Date personale

Data şi locul naşterii: 01.05.1958, Bereşti, jud. Galaţi, România.

Vârsta: 66 ani (2024)

Telefon: 0753036883

E-mail:  mardare.valeriu@yahoo.com

 

Studii liceale: Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” (clasa a IX-a);

Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” (clasele X-XII) – Iaşi

Studii universitare

1981-1985: Universitatea „Al. I. Cuza” – Iaşi, Facultatea de Filologie (Litere) – Secţia/Specialităţile Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura rusă

1981-1984: Universitatea „Al. I. Cuza” – Iaşi, Seminarul de Neogreacă – Studii de neogreacă

Studii postuniversitare de limba neogreacă

1994 (ianuarie–septembrie): Universitatea din Ioannina – Cursuri de limba neogreacă, istorie şi civilizaţie, ca bursier al Fundaţiei de Stat pentru Burse (din Grecia) – ΙΚΥ.

Titluri ştiinţifice: În februarie 2005 mi-am susţinut în şedinţă publică teza de doctorat,  la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, obţinând titlul de Doctor în Filologie.

Activitate profesională:

În învăţământul liceal am predat limbile franceză și rusă, și limba neogreacă (1990-1993) la Comunitatea Elenă din Iaşi și în liceele unde am lucrat ca titular. Ca lector (colaborator), am predat limba neogreacă la Universitatea „Al. I. Cuza” (Centrul de Studii Egeo-Mediteranene) și Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi (2011-2024). Am colaborat, de asemenea, cu Lectoratul de Neogreacă de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi. La acestea s-a adăugat și activitatea de cercetare, colaborând cu Centrul de Limbă Greacă din Salonic (cu tema Literatura neogreacă tradusă în România şi Republica Moldova), iar în plan didactic am publicat lucrări ştiinţifice proprii (în volume şi periodice: dicţionare român-neogrec, metode de predare a limbii greceşti moderne, ghiduri de conversaţie, comunicări, articole ş.a.)

 

Activitatea literară

Primele poeme proprii şi primele traduceri literare (din Pierre de Ronsard şi Evghenii Dolmatovski) au văzut lumina tiparului în revista „PRIMII PAŞI” (1976, anul IX, nr.15, 1977, anul X, nr.16) a Liceului „Emil Racoviţă” din Iaşi. Ca traducător de literatură neogreacă, am debutat în revista studenţească „DIALOG” (aprilie 1985), cu poemul Balada dragostei de Gheorghios Vafopoulos. Până în prezent, am tradus peste 43 de poeţi şi prozatori greci şi ciprioţi.

În prezent sunt scriitor (cu volume de proză și poezie) şi traducător de literatură neogreacă, membru al Uniunii Scriitorilor din România (din iunie 2004). Am colaborat cu diverse reviste literare precum „Cronica Veche”, „Cronica”, „Convorbiri Literare”, „Dacia Literară”, „Tomis” ş.a., unde am publicat de-a lungul anilor articole şi alte materiale privind limba, literatura şi civilizaţia neogreacă.

 

Premii

Premiul Fundaţiei Academice „Kostas şi Eleni Uranis”, din partea Asociaţiei Traducătorilor de Literatură – Atena, 17.03.2004, pentru traducerea în limba română a operelor lui Kostas Uranis (poezie şi proză).

Premiul Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași (2020), pentru romanul „Limanul Tăcerii”, Editura Princeps Multimedia, Iaşi, 2019.

Premiul Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași (2023), pentru romanul „Romancierul”, Editura Cervantes, Iaşi, 2022.

Premiul al II-lea, la Concursul de Editură, organizat de Editura „Inspirescu” – București, 2021, pentru volumul „Clepsidra cu nisipuri reînviate”, Editura „Inspirescu”, București, 2021.

Diplome

Diploma de Excelenţă – 2008, Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România.

Diploma de Onoare – 1996, Asociaţia Literar-Artistică din Corint/Grecia.

Distincţii

Distincția de onoare, din partea Asociaţiei Scriitorilor din Epir, pentru traducerea operelor poetice ale Iotei Partheniou – 2018, 24 aprilie, Ioannina/Grecia.

 

Cărți publicate

1.a. Opere literare proprii, în volume de autor

 • Poezii ianniote / Γιαννιώτικα ποιήματα, volum editat de Uniunea Elenă din România, Bucureşti, 2001 (plachetă bilingvă)
 • Înnegurare. Povestiri aproape uitate, Editura Junimea, Iaşi, 2018
 • Limanul tăcerii (Roman), Editura Princeps Multimedia, Iaşi, 2019
 • În inima azurului (Roman), Editura Princeps Multimedia, Iaşi, 2020
 • Privirile Elpidei. Poeme, Editura Princeps Multimedia, Iaşi, 2021
 • Clepsidra cu nisipuri reînviate. Povestiri, Editura Inspirescu, Colecția „Cele mai frumoase proze”, București, 2021
 • Romancierul (roman), Editura Cervantes, Colecția „Colecția Romanul sec. XXI”, București, 2022

 

