Născut la 16.08.1942,în comuna Mironeasa,judeţul Iaşi

Studii:Şcoala Pedagogică ”Vasile Lupu” laşi, Universitatea ”Al.I.Cuza” Iaşi – Facultatea de Filologie

Activitate profesională:învăţător,prof.grad 1 Limbă şi literatură română la diferite unităţi şcolare,director de şcoală(1965-1980),inspector şcolar(1980- 1991)

Debut literar: volumul„Calul Alb”,Ed.Timpul Iaşi 2011-postfaţă Emilian Marcu

 

Cărţi publicate:

1 .Calul Alb,Ed.Timpul 2011-postfaţă Emilian Marcu

2.Ninsoarea tâmplelor,Ed.Timpul 2011 prefaţă N.Busuioc

3.Iluminări tăcute,Ed.Timpul 2012,postfaţă Emilian Marcu

4.Nedumeriri târzii,Ed. Timpul 2012,prefaţă Cassian Maria Spiridon

5.Flururii din scris,Ed.Timpul 2013,prefaţă Constantin Mănuţă

6.Vise în lumină,Ed.Timpul 2014,prefaţă Adi Cristi

7.Săgetat de anotimpuri.ED.AII Zenit 2014,prefaţă Titu Mihail

8.Prin ochiul lunii,Ed,.Timpul 2015

9.Flori de gând,Ed.Timpul 2017,prefaţă Adi Cristi

10.Amintiri lovite în aripă,Ed.24:Ore 2018

 

Cronici şi recenzii:

Convorbiri literare

-Vitrina cărţilor-aprilie 2011-Emilian Marcu

-Vitrina cărţilor-februarie 2012-Emilian Marcu

-Pe mine floarea mă străpunge-febr.2012-Marinică Popescu

-Peregrinus-februarie 2012-Marius Chelaru

-Confesiuni în alb-aprilie 2012-Marinică Popescu

-Vitrina cărţilor-august 2012-Emilian Marcu

-Peregrinus-oclombrie 2012-Mariu Chelaru

-Vitrina cărţilor-martie 2013-Emilian Marcu

-Peregrinus-martie 2014-Marius Chelaru

-Peregrinus-aprilie 2014-Marius Chelaru

-între vis şi realitate-mai 2014-N.Busuioc

-Vitrina cărţilor-august 2015-Emilian Marcu

-Visele din ograda amintirii-august 2016-Ioan Holban

-Peregrinus-iunie 2016-Marius Chelaru

-Amintiri despachetate în ochiul lunii -Adi Cristi

-Vitrina cărţilor-august 2017-Emilian Marcu

-Poetul născut din poemele sale-Adi Cristi

 

Cronica

-Piersic şi Dumnezeu-aprilie 2012-Adi Cristi

-Iluminările lui Florentin Dumitrache-aprilie 2012-Val Talpalaru

-Manuscrisul de la Înviere-august 2012-Horia Zilieru

-În loja nopţii-aprilie 2012-Horia Zilieru

-Semne ale perenului-mai-iunie 2013-N.Busuioc

-Când poezia te trage de mână-iulie-august 2013-Adi Cristi

 

Cronica Veche

Unduiri lirice-iunie 2014-N.Busuioc

 

Poezia: nr. 1 /2014-Marius Chelaru; nr.3/2017-Calul Alb pe câmpul amintirii-Ioan Holban; nr.3/2018-Amintiri lovite în aripă-Emanuela Ilie

Plumb: Poezia un vis frumos la Florentin Dumitrache-apr.2012-E.Marcu

Antiteze : nr.2/2018-Melancolie în registru impresionist-Cristian Livescu; Amintirea o aripă de pasăre-Constantin Dram

Academia Bârlădeană:Calul Alb-tr.l 2012-Vasile Fetescu

Revista Română:Poetul nins de trecerea anilor-nr.2/2012-C.Mănuţă Evenimentul:iulie-august 2016-Visele din ograda amintirii-I.Holban Bună Ziua Iaşi:Jocul iluziei sub umbra sfielii şi a iubirii -21.01.2012 N.Busuioc; Dilema timpului:11.02.2012-Titu Mihail Etnogeneze-Cronos şi Amor în poezia lui Fl.Dumitrache-iunie 2011;

Poetul nins de trecerea anilor-sept.2011-C. Mănuţă

Aprecieri:

Diplomă de participare la Festivalul Internațional „Poezia la Iaşi”-ediţia a V-a 2018

Diplomă-Cartea de poezie-pentru volumul,,Amintiri lovite în aripă”- Ed.24:ORE

Publicaţii în reviste literare:

Poezia: nr.4/2011,nr.1şi 3/2012,nr.1/2013,nr.1 şi 3/2014,nr. 1/2016 Nr.2/2017

Convorbiri literare:nr. 11 noiembrie 2015

Claviaturi Braşov:nr.2,3,4/2014,nr. 1,2,3/2015,nr.2.1/2016,nr.1,2,3,4/2017, nr.2,3,4/2018

Moldova Literară:nr.4/2015,nr. 1/2016.nr. 1,4/2017

Academia Bârlădeană-nr. 19/2016