Justin QUINN

(Cinci)  IPOSTAZE DIN LIRICA CEHĂ (IV)

Poezie anglofonă 

Justin Quinn (n. 1968, Dublin) e poet şi critic, conferenţiar de literatură americană şi engleză la Catedra de Engleză, Facultatea de Pedagogie, Univ. Boemia de Vest, şi la Univ. Carol, Praga. A studiat la Trinity College (BA & PhD). Este, împreună cu David Wheatley, redactor fondator al revistei irlandeze de poezie Metre[1]. Tomáš Fürstenzeller i-a tradus poeme în cehă[2]. Romanul Mount Merrion[3] (2013) i-a fost tradus în cehă[4] şi publicat[5] în 2015. E prolific în toate genurile[6]; a publicat şapte colecţii de poezii[7]: The ‘O’o’a’a’ Bird (1995)[8], Privacy[9] (1999), Fuselage[10] (2002), Waves & Trees[11] (2006), The Months (2009), Close Quarters[12](2011) şi Early House[13] (2015). A tradus din poeţii cehi Petr Borkovec, From the Interior, publicat în 2008[14] şi Ivan Blatný[15]. Are substanţiale contribuţii universitare: Between Two Fires: Transnationalism and Cold War Poetry[16], Cambridge Introduction to Modern Irish Poetry, 1800-2000[17], American Errancy: Empire, Sublimity and Modern Poetry[18]Beneath the Storm: Wallace Stevens, Nature and Community[19]. E redactor: Irish Poetry After Feminism[20]; Lectures on American Literature[21], Auden`s Cold War Fame. în: Auden at Work[22]. Regionalism, Globalism and Seamus Heaney`s Latin Lift-Off[23].  Personalizînd influenţe din scriitori americani, mai ales din Wallace Stevens, dar şi din Anthony Hecht sau James Merrill, precum şi din scriitori irlandezi, ca W.B. Yeats şi Paul Muldoon, scriitura sa e distinctivă[24] printr-o exuberanţă senzuală, modulată de conştientizarea violenţei în istorie. Prin juxtapunerea dintre un formalism sofisticat şi inovaţii experimentale, textele sale anulează reprezentările despre poezia irlandeză, percepută în termenii unei dihotomii rigide: conservatism formal şi inovaţie ancorată în deceniul trei (secolul XX)[25]. Cîmpii inundate, Peisaj din autobuz şi Cafeneaua Sfîntul Nicolaie sînt publicate în Povestiri din Praga[26].

 

Cîmpii inundate

Sînt trestii şi loess

în jurul copacilor în toţi boscheţii

puse în coşuri maron şi mari

cu grijă şi într-un spirit de fineţe

 

de către grandiosul exces rotitor

ce a coborît cu avînt din munţii Beskyds.

Noroiul copt se frânge asemeni biscuiţilor

sub povara golului

 

Mă voi căsători cu tine

cu un inel de trestie atunci

şi-ţi voi fi credincios

 

pînă cînd acea aşchie umedă

nu se va ridica din nou

la dimensiunea unui rîu învolburat.

 

 

Peisaj din autobuz

Priveşte pe fereastră – jumătate

Dintr-un peisaj, jumătate din copacii ei,

Schimbă focalizarea. Reflecţii ale

Restului trec plutind pe acestea

La şaizeci de mile pe oră

Lumea reintră înfăşurîndu-se

Într-o valiză. Unde

Oh, unde voi despacheta eu?

 

 

Cafeneaua Sfîntul Nicolaie

De-a lungul şi în josul treptelor mergi spre

a intra în această peşteră slab luminată, cu arcade florale,

chelneriţa manevrînd

pe lîngă oameni care sînt şi ei în mişcare

spre Renaşterea celui Grozav – voltele sale imense de tei negru

vibrînd prin adîncimi,

şi navigînd peste acelea

o melodie soprano vioaie şi deznădăjduită.