1.b. Opere literare proprii, în volume colective

 • Străluminânda-ntunecare, Alături iar, Căutătura ta, Primăvăratică romanță (Poeme), în volumul Antologie de poezie. Poeți, membri ai Filialei Iași a UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, Editura Timpul, Iași, 2023, pp. 213-215
 • Înfioratele-amintiri din zori (Povestire), în volumul Antologie de proză. Prozatori, membri ai Filialei Iași a UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, Editura Timpul, Iași, 2023, pp. 114-116
 • Drumul spre satul ascuns din păduri (Povestire), în volumul Zătreni, file de legendă. Antologie, vol.5, Editura FRANCO, Brezoi, 2023, pp. 175-183

 

2.a. Traduceri literare (din neogreacă în română), în volume cu traducător unic

 • *** Mică antologie de poezie neogreacă, Editura „CERVANTES”, București, 2024
 • Iota PARTHENIOU, Poeme / Ποιήματα, Editura Omonia, Bucureşti, 2015 (Ediţie bilingvă/Δίγλωσση έκδοση), cuvânt-înainte: Apostolos G. Papaioannou, postfaţă: Andres Rados
 • Gheorghios VAFOPOULOS, Poeme / Ποιήματα, Omonia, Bucureşti, 2004 (Ediţie bilingvă/Δίγλωσση έκδοση)
 • Kostas ASIMAKOPOULOS, Râul Ciocârliilor (Roman), Meronia, Bucureşti, 2003
 • Ivi MELEAGROU, Mediterana de Răsărit (Roman), Editura Omonia, Bucureşti, 2002
 • Kostis PALAMAS, Opere alese (traducerea poemelor: Valeriu Mardare pp. 25-136), traducerea prozei: Elena Lazăr şi Maria Marinescu-Himu pp. 137-179)
 • Kostas URANIS, Poeme / Ποιήματα (Ediţie bilingvă/Δίγλωσση έκδοση), Editura Omonia, Colecţia Biblioteca de Literatură Neoelenă, Bucureşti, 2003
 • Kostas URANIS, De la Atlantic la Marea Neagră (Note de călătorie), Editura Omonia, Colecţia Biblioteca de Literatură Neoelenă, Bucureşti, 1999
 • Nasos VAYENAS, Ode Barbare / Βάρβαρες Ωδές (Ediţie bilingvă/Δίγλωσση έκδοση), Editura Omonia, Colecţia Biblioteca de Literatură Neoelenă, Bucureşti, 2001
 • Nasos VAYENAS, Despre poezie (Eseuri şi aforisme), Editura Corson, Iaşi, 1999
 • Margarita FRONIMADI-MATATSI, Aleşii (Poezii) / Οι αιρετοί (Ποιήματα), Ediţie bilingvă / Δίγλωσση έκδοση, Editura Smirniotaki, Atena, 1996

 

            2.b. Traduceri literare (din neogreacă în română) în volume, în colaborare

 • Andreas RADOS, Fascinaţia Greciei în reviste de cultură din România, Editura Princeps, Iaşi, 2017
 • Prodromos H. MARKOGLOU, Versuri şi proze, Editura Princeps, Iaşi, 2011 (traduceri în colaborare cu Andreas Rados)
 • Andreas RADOS, Valeriu MARDARE (coordonatori), Spiritul elenSinteze europene la revista CRONICA, Editura Cronica, Iaşi, 2008 (Antologie) / Το ελληνικό πνεύμαΕυρωπαϊκές συνθέσεις, Εκδόσεις Cronica, Ιάσι, 2008 (Ανθολογία)
 • E.N. MOSHOS, Neliniştea metafizică în opera lui Kostis Palamas (Eseu critic), Editura , Editura Omonia, Bucureşti, 2001 (Traducerea versurilor: Valeriu Mardare, traducerea studiului: Mihai Ţipău)

2.c. Traduceri literare (din neogreacă în română), în volume colective

 • *** Metamorfoze lirice (Microantologie de poezie armeană, ebraică, elenă, italiană, rromă, rusă, ucrainenană, arabă, franceză), Editura Ars Longa, Iaşi, 2020
 • *** HAEMUS – O ANTOLOGIE DE POEZIE BALCANICĂ / ΑΙΜΟΣΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, Prietenii Revistei „Anti”, Atena, 2007
 • * * * Zăvorăşte, Grecie, în inima ta, Junimea, Iaşi, 2005 (Antologie poetică / Ποιητική ανθολογία, traduceri de Andreas Rados, Marin Sorescu, Leonida Maniu, Ioanid Romanescu, Valeriu Mardare, Ovidiu Mardare)
 • * * * Eseul elen (Antologie, traduceri de Elena Lazăr, Cristina Băcanu, Nicolae Himu), Editura Omonia, Bucureşti, 1998 – Το ελληνικό δοκίμιο (Ανθολογία), Εκδόσεις Omonia, Βουκουρέστι, 1998
 • * * * Suflet cipriot (Antologia nuvelei cipriote, traduceri de Cristina Băcanu, Dorina Chisăliţă Talaz, Cristina Hristodoulou, Olga Cicanci, NIcolae Himu, Elena Lazăr, Dumitru Nicolae, Eleftheria Preda, Florian Unchiaşu), Editura Omonia, Bucureşti, 1997

 

 1. Bibliografii ale literaturii neogreceşti, în volume
 • Elena LAZĂR (în colaborare cu Valeriu Mardare şi Maria Rafailă), Literatura Neoelenă în România (1837-2005). O bibliografie, Editura Omonia, Bucureşti, 2005