Ion Gheorghe PRICOP

Predoslovie

Şi trase tata-n omurău–

Reverberase glonţu-n hău

Şi noi, copii ce-l însoţeam

Vedeam ca printr-un hîrb de geam

Cum umbra ceea se despică,

Cum şupurindu-se de frică,

Altom de primul se desprinde

Şi-o ia la fugă prin colinde,

Şi tata trase şi-ntr-acela

Cînd, dintr-o haină ca umbrela

Se dezlipi altreileaom:
Rămasem răstigniţi ca-n pom

Cu inima bătînd în tîmplă:

Habar n-aveam de ce se-ntîmplă

Şi tata trase şi-ntr-acel,

Şi omulpatru, tot model

Din primul, doiul, chiar şi treiul,

Cu părul său blonduţ ca teiul

Se-nfiripă în siluet:

Călca pe iarba moale-ncet

Şi tata trase-a cîta oară

Convins că fiara o doboară?…

 

Rafale-ţi trebuie să-nvingi,

Doar un minut… căci omulcinci

Ţîşni ca flacăra din patru

Şi ciufulit, cu chip mulatru

Se depărtă pe drumul mare

Cu flori de corni la cheotoare,

 

Nici vînători şi nici halice

Nu-mi mai păstrau tatăl pe-aice

În schimb dositu-sa să fie

Din omulbrun o efigíe.

 

  1. Armonii în derivă

Grosolănia pietrelor mă interzice, vraiştea petalelor

de crini după ploaie şi murmurul tău nesărat

 

după noaptea de-atingeri. Eliahor, mă pregătesc

de capitulare: plaiul armoniilor e greu de păzit

 

în neîmblînzirea hienelor; o singură margine

de lume mai este în melos; nopţile se despart

ca nişte babe în şezători adunate, gurile rele

mestecă vorbirea cea rece şi proastă;

 

Cui să-i mai ardă de ordine, de ciocnirea-ntre stele?

Zgomotele nu rezistă absenţei timpanului,

urechea exterioară se prăvăleşte peste cea interioară.

Vai, ce măcel al comunicării prin cîntece!

 

  1. Domn, Domn să cîntăm!…

Colinde de crai în ureche-mi răsună,

ale speranţei lumini

s-aprind în cătună

şi-oricare timigenean

acum, la vărsare de an,

a trecut în stare

de muc de lumînare,

umezit în seu,

gata să-l aprindă Dumnezeu.

 

He, he, de cînd voiesc să-mi fii mai aproape,

de cînd lepăd valea şi dealul îl urc

şi tot caut scările celui

de la fereastră cireş!

 

Escaladez ursoaica de pe creasta

casei şi, cu meandre de fum

din acesta

ieşinde,

urcînd,

mă încurc în desiş de amurg

Luminatei Marii ca peşcheş.

 

Şi simt cum

în rit creştinesc

necugetul Tău de prunc

şi gîndul meu, întinat, logodesc.

Depinde

de cîte umbre aleargă pe ape,

precît de vechi şi limpede leru-i

pentru ca oasele-Ţi,

în devenire,

credinţelor mele

s-adauge-o tonă cu de căinţi macarale,

prefăcîndu-mă-n mire

presuferinţelor Tale