Născut: 7 noiembrie 1944, Bodeşti-Neamț, comună natală şi a părinţilor (Mihai și Ana).

 

Studii:

 • Școala primară (cl. I-IV): Moinești, Bacău, Piatra-Neamț (1951-1955);
 • Școala elementară (cl. V-VII, Școala generală nr. 1 Piatra-Neamţ, 1955-1958);
 • Liceul „Petru Rareş” Piatra-Neamţ (1958-1962);
 • Facultatea de limbă şi literatură română, Universitatea Bucureşti (1964-1969). Examen şi diplomă de licenţă la Catedra de folclor (prof. dr. doc. Mihai Pop, mai 1969), cu teza: „Contribuţii la viaţa şi activitatea folcloristică a lui G. T. Kirileanu”;
 • Specializări în: jurnalistică (București, 1968-1969) și biblioteconomie (Stoenești-Prahova, 1975 și 1976);
 • Stagii și programe de perfecționare în biblioteconomie: Bușteni-România (1980), Lyon-Franța (1990), Nordborg-Danemarca (1995), Institutul Goethe- Bucureşti (1997), Biblioteca Publică şi Educaţia Permanentă a Adulţilor (București, 2003-2004), Bratislava-Slovacia (2005), Rotterdam și Amsterdam (Olanda, 2010), Chicago-SUA (2012).

 

Activități profesionale și culturale:

 • Redactor la ziarul „Ceahlăul“ Piatra-Neamț (1969-1974);
 • Bibliotecar la Biblioteca Județeană Neamț (1974-1990), custode al Fondului documentar „G.T. Kirileanu“ (1977-1990);
 • Director al Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” (1990-2013);
 • Secretar de redacţie (1990-1994) şi director (1994-2001) al săptămânalului independent „Acţiunea” din Piatra-Neamț;
 • Iniţiator şi coordonator al investiţiei „Extindere şi modernizare sediu Bibliotecă Judeţeană” (1991), executată în anii 1992-1999.
 • Membru fondator și director executiv al Fundației Culturale „G.T. Kirileanu” Piatra-Neamț (1993 – );
 • Co-fondator al Bibliotecii de carte românească „Piatra-Neamț” din cadrul Bibliotecii Publice Raionale „Al. Donici” din Orhei-Moldova (1992);
 • Membru al Biroului Executiv al Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România – ANBPR (1992-2012), prim-vicepreşedinte al Biroului Executiv (1998-2008);
 • Inițiator și coordonator al programelor de parteneriat cultural şi de specialitate ale Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu“ Neamț cu instituţiile similare din Orhei-Moldova (1992-2012), Nordborg şi Odense-Danemarca (1996-2002), Chişinău (2004-2013);
 • Iniţiator şi co-fondator al Centrului Internațional de Informare Bibliografică „Ion Creangă” în mediul on-line, în parteneriat cu Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” din Chișinău (2004).

 

Activitate publicistică:

 • în mod curent, activitate publicistică în periodicele nemţene „Ceahlăul“ (1969-1974) şi „Acţiunea“ (1990-2002);
 • colaborări periodice (caricaturist) la „Informaţia Bucureştiului”, „Amfiteatru”, „Urzica”, „Ceahlăul” şi „Acţiunea” (1968-2001);
 • colaborări literare la revistele „Ateneu”, „Biblioteca”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Limba şi literatura română”, „Luceafărul”, „Tribuna” (1985-1989), „Antiteze” şi „Dacia literară” (2000-2014);
 • rubrică permanentă (Arhive literare) în „Convorbiri literare” (2017– ).

