Alfred MOMBERT  (1872-1942)

Ora amiezii

 

Tu liliac albastru să cazi peste mine

în fierbintea oră a amiezii

şi lasă-mă să fiu aproape de sufletul tău.

Inima ta bate cu teamă de adînc,

deodată îi pare totul trecător, dispreţuitor;

pămîntul negru o freacă, o mărunţeşte.

Acum cazi peste mine tu liliac albastru

şi dizolvă în parfum amarnica mîhnire.

 

Traducere din limba germană de Mircea M. POP