Licenţiat al Facultăţii de Limba şi Literatura Română – Universitatea Bucureşti, 1970 şi al Facultăţii de Istorie-Filozofie – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 1978, profesor, Doctor în filologie cu distincţia Magna cum laude, al Universităţii Bucureşti, 2005. Definitivatul în învăţământ, 1973; gradul II, media 10, şef de promoţie în 1979; gradul I, media 10, în 1981, cu lucrarea publicată la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Aspecte ortografice controversate, 1986, în care a fundamentat ştiinţific reconsiderarea omofoniilor în ortografia limbii române; introducând concepte noi, din perspectivă ortografică: pleonasmul ortografic, contradicţia în adaos ortografică, pedantismul, hipercorectitudinea, contaminarea, analogia improprie ş.a. Este primul teoretician al figurilor de stil: arhaismul ortografic, echivocul ortografic: Noutăţi în ortografie, Editura „Procion”, 1995. Este primul cercetător în domeniu care abordează temele noi: importanţa epistemologică a ortografiei, valoarea ei stilistică: Cuvinte cu dificultate de scriere în limba română, vol. I, II, Editura Geneze, 1992. Analist al inovaţiilor lexicale: De la chioşcari la vesternizare, Mic dicţionar de termeni actuali, Editura Humanitas, 1993. Contribuţii importante în domeniul cultivării limbii române: Greşeli de exprimare, vol. I, Editura Steaua Procion, 1999; Greşeli de exprimare, vol. II, Editura Steaua Procion, 2000. Autor de monografii originale: Pleonasmul în limba română, Editura All, 2006; Contradicţia în adaos, Editura Vox, 2006; Degradarea unităţilor frazeologice în limba română, Editura Vox, 2006; Dicţionar explicativ de pleonasme efectiv, Editura All 2006; Dicţionar de contradicţii în adaos efective, Editura Vox 2006; alte dicționare: Dicţionar explicativ de folosire improprie a termenilor, Editura SHIC, 2008, Dinamica actuală a limbii române, Editura S.A.I.S., 2008; Dicţionar de cuvinte şi sensuri noi, Editura S.A.I.S., 2009; Dicţionar explicativ de forme şi sensuri greşite ale unor expresii şi locuţiuni consacrate, Editura S.A.I.S. 2009; Contradicţii în exprimare, Editura S.AI.S. 2009; Ortografia rațională a limbii române, Editura RAWEXComs 2016. Cărţi de critică şi teoria literaturii: Fascinaţia numelui. Studiu al creaţiei lexico-semantice şi stilistice, Editura S.A.I.S. 2009; Pentru o lectură adevărată şi o percepere corectă a temei, Editura Bibliotheca 2014; Portretul la criticii literari români, Editura RAWEXComs 2015; Structura variată, natura expresivă şi valoarea artistică a pamfletului, Editura RAWEXCOMS, 2015 şi volumul: Noutăţi stilistice, editura Rawex Coms, 2015. În anul 2014 a publicat volumele de versuri: Pe Rio Costa (balade erotice); Cântece de logodnă şi Rugi şi porunci, toate în Editua Bibliotheca- Târgoviște. Este membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România, 1989; vicepreşedinte al Societăţii Naţionale «Lupta pentru Pace prin Cultură». Deţinător al Gradaţiei de merit 1998, 2005–2006 . . A fost membru al Comisiei Naţionale de Limba şi Literatura Română, 1993 şi membru al Grupului de lucru pentru elaborarea Curriculum-ului de Limba şi Literatura Română pentru învăţământul liceal, din cadrul Consiliului Naţional pentru Curriculum şi Pregătirea profesorilor în colaborare cu Banca Naţională, 1998. A fost autorul unic al itemilor care au fost folosiţi la nivel naţional pentru testarea candidaţilor înscrişi la Concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general şi de inspector şcolar general-adjunct în judeţe şi Capitală, 1997, 1998. Cărţile tipărite, semnate de profesor sunt cuprinse în bibliografiile academice ale unor personalităţi filologice: Mioara Avram, Theodor Hristea, G. Pruteanu, N. Mihăescu, Florica Dimitrescu. Creaţiile profesorului au fost comentate în articole, studii şi cărţi de către specialişti de excepţie în domeniu: N. Mihăescu, Gh. Bulgăr, G. Pruteanu, Adriana Stoichiţoiu-Ichim. A fost apreciat în prefeţe şi articole de specialitate de către Gh. Bulgăr, Eugen Simion, Ion Dodu Bălan, George Toma Veseliu, Cristian Livescu, G. Beldescu, Valeria Guţu-Romalo, Rodica Zafiu, Grigore Brâncuş, Mircea Borcilă. A participat la Revoluţia din Decembrie 1989, fapt consemnat în declaraţiile semnate olograf de către Dan Iosif şi Dumitru Mazilu. A primit Premiul de Excelenţă și Diploma de Onoare ale Primăriei Sectorului II – Bucureşti pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea Învăţământului românesc. Numele şi activitatea de creație ale prof.dr.Dorin N. Uritescu sunt cuprinse în Mic Dicţionar Enciclopedic, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Enciclopedică, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2008, p.1438, poziţia 8, punctul 2.

Este membru al Societățiide de Științe Filologice din România—1986-2021.

Este Vicepreședinte al Societății Naționale ”Lupta pentru Pace”,1995-2018.

În anul 2015 a fost primit în Uniunea Scriitorilor din România.

În anul 2020 a fost numit Membru de Onoare al UZPR și a primit distincția cu medalie ”Pamfil Șeicaru” pentru cercetarea limbajului jurnalistic.

A primit Marele Premiu Național pentru Pamflet ( autor al volumului ”Mato- Gossul” social și politic postrevoluționar,2020,Rawex Coms,București.

A primit: Diploma ”Gheorghe Lazăr”clasa !, pentru rezultate de excepție în modernizarea Învățământului Românesc-Ministerul Educa\ției și Culturii,2006;

Diploma de excelențăMarele premiu Naționa pentru Pamflet—autor al volumului ”Mato-Gross”-ul social și politic postrevoluționar- din partea UZPR, 2021;

Medalia ”Membru de Onoare al UZPR”-2020—pentru perseverența demersului profesional dedicat limbajului Presei—din partea UZ|PR, 2020;

Premiul Vladimir Streinul pentru stilistică” din partea Societății Scriitorilor Târegovișteni” -autorul volumului Noutăți stilistice,2015,Editura RawexComs, București;

Premiul”Grigore Alexandrescu pentru poezie”- din partea SST, autorul volumului Pe Rio Costa, Editura Bibliotheca din Târgoviște, 2014;

PremiulAlexandru George pentru critică literară”, din partea SST, autorul volumului Pentru o lectură adevărată și o percepere corectă a temei, Editura Bibliotheca Târgoviște,2014;

Premiul Alexandru Vlahuță pentru proză scurtă”-din partea SST, autorul volumului Firimituri literare,Editura RavexComs,2020;

Premiul de excelență al Primăriei Sectorului 2 ,București pentru contribuția deeosebităl la dezvoltarea Învățământului Românesc, din partea Primăriei Sectorului 2, Municipiul București–,2006;

Placheta de Onoare a Primăriei Sectorului 2”, București—din partea Primăriei Sectorului 2 București—pentru prețuire și recunoștință pentru dăruirea și energia depuse la dezvoltarea și îmbunătățirea Învățământului Românesc, 2011;

Este membru al Sucursalei Iași a Uniunii Scriitorilor din România.

