Nicolae MAREŞ

Soarele

Plîngi că soarele apune?

Nu plînge!

O face doar ca să răsară,

S-apară altul, mereu altul s-apară.

Doar ochiul nostru vede în el

Acelaşi Soare.

Care ne mîngîie cu ale lui raze,

Aruncate în toată împărăţia-i mare,

Necuprinsă.

Pentru a alina odată,

durerea nevăzută din lacrima ascunsă.

Doamne fă ceva

ca lumea să nu fie guvernată

de lacrimă.

 

 

Temeri

Să ai un punct

Un punct doar al tău

Cinsteşte locul din care vei fi plecat

Cîndva

Undeva.

M-am căţărat cît mai sus

În suflet cu teama

De-a nu rămîne

Pe Valea Plîngerii

Pentru totdeauna.

 

 

Ce bucurie

                                                                Lui Vlad M

Vestea rea

nu poate dura

o veşnicie.

Nu plînge!

 

Ce bucurie

că lumea

se schimbă şi fără voia ta

se schimbă întruna

L

U

M

E

A

 

 

Caut

Caut sensurile care de mine fug.

Caut sensurile care de mine se-ascund.

De mult le caut şi nu le găsesc;

Coborît-au oare în mormînt?

Nu.

Visele au rămas

Suspendate între cer şi pămînt.

Încă neobosit

pe ele doar le mai caut

doar visele îmi rămîn.

Ele puternicele

 

V

I

S

E

L

E

 

M-aş urca

M-aş urca undeva pe dealuri pe cer…

O, nu pot, nu pot, nu mai pot

În mormînt aş putea s-ajung

Mai uşor.

De fapt e locul spre care

Încet, încet mă pogor.

De-acolo n-am să mai mă scol.

Deloc.

D

E

L

O

C

!

Tu nu eşti niciodată moartă

                                                                                          Mamei

Tu nu vei fi niciodată moartă.

Degeaba ţi-ai făcut cruce din piatră.

Crucea aceea cărată din munţi în cimitirul secular.

Da, Mamă, tu n-ai greşit înlocuind

A bătrînilor crucea de salcîm din ţintirim.

Ai gîndit că prea repede ar fi putrezit.

Gîndeai cumva că nu te vom mai fi găsi?

Vrut-ai să nu orbecăim

prin cimitirul pustiu?

Ţi-ai făcut cruce din piatră.

Să fii sigură că te găsim

Şi moartă.

Ţi-o spun:

Cît voi trăi

Moartă inima Ta nu va fi niciodată!

 

Întrebare?

De ce plîng?

Plîng că nu m-am lăsat

de viaţă trăit.

Ca un bumerang

zbuciumul meu şi-al altora

s-a întors împotriva mea.

Rănile nevindecate au rămas şi azi

încrustate pe trup.

Ciopîrţit voi fi îngropat.

Dar cum să fac

Să fiu iertat?

                                               

În nimbul tău

Singur în lumina ta,

Poezie,

Mă închin Ţie.

Maică Precistă

a sufletului meu.

 

Dă-mi, Doamne, zile

s-ajung,

Să mă-ncălzesc

din nimbul chipului tău.

Adam şi Eva

Lui Ioan Nicodim

Eva e tot mai gîrbovită

Şi mai tristă.

De şarpe nu-i mai pasă.

Ştie că a dispărut de mult.

Sau poate şarpele s-a prefăcut în mit?

Mărul din mînă-i

o mărturie a păcatului rămas.

Eva îl păstrează ca pe un vechi talisman.

Ochii-i trişti sînt aţintiţi undeva,

Unde?

Spre singura fiinţă rămasă lîngă ea.

Spre Adam.

Spre cel apropiat dintre cei apropiaţi.

Tot dîrz şi statornic a rămas.

În mîna dreaptă păstrează secera,

În stînga ţine securea,

Cu care să se poată apăra şi lucra

Pe vreme bună şi pe vreme rea,

Pămîntul lăsat moştenire de Dumnezeu.

Restul sculelor le ţine pe spate.

Picioarele îi sînt ţepene ca nişte piroane,

În pămînt îngropate.

Sînt trişti Adam şi Eva că şarpele a dispărut?

Sau că ei au îmbătrînit?

Se mai gîndesc oare la copii?

Ştiu c-au devenit veşnicia pe pămînt.

Nu mai plîng.

 

Pomul vieţii

Tot mai apăsat şi mai des în mine mă-ntorc.

Din cel care odinioară o rază de soare am fost,

Doar un ecou gol şi trist a rămas.

Plinul şi preaplinul din mine s-au scurs neîncetat.

Le-am simţit cum în pămînt au intrat.

Iar din el s-a înălţat ca-n poveşti

Fratele meu

Pomul vieţii.

Iar din coroana copacului de sub tăria cerului,

toate frunzele au căzut.

Acum sînt împreună cu ele la rădăcina lui

Să-mi dorm odihna veşnică pe care o merit.

Nerăbdător aşteaptă să mă întorc

de unde am venit.

Sînt Pomul Vieţii.

 

Chip încrustat

Cînd voi uita totul

Sigur

Eu nu mai sînt Eu.

Vă rog să nu mă căutaţi

Nici pe dealuri, nici prin văi, nici pe munţi.

Să ştiţi totuşi

Că de nici unul dintre voi n-am fugit.

În paginile scrise sigur am rămas ce mi-am dorit.

Sper ca-n filele acelea să mă găsiţi încă viu.

Aşa cum an de an

Am crescut sau am scăzut.

Fără să m-ascund.

Din cap pînă în tălpi totul am lăsat la locul său,

şi în plus,

Tot ce-am gîndit sau am făcut.

Bine sau rău

Pe chipul meu s-a încrustat

Să rămînă pe veci neschimbat.