Poeme de Paula ROMANESCU

 

Poeme într-un vers şi-un titlu

 

Autobiografie

Eu trec sub cerul lumii – umbră printre cuvinte.

 

Abecedar

Întâia înclinare a frunţii sub cuvânt.

 

Bătrâneţe

Să vezi cu ochii minţii, s-auzi cu inima.

 

 

Bogăţie

Să arunci în patru vânturi agoniseli de gând.

 

Credinţă

Să ştii că veşnic norul se-ntoarce la izvor.

 

Destin

Inutil orice zbucium. Facă-se voia Ta !

 

Elev

Culegător de roade ce-or înflori cândva.

 

Generozitate

Să pui viţă de vie la margine de drum.

 

Imanenţă

Ori cerşetor, ori rege, o vamă tot te-aşteaptă.

 

Iubire

Senină taină-n care pasărea-suflet cântă.

 

Înfruntare

În orice zbor căderea pândeşte răbdătoare.

 

Înserare

Un greiere-şi încearcă arcuşul printre ierbi.

 

Legendă

În podul palmei mărul îmi spune că odată…

 

Nepăsare

Galben-roşie frunza se leagănă pe ram…

 

Oracol

Având răspuns la toate, sporeşte ne-nţelesul…

 

Limită

Nu e auz să prindă în scoica lui tăcerea.

 

Lună

Liman spre care valul se zbuciumă s-ajungă.