Profesor în Departamentul de Filosofie, Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași. Membru corespondent al Academiei Române și membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Născut la 25 iulie 1952, în Lespezi, județul Iași. Părinții: Gheorghe Afloroaei (1916-1972) și Elisabeta Macovei (1927-1993), au fost agricultori în satul Hârtoape (comuna Vânători), de confesiune ortodoxă. Domiciliul stabil: Iași, 6600, str. Pantelimon, nr. 5, bloc D-3, sc. 3, et. 3, ap. 7, telefon 0753. 146. 446.

Studii:Liceul pedagogic «Vasile Lupu» din Iași (1967-1972), Facultatea de Filosofie, Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din  Iași (1972-1976). Documentare în domeniul filosofiei: Freiburg (1990-1991), Freiburg (1995), Paris (1993), Paris (1997), Perugia (1999-2000), Neuchâtel (2006).

Domenii de cercetare și de interes: metafizică modernă și contemporană, hermeneutică filosofică, teorii ale interpretării, cercetarea culturii și a spiritualității europene, problematica imaginii și a sensului. Conducător de doctorat din 1997, în domeniul Filosofie, specializarea MetafizicășiHermeneutică.

Prelegeri susținute:

La Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași: Hermeneutică filosofică (la specializarea Filosofie, licență),Metafizică (la specializarea Filosofie, licență), Cercetări hermeneutice actuale (la masteratul de Filosofie aplicată și management cultural), Teorii ale interpretării (Școala Doctorală, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Iași), Ideea europeană (la specializarea Relații internaționale și studii europene, licență),Libertăți și limite ale exprimării (la masteratul de Comunicare și consiliere spirituală, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași).

La Universitatea de Arte „George Enescu”, Iași: Hermeneutica operei de artă (la masterat, Facultatea de Arte Plastice, între 2004-2008). La Universitatea din București: Trei interpreți ai imaginii: Plotin, Kant și Nietzsche (Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, între 2005-2009).

Volume  de autor:

Ipostaze ale rațiunii negative, Scenarii istorico-simbolice, Editura Științifică, București, 1991

(premiul “Vasile Conta” al Academiei Române, București, 1992); 

Întâmplare și destin, Editura Institutul European, Iași, 1993;

Lumea ca reprezentare a celuilalt, Editura Institutul European, Iași, 1994 (premiul “Lucian Blaga”

pentru Filosofie, Cluj-Napoca, 1995);

Cum este posibilă filosofia în estul Europei, Editura Polirom, Iași, 1997 (premiul pentru cel mai

bun eseu al anului, la Târgul Național de Carte, Iași, 1998);

Locul metafizic al străinului (în colaborare), Editura Fundației Axis, Iași, 2003;

Metafizica noastră de toate zilele, Editura Humanitas, București, 2008 (medalia de argint la

Salonul Cărții Românești, Iași, 9 mai 2008);

Privind altfel lumea celor absurde, Editura Humanitas, București, 2013;

Fabula existențială, Editura Polirom, Iași, 2018 (premiul pentru eseu acordat de revista „Observator Cultural”, 2019).

Dintre studiile introductive, amintesc unul mai extins (208 pagini): Dimitrie Cantemir. Elemente ale unei ample viziuni filosofice, studiu introductiv la volumul Dimitrie Cantemir, Opere filosofice, traducere din limba latină de Ioana Costa, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, București, 2017.

Volume coordonate (cu studii incluse):

Petre Botezatu. Itinerarii logico-filosofice, Editura Ankarom, Iași, 1996;

Alternative hermeneutice (în memoria profesorului Ernest Stere), Editura Cantes, Iași, 1999; Limite ale interpretării (volum dedicat lui Mircea Eliade și Umberto Eco), Editura Fundației Axis, Iași, 2001;

Interpretare și ideologie, Editura Fundației Axis, Iași, 2002;

Ideea europeană în filosofia românească postbelică, I, Editura Fundației Axis, Iași, 2005.

Ideea europeană în filosofia românească postbelică, II, Editura Fundației Axis, Iași, 2006.

Teologie, Filosofie, Știință – perspective interdisciplinare, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2013  

Ideea europeană în filosofia românească postbelică, II, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2020

Prelegeri publicate (la Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași):

Filosofia acțiunii și teoria discursului practic (în colaborare), 1988;

Exegeză și interpretare în filosofie, 2003;

Prelegeri de metafizică, 2004, reeditare în 2005;

Teorii ale interpretării, 2004, reeditare în 2006;

Prelegeri de hermeneutică filosofică, 2005, reeditare în 2006 și 2008;

Trei interpreți ai imaginii: Plotin, Kant și Nietzsche (elaborate pentru Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, Universitatea din București), 2006, reeditare în 2009.

Funcții și responsabilități:

– redactor al revistei «Opinia Studențească» (1974-1980),

– redactor șef adjunct al revistei «Dialog» (1985-1989),

– redactor șef al Analelor Universității „Al. I. Cuza” din Iași, Secțiunea Filosofie (1994-2001) ;

– șef al Catedrei de Filosofia Culturii și Hermeneutică (1996-2000),

– secretar științific al Facultății de Filosofie (1998-2000),

– decan al Facultății de Filosofie (2000-2008),

– vicepreședinte al Societății Române de Filosofie de Limbă Franceză (din 2008)

– director al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie Practică, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

– director al Centrului de Studii Interdisciplinare în Știință, Filosofie și Teologie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași (2006-2012)

Membru în colegiul de redacție al unor reviste: Analele științifice ale Universității «Al. I. Cuza» (secțiunea Filosofie), Timpul, Dialog, Contrast, Hermeneia, Vizual (Universitatea din București, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii), Transilvania, Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science (Iași, Centrul de Studii Interdisciplinare), Studia Universitatis (Universitatea din Chișinău), META. Research on Hermeneutics, Phenomenology and Practical Philosophy (Centrul de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie Practică, Iași),Journal for Communication and Culture.

Premii și diplome

– 1993, Premiul Academiei pentru Filosofie «Vasile Conta», pentru volumul Ipostaze ale rațiunii negative. Scenarii istorico-simbolice, Editura Academiei, București, 1991.

– 1995, Premiul «Lucian Blaga» pentru Filosofie, primit în cadrul Simpozionului Internațional «Lucian Blaga» de la Cluj-Napoca.

– 1998, Premiul pentru cel mai bun eseu al anului (pentru volumul Cum este posibilă filosofia în estul Europei, Editura Polirom, Iași, 1997), la Târgul Național de Carte, Iași, 1998.

– 2008, Premiul JSRI (Journal for the Study of Religions and Ideologies), pentru domeniul Filosofie

– 2014, Premiul pentru eseu al revistei „Convorbiri Literare”, Iași

Diplomă și medalia de argint, la Salonul Cărții Românești, 2009

Diplomă oferită de Romanian Society for Philosophy, Engineering and Technoetics, 2010

– Diplomă de onoare „10 pentru UAIC”, acordată de Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 6 mai 2010

Diplomă de excelență, pentru susținerea cercetării interdisciplinare, acordată de Ministerul Educației și Cercetării și de Inspectoratul școlar județean Iași, mai 2015

Diploma de excelență „Centenarul Marii Unirii, 1918-2018”, acordată de Primăria Municipiului Iași, decembrie, 2018.

– Premiul pentru eseu acordat de revista „Observator Cultural”, 2019, pentru volumul Fabula existențială, Editura Polirom, Iași.