Monica PILLAT

Ţi-aş spune

Ţi-aş spune despre mine

Mii de năzdrăvănii

Dar nu-ncap în cuvinte

Şi nu am la-ndemînă

Nici note muzicale,

Şi nici culori în stare

Să le înfăţişeze

Aidoma cum sînt.

 

Cum aş putea să fiu

Întrece-nchipuirea,

Cînd muzica latenţei

Învăluie bruiajul

Ce vine din real.

 

Dar îţi destăinui totuşi

Că-n timpul imediat,

Eu, cel banal, aspir

S-ajung un fapt divers,

Să-mi dea atenţie lumea

Un sfert de ceas pe zi.

 

În timpul depărtat,

Cînd mă scufund lăuntric,

Descopăr continente

De nimeni răsfoite,

Oceane de nelinişti

Şi constelaţii stranii,

Ca nişte ochi la pîndă

Vînîndu-mă himeric.