Cristina RUSU

Ziua soarelui

soarele s-a ascuns după munte

cînd s-au cercetat porţile de ceară ale sufletului

lumina a topit furia

mîinile s-au înfipt adînc în pămînt

căutînd blestemul sîngelui

în oasele blînd mirositoare

ale căpeteniilor crucii

din nou soarele a apărut în mijlocul cerului

liniştea a cuprins ţarinile de la miazăzi

lanurile de grîu în bătaia vîntului

frîng mirosul pîinii din vatră

şi s-a însemnat această zi

ziua soarelui

 

Toujours bleu

acum mai bine de-un deceniu

cineva mi-a zîmbit

îngerul de pe Sainte-Chapelle

trîmbiţa a ploaie

nu m-a atins vreun înţeles

doar frumuseţea din surîs

mi-a împlinit visele

 

tu es bleu

 

cînd trec strada animată

privesc oamenii, chipuri…

le citesc tristeţea, desfătarea

mîhnirea sau plăcerea

 

rien de rien

 

furiile şi tăcerile

îşi au izvorul în acel zîmbet

întins pe spate privesc cerul

norii iau forme de ochi, buze

ce conturează feţe

 

Taine

astăzi

ne aparţin toate aceste momente

unice

munţii deapănă povestea lor

tu pui urechea pe o piatră

şi asculţi

cuvinte înţelese doar prin taina inimii

străbunii sădeau seminţe

cîntau rugăciunea soarelui

brazii creşteau înalţi

mult albastru

pieptul pămîntului deschide

vechile ruine

piatră sub piatră

taine sub rădăcini

deasupra vînt

Tăceri

aceste tăceri s-au făcut ploaie

şi au căzut pe mîinile noastre

mama scoate pâinea din cuptor

îmi spune să tac

face peste ea o cruce mare

eu nu trezesc cuvinte

sînt prieten cu vîntul, copacii, pietrele

 

e o zi de toamnă oarecare

tata mă sărută pe frunte

nu îmi spune nimic altceva

tăcerea nu doare niciodată

frunzele se fac covor

poate mîine va ninge cu fulgi mari

 

lumina ne înfăşoară palid

prin poarta deschisă ceaţa

ce cade încet

peste această zi de toamnă

 

Poarta

bătrînul

în genunchi în ţărâna aspră

cu mâinile calde

aplecat spre oasele strămoşilor

părea neclintit ca o stîncă

cerul poarta albastră de rugăciune

se contopea cu pămîntul

acolo unde ochii lui

nu mai puteau să străbată

era cald

căldura îi apăsa pieptul

ca o binecuvîntare

ridică uşor capul

de sus îl privea soarele