Data şi locul naşterii : 20  mai  1938, Dolheşti, jud.  Suceava

Fiul lui Mihai şi Teodorina  Mănucă. Tatăl, Mihai  Mănucă, preot, autor de

volume de studii despre istoria bisericii ortodoxe române. Mama (născută Ma-

noliu), învăţătoare.

Soţia:  Maria  Mănucă, medic;  membră  a Uniunii Artiştilor  Plastici şi a

Uniunii Scriitorilor din România.

Studii: Şcoala primară Carol I” și Liceul Internat “Costache Negruzzi” din Iaşi (1946-1955); Facultatea de Filologie a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (1955-1960).

Doctor  în filologie din 1973.

Funcţii:  traducător la Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi”, din Iaşi  (1960);  zilier la Arhivele Statului, filiala Iaşi (1960); profesor de română, zoologie şi cunoştinţe agricole la Şcoala Generală din comuna Podu Iloaie, judeţul  Iaşi (1961); profesor de română la Şcoala Generală din satul Prigorenii  Mari, judeţul Iaşi  (1961-1963); cercetător ştiinţific la Institutul de Filologie română “A. Philippide” al Academiei Române, Iaşi  (din 1963);  profesor universitar la Facultatea de Litere a Universităţii “Al. I. Cuza” (1994-2008); director al Institutului de Filologie  Română “Al. Philippide” al Academiei Române ( 1990-2009).

Membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 1974) şi al Asociaţiei de Literatură Generală şi  Comparată din România (din 2000).

Debut: în revista manuscrisă “Cuvântul nostru”, nr, 1, martie 1957, scoasă în regim de samizdat de studenţii de la Facultatea de Filologie a Universităţii “Al.I.Cuza”, din Iaşi. În numerele care au urmat (nr.2/1957 – 6/1958), am colaborat aici cu comentarii literare şi pamflete, semnate cu pseudonimul Dracula.

Debut oficial:  în “Iaşul literar”, din 1959, nr. 5, mai, cu o recenzie de critică literară.

Debut editorial: 1971, cu volumul Scriitori junimişti, Iaşi, Editura  Junimea.

Am colaborat cu studii, articole, cronici, recenzii şi note la: “Iaşul literar”, “Convorbiri literare”, “România literară”, “Luceafărul”, “Ramuri”, “Ateneu”, “Revista de istorie şi teorie literară”, “Anuar de lingvistică şi istorie literară”, “Cahiers roumains d’études  littéraires”, “Cronica”, “Limbă şi literatură”, “Revista de lingvistică şi ştiinţă literară” (Chişinău), “Limba română” (Chişinău), ”Revista română”, “Dacia  literară”, “Beiträge  zur  deutschen  Kultur”  (Germania)  ş.a., precum şi în numeroase culegeri tematice de studii apărute în Belgia,  Franţa, Germania, Italia, Republica Moldova, România. Articole despre M. Eminescu, I. L. Caragiale şi Ion Creangă în Patrimoine  littéraire européen, sous la direction de Jean-Claude Polet, vol. XI-b şi vol. XII, Bruxelles, Paris, Editions De Boeck  Université,  1999 şi 2000.

Redactor-şef  adjunct al revistei “Convorbiri literare”  (din august 2001).

Rubrică permanentă: “Iaşul literar” (1966 -1967),“Convorbiri literare”(1996 ş.u.)

Participări la congrese internaţionale în Austria, Franţa, Germania, Italia, Republica Moldova, Ucraina, România.

Distincţii: Premiul “B. P. Hasdeu” al Academiei Române (1975); Premiul “Timotei Cipariu” al Academiei Române (1979, ex aequo); Premiul Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România (1999); Premiul revistei “Ateneu” (1993); Premiul revistei “Convorbiri literare” (1998); Premiul “B. P. Hasdeu” al Academiei Române (2006; ex aequo); Premiul pentru eseu al Salonului Internaţional de Carte, Chişinău, 2007; Premiul Fundaţiei Naţionale “G. Călinescu”, Oneşti, 2008; Premiul Opera Omnia al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi, 2008; Medalia “150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu” (2000); Ordinul “Meritul Cultural” în grad de comandor (2004).

Conducător științific de doctorat, specialitatea literatură română (1990-2008).

Volume:

Scriitori  junimişti, Iaşi,  Junimea, 1971; ediţia a doua, revăzută, Iaşi, Editura

Princeps Edit, 2005, 300 p.

Critica literară junimistă (1864 – 1885),  Iaşi,  Junimea,  1975 (Premiul  “B. P.