VOLUME IMPORTANTE DIN PUNCT DE VEDERE ȘTIINȚIFIC PUBLICATE ÎN PERIOADA 1986 – 2020

ORTOGRAFIE

–Prof.dr.Dorin N. Uritescu, ”Aspecte ortografice controversate”,Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986, pp. 314 ( Colaborare cu Rodica Uță-Uritescu, culegere texte pentru dictări)

–Prof. dr. Dorin N. Uritescu, ”Cuvinte cu dificultate de scriere în limba română”, Editura Geneze a Grupului Științific de la București, ,1992,pp. 203 ( Colaborare cu prof. Rodica Uță-Uritescu)

–Prof. dr. Dorin N. Uritescu, ”Noutăți în ortografie”, Editura Procion,București, 1995, pp.198

–Prof. dr. Dorin N. Uritescu, ”Ortografia rațională a limbii române”, Edituyra RawexComs, București, 2016, pp. 281

Referințe critice:

”Aspecte ortografice controversate”, Editura Științifică și Enciclopedică, 1986…”o lucrare pe cât de utilă,pe atât de incitantă,constituiundu-se drept o remarcabilă contribuție lingvistică…”(Ion Parhon, în Munca, 14.07.1086, P.4);

”Aspecte ortografice controversate”…Biografia textelor analizate constituie nu mai puțin de 211 titluri, cifră grăitoare în sine pentru efortul și volumul și efortul de muncă la care autorii s-au angajat…” (Ștefan Badea în România literară,nr. 50/1986, p. 8 ) ;

”Aspecte ortografice controversate”.,..amplă suită de exemple și raționamente ..asupra unor chestiuni ortografice controversate- lăsate deocasmdată în suspensie de ultimele ediții ale Îndreptarului și Dicționarului ortografic,ortoepic și morfologic al limbii române” (Ion Adam în Scânteia.,,nr.13840,19i februarie, 1987, p.4) ;

”O lucrare utilă ziariștilor„,Carteaeste avantajată de o exprimare limpede, argumentată, lipsită de echivocuri, rerprezentând un îndreptar de scriere a limbii române” (Constantin Tatu, în Presa Noastră,nr 8,1986,p.14).

”Aspecte ortografice controv ersate”…oferă…instrumente de înțelegere rațională, pe baza criteriilor gramaticale și lexicale, a aspectelore de scriere preopouse”.( Coenelia Gârmacia, în Tribuna școlii, nr 290,1086, p.a V-a

”Aspecte ortografice controversate” este o lucrare de larg interes.Este lăudabilă metoda autorilor de a stabili o legătură între însușiea ortografiei, sensul lexicxal al cuvintelor și valorile gramaticale ale acestora, oferfând o bază logică scrierii stabilite oficial…”(Prof. dr. Nicolae Andrei,în Vremuri noi, …)

” Aspecte ortografice controversate…analizează temeinic și amănunțit un număr de scrieri greșite aparținând vocabularului…” (N. Mihăescu,în Libertatea , anul 2, nr..80 ,27 martie,1990, p.a 2-a )

”Aspecte ortografice controversate”, cartea aduce un plus de clarificare într-un domeniu unde se maifac destule și grave greșeli, în care sânt implicațiși oameni de culturăș chemați să învețe pe alții cum se scrie”(N. Pintilie,în Collegium,SȘFR;filiala Iași,1997, p.150/8 )

”Cuvinte cu dificultate de scriere în limba română”…cate4qa cuprinde peste 400 desecvențe lingvistice analizate…se remarcă siguranța, pecizia și argumentarea cxonvingătoare a fenomenelor analizate……” (Mihai Cernat,în Reralitatea românească,anul III, nr.405, p.3);

”Cuvinte cu dificultate de scriere în limba română”…”…lucrarea se distinge prin remarcabile însușiri de analiză și comentarii în domeniul care-i face obiectul…” (Propf. dr. N. Mihăescu,în Prezentare, p. 4, ) ;

”Noutăți în ortografie”…”semnalează fapted lingvistice noi..,nesemnalate încă în alte scrieri ,introduce un conce4pt nou: pleonasmul ortografic…; este primul teoretician al figurii de stil: echivocul ortografic…;tot o noutate esteși înregistrarea arhaismului ortografic…este importantă reconsiderarea omofoniilor în limba română(e4xhaustiv!)…remarcă importanța epistemologică a ortografiei…” (Vera Năstase,Institutul de Lingvistică ”Iorgu Iordan, București,în SCL,XLIV, 1995, nr. 1-2, p 75,76,77 );

”Noutăți în ortografie”…Cartea își spoește atracția printr-un fond bogat de fapte noi, care aduc în discuție, în esență, modalități de a greși în ortografie, nesemknalate încă…”!(*Prof. dr. G. Beldescu, în Prefață, p.7 ) ;

”Ortografia rațiuonală a limbii române”>…cartea prezxintă multe noutăți de interpretare…abordări inedite , valoroase, unice în cercetarea lingvistică…introduce concepte noi, dar și principii ortografice noi: principiul devansăriinormei ortografice impus de ipostaza gramaticală și semant6ică evoluată la un m oment dat în dinamica limbii… (Magdalena

Popescu-Marin, cerc. șt.dr..Institutul Lingvistic..București);

LEXIC/ LEXICOLOGIE

–Prof. dr. Dorin N. Uritescu, ”De le chioșcari la vesternizare.Mic dicționar de termeni actuali”, Edeitura Humanitas, București, 1993, pp. 129

–Prof. dr. Dorin N. Uritescu, ” Dicționar de cuvinte și sensuri noi”, Editura S.A.I.S., București, 2009, pp. 197 ;

Referințe critice:

De la chioșcari la vesternizare-Mic dicționar de termeni actuiali”…Cartea în discuție se constituie ca o realizare îăn domeniul istoriei limbii române prin caracterul ei de atestat lingvistic, originalca material, dar și ca obiect de cercetare,oferind î

n viitor cercetătorilor și,mai ales scriitorilor repere autentice.„ (Prof. dr.Victor Stoleru,în România liberă, 16 martie, 1993, p.3);

”Meritul lucrării constă în promptitudinea cu care consemnează o realitate lingvistidcă și identifică o anumită atitudine a celui care abandonează cuvântul uneori ”tocit”, ca sens, alteori „demodat„ pentru a-l folosi pe acela ce se va dovedi mai mult sau mai puțin efemer ca și etapa istoriei pe care am trăit-o ”sovietizată” ,mancurtizată”, ceceistă”, ”aprozaristă”.( Cornelia Gârmacia,în Tribuna Învoțământului, martie, 1993, p.a 7-a )

”Așa cum subliniază prefațatorul cărții, reputat veteran al filologiei,prof. Univ. dr. G. Bulgăr, autorul surprinde ”spectacolul lumii din jurul nostru, cu limbajul atâtor protagoniști(…)(de un pitoresc inepuizabil,de la dramaticd și grav la sarcastic și ridicol” …autorul supune materialul lexical nou la atente analize științifice …și cu o binevenită evaluare critică..” ( Geo Dumitrescu în Adevărul literar și artistic,nr.161, 1 aprilie 1993, p,3);

