Pseudonim literar: Liviu P. Morariu, Olvian Radovici;

Născut la 6. VII. 1950, în com. Dornesti, jud. Suceava, România;

Domiciliul: Str. Mestecănis nr. 7, Comuna Valea Lupului, jud. Iasi

Date personale:
– Părintii: Vasile Papuc, impiegat de miscare CFR; Aurelia, născută Rodinciuc, casnică;
– Studii: Scoala generală si Liceul nr. 2 Rădăuti, jud. Suceava – 1957-1969; Facultatea de Filologie, sectia engleză-română, a Universitătii „Al.I. Cuza” Iasi – 1969-1973;
– Functii: profesor la scolile generale din com. Gherăseni, jud. Buzău (1974-1975), Iasi (1975-1976), com. Focuri, jud. Iasi (1976-1984); bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iasi (1984-1992), sef de serviciu la BCU Iasi (din 1992);
– Doctorat: Doctor în Filologie cum laude, titlul tezei: Leca Morariu. Viata si opera. Studiu monografic, Universitatea „Al.I. Cuza” Iasi, 2002;

Debut absolut: „Lumina”, rev. Liceului nr. 2 din Rădăuti, 1967-1969, apoi în „Alma Mater”, Iasi, An. III, 1971, nr. 8-9 (16-17), p. 12;

Opera tipărită:
– Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”. Monografie, Iasi, 1989 (în colab. cu Nicoleta Popescu si Radu Tătărucă);
– Biblioteca editiilor Mihai Eminescu românesti si străine (1889-1989), Oradea, 1989, 62 p. (în colab. cu Constantin Mălinas);
– Frânturi de cultură bucovineană, postfată de Dan Mănucă, Ed. Safir, Iasi, 1997, 150 p.;
Caragiale în Iasii Junimii, Ed. Timpul, Iasi, 2002 (în colab.); Marginalii junimiste, Ed. Timpul, Iasi, 2003, 245 p.;
– Leca Morariu. Studiu monografic, Ed. Timpul, Iasi, 2004, 308 p.;
– Societari junimisti în documente, Princeps Edit, Iasi, 2006, 385 p., ed. a II-a, revăzută si adăugită, Ed. „Convorbiri literare”, Iasi, 2008, 362 p.

Traduceri din literatura universală în volum:
Francis Scott Fitzgerald, Visuri de iarnă si alte povestiri, Edit. Moldova, Iasi, 1992, 176 p. (trad., prefată si tabel cronologic);
Edgar Wallace, Conturi lichidate, Ed. Moldova, Iasi, 1992, 142 p.;
Marion Smith Collins, Surâzând din nou, Edit. Dora Press, Iasi, 1994, 200 p. (semnată Liviu P. Morariu);
Iris Johansen, Un colt de paradis, Ed. Loreley, Iasi, 1994, 176 p.;
Alfred de Musset, Gamiani sau noaptea plăcerilor, Ed. Institutului European, Iasi, 1995, 120 p.; Jacques Bergier, Cărtile blestemate, Ed. Moldova, Iasi, 1995, 186 p.;
Georges Barbarin, Secretul Marii Piramide, Ed. Moldova, Iasi, 1997, 161 p. (Ed. II – Princeps Edit, Iasi, 2007, 176 p.);
James M. Buchanan, Limitele libertătii, Ed. Institutul European, Iasi, 1997, 286 p.;
Jean Delumeau, Păcatul si frica, vol. II, Ed. Polirom, Iasi, 1998, cap. 11-14 (în colab.);
Chantal Delsol, Michel Maslowski, Joanna Nowicki (ed.), Mituri si simboluri politice în Europa Centrală, Ed. Cartier, Chisinău, 2003, 596 p.;
Robert Muchembled, Pătimiri ale femeilor în vremea reginei Margot 1553-1615, Ed. Cartier, Chisinău, 2004, 316 p.;
Jean Lacouture, Stendhal: fericirea rătăcitoare, Ed. Cartier, Chisinău, 2005;
Jean Piaget, Bärbel Inhelder, Psihologia copilului, Ed. Cartier, Chisinău, 2005, 160 p.;
Robert Muchembled, Orgasmul si Occidentul. O istorie a plăcerii din secolul al XVI-lea până în zilele noastre, Ed. Cartier, Chisinău, 2006, 468 p.;
Marguerite Duras, Extazul Lolei V. Stein, Ed. Cartier, Chisinău, 2006, 144 p.;
Romain Gary, Dincolo de limita aceasta biletul îsi pierde valabilitatea, Ed. Cartier, Chisinău, 2007, 188 p.;
Romain Gary, Himere, Ed. Cartier, Chisinău, 2007, 396 p.

