S-a născut în orașul Tecuci, pe 25 iunie 1954.

A absolvit Facultatea de Filologie a Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în 1977.

A lucrat ca profesor de limba și literatura română la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” din Iași.

Își începe cariera literară în anii 80, publicând recenzii, eseuri critice, articole de specialitate, în revistele ,,Cronica” și ,,Convorbiri literare”.

În 2002 publică la editura ,,Timpul” cartea de eseuri critice ”Arta poetică” între intenție și împlinire.

O bună perioadă de timp se dedică scrierii unor cărți didactice: Soluții la… prima vedere (ed.

,,Cronica”), Texte și teste (ed. ,,Universitas”), Teste și soluții (ed. ,,Timpul”), Evaluare Națională (ed. ,,Timpul”), Pre-lecturi ( ed. ,,Timpul”).

În anul 2014, anul retragerii din activitatea didactică, debutează editorial cu volumul de poezii Bruiajul frunzei de cireș, publicată la editura ,,Timpul”.

Urmează Triunghiuri captive (ed. ,,Junimea”, 2015), Negru duios (ed. ,,Junimea”, 2016), Efectul de real (ed. ,,Timpul”, 2017) , Peste gură un crin (ed. ,,Timpul”,

2018)), Imitație fildeș (ed. ,,24:ore”, 2019), Singurătatea e atemporală (ed. ,,24:ore”, 2019)

Volumul Imitație fildeș a primit în cadrul Zilelor Recoltei Editoriale, eveniment organizat de Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași, premiul – acordat ex aequo Cartea de poezie (septembrie 2019), iar Peste gură un crin – Premiul Ioanid Romanescu, acordat de Uniunea Scriitorilor, Filiala Iași, 2019.

Publică în revistele ,,Convorbiri literare”, ,,Poezia”, ,,Expres cultural”, ,,Vitraliu”, ,,Neuma”,

„Luceafărul de dimineață”.

A participat cu recitaluri de poezie în cadrul unor evenimente literare (Festivalul Internațional Poezia la Iași, Sărbătoarea Diasporei; la emisiuni TV – Apollonia, Regional TV, TeleM – ) etc.

Cele mai recente cronici, semnate de Emanuela Ilie și Horia Gârbea, au apărut în „Luceafărul de dimineață” și, respectiv,  în „România literară”.

Criticul literar Cristian Livescu îi dedică un capitol în volumul Viața și splendorile Poeziei, în celesta cetate Iași, la începutul temutului mileniu, volum apărut la editura ,,Junimea”, în 2019.

Din 2017 este membru al Uniunii Scriitorilor din România Filiala Iași.