Marcel MIRON

Ca la coasă

lui Ioan Mihoc

Ca la o coasă bună

plimbarea de dimineaţă

a lui Ioan Mihoc.

 

Prea multe buruieni

răsar în brazdele de flori

pe alei

cuie de argint

scumpe

tot să păşeşti

din ţeapă în strigăt?

 

Bucuria puţină de la capătul drumului

înteţeşte focul suferinţei jertfei.

 

Ca la o coasă bună

fîn adunat în fînare

proaspătă hrană la stîna mieilor.

 

Pas dureros

usturătoare rană

a mersului pe plante ascuţite

crestele balaurilor ameţiţi de lumină.

 

Cînd nu-i mai văd

mă cosesc pe dinlăuntru.

 

Păstor obosit

cu mioara în spate!

 

Du-mă dragă suferinţă

la coasă

pe pajiştea albastră.

 

Din nou către Athos

Am scos cărarea din inima mea

o sfoară de lumină

curcubeu către Athos.

 

Ca o furnică

printre firele de iarbă

pieptănat de culorile

altor planete.

 

Simt chemarea cosmică

scrisă în manuscrisele milenare

din cetăţile sfinte

presărate cu praf stelar.

 

Din nou către Athos

ţara în care bărbaţii bărboşi

trăiesc timpurile începuturilor creaţiei

cînd Adam avea toate coastele

iar Eva dormea în tainica tainiţă.

 

Singurul loc din lume

unde simt

că Dumnezeu mai are de creat ceva

iar eu am o coastă în plus.

 

Dor de

lui Adam Puslojic

Aduc mărturie

frunzelor

florilor din buchetele mireselor

pe care le încununez

altoire în fereastra inimii

lui Făt Frumos

daco valahul

sîrbul mut

care scrie poeme în somn.

 

Adam Puslojic

feciorul de împărat

întors din plaiul

tinereţii fără bătrîneţe.

 

Un soare pletos

apasă pe inima mea.

 

Aduceţi frigarea

babei Ilinca

să-mi treacă de foc

şi de dor.

 

 

Floare de la Athos

lui Cassian Maria Spiridon

În peştera Sfîntului Athanasie

de la Muntele Athos

o gură de piatră

mestecă molcom

măruntaiele stîncii.

 

Pe limba tivită

de viperă şuierătoare

curge vioi

undă năvalnică.

 

Din moarte

iese apa vieţii

lacrimile

smeritelor flori din piatră.

 

O palmă vie

cu iarbă crudă

deschisă spre vale.

 

Îngenuncheat

poetul

scurmă cu degetele pătate de cerneală

rugăciunile vechi

din care cresc

bulbii florilor athonite.

 

Smulge din straturile subţiri

ca obrazele veştede

ale mireselor rămase în lumea de vise

rădăcinile vieţii.

 

Plăntuţe firave

învelite în batiste de zîmbet

la buzunarul de la inimă.

 

Ca aluatul evanghelic

florile se împrăştie

prin cărţi

invitaţie blîndă

ochilor obosiţi.

 

Din cînd în cînd

poetul

îşi pipăie rana de la inimă.

 

 

O, preafrumoasă durere

pentru Marcela

O

preafrumoasă durere

balsam rănilor mele

să ardă copacul lupeş

cu ramuri înfipte adînc!

 

Dacă adorm

privind pe fereastră

leagă-mă cu aripile de ceară

ale lui Icar

şi-n zborul peste abis

trezeşte-mă

cu picătura chinezească

la tărîmul violaceu.

Te mai rog Doamne

să nu fiu vecin

cu stăpînul cel fudul al lui Lazăr

care nu vrea să rupă

zăgazul de milă.

 

Oare-i bine să reverşi norii

potopul de ape

peste iadul închipuit?

 

N-ar mai fi întunericul

întunericului

Doamne

unde numai Tu ne ştii.

 

Păstrează Părinte

iadul pe temelii

dar trimite îngerii Tăi

în timpul liber

să ne pescuiască

din lava fierbinte.

 

 

.