Editii îngrijite:
Nicolae Breban, Opere 3, Animale bolnave, Edit. Canova, Iasi, 1992 (aparat critic, bibliografie selectivă si opinii critice despre roman);
Mircea Streinul, Lupul din Tara Hutulilor, Edit. Hyperion-Chisinău si Ro-Basarabia-Bucovina Press-Rădăuti, 1995 (postfată);
Teodor Burada, Testamentul meu, Edit. Cronica, Iasi, 1998 (ed. îngrijită, postfată, indice si glosar, în colab. cu Vasile Pop-Luca);
Bucovina în reportaje de epocă, Ed. Alfa, Iasi, 2000 (în colab. cu Doina Papuc);
Leca Morariu, Hoinar, Ed. Alfa, Iasi, 2000 (ed. îngr. si prefată);
Discursuri parlamentare junimiste (V. Alecsandri, N. Gane, I. Negruzzi, V. Pogor), Ed. Timpul, Iasi, 2000;
Ion I. Nistor, Amintiri bucovinene din vremea Unirii (ed. îngr. si prefată, în colab. cu Doina Papuc);
Costache Conachi, Visul amoriului, Ed. Timpul, Iasi, 2000 (tabel bio-bibliografic, în colab. cu Emil Iordache si Lucian Vasiliu);
Leca Morariu, Viată, Ed. Alfa, Iasi, 2001 (ed. îngr. si prefată);
Leca Morariu, Eminescu. Note pentru o monografie, Ed. Timpul, Iasi, 2001 (ed. îngr., pref. si bibliografie);
Ioan Artemie Anderco, Jurnal (1876), Ed. Alfa, Iasi, 2001 (ed. îngr. si pref.);
Leca Morariu, Pe urmele lui Creangă si Drumuri oltene, Ed. Timpul, Iasi, 2004 (ed. îngr., note si cuvânt înainte), 250 p.;
Dimitrie Gall, Jurnal de prizonierat, Ed. Alfa, Iasi, 2005, 150 p. (ed.îngr. si cuvânt înainte, în colab. cu Vasile Pop-Luca);
Costache Papuc, Dascăl pe valea Ozanei, Ed. Princeps Edit, Iasi, 2005, 246 p. (ed. îngr. si cuvânt introductiv);
Bucovina în scrieri de epocă, Ed. Alfa, Iasi, 2005, 250 p. (antologie, argument si indice de localităti, în colab. cu Doina Papuc);
M. Kogălniceanu, C. Negruzzi, 200 de retete cercate de bucătărie românească si alte trebi gospodăresti, Ed. Timpul, Iasi, 2005, 250 p. (prefată, în colab. cu Lucian Vasiliu si Bogdan Ulmu);
Leca Morariu, Ion Creangă, studii si note critice, Ed. Princeps Edit, Iasi, 2008, 302 p. (antologie si postfată);
G. Vâlsan, Pământul românesc si frumusetile lui, Edict Production, Iasi, 2008, 276 p. (ed.îngr., postfată si notă asupra editiei);
Bucovina în relatări de epocă, Ed. „Convorbiri literare”, Iasi, 2009, 350 p. (antologie si argument, în colab. cu Doina Papuc);
Bucovina în consemnări de epocă, Ed. Alfa, Iasi, 2009, 254 p. (antologie si argument, în colab. cu Doina Papuc);
Convorbiri literare. Corpus de texte ilustrative, vol. I, partea I, 1867-1900, Ed. „Convorbiri literare”, Iasi, 2009, 502 p. (în colab. cu Antonio Patras si Cassian Maria Spiridon);
Leca Morariu, Scrieri istorico-literare, Ed. „Convorbiri literare”, Iasi, 2009, 370 p. (editie îngrijită si cuvânt înainte).

Colaborări, altele:

Colaborări la reviste si ziare: „Lumina” (Rădăuti), „Alma Mater”, „Convorbiri literare”, „Dacia literară”, „Cronica”, „Timpul”, „Poezia”, „Revista română”, „Moldova”, „Steaua”, „Bucovina literară”, „Cele trei Crisuri”, „Crisana”, „Porto-Franco” (Galati), „Familia română” (Oradea), „Iconar” (Rădăuti), „Continent” (Suceava), „Hyperion” (Botosani), „Scriptum” (Suceava), „Kitej-grad”, „Evenimentul”, „Monitorul de Suceava”, „Zori noi”, „Miorita” (Cîmpulung-Bucovina), „Analele Bucovinei” (Rădăuti), „Biblioteca si cercetarea” (Cluj-Napoca), „Memoria ethnologica” (Baia Mare), „Basarabia” (R. Moldova – Chisinău), „Limba română” (R. Moldova – Chisinău), „Curierul” (R. Moldova – Chisinău), “Origini/Romanian Roots” (S.U.A. – New York) s.a.;

Editor de volume colective:
Biblioteca universitară între traditie si devenire, coord. Cornelia Mâtă, BCU Iasi, 1988; Biblioteca si perenitatea culturii românesti, coord. Cornelia Mâtă, BCU Iasi, 1990 – la ambele volume si redactor;