”Un fenomen lingvistic inedit și pitoresc al dezvoltării dinamice care caracterizează limba română actuală este surprins de căître prof Dorin N. Uritescu într-o carte plină de profunde analize ștințifice și care construită cu har literar,căci poate fi receptată și ca un miniroman filologic…”( Prof.dr.Nicolae Andrei, în Tineretul liber, 28 aprilie, 1993, p.3 )

”Cartea intră de drept în biografia viitoarelor cercetări asupra vocabularului românesc” ( prof.univ. dr. Flora Șuteu, în Limba și literatura română, nr. 3-4, 1993, p.34 )

”O carte despre faascinația dinamicii limbajului:selfie lingvistic avant la lettre! Autorul este un baron al analizei inovațiilor lingvistice, lexicale…;pentru scriitorii de peste un veac…cei care vor scrie despre primii ani de după Revoluția din 1989, dicționarul luio Dorin N Uritescu va fi un instrument de lucru indispensabil…” (A,G.SecarĂ, în Porto Franco, nr.228, 2015, p.43 )

”Dicțiionar de cuvinte și sensuri noi” După 1989 s-au scris multe articole privitoare la cuvinte noi și în mod special mi-au fost utile cele semnate de … , iar Dorin N. Uritescuo ca\rte.„ ( Florica Dimitrescu, în Cuvînt înainte la ediția az IIa a Dicționarului de cuvinte recente, p.8);

FRAZEOLOGIE

–Prof.dr. Dorin N. Uritescu, ”Dicționar explicativ de forme și sensuri greșite ale ale unor expresii și locuțiuni consacrate”, Editura S.A.I.S., București, 2009, pp. 205

–Prof. dr. Dorin N. Uritescu, ”Dinamica actuală a limbii române”, EditS.A.I.S.2009,București, pp. 189

–Prof. dr. Dorin N. Uritescu,”Degradarea unităpților frazeologice în limba română actuală”, Editura Vox, București, 2006, pp.179

Referințe critice:

”autorul înregistrează în dicționarul de degradări frazeologice „în derivă„ cu alte cuvinte, deformate,prost înțelese sau utilizate,demontând mecanismul ca\re le-a generat și explică evoluția formală, dar și cea semsntică a acestora( prezentare exhasustivă în 20 de tyipuri științific definite ..”(.Prof.univ.dr Narcisa Forescu,,ÎN Cuvânt înainte , p.6)

”Această greșeală frazeologică este pe larganalizată, cercetătorul inventariind un număr impresionant de asemenea transformări, pe care le explikcă minuțios,recurgând la a\nalizesemantice și excursuri etimologice.Autorulk are meritulde a supuneunei critici atente aceste devierei…” (Prof.univ. dr. Rodica Zafiu,în Cuvțnt îninte, p. 6 )”

”Autorul acoperă o arie vastă a problematicii structurilor frazeologice în limba română, reușind să contureze o imagine completă a tuturormodificărilor survenite la acest nivel în limba română actuală” ( Cerc.șt. Mihaiela Moldoveanu, Institutul de

Lingvistică…București, în Limba și literatura română, 2009, nr.7, p.75 )

GREȘELI DE EXPRIMARE și de GÂNDIRE

–Prof. dr.Dorin N. Uritescu, ”Contradicția în adaos—contradiction în adjectum)” , Editura S.A.I.S., București,2009, pp. 200

–Prof. dr. Dorin N. Uritescu, ”Dicționar explicativ de contradicții în adaos efective”, Editura Vox , 2006, pp. 284

–Prof. dr. Dorin N. Uritescu,”Pleonasmul în limba română ( Categorizări. Exemplificări. Analize. Structuri morfo-sintactice preferențiale), Editura Bic All, București, 2006, pp. 148

–Prof. dr. Dorin N. Uritescu, ”Dicționar de pleonasme efectiove”, Editura Bic All, București,

2008, pp. 176

–Prof. dr. Dorin N. Uritescu, ”Contrtadicția în daos în limba română”, Editura Vox, București, 2006, pp. 187

–Prof. dr. Dorin N. Uritescu, ”Dicționar explicativde folosire improprie a termenilor”, Editura

SHIC, București, 2011, pp. 165

–Prof. dr. Dorin N. Uritescu, ”Greșeli de exprimare”, vol. I, Editura Steaua Procion, Bucuraști, 1999,pp. 297

–Prof. dr. Dorin N. Uritescu, ”Greșeli de exprimare ”, vol. II, Editura Steaua Procion, București, 2000, pp. 157

Referințe critice:

”Contradicției în adaos nu i-a mai fost consacrată până acum,o muncă de fdelul celei dovedite de prof. dr. Dorin N. Uritescu, de nici un alt lingvist ,într-un studiu anume. De asceea editorul (Vox) a avut dreptate să tipăreascăî pe copertă calificativul ”Uniuc” ( Florentin Antonesei, în Tribuna , 31 dec.,2006, p.21 );

”Editura Vox, prezintă două volume ale prof.dr. Dorin N. Uritescu,„Dicționar explicativ de contradicții în adaos efective„ și „Contradicția în adaos în limba română„.,..Două lucrări unice în lingvistica română.”…( Radu Nichitescu, în ABC ,15 dec.2006, p.2)

”Cartea aduce în discuție modalități de a greși în ortografie nesemnalate încă…”( G. Beldescu, în Prefață,.p.7 , iulie,19905);

”…tipurile de pleonasme sunt în prerzent ma bine, cunoscute decât în trtecut , iar multe fapte interesante și importante au fostb deja discutate( vezi îndeosebi Avram, Probleme ale exprimării corecte,Editura Academiei,1987,pp.222-228 și Uritescu, Greșel de exprimare, vol. I,Editura Steaua Procion,1999, pp.23-148)…),(prof.univ.dr, Theodore Hristea, în Revista română de drept al mediului, nr. 1, 2003, p, 71)

”…volumul ( Pleonasmul în limba română ,Categorizări.Exemplificări.Analize.Strucxturi morfo-sintactice preferrențiale, Editura BIC ALL, 2006), are meritul de a prezenta sistematic clasificări ale pleonasmelor, în funcție de criterii foarte diverse. Prin explicațiile de prtoducere a pleonasmului pe care le conține, se înțeleg anumite mecanisme lingvistice și, prinaceasta, dezvoltă cititorului capacitatea de a comunica expresiv și corect, în același timp.„(cerc.șt. Bianca Croitor, în Limba și literatura română, nr. 1-2, 2013, p.62 )

”Dicționar explicativ de pleonasme efective, Editura All, 2008:Ca noutate, autorul dezvoltă conceptul de pleonasm grafic, realizat la nivelul scrierii formelor.De ultimă oră este și tratarea pleonasmelor provocate de împrumuturile recente , mai ales din limba ngleză. Unfaptr deosebit , care nu a mai fost abordat, îl prezintă analizarea nu numai aș pleonasmului simplu ,ci și a pleonasmului dublu și triplu, a structurilor sintactice cu și mai multe relații pleonastice….pROF.DR. Dorin N. Uritescu descoperă tipuri de pleonasme neîntâlnite în studiile cercetătorilor până la el. ” ( Florin Antonesei,în Tribuna Învățământului, nr.866, 18-24 sept.,2006, p.9 );

