Carmen FOCŞA

Şl VIEŢUIAM…

Noaptea ţinea cît o părere de rău

Vai, cum ne plăcea să credem

Că trăgeam sforile unui clopot iluzoriu

Atît cît să-nroşim iadul, pînă nu demult incolor

De aceea mulţi îl traversăm doar

Strivind în cerul gurii zmeura lacrimei

Ca şi cînd şi-ar face cruce cu limba…

 

…Şi vieţuiam, şi vieţuiam inegal

Visam buruienos/ îngheţam suflîndu-ne-n pumni

Pulberea tăcerilor încrîncenate…

Dimineaţa păream două păduri sălbăticite

Sub copitele aceluiaşi cal….

 

DINTR-O IARNĂ ÎN ALTA…

Cum stăm aşa, precum cartofii în cuiburi

Străini de încolţirea viitoare

Macul tăciunelui înfloreşte

Şi nu ne mai e foame şi frig…

Ieşim dintr-o iarnă intrînd în alta

Pe care o aşteptam într-una să vină

Ascultînd cum, în apele urcate spre cer

Nuferii izbucneau ca o boală divină….

 

FRÎUL CAILOR

Pentru a cîta oară – nici eu nu ştiu –- străbat

Cărarea bătătorită şi strălucitoare

Fiecare urmă lăsată de tălpile altora

Alunecă şi doare…

 

Uneori te aşez între mine şi ceilalţi ca şi cum

Doar noi ne-alcătuim din cîte un sunet suflat cu argint

Ca şi în alte daţi

Zadarnic ar încerca să ne desfacă miezul

în mii şi milioane de bucăţi…

E oare semnul unei plecări care doar se amînă…

Coama cailor sălbatici bîntuie-n văzduh

Coamele roşii, nesfîrşite, aburoase

Parcă mi-au crescut lujere în loc de oase

Şi rămîn cu frîul cailor în mînă…

 

SE SPUNE…

Se spune că poeţii sînt aceia

Pe care strămoşii au uitat să-i treacă-n testament

Şi-au învăţat să se bucure că sînt rudele sărace

Din provincie Resemnate

Că, oricum, cuvintele sînt inamicii

Dintr-un război în care puterile sînt inegale….

 

Şl IARĂŞI…

Scade lumina treptat,ca o părere de rău

Vai, am devenit serioşi, nimeni nu mai fumează metafore

Pentru vîrste minore

Cît vezi cu ochii-o planetă despre care nu ştim

Dacă a mai fost locuită

Doar în mijloc-o sperietoare de ciori

Sfidează,cu eternitatea ei zdrenţuită

Cuminţenia umbrelor.

Şi iarăşi, iarna obsedată de sine

Se insinuează-n orice anotimp,

Ajunge doar să-ntinzi palma

Şi propria-ţi lacrimă devine

Început de ninsoare….