Hasdeu”  al  Academiei  Române);

Argumente  de  istorie  literară, Iaşi,  Junimea, 1978;

Dicţionarul  literaturii române de la origini până la 1900 (în colaborare), Bu-

cureşti, Editura  Academiei  Române, 1979 (Premiul “T. Cipariu” al  Academiei

Române, ex aequo);

Pe urmele  lui  Mihail  Sadoveanu,  Bucureşti,  Editura  Sport  Turism, 1982;

Lectură  şi  interpretare.  Un  model  epic, Bucureşti,  Minerva, 1988;

Analogii. Constante  ale  istoriei  literare  româneşti,  Iaşi, Junimea, 1995;

Liviu Rebreanu sau lumea prezumtivului, Iaşi, Editura Moldova, 1995;

Introducere  în  opera  lui  I. Al. Brătescu-Voineşti, Bucureşti, Minerva, 1997

Perspective critice, Iaşi, Editura Universităţii  “Al. I.Cuza”, 1998;

Pelerinaj spre fiinţă. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian, Iaşi,

Polirom, 1999;

Principiile criticii literare junimiste (1864 -1885),  Iaşi,  Junimea, 2000.

Opinii literare, Bucureşti, Cartea Românească, 2001

Dicţionarul general al literaturii române (coautor, membru în comisia de coordonare şi revizie), vol. I – VII, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004-2009

Literatură şi ideologie, Iaşi, Editura Timpul, 2005, 250 p.

Restituiri (Critica criticii), Iaşi, Editura Princeps Edit, 2007, 180 p.

Oglinzi paralele. Secvenţe eminesciene, Bucureşti, Editura EuroPress Grup, 2008,  209  p.

Dicţionarul literaturii române (coautor),  coordonator general Eugen Simion, vol. I – II, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2012, 838 + 855 p.

Literatură, identitate şi regionalism, Iaşi, Princeps Edit, 2012, 188 p.

 

Ediţii:

Scrisori către G. Ibrăileanu, vol. I, Bucureşti, E.P. L., 1966 (în colaborare cu Al. Dima, N. I. Popa, Al. Teodorescu, I. Lăzărescu)

Documente literare junimiste, ediţie şi studiu introductiv, Iaşi, Junimea, 1973;

Iacob  Negruzzi, Jurnal, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1980 (în colaborare cu Horst  Fassel)

Constantin Sporea, Memorii (1876 – 1954), Iaşi, Editura Timpul, 2001 (în colaborare cu Horst Fassel

 

Referinţe critice:

