Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Daniela ANDRONACHE: Forţa profeţiei în poemele dramatice Manfred şi Cain ale lui George Gordon Byron

    Manfred, personajul poemului dramatic cu acelaşi titlu, scris de Byron între anii 1816-1817, ni se înfăţişează dintr-o perspectivă tulbure într-un moment de adâncă criză existenţială. Chinuit, se pare, de o vină de el ştiută, Manfred, care se află singur în faţa castelului său din Alpii superiori, convoacă în miez de  noapte „duhuri din […]

Cristina RUSU: „Cânta-voi acum iubitului Meu/ Cântarea celui iubit al Meu pentru via Mea” profeţia cînt a lui Isaia

    Literatura profetică a Vechiului Testament ne oferă date despre fenomene istorice cu semnificaţii importante. Profeţii au lăsat în scrierile lor informaţii ample despre înflorirea sau decăderea Egiptului, apariţia şi dispariţia imperiului asiro-babilonian, medo-persan, roman dar şi date despre oamenii de rînd striviţi de umbrele acestor mari imperii. Sănătate sau molimă, pace sau război, […]

Diana Dobriţa BÎLEA: Lumea închisă într-un vers

    Omul a avut dintotdeauna curiozitatea/ nevoia de a cunoaşte viitorul – al  său, al familiei, al grupului social, al lumii din care face parte – fapt pentru care profeţii au stat de cele mai multe ori la loc de cinste în viaţa lui. Istoria o consemnează pe binecunoscuta preoteasă Pythia, cea care făcea […]

Raul CONSTANTINESCU: POEZIE ORFICĂ – PROFEŢIE

  Motto: „Popoarele – milioanele de oameni din clasele de jos – n-ar ţine sute şi mii de ani la o religie, dacă ea n-ar fi poezie, şi cu atît are o religie mai multă poezie cu cît are mai mult adevăr”. (George Coşbuc: „Adevărul în artă”,1896)     Din negura timpurilor cînd omul şi-a […]

Adrian BUCURESCU – LUMINI SPRE ŢARA-MAMĂ

    La un an după Marea Unire din 1918, Lucian Blaga publica, la Sibiu, placheta de versuri „Poemele luminii”, reluată, tot în 1919, la Editura Cartea Românească, în Bucureşti. S-a dovedit un semn bun pentru ţara reîntregită, un adaos sublim la zestrea noastră spirituală, din partea Ardealului, revenit la Patria-Mamă, iar evenimentul a fost […]

Din Poezia Nordului: Daniel ONACA – Pär Lagerkvist sau peregrinul împăcat cu lumea

Din Poezia Nordului Daniel ONACA Pär Lagerkvist sau peregrinul împăcat cu lumea   Scriitorul Pär Lagerkvist (1891–1974) nu este total necunoscut cititorilor români. Câteva din celebrele sale romane, precum Piticul, Barabas ori Călăul au fost traduse în româneşte şi publicate la fosta editură Meridiane, încă de prin anii 80 (dacă nu şi mai devreme). Sunt […]

CRONICI ȘI RECENZII: IOAN HOLBAN -În casa de curat a copilăriei

    În cea mai recentă carte a sa, Copacii trec strada (Editura Junimea, 2018), George Pîrîu continuă experi­mentarea unei poezii a simţurilor care îşi transferă funcţiile pen­tru că lumea pe care o visează poetul e aceea de dincolo, dintr-o copilărie năruită în amintiri fără referenţi precişi, dar într-un contur fără greş, într-un orizont de […]

CRONICI ȘI RECENZII: IOAN HOLBAN – Pasărea albastră din amurgul reginei de caro  

  O poezie a departelui, a înaltului, scrie Gabriela Livescu în cea de-a treia sa carte de poezie, Pasărea Paradis (Editura Timpul, 2017); visul, fantasma, nălucirea, erosul, pasărea, aşteptările, cerul, cîmpia şi depărtările au, în poezia Gabrielei Livescu, culoarea albastră, în metafora obsedantă a unei cromatici care e a deschiderii orizonturilor succesive şi, deopotrivă, a […]

CRONICI ȘI RECENZII: IOAN HOLBAN -Fericirile triste ale zeilor

    Autor cunoscut prin lucrările profe­sorului de limba română de la Colegiul Naţional „C.Negruzzi”, dar şi prin proza sensibilă din Drumul regăsirii (2015), Romel Moga tipăreşte acum o carte de versuri, Secretele zeilor (Editura Vasiliana ’98, 2017), o „replică”, în poezie, a celebrelor Legende ale Olimpului, alcătuite de Al.Mitru pentru cel puţin trei generaţii […]

CRONICI ȘI RECENZII: Cristian LIVESCU – Despre simplitatea patriarhală: Ioan Ouatu

    A deprins iscusinţa repertoriului de agenţi metaforici, în stare să dea strălucire unei compuneri lirice. Susţine că are un străbunic Dosoftei, care l-a învăţat să descînte cuvintele ca pe nişte lebede, dîndu-le drumul sfioase pe albia poeziei. Mai spune că noaptea, în somn, vorbeşte cu poemele, alergînd „cu triunghiul cocorilor” spre stele! Vrea […]