POEZIE SI ….

Daniela ANDRONACHE

Lacrimile, mărgăritare ale suferinţei în sonetele lui Francesco Petrarca   Destinul, această forţă implacabilă ce ordonează întîmplările vieţii şi dispune de fiecare dintre noi, indiferent de origine sau rang, după bunul său plac, este cel care îi frînge inima marelui poet renascentist, Francesco Petrarca şi îi văduveşte existenţa de ceea ce îi era mai drag pe […]

POEZIE ŞI LACRIMI - primăvară 2016

POEZIE ŞI LACRIMI – primăvară 2016

Cassian Maria SPIRIDON –  Un dar al lacrimilor / 5  „Aş putea scrie poezie chiar şi în deşert, oricînd, pentru că simt în mine flori înmugurind, în orice moment” – Convorbire cu poetul italian Menotti LERRO / 10  POEME de: Gheorghe GRIGURCU (15), Ioana DIACONESCU (16), Bogdan ULMU (19), Marin IFRIM (19), Constantin DEHELEAN (21), […]

Cristina RUSU – Cartea aştrilor – „computerul ceresc” al lui Ehoh

Exploratorul scoţian James Bruce găseşte (în 1773) într-o veche mănăstire din Abisinia (Etiopia), cîteva copii intacte ale Cărţii lui Enoh. Acei călugări din deşert reproduceau cu fidelitate Cartea, din generaţie în generaţie, imediat ce copiile lor se alterau. Manuscrisul se presupune că este de la sfîrşitul secolului al IV-lea – începutul secolului al III-lea înainte […]

Constanţa NIŢĂ – „UT SCIENTIA POESIS”

În cartea sa, Filosofie şi poezie, Tudor Vianu remarca faptul că epoca modernă, din cauza unei excesive specializări, „a pierdut în mare măsură sentimentul înrudirii profunde dintre religie, filosofie şi artă, subliniind justificat „cât au de pierdut şi filosofia/ ştiinţa/ şi arta din slăbirea sentimentului unităţii lor şi cât au ele de câştigat din reactivarea […]

George POPA

Poezie şi blow-up   Friedrich Nietzsche scrie în Wille zur Macht: „Tu este mai vechi decât eu”: Prezenţa noastră este precedată întotdeauna de-o altă prezenţă. Iar Marele Tu este Demiurgul. Inspiraţi parcă de un asemenea aforism, diferiţi harnici internauţi au inventat multitudinea sit-urilor de socializare, ca şi cum şi-ar căuta un  tu pe care l-au […]

POEZIE ŞI BLOG - Toamnă 2015

POEZIE ŞI BLOG – Toamnă 2015

SUMAR Cassian Maria SPIRIDON –  Blogosfera şi lirismul / 5  „Dacă haiku este poezie, şi sunt sigur de asta, poate fi scris de orice fiinţă umană trăitoare pe pământ” dialog cu Dietmar TAUCHNER, scriitor, Viena / 8 POEME de: George POPA (15), Maria MĂNUCĂ (17), Dumitru ICHIM (22), Bogdan ULMU (26), Ion Gheorghe PRICOP (26), […]

Cristina RUSU

„Universul mă încurcă şi nu pot gîndi măcar, că poate exista ceasul, fără ceasornicar” Voltaire   Citind versurile lui Voltaire putem spune că omul şi-a dorit cunoaşterea, cît mai multă cunoaştere şi a căutat-o încă de la începutul timpurilor. Această căutare necontenită a lui Dumnezeu şi a tot ce înseamnă creaţia Sa, l-a împins pe om să […]

Constanţa NIŢĂ – ŞTIINŢA VERSULUI LA POEŢII BAROCI

Nota dominantă a stilului baroc este un cumul de procedee, ceea ce anticii numeau abundentia stili sau copia. Romul Munteanu ar denumi- o ,,retorică a excesului”[1], inspirată de acest ,,imperiu al anti- economiei”[2] care este Barocul. Figură emblematică şi energetică a unui stil caracterizat prin dilatarea matricei formale, hiperbola barocă se configurează pe axe semantice […]

George POPA

POEZIE  ŞI  ŞTIINŢĂ                                                                                      Ces mille questions                                                                                    Qui se ramifient                                                                                    N’amènent au fond                                                                                    Qu’ivresse et folie. Arthur Rimbaud   Raportul poeziei cu ştiinţa comportă două deschideri. Fie poemul se referă, are implicaţii din diverse ştiinţe pe care le numim „exacte” – matematica, în mod special geometria, fizica, […]

Dan MINOIU

Roată S-au spart cuvintele în gura ta,iubito. Lasă-le aici fărîme să-ngrămădească nedumeririle noastre şi puse pe roata olarului să ni se-arate rotunde şi peticite.   Dă focului din gură iubito alte cuvinte, demult arse şi prăfuite şi-n cana de apă cu care m-apropii să-mprăştii cenuşa neputinţelor noastre risipite aiurea.   Taină Cu linţoliul tău prăpădit […]