Constantin Parascan (n. 26 ianuarie 1944, Măgirești, județul Bacău) este un scriitor român, membru în Uniunea Scriitorilor din România.

În perioada 1967-1972 este student al Facultății de Filologie, secția română-italiană, de la Universitatea „Al.I.Cuza”, Iași, terminând ca șef de promoție. Obține doctoratul în literatură română cu teza „Ion Creangă-măștile inocenței”, în 2000.

Debut literar, cu proza Coborârea din urmă, în revista „Alma Mater” (Universitatea „Al.I.Cuza”, Iași, 1970). Debut în volum, Ușile nopții, roman , prin concurs, în 1981 (Editura Junimea).

Frecventează cenaclurile: „N.Labiș” de la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași (1967-1972); „Ion Creangă” de la Centrul de Îndrumare a Creației Populare Iași (1968-1972); „M.Eminescu” de la Casa de Cultură a Studenților Iași (1968-1974). Fondează, împreună cu Daniel Dumitriu, cenaclul „Junimea” al M.L.R. și al revistei „Convorbiri literare” (1975-1986); înființează și conduce cenaclul „I.Creangă” al M.L.R. la Bojdeuca din Țicău, din anul 1991, înființează și conduce Cenaclul “Jjunimea Studenţească Băcăuană” şi revista cu acelaşi nume la Universitatea “V. Alecsandri” Bacău, unde este şi professor universitar în perioada 2001-2009.

Activitate literară

 • Muzeograf la Muzeul Literaturii Române, Iași (Bojdeuca “I. Creangă”), 1972-2011
 • A fondat și condus (împreună cu Daniel Dimitriu) Cenaclul literar JUNIMEA (1975-1985)
 • A fondat și condus Cenaclul literar ION CREANGĂ (1991-2001)
 • A inițiat și organizat Concursul Național de POVEȘTI (1994-2013) şi a redactat 16 volume de poveşti premiate
 • Doctorat în LITERE, anul 2000, cu TEZA Ion Creangă – Maștile inocenței (Viața si opera) 1998-2000
 • Profesor asociat la Institutul de Studii Europene “Ștefan Lupașcu” – Facultatea de ȘTIINȚE ȘI LITERE, Departamentul de științe ale comunicării, specializarea JURNALISTICĂ, unde a predat cursurile: Literatură și Jurnalistică (Scriitori jurnaliști), Retorica discursului publicistic, Relații publice și Publicitate.
 • Profesor universitar doctor la Facultatea de Litere (Universitatea „V. Alecsandri” Bacău) unde a predat cursuri de  literatură română (Literatura română veche, Literatura interbelică), Jurnalistică, Retorică ş.a. (Profesor emerit)
 • Articole științifice publicate în reviste, jurnale, participări la manifestări științifice naționale și internaționale, membru în colectivele de redacție, comitetele științifice ale unor reviste, organizator de sesiuni știintifice studențești.

Afilieri

 • Membru al Uniunii Scriitorilor din România (1990) și al COPYRO

Colaborări

 •  „Alma Mater”, „Opinia studențească”, „Cronica”, „Convorbiri literare”, „Ateneu”, „Revista muzeelor”, antologii, volume de istorie literară și muzeografie literară cu proză, articole și studii de teorie și istorie literară despre: I. Creangă, M. Eminescu, G. Topîrceanu, V. Alecsandri, M. Sadoveanu, V. Pogor, T. Maiorescu, Junimea ș.a.; studii și prefețe despre poeţi şi prozatori clasici și contemporani.

Volume publicate

 • 1981 – Ușile nopții, roman, debut prin concurs, Editura Junimea, Iași
 • 1983 – Ion Creangă – „Nu știu alții cum sînt…”, album literar-monografic (în colaborare), Editura JUNIMEA, Iași
 • 1984 – Bojdeuca „Ion Creangă”, monografie, reeditată în 1987, 1989
 • 1984 – Sufletul nostru dintîi, roman, Editura Junimea, Iași
 • 1988 – Vămile iubirii, roman, Editura Junimea, Iași
 • 1994 – Orga de argint, roman, Editura Junimea, Iași
 • 1995 – Creangă și copiii, ediție îngrijită și prefațată, Editura Porțile Orientului, Iași, reeditată în 1996, 1997, 1998
 • 1996 – Povestea vieții lui Ion Creangă, monografie, Casa Editorială Regina, Iași
 • 1996 – Scrierile lui I. Creangă (vol. I si II, 1890, 1892) – ediție CENTENAR, cu o postfață intitulată Editarea Scrierilor lui Creangă, Junimea, Iași
 • 1999 – Ion Creangă și Lumea în care a trăit (1837-1889), dicționar cronologic de cultură, istorie literară româneasca și universală, Editura Sagittarius Libris, Iași
 • 2000 – Ion Creangă – știle inocenței (Viața și opera), colecția Monographia 1, Editura Junimea, Iași; Premiul de excelență al Fundației Culturale “Ion Creangă” ( cu o prefţă de Zoe Dumitrescu-Buşulenga şi o postfaţă de Liviu Leonte); Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Iaşi, la secțiunea istorie literară
 • 2001 – Ion Creangă – Amintiri din copilărie, ediție jubiliară, “120 de ani de la apariție”, cu un studiu Autobiografie si ficțiune în Amintiri din copilărie, Editura Sagittarius Libris, Iași
 • Preoția lui Creangă, Editura Sagittarius Libris, Iași (Premiul Ministerului Culturii din R. Moldova)
 • 2004 – Monografie sadoveniană toponimico-literară, Editura Timpul, Iași, apărută cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării
 • 2004 – Cum i-am cunoscut…Portrete literare, Editura Convorbiri literare, Iași, apărută cu sprijinul Ministerului Culturii și Cultelor din România
 • 2004 – Gimnastica umbrelor, Editura Junimea, Iași, roman respins de cenzură în 1984
 • 2004 – Sufletul nostru dintâi, roman, ediție definitivă, completă, cuprinzând pasajele cenzurate în 1984, Editura Timpul, Iași
 • 1996 – 2013, volumele I – XV, Poveștile de la Bojdeucă, premiate la Concursul Național de Povești “Ion Creangă”, (redactare, editare)
 • 2006 – Istoria Junimii postbelice I, Editura Timpul, Iași, Editată cu sprijinul Autorității Naționale de Cercetare Științifică din România
 • 2006 – Ion Creangă. Măștile inocenței, Editura Prut Internațional/Chișinău, Republica Moldova
 • 2008 – Acasă la Ion Creangă-Povestea Bojdeucii din Țicău la 90 de ani, Editura Sagittarius Libris, Iași
 • 2008 – Acasă la Ion Creangă. Humulești-Neamț și Țicău-Iași, Editura Panfilius, Iași
 • 2011- Istoria Junimii postbelice, Ed. Timpul, premiul USR Filiala Iaşi pentru istorie literară

Premii

 • Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași pentru volumul Ion Creangă-Măștile inocenței, viața și opera, Junimea, 2000
 • Premiul de excelență al Fundației culturale “I.Creangă”
 • Premiul Ministerului Culturii al Rep. Moldova pentru Poveștile de la Bojdeucă, vol. VI, 2005
 • Premiul Ministerul Educației și Tineretului, R. Moldova pentru Ion Creangă. Măștile Inocenței, Ed. Prut Internațional, Chișinău 2006-2007
 • Premiul USR Filiala Iaşi pentru volumul de istorie literară Istoria Junimii postbelice, 2012.