 

Volume publicate (autor și editor):

 • Constantin Bostan, Valentin Ciucă, Teodorescu-Kirileanu. Contribuţii documentare. Piatra-Neamţ, s.n., 1970.
 • Ștefan, Ştefan, Domn cel Mare. Legende și tradiții istorice repovestite. Ilustraţii : Romeo Voinescu. Bucureşti, Editura “Ion Creangă”, 1985;
 • T. Kirileanu sau viaţa ca o carte – mărturii inedite. Ediţie îngrijită şi Cuvânt înainte de Constantin Bostan. Bucureşti, Editura „Eminescu”, 1985;
 • T. Kirileanu, Scrieri. Vol. I. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi indici de Constantin Bostan. Bucureşti, Minerva, 1989;
 • Făcliile Unirii (1859; povestiri pentru copii). Ilustraţii: Romeo Voinescu. Bucureşti, Editura „Ion Creangă”, 1990;
 • Ștefan, Ştefan, Domn cel Mare. Legende și tradiții istorice repovestite. Bucureşti, Junior, 1996 (ed. a II-a);
 • T. Kirileanu, Scrieri. Vol. 2. Ediţie îngrijită, note şi indici de Constantin Bostan. Bucureşti, Minerva, 1997;
 • Stephen, Stephen, Greatest King. Legends retold by Constantin Bostan. Illustrations by Vasile Olac. Translation by Stela Tinney. Bucarest, The Romanian Cultural Institute Publishing House, 2004;
 • Ștefan, Ştefan, Domn cel Mare. Legende populare şi tradiţii istorice repovestite. Ediţia a III-a, revăzută şi întregită. Copertă şi ilustraţii de Vasile Olac. Chişinău, Litera Internaţional, 2004;
 • Ștefan Vodă cel Mare şi Sfânt. Istorisiri şi cântece populare strânse la un loc de Simion T. Kirileanu, învăţător. Ediţie îngrijită, prefaţă, note şi bibliografie de Constantin Bostan. Piatra-Neamţ, Crigarux, 2004;
 • Coz Povestea muntelui cu ape minerale, parc, pârtie, schit şi telegondolă. Piatra-Neamţ, Acţiunea, 2008;
 • Piatra-Neamţ şi împrejurimi. Parfumul amintirilor, aroma evocărilor. [Pagini literare] Piatra-Neamţ, Acţiunea, 2009;
 • Sfântul Voievod Ştefan cel Mare. Cele mai frumoase legende şi istorisiri din Moldova şi Transilvania. Cuprinzând şi Tomosul de canonizare a Sfântului Ştefan cel Mare. Ediţie, note şi indice geografic de Constantin Bostan. Piatra-Neamţ, Acţiunea, 2010;
 • T. Kirileanu. Un destin sub semnul lui Creangă şi Eminescu la Palatul Regal. Piatra-Neamţ, Acţiunea, 2011;
 • Gheorghe Iacomi, Cărări în Ceahlău. Trasee, legende şi toponimie. Ediţie îngrijită de Constantin Bostan. Piatra-Neamţ, Acţiunea, 2011;
 • Traian Cicoare, Oameni, locuri şi comori spirituale din ţinutul Neamţ. Ediţie, note şi tabel cronologic de Constantin Bostan. Cuvânt înainte de Leonard Rotaru. Piatra-Neamţ, Ed. Acţiunea, 2012;
 • T. Kirileanu, Martor la istoria României (1872-1960). Jurnal şi epistolar. Ediţie îngrijită, cuvânt înainte şi indice de Constantin Bostan. Vol. I-II (1872-1918), Bucureşti, RAO, 2013;
 • T. Kirileanu, Martor la istoria României (1872-1960). Jurnal şi epistolar. Ediţie îngrijită, cuvânt înainte şi indice de Constantin Bostan. Vol. III (1919-1920), Bucureşti, RAO, 2015;
 • Legende din Ceahlău. Ilustrații: Sabina Popovici-Hanțu. Iași, Doxologia, 2015;
 • Cuza Vodă și făcliile Unirii. Ilustrații: Vasile Olac. Iași, Doxologia, 2015;
 • Trecute vieți de autori și cărți, ziare și reviste. De la romantism la proletcultism. Vol. I. Iași, Timpul, 2015;
 • De dragoste și de beton. Iași, Junimea, 2015.
 • T. Kirileanu, Martor la istoria României (1872-1960). Jurnal şi epistolar. Ediţie îngrijită, cuvânt înainte şi indice de Constantin Bostan. Vol. IV (1921-1922). Bucureşti, RAO, 2017.

 

 

Contact: bostan_bib_gtk@yahoo.com