ESEU

Cassian Maria SPIRIDON – Absurdul ca temei al creaţiei

Absurdul vine din latinescul absurdus – discordant, de la surdus – surd. În sensul curent: contrar simţului comun; din punct de vedere logic: care comportă o contradicţie; în literatură şi filozofie: care nu au sens. Prezenţa absurdului în matematică este o constantă prin reductio ad absurdum (reducerea la absurd), metodă indirectă (apagogică) de demonstraţie sau […]

Lucian ALECSA – INSTRUMENTE DE TORTURĂ

În ADN-ul liric al Cristinei Prisacariu Şoptelea sînt cîteva imagini tulburătoare, ce dau farmec şi vioiciune poemelor, dînd gravitate şi substanţialitate fiecărui cuvînt antrenat în discursul liric. Cînd spun farmec nu spun doar tandreţe sau sensibilitate şi nici feminism, din contra, poezia ei vine cu o notă de originalitate; secvenţele culese din cotidianul concret sînt […]

Leonida MANIU – Cîntecul în literatura greacă veche (I)

I   Graţie naturii sale complexe şi maleabile, aptă de a se racorda la o multitudine de tonalităţi sufleteşti, cântecul a dobândit acea miraculoasă capacitate de a ridica la demnitatea artei cele mai felurite şi mai obişnuite trăiri. Spontan, firesc, graţios sau energic, acesta era menit să devină, în simplitatea formei lui, o icoană a […]

BIBLIOTECA HAIKU – Marius CHELARU

„World Haiku”, nr. 10, 2014, Japonia, Edited by Ban’ya Natsuishi. WHA Între publicaţiile World Haiku Association se numără şi antologia „World Haiku”, editată de Ban’ya Natsuishi, pe care am prezentat-o an de an. Anul acesta a apărut numărul 10, pe 2015, în care sunt publicate, între altele, 553 de haiku în 30 de limbi, semnate […]

Cassian Maria SPIRIDON – Poezia, o necesitate a spiritului, nu mai puţin a sufletului

Necesitate, etimologic vine din latinescul necessitas: ineluctabil, nevoie imperioasă, obligaţie imperativă, necesitate logică. În sensul comun şi fizic defineşte o stare de lucruri care nu se poate să nu existe; în metafizică: Putere (uneori divină) care guvernează cursul realităţii; Logică: 1. Caracter a ceea ce nu poate fi fals, a ceea ce este universal valabil. […]

POEZIE ŞI NECESITATE - vară 2014

POEZIE ŞI NECESITATE – vară 2014

Cassian Maria SPIRIDON –  Poezia, o necesitate a spiritului, nu mai puţin a sufletului / 5  „Viaţa mea este dedicată în întregime gîndirii poetice”– Convorbire cu poeta MARIKO SUMIKURA, Kyoto, Japonia / 10  POEME de: George POPA (16), Radu FLORESCU (17), Lucreţia ANDRONIC (19), Ion Gheorghe PRICOP (21), Emil ARITON (25), Gabriela PACHIA (27), Olga […]

Ema ILIE – Raftul cărţilor de poezie

Ştefan Ciobanu, De-a buşilea prin aer. Poeme Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2013 Atent să evite picajul (poetic) mizerabilist, Ştefan Ciobanu preferă să privească lumea de-a buşilea prin aerul ozonat, al poeziei de esenţă tare şi sorginte mai degrabă modernă. Are altfel spus grijă să îşi asezoneze decupajul de felii de viaţă diurnă, fantasme soft şi […]

Leonida MANIU – Oda în literatura latină II

În absenţa unei mai accentuate propensiuni pentru exteriorizarea stărilor sufleteşti prin cîntec, romanii au manifestat o predilecţie mai susţinută pentru cultivarea odei. Adeseori, materia poetică ce pare, la prima vedere, a ezita între cîntec şi odă sfîrşeşte prin a dobîndi înfăţişarea acesteia din urmă. Din adîncimi psihice insondabile, cadenţele festive şi practice ale sufletului roman, […]

Lucian GRUIA – Poezie şi hazard

Conform DEX „hazard, hazarduri s.n. întîmplare sau concurs de împrejurări (favorabile sau nefavorabile) a căror cauză rămîne în general necunoscută; întîmplare neprevăzută, neaşteptată; soartă, destin.” Prima aserţiune relevă faptul că dacă eu nu cunosc cauzele unei întîmplări, nu înseamnă că acestea nu există, aşadar hazardul nu e absolut decît pentru mine, iar ultima accepţiune sugerează […]

Daniela ANDRONACHE – Jocurile hazardului în lirica soresciană

Cu mine se petrece/ Ceva./ O viaţă de om.[1] În constatarea aceasta pur umană pe care Marin Sorescu o exprimă în poemul Întâmplare, se regăseşte orice fiinţă raţională, lucidă, care este conştientă de propria existenţă. O viaţă de om este ceea ce se petrece cu fiecare dintre cei care s-au născut vreodată pe pământ. La […]