PRIMA VERBA

Carmelia LEONTE – PRIMA VERBA

Ionuț Davidescu Poate că adevărații poeți sunt cei care reușesc să recepteze poezia din jur. Ei nu creează nimic, ci sunt niște umile receptacule ale adevăratei poezii, înscrise în frunzele copacilor, în zborul păsărilor, într-o picătură de apă, într-un răsărit de soare… Efortul lor, deloc neglijabil, este acela de a transforma limbajul dintr-unul nonverbal într-unul […]

PRIMA VERBA – Carmelia LEONTE

Florentina Bondor Vă înţeleg timiditatea, nu şi „filozofia”. Spuneţi că nu vă interesează  părerea lumii şi aţi decis să scrieţi pentru dumneavoastră. Dar vă asigur că ideea asta nu are sens, decît în măsura în care ascunde, probabil, teama de eşec. Depăşiţi această teamă! Ar trebui să ştiţi că orice comunicare are nevoie de un […]

Carmelia LEONTE – Prima verba

Ionuţ Varvara Fericirea se învaţă. Este un gând provocat de lectura versurilor pe care mi le-aţi trimis. Mărturisesc că acestea mi-au inoculat mici doze de linişte şi bucurie… Este vorba, deci, de talent. Canalul pe care se va manifesta acest talent în viitor este greu de prevăzut. Sunteţi în faza de tatonări… duioase. Spun astfel […]

Carmelia LEONTE

Denisa LEPĂDATU Denisa Lepădatu este o fetiță foarte frumoasă și talentată, din Galați. Dacă nu și-ar fi declarat vîrsta (12 ani), mi-ar fi fost greu să o ghicesc. Cuvinte ca ”prospețime” și ”candoare” sunt previzibile din partea noastră, desigur, așa că preferăm să atragem atenția asupra naturii periculoase a precocității: cruce grea, datorie nobilă care […]

PRIMA VERBA–Carmelia LEONTE

Magdalena PETRE (Cluj) Pentru vîrsta pe care o aveți (19 ani), dovediți o maturitate extraordinară. Dați impresia că ați petrecut mai multe vieți în compania cărților, ați citit și ați înțeles lucruri la care alții visează o viață, fără să ajungă la ele. Dar sunteți prea timidă, vă trebuie mai multă încredere ca să izbîndiți. […]

Carmelia LEONTE

Adriana BĂNESCU Texte mature, impecabil ritmate, cu un simţ muzical desăvîrşit ne propune Adriana Bănescu din Ialomiţa.  Este vorba uneori de adevărate rechizitorii care pun degetul pe rana marilor adevăruri.  Alteori, sunt construcţii ascetice în viziune, dar baroce în formă,  subtile şi eterate, ipostaze ale devenirii fiinţei, contemplaţii luminoase, reverberaţii profunde, de nestăpînit, ale unei […]

P R I M A V E R B A – Carmelia LEONTE

Deocamdată, ne aflăm sub zodia neprielnică a epigonismului clasicist. Ca student la Litere, sunt sigură că veți depăși cu succes această etapă de început. Este saltul de expresie de la cultura clasică la cea modernă. Se face pe cont propriu… Există și ”chei”, repere, sfaturi, dar țin tot de un alt tip de gîndire, care […]