Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Mihai Eminescu – Despărţire

Să cer un semn, iubito, spre-a nu te mai uita? Te-aş cere doar pe tine, dar nu mai eşti a ta; Nu floarea vestejită din părul tău bălai, Căci singura mea rugă-i uitării să mă dai. La ce simţirea crudă a stinsului noroc Să nu se sting-asemeni, ci-n veci să stea pe loc? Tot alte […]

Prima Verba – Carmelia LEONTE

Viorel Tănase Nu numai veşnicia s-a născut la sat, ci şi fiorul liric. Ne-o dovedeşte cu asupra de măsură Viorel Tănase, care seamănă pe ogoarele patriei versuri păşuniste, cu o savoare aparte. Uneori îi reuşesc imagini memorabile (poate şi datorită faptului că eu mă bucur de o memorie bună), alteori lamentabile, dar totul este subiectiv, […]

PARODII de Lucian Perţa

MIHAI SULTANA VICOL Poem Aş fi vrut să vorbesc Numai de bine, Dar cum să vorbesc Şi mai ales pentru cine, Când cei ce vorbesc azi dispar În ceaţă, ca bietul măgar?   O,aş putea vorbi despre Dumnezeu, El poate m-ascultă, Chiar dacă-s ateu   Vorbire prea multă E astăzi în jur, E-atâta minciună Că-mi […]

Daniel DRAGOMIRESCU- Întîlnirile mele cu Cezar Ivănescu

Eram student în ultimul an, cînd Cezar Ivănescu (1941, Bîrlad – 2008, Bacău/ Bucureşti), numit de admiratorii săi Don Cezar, a coborît din cărţile sale şi a devenit, pentru mine, un om în carne şi oase, care exista pe undeva pe aproape, prin arealul meu geografic. Un coleg şi amic de-al meu îl frecventa. Amicul […]

Emanuela ILIE – O amară viaţă pe caiet…

Cel mai recent volum de proză scurtă semnat de vasluianul Corneliu Bichineţ – Viaţa pe caiet (Editura Limes, Floreşti, 2015) – decupează, cu luciditate amară şi umor dinadins contorsionat, felii de viaţă tăiate din realităţile socio-politice specifice îndeosebi României nord-estice actuale. Chiar şi schiţele care fac referire la obsesii general-umane (singurătatea, ratarea, nefericirea domestică, dorinţa […]

Mihaela LOGHIN – Condiţia omului de geniu – căutarea fiinţei

Scânteia de genialitate ca dimensiune firească a fiinţei umane, precum şi alegerea de a păşi din obişnuit în sfera cunoaşterii le surprinde lapidar şi persuasiv Nichifor Crainic atunci când afirmă că „Geniul este un dar natural”; aşadar, în ultimă instanţă, am putea îndrăzni să afirmăm că suntem atât de departe sau atât de aproape de […]

Florentina NIŢĂ – POEZIA DIASPOREI

Ca o curgere necontenită de ape   Din cartea de poezie bilingvă română-italiană Pervazul apelor/ Il davanzale dell’aqua, Editura Limes Cluj Napoca, 2015, ca şi din volumele de poezie publicate anterior de Olimpia Danci, din care amintim aici doar Un alt cer/ Un altro cielo, Ed.Macarie, Târgovişte 2007, Poemi da lontano (în limba italiană), Aletti […]

Ion Gheorghe PRICOP – Clipa vremuieşte poeme

Să clamăm că este incredibil, dar adevărat? Cum îndeobşte se spune? Mai există fapte, fenomene, pe acest pămînt şi-n această epocă, în faţa cărora să rămînem uimiţi? Poetul, mai ales el, nu are dreptul să considere un fapt banal, ca acela de a împlini o anume vîrstă, mistic şi misterios.  Atunci cînd  nu vrei să […]

Constantin STANCU – Poezia religioasă, întîlniri cu Dumnezeul din cuvinte

Maria-Daniela Pănăzan este consecventă, iubeşte poezia, iubeşte frumosul, e atentă la fenomenul literar contemporan, la profunzimea unui sentiment pe o lacrimă de înger. După o muncă pasionată, ea ne re-propune cartea Poezia religioasă românească. O istorie comentată, Sibiu: Editura CronoLogia, 2016, o panoramă a poeziei care pătrunde în fiinţa omului. Din conceptul despre poezia religioasă […]

Marius CHELARU – Privind înăluntru, la tangoul cocorilor

Nu este prima dată cînd mă întîlnesc cu numele şi cuvintele (scrise) ale domnului Radu Şerban, fie legate de creaţii ale sale, fie de vreun interviu ori vreun cuvînt ţinut în Japonia ş.a. „În metru de haiku” conţine creaţii care, scrie autorul, un atent observator al culturii şi civilizaţiei, implicit poeziei nipone, a ceea ce […]