”Cartea „Dinamica actuală a limbii române-forme și sensuri greșite ale unor expresiiși locuțiuni conscrate,Editura S:A:I: S:,2009, „e menită să atragă atenția asupra numărului mare de abateri îregistrateatât în comunicarea orală ,cât și scrisă, explicând formele eronate prin raportare la normele limbii literare…volumul reușește săcontureze o imagine completă a tuturor modificărilor survenite la nivelul unităților frazeologice consacrate ,în limba romțnă actuală….” ( Mihaela Moldoveanu, în Limba și literatura româ,nă, nr.4, 2009, p.75 )

”…alăturarea unor secvențe lingvistice cu sens contrar, incompaibile între ele din punct de vedere semsntic,din care rezultă nonsensuri sau absurdul ,o greșeală deopotrivă de gândire și de exprimare, a fost mai puțin sau deloccercetată în limba română…analizele științifice pertinente ale autorului,fac din această carte un ghid autentic de exprimare corewctă„” (M. Andronescu în Ziua,anulXIII,nr.3827,12 ianuariew, 2007, p 3) ;

”Pleonasamul în limba română ” este o lucrare care aduce în domeniul studierii greșelilor de limbă interpretări originale ,pe lângă reluarea unor observații consacrate și un material, în cea mai mare parte , nou.”( Irina Budeanu, în Azi,14 dec.2006, p.4 );

”Greșeli de exprimare, vol. I, Editura Steaua Procion, 1999, are ca scop o riguroasă analiză științifică a pleonasmului, contradișiei în adaos, ,degradare unităților frazeoologice consacrate, nerespectarea propeietății termenilor”( Irina Dumitrescu,în Cotidianul, nr. 23O,febr.,1999, p. 4 );

”Volumul Contradicții în exprimare.,,,analiza efectuată demontează structurile insolite,considerate „ contradicșii în adaos„ ,relevând varietatea factoeilor din a căror asaociere rezultă situațiile de incongruențăComponenta lingvistică a analizei contribuie la clarificarea , îmbogățirea și, nu în ultiml rând ,la reîmprospătarea cunoștințelor de gramatică și ortografie,lucru foarte important pentru pereperea fenomenelor și proceselor lingvistice implicate….apelul frecvent la etimologii, introduce informații care ar putea să stimuleze interesulcititorului pentru zone ale cunoașterii care depășesc domeniul de activitate socială în care este direct implcat.”(Acad.prof.univ.dr. Valeria Guțu-Romalo, în Cuvânt înainte, p.12 );

”În Volumul Noutăți în ortopgrafie autorul introduce un capitol nou în domeniul scrierii:confuzia ortografică, alături de confuzia fonetică,lexicală,etimologică,morfologică și sintactică.Explicașțile pentruhiprcorectituydine sunt clare, de asemenea oentrudeviație or5tografică, atracție omofonică, analogie ortografică…” (Vera Năstase, în Limba și literatura română , nr 1-2, 2013, p.76);

..

TEORIA LITERATURII

–Prof. dr. Dorin N. Uritescu, ”Structura variată, natura expresivă și valoarea artistică a pamfletului”, Editura RawexComs, București, 2015, pp. 93

–Prof. dr. Dorin N. Uritscu, ”Portretul la criticii literari români”, Editura RawexComs, 2015, pp. 203

Referințe critice:

”Prin noua sa cartre , Portretul la criticii literari rom âni, Dorin NJ. Uritescu, proesorulo,cercetătoruil, istoricxul literar, scriitorul neatins de capriciile actualității,rămâne exegetul dăruit unor puncte centrale ale fondului nostru culturl.” (Valentin Marica, în V atrta veche ,nr. 9, sept, 2015,p.47 )

”Studiul ”Portretul la criticii literari români,semnat de Dorin N. Uritescu este o bună lucrare de analiză literară cu clasificări dintre cele mai curajoase, inedite ,ale speciei portret, din perspectiva extinderii sensului conceptului numit. ..Criticul român este un bun portretist și acest fapt se vede și din studiuld-lui Uritescu. Studiul de față confirmă ceea ce eu știam de mult, și anuyme că marii critiuci români su8nt mari moraliști și că forma lor predilectă de expresie este portretul.”( Eugen Sinion, în Cuvânt-Înainte, p.11 )

”Volumul Structura variată, natura expresivă și valoarea artistică a pamfletului oferă multiple mijloace teoretice și practice de analiză a speciei literare în discuție, sub raportul modalităților variate de expesie și al originalității, deopotivă aspecte ce se pot afirma prin condeiul iscusit al scriitorului care le creează, sporind frumusețea comunicării mesajelor a\rtistice în limba română.” ( Marin Iancu, in Litere, nr.9, sept, 2015, p32)

”Volumul Structura variată,natura expresivă și valoarea artisticpă a pamfletului este o lucrare de de analiză a pamfletuluyi ca specie literară,cu tot ceea ce înseamnăaet lucru…” (Lucia Pătrașcu, în Boema, nr.8,2015, p.17 );

CRITICĂ LITERARĂ

–Prof. dr. Dorin N. Uritescu, ”Pentru o lectură adevărată și o percepere corectă a temei” , Editura Bibliotheca-Târgoviște, 2015, pp. 215

Referințe critice:

Cartea este în conținutul ei analitic o valoroasă propedeutică pentrtu analiza poeziei Cu un spirit decent, autorul declară eronate numeroase interpretări deviate , pedantr, ale unor critici literari de prestigiu național.Astfel, la Eminescu(Floare albastră) , cât și la Arghezi (dece-aș fi trist), cuvântul”totuși” subliniază condiția umanătragică( dată originar, imuabilă, păredestinată—concept filozofic)și,asumarea tragiculuyi condiției umane, iar nu condiția umană existențialkă(determinată istoric, politic etc.multiplă și diversă, schimbătoare. Tot pentru prima dată în istoria și critica literară. Uritescu prezintă cu argumente imbatabile semniuficația titlului poeziei Plumb de G. Bacovia:creion, cui de plumb cu care se scria pe tăblițele de ardezie în clasa I.Tyema poeziei nu este moartea, ci drama imposibilitățiio comunmicării, întrucât opera ( amorul) iubirea creatorului stă culeasă în litere de plumb întoarse în prersas tipografică, mesajul nu este încă public, perc eput.Uritescuafirmă și demonstrează în teligent că Vasile Voiculescu a semnat ”ÎN Grădina Ghetsemani ,un mesaj teologicȚ sunt eu pregătit(ca om,s.n.,I.D.B.), sunt eu preocupat de mântuirea mea?Îmi asum eu mântuirea, jertfa cruc ii pentru a vedea și intra în Împărăția lui Dumnezeu?” (prof univ. dr.Ion Dodu Bălan ,în Vatra veche,nr. 10(70), oct., 2014, pp45,46 );