Imposibil de obţinut cuvintele

dar e despre iubire şi la vie en rose

ce se primeneşte prin voce – iubirea e vîltoarea

ce pluteşte şi se abate şi iese zburînd ca o săgeată

unduindu-se prin coapsele

acestei fete ce tocmai îmi aduce o bere.

Ea aproape că nu se codeşte, diafragma dezgolită,

Şi pare printre toate acestea atît de Tao.

Şi oh cît de blajin, iute, se furişează ea acum,

Cu pantalonii negri din tricot strînşi pe corp pînă sus, lărgindu-se,

înapoi în fluxurile şi sistemele clientelei ei globale,

îmbulzeala de haine KOOKAI şi GAP,

cu ale lor ironii, defazate, excelente,

şi carnea ei rezonînd cu ale lor crescendo şi diminuendo,

gura ei, mîinile ei, ochii ei…

Găsesc zilele pentru facturi mai tîrziu –

data, timpul, jumătatea mea itemizată,

înregistrarea completă a scurtei noastre tranzacţii,

o însemnare printată cu sertar ID,

care e numele ei numerotat şi despovărat de accent – SARKA 03.

1 Cu spectru internaţionalist şi cu interes pentru formalism în poezia irlandeză.

[2] Vlny a stromyOpus, 2009

[3] Penguin

[4] de soţie, Tereza Límanová

[5] Argo

[6] Studii de artă: Jiří Mědílek, Obrazy (Prague: Opus, 2008). Ocazional, colaborează la „Dublin Review”. (Landscape and Memory in the SudetensThe Cabinet: A House in Prague). O monografie, Between Two Fires: Transnationalism and Cold War Poetry, i-a fost publicată în 2015 de Oxford University Press.

[7] Poezia sa a fost publicată, printre altele, în Yale Review, TLS, BerfroisPoetry Review, Irish Times, New Yorker, Poetry Ireland Review, Souvislosti, The Literateur, Body  şi Irish Review .

[8] Carcanet, nominalizată pentru Cea mai bună primă colecţie, Forward Poetry Prize

[9] Carcanet.

[10] Gallery.

[11]Valuri şi copaci.

[12] Gallery.

[13] Publicată de Gallery Press.

[14] Seren.

[15] Traduceri: The Drug of Art: Selected Poems of Ivan Blatný (trs. Justin Quinn et al., Ugly Duckling Presse, 2007); Petr Borkovec: From the Interior, Poems 1995-2005 (Seren, 2008);

[16] OUP, 2015 

[17] Cambridge UP, 2008

[18] UCD Press, 2005

[19] UCD Press, 2002.

[20] 2008.

[21]  3rd edition, 2011.

[22] Ed. Bonnie Costello and Rachel Galvin. Palgrave, 2015. 231-249.

[23] Journal of European Studies 46.1 (2016): 1-14. Special Heaney Issue, eds Jacek Gutorow and David Kennedy.

[24] Caracter distinctiv confirmat prin decizia redactorilor să-i confere cea mai substanţială ‘porţie’ în antologia The New Irish Poets (2004 Bloodaxe).

[25] Selecţie de studii recente sau în curs de apariţie: California Dreaming: Miroslav Holub and Seamus Heaney. The Obscenities and Audiences of Peter Fallon. Peter Fallon: Poet, Publisher, Translator, Editor. Ed Richard Russell. Irish Academic Press, 2013 (161-77). Irish Poetry in the Victorian Age. Handbook to Victorian Poetry. Ed. Matthew Bevis. Oxford University Press, 2013 (783-99). W. H. Auden: At Home in Italy and Austria. In: Auden in Context. Ed. Anthony Sharpe. Cambridge University Press, 2013 (56-66). Incoming: Irish Poetry and Translation. Handbook to Modern Irish Poetry. Ed. Fran Brearton & Alan Gillis. Oxford University Press, 2012(341-54).

[26] Prague Tales, eds. John àBeckett et al.; New Europe Writers, Warsaw, 2007