Născut la 1 octombrie 1923 , în com. Sărata, jud. Cetatea-Albă,  România

Domiciliul: Suceava, str. Stefan cel  Mare  nr,17, sc. B, Et. l, Ap. 3, Cod  72ooo4

Debut  publicistic în reviste: „Familia”, Oradea, cu   articolul “Contributii la biografia unui mare  actor; Jules Cazaban” (197o).

Debut   editorial: Lovinestii, 2001, Editura  “Spiru  Haret”, Iasi

Cărti   publicate:

1.Stiinta în Bucovina – Ghid biobibliografic, vol. II, 1983, Ed. Biblioteca Judeteană, Suceava.
2.Stiinta în Bucovina – Ghid biobibliografic, vol. III, 1984, Ed. Biblioteca Judeteană Suceava.
3.Pagini  bucovinene – Indice  bibliografic (1982- 1987) 1987, Ed. Uniunii Scriitorilor din R.S.R.  – Cenaclul  Suceava.
4. Simion Florea  Marian   si   corespondentii   săi, 1991, Ed. „Minerva” , Bucuresti.
5.Simion Florea Marian  în   amintiri, mărturii „evocări” , 1997, Ed. „Suceava”.
6. Lovinestii, 2ool, Ed. „Spiru Haret”, Iasi.
7 Orasul   Muzelor  – Case   si   locuri   memoriale  la Fălticeni, prefată  de acad. Constantin Ciopraga,   2oo2, Ed. „Bucovina istorica” , Suceava.
8.Cazabanii   – o  cronică  de  familie,  2oo4,  Ed.”Monitorul Oficial, Bucuresti.
9.Scrisori  către Leca Marariu, vol. I, 2oo6, Ed. Fundatia Culturală „Leca Morariu” si biblioteca Bucovinei   “I.G. Sbiera”, Suceava.
10.Scrisori  către  Leca Morariu, vol . II, 2oo7, Fundatia Culturală „Leca Morariu” si   Biblioteca Bucovinei  “I.G. Sbiera”, Suceava.
11. Scrisori către Leca Morariu, vol. III,  2oo7 Fundatia Culturală “Leca Morariu” si Biblioteca Bucovinei   “IG. Sbiera” , Suceava.
12. Sub  cerul  Basarabiei   natale   – Amintiri,   2oo7, Fundatia Culturală “Leca Morariu”,Suceava.

13.Cazabanii de la Fălticeni,  2oo7, Ed. „Lidana”, Suceava.

14.Les Cazaban  – Une chronique de famille, 2oo7, Edition Universal Dalsi, Bucharest

15.  Un album al  viselor frumoase,  2oo9,  Ed. „George Tofan” , Suceava.

16. Lumini fălticenene( Cartea I, vol.1 si 2; Cartea a II a, vol.3 şi 4), 2010, Ed. Muşatini, Suceava

17.Lumini bucovinene, vol I şi II, 2011, Ed. Muşatini, Suceava

18.Virgil Tempeanu. Viaţa şi opera, vol I şi II, 2012, Casa Editorială Demiurg Plus (în colaborare cu Vasile Gh. Popa)

Premii, distinctii, burse, participări la festivaluri etc.

1. Comitetul Judetean de Cultură si Educatie Socialistă, Suceava: • Premiul I, istorie literară, pentru lucrarea  Ulita Rădăsenilor, 1981,

2.Concursul   artistic  de  creatie   –  etapa  republicană, Bucuresti,1981:

3. Premiul   I  si Medalia de   aur  pentru  lucrarea Ulita  Rădăsenilor  (din Fălticeni).
4. “Convorbiri  literare”, Iasi, 1987: Diplomă   conferită  de  redactorul   sef (poetul  Corneliu  Sturzu)   cu  prilejul   împlinirii   a 12o  de   ani   de   aparitie  continuă   a  revistei.
5. Fundatia Culturală  a Bucovinei, Suceava, 22 mai 1998: Premiul pentru istorie literară, alcătuirea si îngrijirea volumului Simion Florea  Marian  în Amintiri. mărturii si evocări… 1997.

6. Fundatia Culturală a Bucovinei, Suceava, 21. 06. 2oo2:   “Premiul pentru  istorie literară, 2ool.

7.Societatea Scriitorilor bucovineni, Suceava, mai, 2ool: — Diplomă  de  onoare  pentru   întreaga  activitate   de  cercetare.

8. Societatea Scriitorilor Bucovineni, Suceava, 22.3.2oo2: – Premiul   istorie   literară (anul   2ool)   pentru   volumul  Lovinestii, Ed “Spiru  Haret” , Iasi.
9.Fundatia Culturală  a Bucovinei, Suceava, 11.3 ,2oo3 : – Premiul  „Opera Omnia”  pentru   activitatea laborioasă  de   valorificare a inestimabilelor fonduri documentare din zestrea culturală  a muni­cipiului Fălticeni,  11  iulie  2oo3.
10. Societatea Scriitorilor Bucovineni, Suceava, 22 noiembrie  2oo’3: Diplomă de excelentă cu ocazia aniversării  a 65 de ani  de la înfiin­tarea la Cernăuti a Societătii Scriitorilor Bucovineni.
11.Biblioteca Bucovinei   “I .G. Sbiera” , Suceava, 3iunie  2oo5: – Diplomă pentru merite  deosebite  în  sustinerea  actului  cultural –  pentru valoroasa donatie făcută Bibliotecii Bucovinei  “I. G. Sbiera”, Suceava.
12.Societatea Scriitorilor Bucovinei, Suceava, 17  noiembrie  2oo5: – Premiul  pentru  istorie   literară  – Istoria Culturii: pentru   volumul  Cazabanii.
13.Fundatia Culturală  a  Bucovinei, Suceava: – Premiul  pentru monografii, 1a editia XI din 2oo5.
14.Societatea pentru Cultura si  Literatura Română în Bucovina – Filiala Suceava, 27  septembrie 1994: – Diploma de  onoare  si  Medalia “Mihai Eminescu” (185o-1889) – Ioan Cârdei, pentru  activitate deosebită în cadrul Filialei Suceava.

15. Premiul de Excelenţă pentru întreaga activitate literară, conferit de Uniunea Scriitorilor din România Filiala Iaşi, 20.10.2011

16.Premiul I, Crucea de Aur a Sfântului Ştefan cel Mare, la secţiunea literară, conferit de juriul Societăşii Culturale “Ştefan cel Mare”, 2.07.2010

17. Diploma de onoare conferită de Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina pentru valorile cultural istorice promovate asiduu de-a lungul timpului, Rădăuţi, aprilie 2010

18.Consiliul  Local  al  Municipiului Fălticeni, 28. 12. 2ool:  – Titlul de Cetătean de  onoare  al Municipiului Fălticeni

Apartenenta la organizatii profesionale:

Membru   al Uniunii   Scriitorilor din România”- Filiala  Iasi.
Membru   al “Societătii   Scriitorilor Bucovineni” ,. Suceava.
Membru  al  “Societătii  pentru Cultura si  Literatura Română în Bucovina”   – Filiala Suceava.
Telefon fix;  o23o /  214388