În volumul dat Dorin N. Uritecu aduce în discuție aspecte controversate șiu propune noi interpretări, inedite, în cazulpoeziilor analizate:floare albastră de Mihai Eminescu; dece-aș fi trist de Tudor Arghezi; plumd de G. Bacovia; În Grădina Ghetsemani de Vasile Voiculescu și romanul Răscoalas der Liviu Rebreanu:Problema adverbului ”totuși” s-a pus;dar în concurență cu ”tot” susținându_se prezența lui în text ceret eminesciană șdar pentru prima dsată în critica și istoria literară nu s_a arătat scopul pezenței lui în transmiterea mesajului poetic__ o face Uritescu,mutând discuția criticădin planeroticși lexical într_unul filozofic;semantic,arătând că acvrstya exprimă sensul condiții umane tragice și importanța asumării acestei realități ca unicășneschimbătoare ;în comparație cu existența condiționată;schimbătoare.La fel stau lucrurile și la Arghezi.Poezia PLUMB are titlul de „CREION ,cui de blumb……” ( Dora Lazăr,în Seculum;nr:7 iulie, 2014 p.211 ).;

”Volumul de analize literare al lui DorinN. Uritescu se remarcăprin acuratețea argumentării; pentru care foioosește în special mijloacele lingvistului și alestilisticianului; pentru care întrebuințează temeinice cunoștințe din teologie și istorie:” …(Carmen Raluca Naclad, în Antiteze, nr:2-3;2014, P.97 )

STILISTICĂ

–Prof. Dr. Dorin N. Uritescu,”Fascinația numelui. Studiu al creației lexico-semantice și stilistice,”Editura S.A.I.S., 2009, pp. 312

— Prof. dr. Dorin N. Uritescu, ”Noutăți stilistice”, Editura RawexComs, București, 2015, pp. 132 ;

Referințe critice:

Recomand cu căldură tuturor celor interesați de radiografia„stilistică„ a limbii române această carte , c numeroasele u ei puncte de vedere originale. Noutăți stilistice, oferite de suita de articole care realizează conținutul acestui volum, se înscriu în sfera mai largă a ”noutăților” de sorginte stilistică din alte lucrări ale domnului Dorin Uritescu …” (Ileana Oancea, în Litere, oct.18, 2015, p26);

” Materialul , pe care se întemeiază judecățile teoretice privind antonomazele

este imens…un studiu serios,întocmit cu multă competență”(Acad. Grigore Brâncuș, în Notă introductivă, p.6 )

”Descoperim în analizele efectuate o acuratețe și o prospețime a expresiei cum rar se atestă în lucrările de lingvistică” (prof. univ. dr. Mircea Borcilă, în Cuvânt ăînainte, p XII ) ;

”Cele 12 capitole ale cărții au titluri incitante, explicative , privind noutatea teoretică a cuprinsului lor. De pildă:Cap. I Echivocul ortografic—o nouă figură de stil;Cap, II Pedantismul ortografic00 op modalitate stilistică de oglindire a infatuării docte, uneori semidocte,,,” ( prof.univ. dr. Ion Dodu Bălan, în Litere, nr. 9(178)sept. 2015 ,pp. 21,22 )

POEZIE

— Prof. dr. Dorin N. Uritescu, ”Pe Rio Costa_ balade erotice”, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2014, pp. 141

–Prof. dr. Dorin N. Uritescu, ”Cântec e de logodnă”, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2014, pp.

–Prof. dr. Dorin N. Uritescu, ”Rugi și porunci”, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2014, pp. 82

Referințe critice:

”Baladele lui Dorin Uritescu nu sânt ănsă exclusiv erotice, nu „cântă„ doar femeia ”bogată în toate ca un cireș în rod”…,ci și ”comico-satiric”…baladele conțin și o încrâncenare postumă, un război cu timpul revolut, plin cu „tovi„ și „tove„ plasați vindicativ, ca-n tindele mănăstirești, în focurile Gheenei…. Portretistul desenează cu linii puține ,ici-colo îngroșate, fizionomii ce se rețin.Gheorghe a Creștinei,aruncat în vâltori după ce și-a dat bopii la „colectivă„, A lu Catană, ridicat de securiști când memora scene din războiul de peste Prut, unchiul Solomon, așteptând să vină americanii…” (Ioan Adam, în Literre, anul XV, nr.3(168), martie, 2014, pp13,14,17 )

”…cartea scrisă cu talent și inteligență, ni se pare a fi,totodată, foarte originală, un unicat în poezia de azi,Și trebuie salutată ca atare.(Florentin Popescu, în Bucureștiul literr și artistic,nr. 6(33), iunie, 2014, p.16 );

PROZĂ

–Prof. dr. Dorin N. Uritescu, ” Mato-Gross-ul social și politic postrevoluționar”, Editura RawexComs, București, 2015, pp. 81

–Prtof. dr. Dorin N. Uritescu, ”Firimituri literare”, Editura RawexComs, București, 2019, pp.109

—-Prof. dr. Dorin N. Uritescu, ”Cronica pictată anticomunistă—a copiilor școlari din com. Vinerea, raion Orățștie, reg. Hunedoara—România 1951-1960, Editura\

Referinte critice:

”Neinduios aceasta carte ( pe care fara sovaire noi am pune-o in bibliografia scolara si universitara obligatorie), detinuta stiintifica impecabila, plina de umor indicibil, merita si trebuie sa fie apreciata cum se cuvine si cum merita de catre critica … ” (Florentin Popescu in Bucurestiul literal si artistic nr.4-5, aprilie- mai, 2020 p.6)

”… MATO-GROSSO-ul social si politic post revolutionar reprezinta in momentul de fata o contributie fundamentala in sustinerea calitatii literalitatii pamfletului in planul expresiei si al aspectelor de structura compozitionala … „ ( Marin Iancu in Vatra Veche, nr.10, 2015, p.11)

” Cartea lui Dorin Uritescu este surprinzatoare, MATO-GROSSO , pe langa una din cele 27 de unitati federative ale Braziliei, inseamna ”Hătiș des„ si asa este istoria noastra post revolutionara.Momentele acesteia sunt caracterizate prin sutele de antonomaze, desprinse de autorul meticulos, dupa o munca stiintifica, din textele ziaristilor enumerati in capitolul final. ”(Lucian Gruia, in Portal Maiastra nr.19 ianuarie 2016)„

” Oricum, cartea (Firimituri literale) asupra careia ne-am aplecat in aceste randuri, contine cateva intamplari si tipoligii, pitoresti, reale si nefardate care fac lectura ademinitoare … „ (Ionel Necula Boema nr.8 , 2015, p.18)

” Volumul ( Cronica pictata anticomunista … ) merita multiplicat intr-atat, incat sa patrunda in toate scolile din tara si in toate mediile sociale. Istoria se cuvine cunoscută in adevărata ei fatetă necozmetizată„ (Livia Ciuperca, in Introducere p.5)

REFERINȚE CRITICE la VOLUMELE PUBLICATE și la

REPUTASȚIA ȘTIINȚIFICĂ a AUTORULUI

”abordări tematice diferite de cele cunoscute în domeniul filologic„;

descoperiri excepționale în domeniul filologiei„;

”introducerea de categorii , concepte și teme noi„;

”utilizarea unor principii teoretice inedite„;

”găsirea unor aspecte nesemnalate de alți cercetători ai filologiei Etc„

originalitatea analizelor lingvisticer și literare„

monografii unicat în stilistică:tonomaza;îngrerșeli de exprimare:contradicția în adaos„;

plonasmul, categorizare exhaustivă;contradicția în adaos; sensuri și forme greșite ale unor expresii și locuțiuni consacrate; în critica literară:perceperea c orectă a temei; în ortografia limbii romăne:ortografia rațiională a limbii române; în teoria literaturii: portretul la criticii literari români;pamfletul,expresiitate și valoare artistică etc.„

