Archives by date

You are browsing the site archives by date.

George POPA

Către  Natură Suflu dă-mi, Orfeu, să slăvesc Natura, Peste om şi zei sfânta Deitate. A toate izvor şi-ntrupare-a unei Pururea Dharme.   Tu mi-ai făcut dar, Nobilă Putere, Marele Deschis şi aripi cât cerul, Zboru-mi săgetând, în extaz cu tine, Zările Tainei.   Văzul meu uimit sufletul tău este, Gându-mi făurar – magică oglindă Unde-n […]

„Aproape 13 ani nu am publicat nici un vers”

Interviu cu poetul RODIAN DRĂGOI născut la 1 februarie 1951 în comuna Segarcea Vale,  judeţul Teleorman   Cum era atmosfera în anii ’70 la cenaclul condus de poetul Florian Creţeanu? Pe vremea aceea se citea mult şi scriitorul era foarte preţuit. Cenaclul condus de dascălul şi poetul Florian Creţeanu îşi ţinea şedinţele săptămînal la Casa de […]

Cassian Maria SPIRIDON – Poezia, geometrie înaltă şi sfîntă

Lucian Blaga, în Laudă Domnului (1929) are un poem, Pasărea sfîntă, cu următorul moto: Întruchipată în aur de/ sculptorul C. Brâncuşi – se înţelege că-i Măiastra celui care a înălţat Coloana fără sfîrşit. Cităm doar prima strofă: „În vîntul de nimeni sfîrşit/ hieratic Orionul te binecuvîntă,/ lăcrimîndu-şi deasupra ta/ geometria înaltă şi sfîntă”. Pius Servien, […]

POEZIE ŞI GEOMETRIE – Primăvară 2015

Cassian Maria SPIRIDON – Poezia, geometrie înaltă şi sfîntă • 5 „Aproape 13 ani nu am publicat nici un vers” • 12 interviu cu poetul Rodian DRĂGOI, realizat de George ARGEŞEANU POEME de: George POPA (16), Simona Grazia DIMA (18), Simion BOGDĂNESCU (23), Bogdan ULMU (26), Nicolae SÂRBU (27), Marin IFRIM (30), Daniel LĂCĂTUŞ (32), Vasile […]