DATA NAȘTERII: 9 noiembrie 1947

 

STUDII: Facultatea de Limbi străine a Univ. București, specializarea Limbi clasice (1965-1970)

DEBUT: 1998, cu Marcus Tullius Cicero, De divinatione/ Despre divinație, Ed. Polirom (traducerea în colaborare cu G.Haja, studiu introductiv și note M.Paraschiv)

CĂRȚI PUBLICATE:

M. Tullius Cicero, De divinatione/ Despre divinaţie, ediţie bilingvă, traducere ( în colaborare cu Gabriela Haja), studiu introductiv și note, Iaşi, Ed. Polirom, 1998;

-M. Tullius Cicero, De fato/ Despre destin, ediţie bilingvă, studiu introductiv traducere, note, Iaşi, Ed. Polirom, 2000;

-Femeia în Roma antică, Iaşi, Ed. Junimea, 1999; ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Iaşi, Ed. Junimea, 2003; ediția a III-a revizuită și adăugită, Cluj, Ed. Mega, 2012;

-Documentele latine de cancelarie din Moldova (sec. XIV-XVIII). Studiu lingvistic şi stilistic, Iaşi, Ed. Junimea, 2004;

-Sextus Aurelius Victor, Liber de Caesaribus / Carte despre împărați, ediție bilingvă, traducere (studiu introductiv, note și comentarii de Nelu Zugravu), Iași, Ed.Univ. „Al.I.Cuza”, 2006;

-Lexic grec şi latin universal, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2007 (în colaborare cu Marius Alexianu şi Roxana-Gabriela Curcă);

Fontes historiae Daco-Romanae Christianitatis. Izvoare ale istoriei creștinismului românesc, (traducerea textelor din limbile latină și greacă veche în colaborare cu  Claudia Tărnăuceanu și Wilhelm Dancă), Iași, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, 2008;

-Franceso Petrarca, Antiquis illustrioribus / Către mai vestiții înaintași, ediție bilingvă, traducere, introducere, note și comentarii, Iași, Ed.Junimea, 2009;

-Pseudo-Aurelius Victor, Epitome de Caesaribus/ Epitomă despre împărați, ediție bilingvă, traducere și considerații lingvistice (studiu introductiv, note și comentarii, indice de Nelu Zugravu), Iași, Ed. Universității „Al.I. Cuza”, 2012;

M.Tullius Cicero, In L.Catilinam orationes quatuor/ Cele patru cuvântări împotriva lui L.Catilina,ediție bilingvă, coordonare de ediție, traducere, notă istorică, (în colaborare cu Claudia Tărnăuceanu, Constantin Răchită, Ionuț Constantin Mihai ), Ed. Univ.„Al.I.Cuza”, 2013;

PREMII:  Premiul Ovidiu pentru editarea culturii clasice, latine și neoromanice la Târgul Național de Carte LIBREX 2000, Iași, 10-13 mai 2000- pentru vol. M. Tullius Cicero, De divinatione/ Despre divinaţie; Diplomă și Medalia de aur la Salonul Cărții Românești, în cadrul manifestării European Week in Iași, 4-10 mai 2009- pentru vol. Lexic grec și latin universal.