REPUTAȚIA ARTISTICĂ a AUTORULUI

Pe Rio Costa , balade erotice,unicat în poezia postrevoluționară;”Mato-Grosso”-ul social și politic postrevoluționar, pamflet (capodoperă literară);Fârâmituri literare, proză scurtă,panoramă unică literară cuprinzând aspecte neabordate de alte scrieri cu privire la încercarea de sovietizare și stalinizare a țării. Cartea, „Pentru o lectură adevărată și o percepere corectăa temei” Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2015,este în conținutul ei analitic o valoroasă propedeutică pentru analiza poeziei. Cu spirit polemic decent, autorul combate abateri deviate ale unor critici literari de prestigiu național. Astfel, pentru prima dată în istoria și critica literară, autorul lămurește rostul utilizării cuvântului ”totuși” în poezia Floare Albastră de Mihai Eminescu și în poezia „De ce-aș fi trist „de Tudor Arghezi, subliniind condiția umană tragică( dată originar, imuabilă,, predestinată _ concept filozofic) și asumarea tragicului condiției umane, iar nu condiția umană existențială (determinată istoric, politic, social etc., multiplă și diversă, schimbătoare.Tema poeziei nu este moartea , cum s-a susținut). Tot pentru prima dată în istoria și critica literară, Uritescu prezintă cu argumente imbatabile semnificația titlului poeziei Plumb de G. Bacovia:; creion, cui de plumb cu care se scria pe tăbițele de ardezie în clasa I, în unele școli ,la noii,până târziu, la jumătatea seecolului al XX-lea.Creația (amorul creatorului) se află în tipografie unde stă culeasă în litere se plunb întoarse în presa tipografică, mesajul nu este cunoscut public, de aceea se pertrece drama imposibilității comunicării. Uritescu afirmă și demonstrează inteligent că Vasile Voiculescu a semănat în poezia ”In grădina Ghetsemani” un mesaj teologic:„Sunt eu pregătit ( ca om, s.n.,I.D.B. ), sunt eu preocupat de măntuirea mea?Îmi asum eu mântuirea , jertfa crucii pentru a vedea și intra în Împărăția lui Dumnezeu?” (Prof.univ.dr. Ion Dodu Bălan, în O valoroasă prepedeutică pentru analiza poeziei, din Vatr Vache, nr. 10 (70), oct., 2014, p.45-p46 )

Din zecile de volume care ne-au căzut în mână în ultimele luni unul ne-a reținut cu deosebire atenția: „Pe Rio Coste – balade erotice„ de Dorin N. Uritescu, care ne propune un fel de ”saga” a adolescenței și tinereții proprii, văzute din unghiul „amorului„. Meritul principal al autorului este acela de a îmbrăca artistic, am spune chiar cu măiestrie cele relatate de unde și farmecul lecturii.Cartea , scrisă cu talent și inteligență, ni se pare a fi ,totodată, foarte originală, un unicat în poezia de azi.”! (Crit. Lit., poet, Florentin Popescu, în De la Râul Coastei la Rio Costa și resurecția unei specii literare:Balada, din Bucureștiul literar și artistic, anul IV, nr. 6 (*33), iunie, 2014, p. 16 )

Studiul de față este o bună lucrare de analiză literară cu clasificări dintre cele mai curajos inedite, ale speciei portret, din perspectiva extinderii sensului conceptului numit…Portretistul este , în fond , un moralist…Nu trebuie să cerem portretului să fie exact, aspect surprins în studiul de față, trebuie să așteptăm de la el să fie verosimil și să ne sugereze un destin înlănțuit de circumstanțe.Studiul de față demonstreză faptul că marii critici romăni sunt mari moraliști și că forma lor predilectă de expresie este portretul.” ( Acad. Eugen Simion, în Cuvânt -înainte la Portretul la criticii literari români, Editura RawexComs, Bubuești, 2015, p. 11)

”Partea a II-a a cărții domnului Uritescu , care este și cea mai reușită și se citește cu plăcere, discută omonimiile pe care le dezvoltă antonomaza, „etimologia„ unor termeni supuși acestei transformări semantice, legăturile antonomazei cu psihologia colectivă, cu diverse aspecte de socioogie urbană, raporturile cu argoul etc. Paginile tuturor capitolelor sunt admirabile, cu material lexical bogat și bime explicat, Cartea domnului Uritescu este un studiu serios,întocmit cu multă competență, asupra unei laturi a lexicului românesc din perspectivă stilistică, din ultimele decenii, mai exact , un studiu care atrage atenția asupra modului în care lexicul reflectă aspecte ale societății noastre de astăzi.” (Acad, Grigore Brâncuș, în Notă introductivă la Fascinația numelui.Studiu al creației lexico-semantice și stilistice , Editura S.A.I,.S., București, 2009, p. 6)

”Îmbinând acribia științifică, rigurozitatea,teoria, cu abordarea dintr-o perspectivă discursiv-lexicală, lucrarea prof.dr. Dorin N. Uritescu (despre antonomază ) este o noutate în lingvistica românească”( Rodica Lăzărescu , Fascinația numelui, în Vatra Veche, nr.3 (75), serie nouă, p.36 )

”Văzând că și alți critici ai cărților semnate de Dorin N. Uritescu apreciază pe lângă faptul că este un eminent specialist în ligvistică și pe acela că este un desăvârșit critic și teoretician al literaturii, am considerat necesar să revăd cărțile scrise de această personalitate a culturii noastre și să evidențiez ceea ce nu s-a făcut suficient și anume ținuta de teoretician și de critic literar” ( Ion Dodu Bălan, De la chioșcari la vesternizare de Dorin N. Uritscu, în Vatra Veche, anulVI,nr.9(75), sept., 2015, p.38)

”Prin noua sa carte, Portretul la criticii literari români, Dorin N. Uritescu,profesorul,cercetătorul neatins de capriciile actualității, rămâne exegetul dăruit unor puncte centrale ale fondului nostru cultural are spirit de observație, intuiție, verosimilitate și iscusință … judecăți de valoare, cunoaștere…are discernământ, imaginație..” (Valentin Marica, Portretul la criticii literarir români, în Vatra Veche, nr. 3 (75), martie, 2015, p.48)

”Dorin N. Uritescu se dovedește a fi un baron al inovațiiloir lexicale ...a pubcat în anul 2009, Fascinația numelui,unde subtitlul lucrării ,fără doar și poate , monumentale, este cât se poate de clar.” (A.G.Secară, O carte despre fascinația limbajului selfle lingvistic avant la letrre, Dorin N. Uritescu, De la chioșcari la vesternizare, în Porto-Franco, anul XXV , serie nouă, 4-5-6-7, 2015, p.43 )

”Prof.dr. Dorin N. Uritescu o personalitate complxă ... un analist sagace și un prețuitor al valențelor expresive ale limbajului...” (Ileana Oancea,Valențe expresive ale limbajului, în Litere,nr. 8, august, 2015 )

NOUTĂȚI ȘTIINȚIFICE –6 noutăți monografice !