N. Balotă, “România literară”, 1971, nr.38; Alexandru Piru, “România literară”, 1972, nr.14; Mihai Drăgan, “Cronica”, 1973, nr.45; Mircea Zaciu,  Bivuac, 1974, p. 119-133; Alexandru Duţu, “România literară”, 1979, nr. 49; Horst Fassel, “Neue Literatur”, 1982, nr. 12; Şerban Cioculescu, “România literară”, 1983, nr. 1; Mihai Ungheanu, “Luceafărul”, 1983, nr. 24; L. Volovici, “Cronica”, 1983, nr. 3; Mircea Iorgulescu, “România literară”, 1988, nr. 38; Nicolae Manolescu, “România literară”, 1988, nr. 53; Liviu Leonte, “Cronica”, 1988, nr. 41; Ion Simuţ, “Familia”, 1988, nr. 12; Constantin Pricop, “Convorbiri literare”, 1989, nr. 2; Ion Buzera, Ramuri”, 1989, nr.5; Ioan Holban, “Ateneu”, 1989, nr. 11; Horst Fassel, “Südost Forschungen”,  vol. IL, 1990; Ioan Holban, “Cronica”, 1995, nr. 22-23; Paul Cornea, Semnele vremii, Bucureşti, 1995, p. 98-100; Ilie Constantin Lecturi împreună, Bucureşti, 1998, p. 40-44; Mircea Anghelescu, Literary monographs and criticism, în “The Year Work in Modern Language Studies”, vol. 61, 2000, p. 545;  Mihai Cimpoi, Critice, vol.1, Craiova, 2001, p. 103-111; Dicţionarul scriitorilor români (ed. Aurel Sasu), vol. III, Bucureşti, 2001, p. 154-155; Iulian Boldea, Scriitori români contemporani, Tg. Mureş, 2002, p. 282-285; Irina Petraş, Panorama criticii literare româneşti. 1950 – 2000, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2002, p. 406-410;Cornel Munteanu, Lecturi neconvenţionale, Cluj-Napoca, 2003, p. 173-178; Constantin Cubleşan, Eminescu în reprezentări critice, vol. IV, p. 62-66; vol. V, p. 6, 45-47; vol. VI, Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2003, p. 153-159; Ioan Holban, Istoria literaturii române, Iaşi, Editura Princeps Edit, vol. I, 2003, p. 396 – 406;Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. II, Suceava, Princeps Edit, 2004, p. 42-44; Remus Zăstroiu, Dan Mănucă, în Dicţionarul general al literaturii române, vol. IV, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005, p. 292-294; Eugenia-Simona Antofi, Spaţii culturale şi modele literare, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2005, p. 162-164;Cornel Munteanu, Politicul şi literatura, în “Viaţa românească”, CI, 2006, nr. 4-5, aprilie-mai, p. 199-202; Horst Fassel, Dan Mănucă, “Scriitori junimişti” und “Literatură şi ideologie” în “Estudios Filológicos Alemanes”, Sevilla (Spania), 2006, Volumen 10, p. 392-394; Aurel Sasu, Dan Mănucă, în Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române, vol. II, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006, p. 77-78; Aurelia Rusu, Eminescu. Orizonturi succesive, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2006, p. 113-120; Ioan Holban, Istoria literaturii române contemporane, vol. III, Iaşi, TipoMoldova, 2006, p. 130-138; Ana Ghilaş, Romanul anilor ’60, Chişinău, CEP USM, 2006, p. 3-20; Cassian Maria Spiridon, 101 dialoguri în libertate, Bucureşti, Editura Ideea Europeană, 2007, p. 273-286; Angela Baciu-Moise, Mărturii dintre milenii, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2007, p. 200-204; Alexandru Burlacu, Textexistenţe, Chişinău, Editura ELAN-POLIGRAF, 2007, p. 246-248; Dan Mănucă, “Bună sau rea, critica literară de azi este o continuare a criticii junimiste”  (interviu), în “Convorbiri literare”, CXLII, 2008, nr. 5, mai, p. 6-14; Alexandru Ruja, Hermeneut în lumea clasicilor, în “Orizont”, XX, 2008, nr.5, din 30 mai, p. 11; Paul Cornea, Jean –Louis Courriol, Horst Fassel, Emanuela Ilie, în “Philologica Jassyensia”, IV, 2008, nr.1, p.233; Jean-Louis Courriol, Un exégète subtil et passionné de l’univers eminescien, idem, p. 235; Horst Fassel, “Wer mit ich selbst einig ist, ist es mit anderen”(Titu Maiorescu). Zielsetzungen  und Wegmarken von Professor Dan Mănucă, idem,p. 247-256; Emanuela Ilie, Dan Mănucă, literatura şi ideologia, idem, p Sergiy Luchkanyn, Magister Maximus Jassyensis, idem, p.261-262; Vasile Tărâţeanu, Căutător de comori la mari adîncimi, idem, p. 271-274; Rudolf Windisch,  Ein Beitrag zur Geschichte der Faust-Übersetzungen: Dan Mănucă, idem, p. 275-284; Dan Mănucă /grupaj omagial: Mircea Popa, Mihai Cimpoi, Florin Faifer, Teodor Vârgolici, Nicolae Balotă/, în “Acasă” (Bucureşti), an. I, 2008, nr.3, iulie-august-septembrie, p. 121-122; Mihai Cimpoi, Critice, vol. VII (Şansa cercului), Craiova, Fundaţia Scrisul Românesc, 2008, p. 44-50; Diana Vrabie, Dan Mănucă, în “Porto-Franco”, an. XVIII, 2008, nr.4-5-6, aprilie-iunie, p. 17-18; Daniel Dragomirescu, Critica criticii, în “România literară”, an. XLI, 2009, nr. 11, din 20 martie, p. 21; Săluc Horvat, Mihai Eminescu în oglinda criticii, în “Nord Literar” (Baia Mare), an.VII, 2009, nr.3, martie, p. 14, 15; Alexandru Ruja, Printre cărţi – prin ani, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2009, p. 21-31;  Constantin Cubleşan,  Oglinzi paralele (Dan Mănucă), în “Cetatea culturală” (Cluj-Napoca), an. X, nr. 5, mai 2009, p. 17-20; Vasile Spiridon, Împotriva epigonismului, în “Hyperion”, an. XXVII, 2009, nr. 4-5-6, p. 89-90; N. Busuioc şi Fl. Busuioc, Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani. Dicţionar, ediţia a treia, Iaşi, Editura  Vasiliana, 2009, p. 450-454; Daniel Cristea Enache, Documente, argumente, în „Cultura”, an. VI, 2009, nr.36, din 10 septembrie şi nr. 38, din 24 septembrie (reluat, în prescurtare – Studii eminesciene -, în „Evenimentul zilei”, 2009, nr. 5660, din 16 septembrie); Iulian Costache, Dan Mănucă, „Oglinzi paralele”, în „Philologica Jassyensia”,  an. V, 2009, nr. 1, p. 221-225; Săluc Horvat,  De la Titu Maiorescu la Petru Creţia, Bucureşti, Editura Libra, 2010, p. 221-222; Vasile Spiridon,  Lecţiuni despre Eminescu, în „Ateneu”, an. 47, 2010, iulie-august, p. 27; Iulian Boldea, Tentaţia istoriei literare, în „Limba română” (Chişinău), an. XX, 2010, nr.9-10;  Constantin Cubleşan, În jurul începuturilor romanului românesc, Bucureşti, Editura Gramar, 2010, p. 76-78; Interviurile „Bucovinei literare”, antologie îngrijită de Constantin Arcu şi Sabina Fînaru, Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, 2011, p. 61-67; Vasile Spiridon, Tectonica istoriei şi criticii literare, în „Ateneu”, an.49, 2012, martie; Mircea Muthu, în „Tribuna”, an.XI, 012, nr.244; Ioan Derșidan, în „Familia”, an.48, 2012,nr.9; Cornel Munteanu, Eminescu. Polimorfismul operei, Cracovia, Editura Universității Jagiellone, 2012, pp. 154-159, 181-187; Antonio Patraș, Mircea Păduraru, Emanuela Ilie, în „Concorbiri literare”, an. CXLVII, 2013, nr. 5.