Nicolaus OLAHUS  (1493-1568) – ELEGIA LA MORMÎNTUL LUI ERASMUS DIN ROTTERDAM

Îngrijorat călător, dacă vrei ca să ştii a cui oase

Lespedea rece de-aici le-adăposteşte, te rog:

Mersul grăbit îţi opreşte şi-ascultă a mea tînguire.

Dacă opreşti al tău pas, tu vei afla ce doreşti.

Cum socotesc, auzit-ai de dumnezeescul Erasmus,

Căci în acest univers nimeni nu fu mai vestit.

Dărăpănatul său trup odihneşte-n mormîntul acesta

Trist, însă spiritul său cu ambrozie-i hrănit.

Încă din fragezii ani el dăduse dovadă de mintea

Sa minunată la toţi oamenii cei renumiţi.

Cînd înflorita etate tînără trupu-i ajunse,

S-a arătat pe deplin geniul duhului său.

Harnica lui tinereţe neîncetatului studiu

Fu închinată, cînd el Biblia tot cerceta.

Cînd a crescut înţeleptul lui cuget şi-ajunse om matur,

În univers ca o stea fără pereche luci.

Iar cînd cu pas tremurînd îi sosi bătrîneţea, în lume

N-a mai putut încăpea geniul său strălucit.

Anii tîrzii, ce-ndeobşte slăbesc ale minţii podoabe,

Lui i-au sporit şi mai mult rodnicul minţii belşug.

Să mai înşirui pe rînd însuşirile sale alese?

Nimeni în stare nu e să le înnumere, cred.

Căci după cum biruieşte soarele stelele toate,

Astfel şi el pe ceilalţi toţi învăţaţi i-a-ntrecut.

Viaţa întreagă îi fuse atîta de neprihănită,

Că îl poţi lua însuşi tu ca fericit îndreptar.

Despre aceasta ne dau mărturii credincioase ale sale

Opere ce-au izvorît dintr-un cucernic talent.

Ele redau neclintita-i credinţă şi firea-i curată.

Chipu-i, ce parcă e viu, şi trăsăturile lui:

Ele ne-arată şi drumul cel drept înspre culmile-nalte

Ale-nstelatului cer ce-i pregătit celor buni.

Iar dacă vrei a afla de ce-nlăcrimaţi mi-s obrajii

Înrouraţi, să m-asculţi – rogu-te – încă puţin.

Cînd împăratu-nvingea pe iberi înspre soare-apune

Carol, ce este stăpîn pe universul întreg,

Iar generoasa lui soră domnea în Brabant şi în Flandra,

Ocârmuind în chip drept prin înţeleptul ei sfat,

Sta credinciosul Erasmus în oraşul ce-i zic Basilea,

Care un nume-şi luă după al său împărat.

Sufletul nostru era înfrăţit prin virtuţi şi credinţă

Ce ne-ndemnau a trăi şi a muri la un loc.

Des de-acolo despre multe lucruri primit-am aicea

Multe scrisori despre cari nu pot acum vorbi,

Însăşi regina a fost cuprinsă de-o vie-nclinare

După acest învăţat însuşi de cer înzestrat.

Ea de dorinţă ardea să-l vadă pe Erasmus

Şi să discute cu el, sacre cuvinte schimbînd,

Deci fu plăcută la toţi scrisoarea prin care pe dînsul

Îl îndemna a veni, tot stăruind ne-ncetat.

Tocmai îmi făgăduise prin multe scrisori c-o să vină

Şi mă vestea tot mereu că va porni în curînd.

Ba-mi şi scrisese cu propria-i mînă mai multe dorinţe

Ale curatului său suflet, în cîte-un răvaş.

Tocmai se pregătea să vie să-şi vadă iubita

Ţară, prietenii scumpi şi părintescul cămin,

Însă pizmaşa Lachesis a rupt urzita sortită,

Iar în mîna-i luă Atropos firul tăiat.

Iată de ce nu putu Erasmus să-şi plinească dorinţa:

Astfel Ursita a vrut, astfel a vrut Dumnezeu.

Iată de ce, sfîşiat de chinuri cumplite, tristeţii

Pradă sînt azi tocmai eu, ce pe-ntristaţi mîngîiam.

Fi-va notată c-o piatră cernită deci ziua de astăzi,

Fiindcă a lumii întregi scumpă podoabă răpi.

Scrieţi dar, ceată sfinţită a barzilor, triste distihuri,

Plîngeţi, o, Muze, iar voi, Graţii, bociţi pe cel dus,

Căci răposat-a Erasmus, de-a părinţilor noştri

Gură slăvit, a pierit gloria lumii întregi.

Ce fericit aş fi fost dacă soarta-mi dădea-ngăduinţa

Încă de vie să văd faţa amicului scump!

Ce folos însă să-mi cresc durerea prin lacrimi amare,

Cu ne-nduratele-mi mini pieptul mîhnit să-mi lovesc,

Cînd ursitoarele triste urzeala o ţes şi o taie

Deopotrivă la toţi, şi renumiţi, şi umili?

Căci neclintitele praguri a soartei nu poate să treacă

Nimeni decît cînd îi e ceasul de sorţi hotărît.

Deci, cititor, ce te îndrepţi spre mormîntul acesta, o vorbă,

Cea de pe urmă, să-i spui astfel, cu gîndul blajin:

Bunul-rămas eu pe veci îţi doresc, o, ilustre Erasmus,

Care de-acum ai trecut printre bărbaţii cereşti.

 

  1. Erasmi Hoierodavii epitaphia per clarissimos aliquod viros conscripta,

Louvain, 1537

 

Traducere din limba latină de Ştefan Bezdechi,

în ediţia Uma­nistul Nicolaus Olahus, 1968, p. 140-142.

 

[EPITAF]

Zace-n mormîntul acesta îngropat învăţatul Erasmus,

Sufletul lui îns-acum are în cer adăpost.

Lumea întreagă deplînge pierderea asta cumplită,

Îngerii însă în rai de bucurie-or sălta.

 

  1. Erasmi Roterodami epitaphia…, 1537

Traducere din limba greacă de Ştefan Bezdechi, în ei. cit., p. 92