”Îmbinând acribia științifică, rigurozitatea, teoria, cu aborarea dintr-o perspectivă discursiv-lexicală,lucrarea prof.dr. Dorin N. Uritescu despreantonomază este o noutate în lingvistica românească”(Rodica Lăzărescu, Fascinația numelui, în Vatra Veche, nr. 3 (75),sewrie nouă, p. 36)

”Dorin N. Uritescu a publicat monografiile Greșeli de expriomare, vol. I și vol. II (anul 2000), Editura Steaua Preocion, veritabile noutăți în domeniul corectitudinii limbii române, exemplificând pe texte excerptate din literatura beletristică și din limbajul jurnalistic de după 1989; peste 265 de tipuri efective ale erorilor de limbă în scris( nu numai de exprimare , ci și de gândire),fenomenul și procesul producerii lor find explicat pe îndelete, prin indicarea căilor ferme de evitare ale acestora.Celor două volume de Greșeli de exprimare le-a urmat o impresionantă serie de monografii cu totul remarcabile în studiile asupra limbii române, nu doar prin anvergura acțiunii de cercetare,dar și prin subtilitatea demersului interpretativ: Pleonasmul în limba română, Editura Bic Alkl, 2006, Contradicția în adaos, Editura Vox, 2006 și Degradarea unităților frazeologice în limba română actuală, Editura Vox Cart ,2006.”(Marin Iancu, Dorin N. Uritescu despre ținuta de ordin literar a pamfletului, în Litere, anul XVI ,nr.3(177),p 35.)

Fascinasția numelui, Studiu al creației semantice __ o monogrfie a figurii de stilantonomaza„, prima și singura monografie a antonomazei în limba română.”(Acad. Grigore Brâncuș ,înFascinația numelui, Editura SAIS ,2009, p. XII)

”Prof. dr. Dorin N. Uritescu a creat câteva monografii îndrăznețe, publicate într-un serial copleșitor ca amplitudine în 2006.”(Cristian Livescu, Critică literară, în Convorbiri Literare, anul CXLVIII, p. 63 )

UNIC

”Editura Vox prezintă două volume de prof. dr. Dorin N. Uritescu Dicționar explicativ de contradicții în adaos efective și Contradicția în adaos în limba română actuală. Două lucrări unice în lingvistica românească.( Radu Nichitescu, în ABC, 15 dec. 2006, p. 6 )

”Contradicției în adaos nu i-a mai fost consacrată până acum o muncă de felul celei dovedite de prof. dr. Dorin N. Uritescu în lucrarea pomenită. De aceea ,editorul ( Vox) a avut dreptate să tipărească pe copertă calificativul „unic„ .”(Florin Antonescu, în Tribuna, 31 dec.,,2006, p. 21 )

”Cartea scrisă cu talent șiinteligență. Ni se pare a fi ,totodată,foarte originală, un unicat în poezia de azi.”(Florentin Popescu, De la Râuyl Coastei la RIO Costa și resurecțiua uneispecviimliterare,balada, în Bucureștiul literar și artistioc , anul IV, nr.6(33) iunie 2014,p. 16)

”Fascinația numelui,Studiu a\l creației lexico-semantice și stilistice, Editura sais, 2009, dovedindu-se o carte unică și numai pentru faptul că,în spațiul cercetărilor critice românești , în legătură cu această temă, nu mai există formulat aproape nimiuc.”(Marin Iancu, Dorin N. Uritescu despre ținuta de ordin literar a pamflrtului,în Litere,anulXVI, nr. 3 (177),p. 35)

ORIGINAL

”…afirmăm că demonstrațiile elaborate de prof. dr. Dorin N. Uritescu sunt convingătoare, originale, inteligente, iar concluziile juste, de bun simț… În toate aceste comentarii, autorul se dovedește un polemist redutabil și un critic original.”(Lucian Gruia , Plăcerea lecturii, Editura Betta, București, 2015, p.96 )

Volumele sale de poezie: Cântece de logodnă; Rugi și porunci ;Pe Rio Costa__balade erotice, aduc mărturisirea originalității sale ca poet profund. Volumul Pe Rio Costa __balade erotice, cu versuri originale constituie cu o sensibilitate profundă și o înțelegere a păcatului neîntâlnită în poezia noastră contemporană, este o evocare lirică a toposului natal, a realităților și atmosferei cotidiene anilor 1950…”(Lucia Pătrașcu, în Boema, anul VII, nr. 78(8),p.18 )

Noutăți stilistice, Editura RawexComs, 2015, o recomand datorită numeroaselor ei puncte de vedere originale...”(Ileana Oancea, în Cuvânt Înainte , p.12 )

Cartea Pe Rio Costa—balade erotice este foarte originală.”(Florentin Popescu, în Bucureștiul literar și artistic, nr.6 (43), iunie, 2014, p.16)

Cartea își sporește atracția printr-un fond bogat de fapte noi care aduc în discuție, în esență modalități de a greși în ortografie nesemnalate încă...abaterile reale reprezintă o lărgire inedită a sferei conceptului de greșeală în scrie …” (G. Beldescu, în Prefață la Noutățiîn ortografie, Editura Procion,1995, p.7 )

”…analiza foarte adâncă a temei alese… un studiu coerent și cu observații profunde și pertinente, originale.”(George Toma Veseliu, în Prezentare la Pentru o lectură adevărată și o corectă percepere a temei, Editura Biblioteca, Târgoviște, 2014, p.23 )

”Noutăți stilistice,Editura RawexComs,2015, o recomand datorită numeroaselor ei puncte de vedere originale” ( Ileana Oancea,în Cuvânt-înainte.p. 12)

REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI LITERARE DE EXCEPȚIE

”Studiul … este cu clasificări dintre cele mai curajosine inedite ale speciei portret, din perspectiva extensiunii sensului conceptului numit.”(Eugen Simion, în Cuvânt-Înainte la Portrretul la criticii literaturii române,Editura Rmmex Coms, 2015, p. 11 )

”(Pentru prima dată în istoria și critica literară, s.n. )”cu un spirit polemic decent, autorul declară eronate numeroase „interpretări deviate , pedante”, ale unor critici literari de prestigiu națiuonal. Astfel,la Eminescu (Floare Albastră), cât și la Arghezi (De ce-aș fi trist),cuvțntul ”totuși” subliniază condiția umană tragică( dată originar, imuabilă, predestinată__concept filozofic ) și asumarea condiției umane tragice,iar nu(!) condiția umană existențială ( determinată istoric , politic, social etc. ,multiplă și diversă, schimbătoare ).Tot pentru prima dată în istoria și critica literară, Uritescu prezintă, cu argumente imbatabile semnificația titlului poeziei Plumb de G. Bacovia: creion, cui de plumb cu care se scria pe tăbliuțele de ardezie în clasa I, în unele școli, la noi, până târziu, la jumătatea secolului al XX-lea.”( Ion Dodu Bălan, O valoroasă propedeutică pentru analiza poeziei, în Vatra Veche, nr.10(70), oct.,2014,pp.45-46 )

