Ion SCOROBETE

ARGINTIU

cobor olimpul precum m-aş retrage înspre

copilăria lumii obosite

din cheile cernii

cînd soarele arzător topeşte liniştea

cum zeul fierului în aval

secundele

unui impuls neconvertibil

 

îmi arată din privire văile de argint

printre umbrele adîncului

prcum pe coardele aceleiaşi lire

femeia din creştetul muntelui răscoleşte

arealul

prin mecanism

iar simultan paşilor mei

paşi nevăzuţi armonizează ritmuri

în plasa unui duh

ce urcă şi coboară pantele ursuze

ale norului alb

ce-mi străjuie în cîteva dimensiuni

necunoscutul

intrarea

din bucătăria pătrarului de iulie

 

ARHITECTURĂ

în spaţiul a doua felii de albastru marin

îşi joaca reflexele albe

Egeea

precum păsările mării nedespărţite de ţărm

văd casele albe în şirag cum

fixează muntele pîrjolit

în briza parfumului de alge

 

în golf se îmbină spectacolul inevitabil

al celor ce vin cu al celor ce pleacă

depărtări se întrepătrund

sub aceeaşi mască

şi te simt în scena care nu iartă ci propune

relativul sub spectrul coloanelor

imaculate

cît se conectează oglinzi la oglinda apei

iar dragostea ca salubritate a tăcerii

invadează din nimic

oraşul

în arhitectura cu bolţi de soare aparent

îşi reglează strigătul refrenului

esenţial

ca deschidere

între două ferestre ce caută vidul

 

ULEI PE PÎNZĂ

după ce ard toate amintirile şi rămîn precum

miriştea în cîmpia de vest

dă colţ sîmburele pe care fantasma

nu l-a cedat

sîngele acesteia curge aproape imaterial

pe pînza albă

pînă ce saţietatea fiinţei în lucru

îmi seamănă

fără a fi căutată

prin accidentele pigmentului pielii

chiar accentuat de soarele inedit

al eladei

 

abia după ce învins de căutare in nisipul reavăn

prin freamătul sinelui găsesc

ce-am uitat

aliajul îşi contopeşte liniile disperse iar

lumina îşi adaogă propria umbră

în spectru

 

…ERGO COGITO

dacă prezentul răspunde la apel     îl învelesc

cu florile trecute de examenul furtunii

de azi-noapte

şi ca adaos la pasta luminii ce clipeşte încă

în fereastră respir detaşat

în faţa peisajului marin cu acropole

pe cana de ceai din fructe

 

un albastru vioi se întrepătrunde

cu roşul natural al imaginii

din ingrediente

de parcă m-ar developa din trecut

un inginer al tehnicii

cu toată recuzita

cum înscenează chiar şi absenţa pe care o gust

cu atîta trăire de spirit

 

ARTIFICIU

pretutindeni se joacă aceeaşi scenă

cu nedumerirea

la purtător

cum a început-o sofocle

un joc de-a fiinţa reglează simţurile

de parcă s-ar ştii contraponderea

dintre trezie şi somn

între pereţii căreia mă produc

cu iluzia că în pragul serii

cineva mă aşteaptă

şi nu va sosi prea tîrziu

 

pretutindeni scena ce m-a urzit

se roteşte în jurul axei erotice ca poveste

uzată

devenită scop

pe această cădere a apei invers

se distilează jocul

pînă la secvenţa ce nu mi-e destinat

să o prind

cît de suplu e deghizată