Născut la 1.05.1958, în Beresti, jud. Galati

Domiciliu: Bulevardul Tutora nr. 9, bloc A2, sc. B, apt. 3, parter, Iasi,  cod postal 700169, România

Adresă serviciu: Liceul de Informatică „Grigore C. Moisil”, adresa: Municipiul Iasi, Str. Căminelor nr. 9 tel: 0040-232/211826.

 

Debut publicistic în reviste: Poemul Balada dragostei de Gheorghios Th. Vafopoulos, în revista studentească „DIALOG”, aprilie 1985

Debut editorial:   Suflet cipriot. Antologia nuvelei cipriote, Editura Omonia, Bucuresti, 1997 (în colaborare)

 

Cărti publicate

Traduceri literare (din neogreacă în română), în volume

• RADOS, Andreas, MARDARE, Valeriu (coordonatori, traducători si coautori), Spiritul elen – Sinteze europene la revista CRONICA, Editura Cronica, Iasi, 2008 (Antologie)
• ***  HAEMUS – O antologie de poezie balcanică, Prietenii Revistei „ANTI”, Atena, 2007 (Traduceri realizate de Topcin R. Luan – din limba albaneză, Ioan Flora – din limbile sârbă si bosniacă, Victor Tulbure, Val Cordun – din limba bulgară, Elena Siupiur, Daniel Cain  – din limbile bulgară si slavo-macedoneană, Valeriu Mardare – din limba neogreacă, pag. 305-379)
• ***  Zăvorăste, Grecie, în inima ta, Junimea, Iasi, 2005 (Antologie de poezie neogreacă, traduceri realizate de Andreas Rados, Marin Sorescu, Leonida Maniu, Ioanid Romanescu, Valeriu Mardare, Ovidiu Mardare)
• VAFOPOULOS, Gheorghios, Poeme, editie bilingvă. Ποιήματα, δίγλωσση έκδοση, Editura Omonia, Bucuresti, 2004
• ASIMAKOPOULOS, Kostas, Râul Ciocârliilor (Roman), Meronia, Bucuresti, 2003
• MELEAGROU, Ivi, Mediterana de Răsărit (Roman), Editura Omonia, Bucuresti, 2002
• PALAMAS, Kostis, Opere alese (traducerea poemelor: Valeriu Mardare, traducerea prozei: Elena Lazăr si Maria Marinescu-Himu)
• URANIS, Kostas, Poeme, editie bilingvă. Ποιήματα, δίγλωσση έκδοση, Editura Omonia, Colectia Biblioteca de Literatură Neoelenă, Bucuresti, 2003
• URANIS, KOSTAS, De la Atlantic la Marea Neagră (Note de călătorie), Editura Omonia, Colectia Biblioteca de Literatură Neoelenă, Bucuresti, 1999
• VAYENAS, Nasos, Ode Barbare, editie bilingvă. ΒάρβαρεςΩδές, δίγλωσση έκδοση, Editura Omonia, Colectia Biblioteca de Literatură Neoelenă, Bucuresti, 2001
• VAYENAS, Nasos, Despre poezie (Eseuri si aforisme), Editura Corson, Iasi, 1999
• * * * Eseul elen (Antologie), Editura , Editura Omonia, Bucuresti, 1998 (în colaborare)
• * * * Suflet cipriot (Antologia nuvelei cipriote), Editura , Editura Omonia, Bucuresti, 1997 (în colaborare)

Premii si distinctii:
Premiul Asociatiei Traducătorilor de Literatură din Grecia si al Fundatiei Academice „Kostas & Eleni Uranis”– Atena, 17.03.2004, pentru traducerea în limba română a operelor lui Kostas Uranis
Diploma de Onoare a Asociatiei Literar-Artistice „Alkyonides” din Corint/Grecia (1996)

Titluri: Doctor în Filologie (obtinut în anul 2005), în urma sustinerii tezei de doctorat cu tema de cercetare Modurile nepersonale în limba română, la Universitatea „Al. I. Cuza” – Iasi (12 februarie 2005)

Participări cu lucrări la congrese, simpozioane, alte manifestări stiintifice:
• Mesolonghi / Grecia, 20-21septembrie 2008 – Congresul al III-lea al Neoelenistilor din Balcani
• Sofia, 21-22 septembrie 2007 – Congresul al II-lea Balcanic al Neoelenistilor
• Bucuresti, 2-4 iunie 2006 – Al treilea Congres European al Neoelenistilor
• Kavalla/Grecia, 2002 – al V-lea Congres Mondial de Limba Greacă
• Sofia/Bulgaria, 2001 – Congresul I al Neoelenistilor din Balcani
• 1999, Iasi – Simpozionul Stella Orientalis, Universitatea  „Al. I. Cuza” din Iasi
• 1996, februarie – Manifestările Asociatiei Literar-Artistice „Alkyonide”, Corint/Grecia
• 1996 – Zilele Universitătii  „Al. I. Cuza” din Iasi
• 1995 – Zilele Universitătii  „Al. I. Cuza” din Iasi

 

email: mardare.valeriu@yahoo.com

Telefon fix
0040-332-802448
mobil
0753036883

Leave a Reply