Noutatea fecundă pe care o aduce cercetarea prof. dr.Dorin N. Uritescu,decurge, în primul rând, din refuzul exclusivismului teoretic și al rigidității metodologizante, asociat cu depășirea simplei descrieri pozitiviste și cu promovarea curajoasă a unui demers explicativ „integral„ sau lingvistic cultural.”( Mircea Borcilă, în Cuvânt-Înainte la Fascinația numelui…,Editura SAIS,2009,p.XII )

”Ca noutate ,autorul dezvoltă conceptul de pleonasm grafic ( din perspectivă ortografică)_,realizat la nivelul scrierii formale.De ultimă oră este și traterea pleonasmelor provocate de împrumuturile recente, mai ales din limba engleză.Un fapt deosebit, care nu a mai fost abordat, îl reprezintă analizarea nu numai a pleonasmului simplu, ci și a pleonasmului dublu, a celui triplu .(Florentin Antonescu, Pleonasmul, în Tribuna Învățământului, nr. 865, 18-24 sept.,2006,p.9 )

”Tratatul vine cu numeroase aprecieri critice inedite, în premieră critică: : pamfletul direct, pamfletul aluziv, pamfletul involuntar marcat, pamfletul deghizat și generl tipologic. a introdus concepte noi din perspectivă ortografică: pleonasmul, contradicția în adaos,pedantismul,hipercorectitudinea, contaminarea, analogia improprie… este primul teoretician al figurilor de stil: arhaismul ortografic și echivocul ortografic, și este primul cercetător care a abordat la noi valoarea stilistică a antonomazelor, abordând teme noi: importanța epistemologică a ortografiei, valoarea ei stilistică…”(Lucia Pătrașcu, Structura variată, natura expresivă și valoarea artistică a pamfletului de Dorin N. Uritescu, în Boema, august,2016, nr.7-8, p.17 )

”Cartea (Ortografia rațională a limbii române, Editura RawexComs, 2011) prezintă multe noutăți de interpretare.”(Magdalena Popescu Marin, în Prefață, p. 3)

CUPRINDEREA CĂRȚILOR SEMNATE de Prof.dr. URITESCU în BIBLIOGRAFII ACADEMICE

Florin Marcu, Marele dicționar de neologisme, Ediția a VIII-a, Editura Saeculum I. O. , Buc urești,2006—Bibliografie:

Uritescu, N.Dorin, De la chioșcari la vesternizare—Mic dicționar de termeni ctuali, București, Editura Humanitas, 1993, la p. 15;

Florin Marcu,Dicționar actualizat de neologisme,Ediția a II-a, Editura Saeculum Vizual, București, 2015, Bibliografie:

Uritescu,Dorin, N., De la chioșcari la vesternizare- Mic dicționar de termeni actuali, București,Editura Humanitas, 1993, la p. 15;

Uritescu ,N. Dorin, Dicționar de cuvinte șisensuri noi , Editura S.A.I.S,,2009, la p. 15;

Uritescu, Dorin, N. Dicționar explicativ de pleonasme efective, București, Editura All, 2006, la p. 15;

Lucrări, publicații de limbă:

Uritescu,Dorin, N.,Contradicții în exprimare, București Editura S.A.I.S.,2009, la p. 16,(George Volceanov, Dicționar de argou al limbii române,Edsitura Niculescu, 2007)

Bibliografie:

Uritescu Dorin,De la chioșcari la vesternizare—Mic dicționar de termeni actuali, Editura Humanitas, București,1993, la p. 304;Florica Dimitrescu,Dicționarde cuvinte recente, Ediția a II-a , Editura Logos, 1006;

Lucrări, dicționare, reviste:

Uritescu CV–-D. Uritescu, De la chioșcari la vestrnizare, București, 1993, la p, 18;Florica Dimitrescu,Dicționar de cuvinte recente, Ediția a III-a, Editura Logos,2013,

Lucrări,dicționare, revister:

Uritescu,CXV—D.Uritescu, De la chioșcari la vesternizare, bucurești, 1993, la p, 24;

Uritescu, DCS—D. Uritescu,Dicționar de cuvinte și sensuri noio, București,2009, la p.24;

George Pruteanu,Saitul G. Pruteanu,Bibliografie recomandasbilă celor care vor să-și perfecționeze limba română:

Dorin N. Uritescu, De la c hioșcari la vesternizare—Mic dicționar de termeni actuali, Editura Humanitas, București,1993, la p.132;

Dorin N. Uritescu, Noutăți în ortografie—Corectitudine și grteșeală, EdituraProcion,Buurești, 1995, la page 2 of 2(08/02/2005);

Georgeta Cristiana -Foghel, Fonetică și vocabular,.Editura Ametist,92,

Bibliografie selectivă:

Uritescu Dorin, Greșeli de exprimare,vol. I,Edirura Steaua Procion, București , 1999, la p. 100;

Isabela Nedelcu, 101 greșeli gramaticale, Viața cuvintelor, Editura Humanitas,2012;;

Bibliografie:

Uritescu Dorin,N.,, Noutăți ortografice.Corectitudine și greșeală, Editura Procion,București,1005, la p.174;

Maria Osiac,Dificultăți ale limbii române,Editura Fundației România de mâine, 2008

Bibliografie:

Uritescu,Dorin, Uritescu Uță, Rodica, Aspecte ortografice controversate,Editura Științifică

și Enciclopedică, București,1986; la p. 214;

Marin Rădulescu, Cultivarea limbii române.Crectitudine și greșeală, Editura Paralela 45,1996;

Bibliografie selectivă:

Uritescu Dorin N., ,Noutăți în ortografie. Corectitudine și greșeală, Ediura Procion,București, 1995;

Uritescu Dorin, Cuvinte cu dificultate de scriere în limba română, Editura Geneze, București, 1992

Uritescu Dorin ,Dicționar de cuvinte actuale, Editura Humanitas, București, 1993;

Ileana Căprioară, Dicționar de Pleonasme, Editura Coresi,București, 2004;

Bibliografie selectivă și lucrări de lingvistică:

Uritescu, Dorin, N., Greșeli de exprimare, vol. I , II, Editura Procion, București, 1999; la p,163;

Aura Brais, Dicționar de gramaticaq limbii române ( pentru elevi), Editura Coresi, București, 1999;

Bibliografie:

Uritescu Drin și Uritescu Rodica, Aspecte ortografice ccontroversate, Editura Științifică și Enciclopedică, București,1986

Marin Rădulescu , Silvia Rădulescu, Corect/greșit românește în exprimare,Editura Carminis,

Bibliografie:

Uritescu Dorin, Greșeli de exprimare, vol. I ,II,Editura Steaua Procion, București, 1999;

Isabela Nedelcu, 101 greșeli gramaticale.Viața cuvintelor, Editura Humanitas,2012

Bibliogafie:

Uritescu Dorin, N., 1995,Noutăți în ortografie. Corectitudine și greșeală.., Editura Procion, București;

Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, 101 greșeli de lexic și de semantică. Viața cuvintelor, Editura Hunanitas,, București, 2011,

Bibliografie:

Uritescu Dorin N., 1993,De la chioșcari la vesternizare. Mic dicționar d termeni actuali, Editura Humanitas, București,

Mioara Avram,Ortografia pentru toți, Editura Acade4miei Române– 30 de dificultăți,1990,

Bibliografie:

Uritescu Dorin, Uritescu Rodica, Aspecte ortografice controversate, Editura Științifică și Envciclopedică, București, 1986.