina, în „Evenimentul”, nr. 1752, 1997; George Bădărău, Amănunte esenţiale, în „Convorbiri literare”, nr. 8, 1997; Corneliu Ştefanache, Un testament care ne trage de mânecă, în „Evenimentul”, 25 nov. 1999; Ilie Dan, Valorizarea unui manuscris, în „Cronica”, nr. 4, 1999; Liviu Antonesei, Un excelent traducător, în „Monitorul”, nr. 1237, 1995; Mircea A. Diaconu, Leca Morariu, într-o imagine, în “Adevărul literar şi artistic”, nr. 754, 2005;

Premii literare: în 1990 – Premiul „M. Samarineanu” al revistei „Familia” din Oradea, pentru volumul Biblioteca ediţiilor Eminescu româneşti şi străine (1889-1989); în 1998 – Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei de la Suceava, pentru volumul Frînturi de cultură bucovineană; în 1999 – Premiul Societăţii Scriitorilor Bucovineni, pentru volumul T. Burada, Testamentul meu; în 2005 – Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei de la Suceava, pentru volumul Leca Morariu. Studiu monografic; în 2007 – Premiul pentru critică şi istorie literară al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2006, pentru Societari junimişti în documente; în 2009 – Premiul pentru istorie literară al Fundaţiei Culturale a Bucovinei, pentru vol. Ion Creangă. Studii şi note critice; dec. 2012 – Marele Premiu „Bucovina” al Societăţii Scriitorilor Bucovineni pe anul 2011, pentru ciclul de volume consacrate „Bucovinei condeielor de epocă”.

Apartenenţa la organizaţii profesionale: Membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 1998), al Societăţii Scriitorilor Bucovineni, al ASTRA-Iaşi, al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”, al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina (preşedinte al Filialei Iaşi), al Societăţii Culturale „Junimea’90” (Iaşi), al Asociaţiei Române de Ex-Libris, al Asociaţiei Bibliotecarilor din Învăţământ din România;

Adresa: Str. Mestecăniş nr. 7, Comuna Valea Lupului, jud. Iaşi, tel. 434933 sau 0747038610; la serviciu: Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Str. Păcurari nr. 4,  Iaşi, tel. 264245, fax. 261796, Email: liviu@bcu-iasi.ro;

Altele: redactor la rev. „Convorbiri literare” (din 1998) şi „Poezia”, redactor şef la „Revista română” (din 2006), fost redactor şef adj. la rev. „Alma Mater” (1972-1973), fost redactor şef la rev. „Iconar” – Rădăuţi (1995), fost secretar general de redacţie la rev. „Poezia” – Iaşi.