Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Marcel MIRON

Ca la coasă lui Ioan Mihoc Ca la o coasă bună plimbarea de dimineaţă a lui Ioan Mihoc.   Prea multe buruieni răsar în brazdele de flori pe alei cuie de argint scumpe tot să păşeşti din ţeapă în strigăt?   Bucuria puţină de la capătul drumului înteţeşte focul suferinţei jertfei.   Ca la o […]

Rafila RADU

RĂZVRĂTITUL PARFUM AL FLORILOR DE CIREȘ prin fumul de scrisoare arsă rar, prinde-n aer contur palidul trecut.   miroase a mine şi a tine răzvrătitul parfum al florii de cireş închide primăvara în două inimi fără trup   tremură mîna care-a ştiut să scrie în disperare, pune, iarăşi, foc peste condiţia umană în plinul ei […]

Iulian DĂMĂCUŞ

CATRENE Încă fiind în viaţă, îi împărţiră-averea! Doar amintiri ascunse îi mai dădeau puterea… Şi cum puterea e un bun rîvnit Îi caută-amintirea… s-o pună la-mpărţit!… POVESTEA VORBII… Încîntat în miezul zilei de un rîu aşa bogat Plin de peşti ce stau pe spate şi cu burta la bronzat, Ia pescarul şi-i aruncă în găleată […]

Emil ARITON

 Schiţa poemului-giuvaer  Deşi nu am cunoscut până azi un bijutier simbolist, tânjesc a alcătui un poem-giuvaer ludic, nesufocat de fantastic.   Deocamdată, mintea mea şovăie, se îndoieşte de perspectiva sensibilei creaturi. Nu poate să-l zămislească fără o minimă recuzită de-alegorii, comparaţii, metafore.   Se-ntrezăreşte ideea că starea de reverie impune îndepărtarea de vaiete şi vâltori, […]

Leonard GAVRILIU

Sens interzis Existenţa este drum aiurea, cu severe legi de circulaţie şi mirări ce ard la orice staţie: de copaci nu-ntrezărim pădurea.   Deşi-i amiază, e-ntuneric dens şi-orbecăim cu soarele-n spinare, rătăcitori în marea căutare a ceea ce nici nu există: SENS. Ultimul discurs al lui Arthur Rimbaud Schilod de un picior, şui şi proclet, […]

Boris MARIAN

Blocul Blocul nu avea ştergător de picioare. Nici becuri. Nici familii zîmbitoare. În schimb, în faţa lui era o poartă măreaţă din fontă urmată de nişte trepte strîmbe. În locul ferestrelor erau găuri cum au oamenii cărora li s-au scos ochii. S-a auzit o armă, un zgomot de împuşcătură, un braţ frînt. O mînă neagră […]

Nicolae MAREŞ

Soarele Plîngi că soarele apune? Nu plînge! O face doar ca să răsară, S-apară altul, mereu altul s-apară. Doar ochiul nostru vede în el Acelaşi Soare. Care ne mîngîie cu ale lui raze, Aruncate în toată împărăţia-i mare, Necuprinsă. Pentru a alina odată, durerea nevăzută din lacrima ascunsă. Doamne fă ceva ca lumea să nu […]

Leo BUTNARU

Cu ochii pe ceasul din taxi Pe mine cel cu o pensie cît de cît suportabilă şi care slavă Domnului mă suportă (mulţam literaturii jurnalisticii traducerilor…) azi nu mă mai îngrijorează ceasurile din taxiuri care în tinereţe cînd vedeam ce des şi nestăvilite bat (în spaţioasa „Volga” ele ţăcăneau sonor ca mici ghilotine ale timpului) […]

Aura CHRISTI

În metru safic Nu aduce anul ce aduce sarea, nu aduce ziua ce aduce frunza, nu aduce luna ce aduce marea viului zbucium.   Nu aduce crinul ce aduce cartea, nu aduce cerbul ce aduce verbul, nu aduce viaţa ce aduce moartea în lumile vii.   Nu aduce clipa ce-aduce aripa… Totul e diferit şi […]

Adam PUSLOJIĆ

Ordin eu pot spune ceva atât de simplu   dar vă implor să nu uitaţi   Dumnezeu mereu este mult mai tânăr ca noi!   Un gând Aţi văzut vreodată un câine cum muşcă o stea   eu am văzut m-am văzut dar stau pe gânduri   sunt cânele ori totuşi sunt o stea   […]