Referinte critice (selectiv):
În volume: Dictionar general al literaturii române, vol. 5, Ed. Univers Enciclopedic, 2006, p. 83-84; Satco, E. si Pânzar, I, Dictionar de literatură. Bucovina, Suceava, 1993, p. 170; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. II, Suceava, 2004, p. 172; Irina Petras, Panorama criticii literare românesti. Dictionar ilustrat, 1950-2000, Casa Cărtii de Stiintă, Cluj, 2001, p. 489; Gh. Giurcă, Restituiri, în vol. Împotriva lui Cronos, Suceava, 2000, p. 80-82; Ilie Dan, O nouă carte despre Eminescu, în vol. Popas printre oameni si cărti, Ed. Vasiliana’98, 2004, p. 113-115; Ilie Dan, Remember junimist, în Idem, p. 136-138; Ion Popescu-Sireteanu, Liviu Papuc, în vol. Bucovina. Oameni si cărti, Ed. Augusta, Timisoara, 2005, p. 314-320; Constantin Cublesan, Cazul Petrino (Liviu Papuc), în vol. Eminescu în privirile criticii, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2005, p. 33-40; Paul Aretzu, Marginalii junimiste, în vol. Scara din bibliotecă, Ed. Ideea Europeană, 2007, p. 217-223; Ilie Dan, Leca Morariu, călător, în vol. Retrospectivă si perspectivă, Vasiliana’98, 2007, p. 271-273; Ilie Dan, Prima monografie „Leca Morariu”, în idem, p. 274-276; Ilie Dan, Drumuri si popasuri în Bucovina, în idem, p. 277-279; Constantin Cublesan, Note pentru o monografie (Leca Morariu), în vol. Eminescu în comentarii critice, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2008, p. 162-168; Gh. Giurcă, Liviu Papuc – Marginalii junimiste, în vol. Secvente cultural-literare bucovinene, Ed. Musatinii, Suceava, 2008, p. 105-108.
În periodice: Dan Mănucă, Trepte spre sinteză, în „Bucovina literară”, nr. 4-7, 1997; Florin Faifer, Popasuri în Tara Fagilor, în „Dacia literară”, nr. 27, 1997; Mircea A. Diaconu, Generozitatea istoricului literar, în „Crai nou”, nr. 1885, 1997; Mihai Iacobescu, Unitate în diversitate, în „Crai nou”, nr. 2147, 1998; Simion Bărbulescu, Publicistica literară ca vocatie, în „Contemporanul”, nr. 14, 2000; Corneliu Stefanache, O carte despre Bucovina, în „Evenimentul”, nr. 1752, 1997; George Bădărău, Amănunte esentiale, în „Convorbiri literare”, nr. 8, 1997; Corneliu Stefanache, Un testament care ne trage de mânecă, în „Evenimentul”, 25 nov. 1999; Ilie Dan, Valorizarea unui manuscris, în „Cronica”, nr. 4, 1999; Liviu Antonesei, Un excelent traducător, în „Monitorul”, nr. 1237, 1995; Mircea A. Diaconu, Leca Morariu, într-o imagine, în “Adevărul literar si artistic”, nr. 754, 2005;

Premii literare: în 1990 – Premiul „M. Samarineanu” al revistei „Familia” din Oradea, pentru volumul Biblioteca editiilor Eminescu românesti si străine (1889-1989); în 1998 – Premiul Fundatiei Culturale a Bucovinei de la Suceava, pentru volumul Frînturi de cultură bucovineană; în 1999 – Premiul Societătii Scriitorilor Bucovineni, pentru volumul T. Burada, Testamentul meu; în 2005 – Premiul Fundatiei Culturale a Bucovinei de la Suceava, pentru volumul Leca Morariu. Studiu monografic; în 2007 – Premiul pentru critică si istorie literară al Filialei Iasi a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2006, pentru Societari junimisti în documente; în 2009 – Premiul pentru istorie literară al Fundatiei Culturale a Bucovinei, pentru vol. Ion Creangă. Studii si note critice.

Apartenenta la organizatii profesionale:
Membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 1998), al Societătii Scriitorilor Bucovineni, al ASTRA-Iasi, al Institutului Român de Genealogie si Heraldică „Sever Zotta”, al Societătii pentru Cultura si Literatura Română în Bucovina (presedinte al Filialei Iasi), al Societătii Culturale „Junimea’90” (Iasi), al Asociatiei Române de Ex-Libris, al Asociatiei Bibliotecarilor din Învătământ din România;

 

Altele: redactor la rev. „Convorbiri literare” (din 1998) si „Poezia”, redactor sef la „Revista română” (din 2006), fost redactor sef adj. la rev. „Alma Mater” (1972-1973), fost redactor sef la rev. „Iconar” – Rădăuti (1995), fost secretar general de redactie la rev. „Poezia” – Iasi.

 

tel.       434933
0747038610;

la serviciu: Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Str. Păcurari nr. 4,  Iasi, tel. 264245, fax. 261796,
Email: liviu@bcu-iasi.ro;