Ioan Alexandru Tofan (n. 2 iunie 1979, Iași) este prof. univ. dr. în cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Predă cursuri de Filosofie Românească, Istoria și Filosofia Religiei, Hermeneutică radicală, Metodologie filosofică.

Este interesat de filosofia contemporană, întâlnirea dintre teologie și filosofie, teoria critică timpurie (Walter Benjamin). Lucrarea sa de doctorat, susținută în 2007, are ca temă filosofia religiei în scrierile hegeliene târzii.

A debutat ca student în Convorbiri literare unde, timp de câțiva ani, a scris cu regularitate în secțiunea „Cartea de religie”. În aceeași perioadă a publicat articole științifice în Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Filosofie, Hermeneia, Cultura.

În prezent publică cu regularitate în Dilema veche, Convorbiri literare, Scriptor, Ziarul de Iași. Pe lângă articolele din presa culturală mai publică în volume și reviste științifice din țară și străinătate studii filosofice și perspective hermeneutice asupra autorilor contemporani precum André Scrima, Michel de Certeau, Walter Benjamin sau Michel Henry.

Cărți:

  1.  André Scrima, un „gentleman creștin”. Portret biografic, Humanitas, București, 2021

Recenzii:

„Lumini și umbre pe chipul văzut al lui Andrei Scrima”, de Constantin Gherasim, în Ateneu, nr. 626, 2021

„Taina întâlnirii interioare”, de Bogdan Mihai Mandache, în Convorbiri literare, nr. 9, 2021

„André Scrima: o poveste a itineranței spirituale” de Florin Crîșmăreanu, în Convorbiri literare, nr. 9, 2021

„Prelatul itinerant” de Alexandru Ruja, în Orizont, nr. 7, 2021

„Un erudit teolog” de Constantin Gherasim, în Ateneu, nr. 623-624, 2021

  • Omul lăuntric. André Scrima și fizionomia experienței spirituale, Humanitas, București, 2019

Recenzii:

„Omul lăuntric-omul cu (anumite) însușiri” de Simona Preda, în România literară, nr. 14, 2020

„André Scrima: urma și transparența” de Bogdan Tătaru-Cazaban în Dilema veche, 14-20 noiembrie 2019

  • Mistică și lume cotidiană. Michel de Certeau,Humanitas, București, 2017 (EBOOK); Ediția a II-a (PRINT): Experiență spirituală și lume cotidiană. Michel de Certeau, Editura Eikon, București, 2018

Recenzii:

„Spiritual Experience and the Everyday World. Michel de Certeau-Review” de Viorella Manolache în Romanian Review of Political Sciences and International Relations XVI/1, 2019

„De la nebunii întru Hristos la flaneurii timpurilor din urmă” de Florin Crîșmăreanu, în Convorbiri literare, octombrie 2018

  • Cuvinte, lucruri, imagini. Teorie critică la Walter Benjamin şi Theodor W. Adorno, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2014

Recenzie:

„Din nou despre cartea de filosofie”, de Ștefan Afloroaei, în Timpul, 192, martie 2015

  • City Lights. Despre experiență la Walter Benjamin,Humanitas, București, 2014

Recenzii:

„Orașul ca loc al filosofiei”, de Arthur Suciu, în Convorbiri literare, iulie 2016

„Minirecenzie”, de Lorin Ghiman, în Vatra, Sibiu, martie 2015

 „Așa un hoinar: despre metropolă și sens”, de Alexander Baumgarten, în România literară, 18/25 aprilie 2014  

  • Logica și filosofia religiei. O re-lectură a prelegerilor hegeliene,Editura Academiei Române, București, 2010

În prezent, lucrează la o carte de eseuri despre problema medierii în filosofie și teologie și pregătește o serie de studii și articole despre Marin Tarangul.

Premii și distincții:

2021: Premiul „Dumitru Stăniloae” al Academiei Române

2014: Diploma „Iuventas Scientiae” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Membru în comitetele editoriale ale revistelor de specialitate:

1.         Membru în comitetul redacțional al revistei Meta. Research in Hermeneutics, Phenomenology and Practical Philosophy, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

2.         Membru în comitetul redacțional al revistei Hermeneia. Journal of Hermeneutics, Art Theory and Criticism, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

3.         Membru în comitetul redacțional al revistei European Journal of Science and Theology, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași

4.         Membru în comitetul redacțional al revistei Science & Philosophy – Journal of Epistemology, Science and Philosophy, Accademia Piceno Aprutina dei Velati, Teramo, Italia

5.         Membru în comitetul redacțional al revistei Journal for the Study of Religions and Ideologies, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj, Romania

Date de contact:

atofanro@yahoo.com